Pastor Christian Mölk | Förlåtelse
Currently viewing the tag: "Förlåtelse"

8Han väntade i sju dagar, den bestämda tid Samuel hade angett. Men när Samuel ännu inte hade kommit till Gilgal, började folket skingras och gå ifrån honom. 9Då sade Saul: ”För fram brännoffret och gemenskapsoffret till mig.” Därefter bar han fram brännoffret. 10Men just som han hade slutat att offra, kom Samuel. Då gick Saul och mötte honom för att hälsa honom. 11Men Samuel frågade: ”Vad har du gjort?” Saul svarade: ”När jag såg att folket skingrades och gick ifrån mig och du inte kom inom den bestämda tiden, medan filisteerna samlades vid Mikmash, 12tänkte jag: Nu kommer filisteerna ner hit mot mig i Gilgal, och jag har ännu inte bett om Herrens hjälp. Då tog jag mod till mig och offrade brännoffret.” 13Samuel sade: ”Du har handlat dåraktigt. Du har inte hållit det bud Herren, din Gud, har gett dig. Om du hade gjort det, skulle Herren ha befäst ditt kungadöme över Israel för all framtid. 14Men nu skall ditt kungadöme inte bestå. Herren har sökt sig en man efter sitt hjärta, och honom har han utsett till furste över sitt folk. Men du har inte hållit vad Herren befallt dig.” 15Därefter bröt Samuel upp och gick från Gilgal till Gibea i Benjamin. Men Saul inmönstrade det folk som fanns hos honom och det var omkring sexhundra man. 16Saul och hans son Jonatan stannade i Geba i Benjamin med det folk som fanns hos dem, medan filisteerna hade slagit läger vid Mikmash. 17En skara drog ut ur filisteernas läger för att härja. Den var uppdelad i tre grupper. En tog vägen mot Ofra i Suals-landet, 18en tog vägen mot Bet-Horon, och en grupp tog vägen till det område som vette mot Seboimdalen, åt öknen till. 19Det fanns ingen smed i hela Israels land, ty filisteerna var rädda att hebreerna skulle tillverka svärd eller spjut åt sig. 20Därför måste varje israelit bege sig ner till filisteerna, om han ville vässa sin lie, sin plogbill, sin yxa eller sin skära. 21Och priset för slipning var en pim för skärorna och plogbillarna och en tredjedels sikel för gafflarna och yxorna och för att få en udd påsatt. 22Det innebar att när striden skulle börja, hade inte en enda av Sauls och Jonatans män något svärd eller spjut. Det var bara Saul själv och hans son Jonatan som hade sådana. 23Men filisteerna lät en förpost rycka fram till passet vid Mikmash.

