Markus 9:14-37 – Den svaga tron och det omvända ledarskapet (MP3)

Christian MölkBibelpredikningar Leave a Comment

Klicka på länken för att lyssna på Christian Mölk predika eller högerklicka för att ladda hem predikan i mp3 format: Markus 9:14-37 – Den svaga tron och det omvända ledarskapet – 30:32 Hitta mer Bibelmaterial om Markus. Prenumerera på Christian Mölks Bibelpredikningar. Podcast: Play in new window | Download

Markus 9:38-41 – Inte mot oss utan för oss

Christian MölkMarkus Leave a Comment

Johannes sade till Jesus: ”Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn, och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde oss.” Men Jesus sade: ”Hindra honom inte. Ingen som utför en kraftgärning i mitt namn kan sedan genast tala illa om mig. Den som inte är mot oss är för oss. Den som räcker …

Markus 3:20-30 – Hädelse

Christian MölkMarkus Leave a Comment

“20Sedan kom Jesus hem. På nytt samlades så mycket folk att han och hans lärjungar inte ens hade tid att äta. 21När hans anhöriga fick höra det, gick de ut för att ta hand om honom, eftersom man sade att han hade förlorat förståndet. 22Och de skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sade: ”Han är besatt av Beelsebul. Med …