Pastor Christian Mölk | Demoner
Currently viewing the tag: "Demoner"

BibelsamtalDemoner och onda andar är de änglar som syndade mot Gud. Några av dessa fallna änglar sitter kedjade i förvar i väntan på domen medan andra är på jorden och gör livet surt för människor, bland annat genom att skada, fresta och teologiskt vilseleda. När Jesus kom till världen visade han att han hade makt över demonerna genom att driva ut dem ur besatta människor och genom att triumfera över Djävulen på korset. Alla som tror på Jesus har del i Jesu auktoritet över demonerna. I framtiden kommer Gud att hålla dom över dessa fallna änglar och kasta Djävulen och hans demoner i ”den eviga elden”.

Bibelord

Gud skonade ju inte de änglar som hade syndat, utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets kedjor för att hållas i förvar fram till domen.”  (2 Pet 2:4)

41 Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.”  (Matt 25:41)

31 Nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens furste kastas ut.” (Joh 12:31)

24 När en oren ande har farit ut ur en människa, går den genom ökentrakter och söker efter en viloplats men finner ingen. Då säger den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. 25 När den kommer och finner det städat och snyggt, 26 går den och hämtar sju andra andar som är ännu värre, och de går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början.” (Luk 11:24–26)

33 I synagogan fanns en man med en oren ande, och han skrek högt: 34 “Sluta! Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är: Guds Helige!” 35 Då talade Jesus strängt till anden: “Tig! Far ut ur honom!” Anden kastade omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att skada honom. 36 Alla greps av bävan och sade till varandra: “Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna och de far ut.” 37 Och ryktet om honom gick ut överallt i området.” (Luk 4:33–37)

21 Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda, och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt. 22 Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom: “Gud bevare dig, Herre! Det där ska aldrig hända dig.” 23 Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: “Gå bort från mig, Satan! Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors.” 24 Jesus sade till sina lärjungar: “Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.” (Matt 16:21–24)

15 Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset.” (Kol 2:15)

17 Dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar.” (Mark 16:17a)

18 Han sade till dem: “Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. 19 Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er.” (Luk 10:18–19)

13 Några kringvandrande judiska andeutdrivare försökte sig också på att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sade: “Jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar!” 14 Det var sju söner till en viss Skevas, en judisk överstepräst, som gjorde så. 15 Men den onda anden svarade dem: “Jesus känner jag, och Paulus vet jag vem det är. Men vilka är ni?” 16 Och mannen med den onda anden kastade sig över dem, övermannade dem alla och misshandlade dem så svårt att de flydde ur huset, nakna och blodiga. 17 Detta blev känt för alla i Efesos, både judar och greker. Alla greps av fruktan och Herren Jesu namn blev prisat.” (Apg 19:13–17)

Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna.” (2 Kor 11:3–4)

20 Nej, men vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni ska ha gemenskap med de onda andarna.” (1 Kor 10:20)

10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna.” (Ef 6:10–12)

20 Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er.” (Rom 16:20)

10 Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet.” (Upp 20:10)

Samtalsfrågor

 1. Hur blir man besatt av en demon?
 2. Hur vet man om någon är besatt av en demon?
 3. Har du stött på en demon någon gång?
 4. Varför finns demonerna kvar trots att Jesus besegrade Djävulen på korset?
 5. Vad är det för skillnad på att vara ”besatt” av en demon eller att vara ”influerad” av en demon?
 6. Kan en kristen vara besatt eller influerad av en demon?

Fler intressanta bibelord

Jud 6, 1 Mos 3:14–15, Hes 28:12–19, Dan 10, Jes 14:12–20, Jak 4:7, 1 Kor 6:3, Rom 8:38–39, Upp 9:11, 2 Kor 11:14, Upp 12:7–12, Upp 12:4, Mark 5:1–20, 1 Sam 16:14-15, 1 Tim 4:1-5, 1 Joh 4:1-3, Matt 16:23, 5 Mos 32:17

Klicka på länken för att lyssna på Christian Mölk predika eller högerklicka för att ladda hem predikan i mp3 format:

Markus 9:14-37 – Den svaga tron och det omvända ledarskapet – 30:32

Johannes sade till Jesus: ”Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn, och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde oss.” Men Jesus sade: ”Hindra honom inte. Ingen som utför en kraftgärning i mitt namn kan sedan genast tala illa om mig. Den som inte är mot oss är för oss. Den som räcker er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus – amen säger jag er: Han skall inte gå miste om sin lön.

 • Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn, och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde oss.
  • Lärjungarna hade nyligen misslyckats med att driva ut den onde anden ur pojken och nu verkar de irriterade över att någon annan, som inte fanns med i sällskapet runt Jesus, lyckats med detta.
   • Denne anonyme lärjunge kan ha varit en av Johannes Döparens lärjungar, alternativt en av de 70 som Jesus tidigare har sänt ut (Luk 10:1).
   • Jesus har precis undervisat om att ta emot barn i ”Jesu namn”, nu frågar lärjungarna om de gjorde rätt när de försökte hindra en man som drev ut onda andar i ”Jesu namn”.
 • Ingen som utför en kraftgärning i mitt namn kan sedan genast tala illa om mig.
  • I egenskap av att vara både Gud och människa så är Jesus medlare mellan Gud och människa (1 Tim 2:5).
   • Den som ber till Gud bör därför göra det i ”Jesu namn” (Joh 14:13).
    • Dock måste man inte avsluta varje bön med orden ”i Jesu namn” som om det vore en magisk formel. Det är syftet som räknas, inte orden.
   • Att be eller göra något i ”Jesu namn”, innebär att agera som Jesus representant och med Jesus auktoritet. På liknande sätt kan en ambassadör representera ett land och säga eller agera i ”landets namn”.
 • Den som inte är mot oss är för oss.
  • Paulus hörde många predika om Jesus med felaktiga motiv, men var ändå glad över att de predikade om Jesus (Fil 1:15–18).
   • På samma sätt bör lärjungarna glädjas över att demoner drivs ut i Jesus namn, även om det inte görs av lärjungarna själva.
   • På samma sätt bör vi idag vara försiktiga med att hindra människor som kanske inte predikar perfekt eller gör allting 100 % rätt, så länge som de predikar en biblisk Jesus.
 • Den som räcker er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus – amen säger jag er: Han skall inte gå miste om sin lön.
  • Ett glas vatten är kanske den billigaste gåvan man kan ge någon, men till och med detta kommer Gud att komma ihåg.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

14 När de kom till de andra lärjungarna, såg de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. 15 Så snart allt folket fick se Jesus blev de mycket häpna och skyndade fram och hälsade på honom. 16 Han frågade dem: ”Vad är det ni diskuterar om?” 17 En man i skaran svarade honom: ”Mästare, jag har fört till dig min son som har en stum ande. 18 Och var den än får tag i honom slår den ner honom, och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte.” 19 Jesus svarade dem: ”Du släkte som inte vill tro! Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge skall jag stå ut med er? För honom till mig!” 20 Och de kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom slet den i pojken, och han föll till marken och vältrade sig och tuggade fradga. 21 Jesus frågade hans far: ”Hur länge har det varit så med honom?” Fadern svarade: ”Sedan han var barn. 22 Ofta kastar anden honom än i elden och än i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss!” 23 Jesus sade till honom: ”Om du kan, säger du. Allt förmår den som tror.” 24 Genast ropade barnets far: ”Jag tror. Hjälp min otro!” 25 Jesus såg att ännu mer folk strömmade till, och han sade strängt till den orene anden: ”Du stumme och döve ande, jag befaller dig: far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom!” 26 Den orene anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Pojken var som livlös, och de flesta sade att han var död. 27 Men Jesus tog honom i handen och reste upp honom, och han steg upp. 28 När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom, frågade de: ”Varför kunde inte vi driva ut honom?” 29 Han svarade: ”Detta slag kan endast drivas ut med bön.”