 • 8Han väntade i sju dagar, den bestämda tid Samuel hade angett. Men när Samuel ännu inte hade kommit till Gilgal, började folket skingras och gå ifrån honom. 9Då sade Saul: ”För fram brännoffret och gemenskapsoffret till mig.” Därefter bar han fram brännoffret.
  • Filistéerna hade mest soldater och bäst utrustning. Det enda Saul hade till sin fördel var Gud och överraskningsmomentet. Kanske tänkte Saul att den enda möjligheten att överhuvudtaget ha en mikroskopisk chans att besegra filistéerna var att överraska dem innan de hunnit samla sig till strid.
   • Den strategin var förmodligen inte fel i sig, men Saul slarvar med den första och viktigaste fördelen: Gud. Saul vet att han inte får utföra brännoffret utan måste vänta på Samuel, men för varje dag som går minskar möjligheten till att göra ett överraskningsanfall och till slut tar Saul saken i egna händer.
   • Felet Saul gör är att han egenmäktigt utför den offertjänst som bara prästerna fick göra. En kung är en kung och inte en präst och vice versa.
    • Även om Saul var kung och den som bestämde i Israel så kunde han inte göra hur som helst med det som hörde till prästerskapet. En senare kung i Juda, Ussia, gjorde ett liknande fel när han tände rökelse i templet och straffades med spetälska av Herren (2 Krön 26:16-23).
 • 10Men just som han hade slutat att offra, kom Samuel. Då gick Saul och mötte honom för att hälsa honom.
  • Precis när Saul är klar med offrandet så kommer Samuel. Saul blir som ett barn som blir påkommet med handen i kakburken. Detta är knappast en slump, troligtvis har Gud planerat detta för att testa Sauls lojalitet.
  • Som för att försöka dölja eller förmildra sin synd går han ut och möter Samuel på bästa möjliga sätt! Men Samuel låter sig inte luras av fjäsk, har Saul syndat så har han.
 • 11Men Samuel frågade: ”Vad har du gjort?” Saul svarade: ”När jag såg att folket skingrades och gick ifrån mig och du inte kom inom den bestämda tiden, medan filisteerna samlades vid Mikmash, 12tänkte jag: Nu kommer filisteerna ner hit mot mig i Gilgal, och jag har ännu inte bett om Herrens hjälp. Då tog jag mod till mig och offrade brännoffret.”
  • Profeten Samuel vet mycket väl vilken svår synd Saul har begått, men han ger Saul chansen att erkänna sin synd och omvända sig. Saul tar dock inte den chansen utan försvarar istället sin synd. Hade han ångrat sig hade säkert Samuel sen svarat på något annat sätt.
   • Alla människor begår fel då och då och syndar emellanåt. Detta är givetvis inte bra, men det blir bara värre om man inte ångrar sig och omvänder sig.
   • Även den av Gud mycket omtyckte kung David syndade svårt vid flera tillfällen, men Gud älskade honom ändå därför att han ångrade sig när han insåg vad han hade gjort.
   • När Gud konfronterar dig med din synd, antingen profetiskt, genom syndanöd eller genom att du blir avslöjad, se då till att göra upp med din synd, be om förlåtelse och omvänd dig. Då tar Gud emot dig med öppna armar och förlåter dig all din synd.
  • Sauls första bortförklaring bestod i att han skyllde på att folket höll på att skingras mer och mer och att han kände sig tvungen att göra något för att inte alla skulle lämna. Det kan visserligen rent mänskligt sett vara sant, men Saul borde veta bättre än att förlita sig mer på mänsklig styrka än på Guds kraft.
   • Även om alla soldater hade lämnat Saul ensam så hade Gud kunnat besegra filistéerna med endast en ensam Saul. Detta visar Gud Saul vid ett senare tillfälle då lille David ensam driver filistéernas armé på flykt i och med att han besegrar jätten Goliat (1 Sam 17).
  • Sauls andra bortförklaring var att Samuel ju var försenad. Exakt varför Samuel var försenad vet vi inte, men det är viktigt att inte skylla sin egen synd på någon annan. Även OM Samuel begick något fel i och med att han var sen så ursäktar ju det givetvis inte att även Saul får göra fel.
   • Har du någon gång känt dig felaktigt behandlad och på grund av det själv behandlat andra på ett dåligt sätt? Låt inte andras synd ”rättfärdiga” din egen synd.
  • Sauls tredje bortförklaring var att han försökte ”blidka” Gud genom detta offer. Men man kan inte blidka Gud genom att göra något som Gud har förbjudit.
   • Det är exempelvis inte okej att som ledare köra över folk eller behandla vissa personer illa i syfte att vinna många människor för Gud. Ändamålet helgar inte medlen.
   • Hade Saul verkligen velat ”blidka” Gud så hade han kunnat böja sina knän och be till Gud om hjälp. Gud hade utan tvekan lyssnat på Sauls bön och hjälpt honom.
   • Att Saul valde just brännoffer som metod att blidka Gud visar oss att Saul förmodligen inte egentligen utförde brännoffret för att blidka Gud utan för att blidka folket.
 • 13Samuel sade: ”Du har handlat dåraktigt. Du har inte hållit det bud Herren, din Gud, har gett dig. Om du hade gjort det, skulle Herren ha befäst ditt kungadöme över Israel för all framtid. 14Men nu skall ditt kungadöme inte bestå.
  • Till syvende och sist så var Sauls synd att han inte höll det bud som Gud hade gett honom. Gud hade sagt en sak och Saul gjorde en annan. Sauls synd var att han inte lydde Gud, men hans egentliga problem var att hans hjärta var på fel plats.
   • Finns det då inte chans till syndernas förlåtelse? Jo, men det kräver ju också att man ångrar sig och omvänder sig från sin synd. Istället för att ångra sig när han blev påkommen så skyller Saul ifrån sig, det visar att hans hjärta är på fel ställe. Han bryr sig mer om sig själv än om Gud.
  • Straffet som Saul får är att kungadömet inte kommer fortsätta i hans ätt. Dock kommer Saul själv att regera vidare i 20 år till efter detta.
   • När Gud ger en dom så ger han nästan alltid gott om tid innan domen verkställs så att man har chans att omvända sig. Saul gjorde inte det och domen verkställdes således.
 • Herren har sökt sig en man efter sitt hjärta, och honom har han utsett till furste över sitt folk. Men du har inte hållit vad Herren befallt dig.” 15Därefter bröt Samuel upp och gick från Gilgal till Gibea i Benjamin.
  • Saul var en man efter Israels hjärta, men David var en man efter Guds hjärta. Vad var det då som skiljde Saul och David åt?
   • Saul beskrivs som ”en ståtlig ung man”, han såg verkligen ut som en kung (1 Sam 9:2). David var snarare en liten undanskuffad pojke som ingen brydde sig om (1 Sam 16:11).
   • Både David och Saul hade tyckt det vore viktigt att offra brännoffer till Gud innan en viktig strid, men Saul offrade för att få med sig folket, David offrade därför att han ville ära Gud.
   • Både David och Saul syndade, men när Saul blir påkommen med sin synd så skyller han ifrån sig, när David blir påkommen med synd så utbrister han: ”Jag har syndat mot Herren.” (2 Sam 12:13).
    • Den här texten handlar egentligen inte om vem som är mest syndare, Saul eller David, för då hade nog David varit den mest skyldige, han var ju både otrogen och en mördare. Den här texten handlar om vart man har sitt hjärta, hos sig själv eller hos Gud.
    • Saul blir alltså inte av med kungadömet på grund av att han syndade utan på grund av hans hjärta.
 • Men Saul inmönstrade det folk som fanns hos honom och det var omkring sexhundra man.
  • Sauls stående armé var från början 3000 man men har nu minskat till 600, dvs. en femtedel. Oddsen redan innan den drastiska minskningen var bedrövliga, men är nu totalt katastrofala, åtminstone rent mänskligt sett.
   • Hade Saul litat på att Gud skulle ge honom segern skulle minskningen av antalet soldater gjort Saul glad eftersom en seger med dessa odds skulle gett inneburit stor ära för Gud, men i och med att han funderar på hur han själv ska kunna besegra filistéerna så blir han minst sagt orolig!
    • Sauls 600 man är faktiskt exakt dubbelt så många som Gideons 300, men skillnaden mellan dessa ledare är att Gideon hade en stark tro på Gud (Dom 7:1-7).
   • När vi ser stora berg av omöjliga problem framför oss, då ska vi minnas att det måhända är omöjligt för en människa, men för Gud är ingenting omöjligt! När vi förtröstar på Gud så är ingen fiende för stor för oss. Kom dock ihåg att alltid ge Gud äran för den seger han ger dig i ditt liv!
 • 17En skara drog ut ur filisteernas läger för att härja.
  • Filistéerna är så militärt överlägsna att delar upp sig och härjar. De verkar inte ens bekymra sig om att ställa upp sig för strid mot Saul.
 • 19Det fanns ingen smed i hela Israels land, ty filisteerna var rädda att hebreerna skulle tillverka svärd eller spjut åt sig. 20Därför måste varje israelit bege sig ner till filisteerna, om han ville vässa sin lie, sin plogbill, sin yxa eller sin skära. 21Och priset för slipning var en pim för skärorna och plogbillarna och en tredjedels sikel för gafflarna och yxorna och för att få en udd påsatt. 22Det innebar att när striden skulle börja, hade inte en enda av Sauls och Jonatans män något svärd eller spjut. Det var bara Saul själv och hans son Jonatan som hade sådana.
  • Filistéerna var ett grekiskt folk och hade mycket handelskontakter utöver Medelhavet.
  • Arkeologer är överens om att det var filistéerna som införde järnsmide till denna del av världen.
  • Inte nog med att filistéerna var betydligt fler än israelerna, de var dessutom militärt och teknologiskt sett totalt överlägsna israelerna. Filistéerna hade svärd och spjut medan israelerna hade slungor, pilbågar och arbetsredskap.