 • Mästare, jag har fört till dig min son som har en stum ande. Och var den än får tag i honom slår den ner honom, och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel.
  • När Matteus beskriver samma händelse så tillägger han att den här pojken lider av fallandesjuka, en äldre benämning på epilepsi (Matt 17:15).
   • William Menzies Alexander beskriver i sin bok Medical Aspects of Demonic Possession pojkens epileptiskasymptom:
    • Han skriker innan han svimmar, han faller plötsligt, han får krampaktiga anfall, han fradgar från munnen, han rullar runt på marken och hans totala utmattning får folk runtomkring att tro att han är död.
    • Men att pojken beskrivs som epileptisk behöver inte betyda att han inte var besatt av en demon utan snarare att demonen orsakade pojkens sjukdom.
    • Man behöver inte vara besatt av en demon om man är sjuk men det finns en möjlighet att sjukdomen är orsakad av en demon.
   • Om dåtidens människor ibland var lite för snabba med att beskriva sjuka människor som demonbesatta så är nutidens människor ibland lite för snabba med att beskriva demonbesatta människor som sjuka.
 • Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte.
  • Medan Jesus var uppe på berget har lärjungarna försökt att driva ut demonen men misslyckats. Detta upprör Jesus eftersom det visar att lärjungarna inte har kommit så långt i sin tro.
  • På Nya Testamentets tid var det vanligt att man trodde att man var tvungen att känna till demonens namn för att kunna driva ut demonen. Eftersom pojken var stum och därmed inte kunna säga demonens namn ansåg förmodligen lärjungarna att detta var ett omöjligt fall.
   • Jesus visar med all önskvärd tydlighet att han inte är beroende av demonens namn för att driva ut demonen.
 • Jesus sade till honom: ”Om du kan, säger du. Allt förmår den som tror.”
  • Eftersom Jesus lärjungar har misslyckats med att driva ut demonen så har nu pojkens pappa börjat misströsta på att även Jesus kan driva ut demonen.
   • För Gud är allting möjligt, så frågan är inte huruvida miraklet kan ske eller inte, utan huruvida pappan tror på att Gud kan göra detta mirakel (Mark 10:27).
    • Det är en människas tro som gör Guds mirakel tillgängligt. Självklart kan Gud göra mirakler oberoende av människan men ofta väljer Gud att göra mirakler i samband med en människas tro.
    • Jesus kunde inte göra under när folk inte trodde på honom (Mark 6:5).
    • Kvinnan med blödarsjuka blev frisk när hon i tro rörde vid Jesus (Mark 5:34).
    • Jesus utmanade ofta de sjuka att gå ett steg längre i sin tro så att de skulle bli botade (Mark 5:36).
   • Även Jesus lärjungar av idag har makt att driva ut demoner (Luk 9:1, Mark 16:17).
  • Om någonting är enligt Guds vilja så behövs det bara en så liten tro som ett senapskorn för att göra storverk (Luk 17:6).
 • ”Jag tror. Hjälp min otro!”
  • Även om pojkens pappa bekände sin tro så var den svag och bristfällig och han ber därför Jesus om hjälp.
   • Utan Guds hjälp är det ibland svårt att tro och det är därför inte fel att be Gud om hjälp att tro.
   • Jakob skriver ”Närma er Gud, så kommer han att närma sig er.” (Jak 4:8).
 • ”Detta slag kan endast drivas ut med bön.”
  • Jesus har gett sina lärjungar auktoritet att driva ut demoner, men tron på att man har fått denna auktoritet blir starkare om man lever nära Gud i bön.
   • Att tro på att man har fått Guds auktoritet samtidigt som man lever nära Gud i bön är en utomordentligt bra kombination.
  • Saknar man den tro som krävs för att driva ut demoner bör man göra som pojkens pappa; vända sig till Jesus och be en bön om mer tro.
  • En del Bibelöversättningar har en längre version av denna vers: ”med bön och fasta”.
   • Detta beror på att en del grekiska manuskript innehåller tillägget ”och fasta”, medan de äldsta manuskripten saknar detta.
   • Vilken översättning som är mest rätt är svårt att svara på även om forskningen lutar åt att ”och fasta” inte fanns med i originaltexten utan är ett senare tillägg. Hursomhelst så har det ju ingen jättestor betydelse eftersom bön och fasta ofta hänger ihop.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.