 

Copyright 2014 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

1 Ammoniten Nahas drog upp och belägrade Jabesh i Gilead. Då sade alla män i Jabesh till Nahas: ”Slut förbund med oss, så skall vi tjäna dig.” 2 Ammoniten Nahas svarade dem: ”På det villkoret skall jag sluta förbund med er, att jag får sticka ut högra ögat på er alla och därmed dra skam över hela Israel.” 3 De äldste i Jabesh sade till honom: ”Ge oss sju dagars frist, så att vi kan skicka sändebud över hela Israels land. Om då ingen vill hjälpa oss, ger vi oss åt dig.” 4 Sändebuden kom till Sauls Gibea och berättade detta för folket. Då brast allt folket ut i gråt.

5 Just då kom Saul gående från åkern bakom sina oxar, och Saul frågade: ”Vad är det med folket, eftersom de gråter?” De berättade för honom vad männen från Jabesh hade sagt. 6 När Saul hörde detta föll Guds Ande över honom, och han blev mycket vred. 7 Han tog ett par oxar och styckade dem och sände omkring styckena med sändebuden över hela Israels land och lät säga: ”Den som inte drar ut efter Saul och Samuel, med hans oxar skall det göras på detta sätt.” Då kom förskräckelse från Herren över folket, så att de drog ut som en man. 8 Och Saul inmönstrade dem i Besek, och Israels barn utgjorde då 300 000 och Juda män 30 000. 9 De sade till sändebuden som hade kommit: ”Så skall ni säga till männen i Jabesh i Gilead: I morgon skall ni få hjälp, när solen bränner som hetast.” Sändebuden kom och meddelade männen i Jabesh detta, och de blev glada över beskedet. 10 Då meddelade männen i Jabesh ammoniterna: ”I morgon skall vi ge oss åt er, och ni får då göra med oss vad ni finner för gott.” 11 Dagen därefter delade Saul upp folket i tre grupper. De trängde in i lägret vid morgonväkten och nergjorde ammoniterna ända till dess dagen blev som hetast. De som kom undan blev så kringspridda att inte två av dem kom undan tillsammans.

12 Då sade folket till Samuel: ”Vilka var de som sade: Skulle Saul bli kung över oss! Tag hit dessa män, så att vi får döda dem.” 13 Men Saul sade: ”Denna dag skall ingen dödas, för i dag har Herren gett seger åt Israel.” 14 Samuel sade till folket: ”Kom, låt oss gå till Gilgal och förnya kungadömet där.” 15 Då gick allt folket till Gilgal och gjorde Saul till kung där inför Herren i Gilgal. De offrade gemenskapsoffer inför Herrens ansikte, och Saul och alla Israels män var mycket glada.

 • Bakgrund
  • Saul är nybliven kung över Israel, men som vi ser i vers 12 så hade han innan denna händelse ännu inte hela folket med sig. Folket observerade honom och undrade om han verkligen var rätt man på rätt plats.
   • Detta är något som många ledare känner igen sig i, speciellt i början av sitt ledarskap. Bara för att man har blivit anställd som exempelvis pastor så betyder inte det automatiskt att man har alla församlingsmedlemmars förtroende med en gång. Man behöver förtjäna ett förtroende genom att visa de man är satt att leda att man är en duglig herde som bryr sig om både Gud och människor.
   • Nu uppstår dock en situation då Saul får tillfälle att visa att han är en duglig ledare över Israel.
 • Ammoniterna  
  • Ammoniterna härstammade från Lot, Abrahams brorson (1 Mose 19:38), var bosatta öster om Israel (Jos 12:2) och hade tidigare försökt erövra israelitisk mark (Dom 11:4ff). Medan Israel är upptaget med filisteerna i väst så passar ammoniterna i öst på att ge sig på ett försvagat Israel.
 • Nahas  
  • Namnet ”Nahas” betyder ”orm” och det finns många likheter mellan hans tillvägagångssätt och Djävulens, som ju framträder som en orm när han i Bibelns första bok lurar de första människorna att synda (1 Mos 3:1–20) och som sen kastas i fängelse i Bibelns sista bok (Upp 20:2).
   • Nahas var fiende till det jordiska Israel, precis som Djävulen är vår andliga fiende.
    • Enligt Paulus så strider inte vi kristna mot “kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.” (Ef 6:12)
    • Israels stridigheter mot jordiska fiender tjänar ofta som exempel för oss hur vi ska strida mot våra andliga fiender.
 • Då sade alla män i Jabesh till Nahas: ”Slut förbund med oss, så skall vi tjäna dig.”
  • Israeliterna i Jabesh var helt plötsligt omringade av fientliga styrkor och gör vad de kan för att överleva. På ett sätt kan man förstå detta, men å andra sidan borde de kanske ha gått till sin kung först?
  • På samma sätt kan även vi idag ge upp alldeles för lätt. När vi möter svårigheter i livet så försöker vi ofta lösa det på egen hand innan vi ber Gud om hjälp. Man kan inte alltid rå för den situation man hamnar i, men man kan rå för hur man hanterar den.
  • Om man vill se mycket av Guds mirakler i sitt liv så är det inte nödvändigtvis fel att hamna i situationer då man faktiskt är i stort behov av Guds mirakler.
 • 2 Ammoniten Nahas svarade dem: ”På det villkoret skall jag sluta förbund med er, att jag får sticka ut högra ögat på er alla och därmed dra skam över hela Israel.”
  • Detta villkor från Nahas kom troligtvis som en chock! Befolkningen i Jabesh hade förmodligen räknat med att få betala skatt till Nahas eller något liknande, inte att bli lemlästade på detta sätt!
  • I Dödahavsrullarna har man hittat ett textfragment (4QSam) där följande går att läsa: ”Nahas, kung av Ammons barn, förtryckte hårt Gads och Rubens barn, och han stack ut alla deras högra ögon och slog terror och fruktan i Israel. Det fanns inte bland Israels barn på andra sidan av Jordan ett enda vars högra öga inte hade blivit stucket av Nahas, kung av Ammon, utom de sju tusen män som flydde Ammons barn och kom till Jabesh i Gilead.” (Understanding the Dead Sea Scrolls, Vintage Books, 1993, s.156ff).
  • Genom att sticka ut ena ögat på israeliterna så tar han bort deras möjlighet att vid ett senare tillfälle göra uppror eftersom de blir odugliga krigare. Både hanterandet av svärd och pilbåge blir kraftigt försämrat med bara ett öga.
  • Men Nahas ville inte bara radera israeliternas stridsförmåga, han ville även skämma ut dem.
  • Djävulen vill göra på samma sätt mot dig och mig som Nahas ville göra mot israeliterna och därför tjänar den här Bibeltexten ypperligt bra som instruktion för hur vi ska hantera vår fiende.
   • Om Djävulen har omringat och belägrat dig med problem, låt dig då inte luras av hans förslag till fred som kommer att göra dig blind och ta bort din stridsförmåga. Vänd dig till Herren och be om hjälp. Låt inte Djävulen skrämma dig eftersom han inte kan besegra dig om Gud är på din sida.
   • Om Djävulen lyckas med att ”skämma ut” oss som ju Nahas ville, då finns det risk för att vi som troende inte vågar närma oss Gud. Om man någon gång har fallit för en frestelse så vet man det inte är alldeles lätt att direkt efter gå och ha en bönestund. Precis som Adam och Eva som gömde sig för Gud efter att de hade ätit av den förbjudna frukten så gömmer vi oss från Herren när vi har gett efter för Djävulens frestelser.
    • Botemedlet är att helhjärtat ångra sig och omvända sig från sin synd och be Gud om förlåtelse.
   • Att som israeliterna vara belägrade av en fientlig styrka behöver inte vara den sämsta situationen att befinna sig i, det gav dem ju en möjlighet att få bevittna Guds mirakler. En ”attack från Djävulen” behöver således inte alltid vara en helt igenom negativ upplevelse eftersom situationen förhoppningsvis leder till att vi blir mer beroende av Gud, vilket är ett fullt önskvärt tillstånd.
    • Jag tror dessvärre att allt för många av oss kristna lever ett liv som är behagligt för Djävulen och han finner ingen anledning att attackera oss. Om vi ändå inte har för vana att be till Gud eller läsa Bibeln, varför skulle han då vilja attackera oss? Om vi inte utgör ett hot för honom kommer han troligtvis att låta oss vara.
    • Det är först när vi blir uppmärksammade om att vi verkligen behöver Jesus som vi till fullo vänder oss till honom.
 • 3 De äldste i Jabesh sade till honom: ”Ge oss sju dagars frist, så att vi kan skicka sändebud över hela Israels land. Om då ingen vill hjälpa oss, ger vi oss åt dig.”
  • Befolkningen i Jabesh visste inte vart de skulle hitta någon som kunde rädda dem så de skickade sändebud ”över hela Israels land”.
   • Det som är positivt med detta är att befolkningen i Jabesh visste att de inte kunde rädda sig själva och att de var beroende av en ”räddare”; d.v.s. en ”frälsare”.
    • Namnet ”Jesus” betyder ”Gud frälser” och hela detta kapitel pekar på Jesus. Att hamna i den yttersta nöd kan ibland vara positivt om det leder till att man inser att man behöver bli räddad av Jesus. Det är vanligare att människor ber till Jesus när de har stora problem som de inte själva kan reda ut än när allt är under kontroll och de inte är i behov av en räddare.
    • Befolkningen i Jabesh vet inte vart de skall hitta sin frälsare, så de provar att skicka ut sändebud överallt. På samma sätt är det för den människa som inte har hört talas om Jesus; de vet inte vart frälsningen står att finna, så de provar lite allt möjligt. Det bästa vore om vi kristna vittnade så mycket att när icke troende människor hamnar i djupa problem direkt vänder sig till Jesus eftersom de har hört att där finns det hjälp att få.
  • Varför tillät Nahas dem att bege sig ut i hela Israel och söka efter hjälp? Därför att då skulle hela Israel få höra talas om Nahas och hans makt, d.v.s. mer ära till Nahas och mer förnedring till Israel.
 • 5 Just då kom Saul gående från åkern bakom sina oxar, och Saul frågade: ”Vad är det med folket, eftersom de gråter?”
  • Saul verkar ännu inte riktigt ha börjat leva så som en kung utan lever som en vanlig man av folket och tar hand om sina oxar.
   • Kanske berodde detta på att folket ännu inte litade på Sauls duglighet alternativt att Saul ännu inte riktigt var redo att leva upp till sin roll som kung.
   • På samma sätt kan det vara med ledarskap. Det är först när du börjar få folks förtroende som de börjar höra av sig med sina problem och ber dig om hjälp.
   • På sätt och vis var det nog vist av Saul att gå tillbaka till sitt gamla jobb trots att han blivit kung. På så vis ödmjukade han sig och lät Gud upphöja honom vid rätt tillfälle istället för tvärtom.
    • Som kristen ledare är det viktigt att inte upphöja sig själv och ta åt sig äran för något som Gud gör.
 • 6 När Saul hörde detta föll Guds Ande över honom, och han blev mycket vred. 7 Han tog ett par oxar och styckade dem och sände omkring styckena med sändebuden över hela Israels land och lät säga: ”Den som inte drar ut efter Saul och Samuel, med hans oxar skall det göras på detta sätt.” Då kom förskräckelse från Herren över folket, så att de drog ut som en man.
  • Ofta tror vi kristna att det är syndigt att bli arg, men det synsättet kan ibland hindra oss att på ett rätt sätt bemöta Djävulen och synden. Det är inte fel att vara vred på ondskan i världen.
   • Saul blev inte enbart ”vred”, han blev till och med ”mycket vred”. När var du senast så arg på Djävulen att du styckade ett par oxar? Oxar är stora kraftiga djur som är mycket värdefulla, då som nu.
   • Det behöver inte alltid vara fel att visa omvärlden vad vi tycker om synden, framförallt inte när den framträder i våra egna liv. Att våga bli ”heligt arg” är inte ett tecken på svaghet utan ett tecken på att man tar sin tro på allvar och verkligen vill tjäna Gud.
  • Guds Ande föll över Saul för att ge hon kraft att besegra Nahas. På samma sätt kan vi få ta emot kraft av den helige Ande för att besegra Djävulen.
   • Guds Ande är inte en ”upplevelse” som vi kan söka för att få en ”kick” i vårat kristna liv. Guds Ande vill enligt Jesus ge oss kraft att bli ”vittnen” (Apg 1:8). Om du ber till Gud om att få mod till att vittna om din tro för andra då kommer han att fylla dig med sin helige Andes kraft.
  • Sauls metod att ”väcka” folket må ha varit aningens udda, att skicka runt köttstycken utöver landet låter ju mer som något som maffian sysslar med en en Gudsman, men det gav sannerligen effekt, hela folket sluter upp kring sin ledare!
   • Ibland behöver vi kristna lägga våra interna stridigheter åt sidan och sluta upp kring en ledare eller en aktuell fråga. Ibland är det fel att bara stillasittande tiga och titta på när något viktigt håller på att hända runtomkring oss.
 • 9 De sade till sändebuden som hade kommit: ”Så skall ni säga till männen i Jabesh i Gilead: I morgon skall ni få hjälp, när solen bränner som hetast.” Sändebuden kom och meddelade männen i Jabesh detta, och de blev glada över beskedet.
  • Saul hade bestämt sig, han skulle, med Guds hjälp, bli den kung och ledare som han var kallad och utvald till att bli.
 • 11 Dagen därefter delade Saul upp folket i tre grupper. De trängde in i lägret vid morgonväkten och nergjorde ammoniterna ända till dess dagen blev som hetast. De som kom undan blev så kringspridda att inte två av dem kom undan tillsammans.
  • Segern var total! Ammoniterna besegras, Jabesh räddas och Saul vinner folkets förtroende!
 • 12 Då sade folket till Samuel: ”Vilka var de som sade: Skulle Saul bli kung över oss! Tag hit dessa män, så att vi får döda dem.” 13 Men Saul sade: ”Denna dag skall ingen dödas, för i dag har Herren gett seger åt Israel.”
  • Saul kunde ha hämnats på de som inte trodde på honom, men han väljer att istället förlåta dem. Även om Saul så småningom blir en sämre och sämre kung så var han åtminstone vid detta tillfälle en bra kung som ger Gud äran för segern.
   • På samma sätt bör även vi fortsätta vara på vår vakt även efter att vi har varit med om en stor andlig seger. Vi är inte immuna mot Djävulens attacker bara för att vi har vunnit en gång, vi måste fortsätta växa i vår tro och närma oss Gud dag för dag.
 • 14 Samuel sade till folket: ”Kom, låt oss gå till Gilgal och förnya kungadömet där.”
  • Saul var kung över Israel även innan denna förnyelse, men i och med detta så började folket tjäna honom på riktigt.
   • På samma sätt kan du och jag ha Jesus som vår kung samtidigt som vi i ärlighetens namn inte direkt lever som om vi vore hans helhjärtade tjänare. Om så är fallet så kan det ibland vara gott att ”förnya” sin trohet inför Jesus och be om en nystart.

 

Copyright 2013 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

1. Skapad till Guds avbild

Gud skapade ursprungligen människan som sin “avbild”. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro i Paradiset. Men när människan frestades av Djävulen att synda och föll för frestelsen, så kom synden in i världen och blev en tragisk del av mänskligheten, med död, sjukdom och mer synd som följd. Synden förstör den vackra avbild som Gud skapade, och för att vi ska kunna upprätta relationen med Gud igen så behöver Gud ta bort synden.

“Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” (1Mos 1:27)

2. Synd

SinAtt vara kristen innebär att “tillhöra Kristus” och kristen blir man genom att bli “frälst av Jesus”. Frälst är ett ganska märkligt och gammalt ord som ursprungligen kommer från ordet “frihalsad”, som betyder att en person som var belagd med boja runt halsen fick den borttagen. Den som blev frihalsad, frälst, blev alltså befriad från sina bojor och därmed räddad från sitt tidigare liv som slav. Ett mer modernt ord för frälst skulle alltså kunna vara “befriad” eller “räddad”. Enligt den kristna tron så är alla människor, ända sedan Adam och Evas första synd, “slavar under synden”. Synd betyder ursprungligen “att missa målet”, att bryta mot Guds bud, att med andra ord “göra fel”. Jag tror att de allra flesta människor kan konstatera att alla vi människor då och då gör fel, antingen mot Gud, mot oss själva, eller mot våra medmänniskor. När Adam och Eva syndade så bröts deras relation med Gud, de blev utkastade från Paradiset, och än idag är vår relation med Gud bruten. På grund av att alla vi människor är syndare så är vår relation med Gud bruten och vi är alla i behov av “frälsning”.

“Alla har syndat och saknar härligheten från Gud” (Rom 3:23)

“Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.”” (Apg 17:31)

3. Korset

CrossDet var givetvis aldrig Guds tanke att denna relation mellan Gud och människa skulle vara bruten, men eftersom vi människor inte kan befria oss själva från synden, så sände Gud sin Son för att rädda oss. Gud blev som oss för att vi skulle kunna bli som han. När Jesus dog på korset, så offrade han sig för vår skull och tog straffet för våra synder på sig själv. När Jesus uppstod så gav han alla människor möjligheten att ta del av försoningen mellan Gud och människa. Alla som tror på Jesus blir i och med Jesu död på korset förlåtna och befriade från synden och återförda till en relation med Gud igen.

“Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.” (Joh 3:16–17)

4. Omvändelse

RepentanceOm man vill bli kristen, så handlar det i grund och botten om att be om förlåtelse för alla de synder man har gjort, omvända sig från dessa, tro på Jesus och bekänna att Jesus är Herre. Omvändelse innebär att “vända om”, att inse att man är en syndare, ångra, bekänna och be om förlåtelse för sina synder, sluta med sina synder och istället gå i en annan riktning. Att omvända sig handlar alltså om att man vänder sig bort från sitt tidigare liv som syndare och istället vänder sig mot Gud och ber om förlåtelse och frälsning.

“Den som döljer sina överträdelser går det ej väl, den som bekänner och överger dem får barmhärtighet.” (Ords 28:13)

5. Frälsning

En enkel frälsningsbön skulle kunna vara så här: “Jesus, jag tror på dig och bekänner att du är min Herre och Frälsare. Förlåt mig för mina synder och lär mig att följa dig.”

“Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.” (Rom 10:9–10)

6. Förlåten

Har man bekänt att man är en syndare, bett Gud om förlåtelse och bekänt att Jesus är Herre, då är man kristen. Då har Jesus frälst dig från dina synder och du har blivit förlåten.

“I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.” (Kol 1:14)

7. Dop

BaptismEfter att man har blivit frälst så vill Jesus att man ska döpa sig. Detta gör man för att visa sig själv, omvärlden och Gud att man menar allvar med sin tro och att man nu tar steget in i den kristna gemenskapen. Ordet “dop” kommer från det grekiska ordet “baptizo”, som betyder att “doppa” eller “nedsänka” och är ett ord som användes om att sänka skepp. På samma sätt som Jesus dog med våra synder och sen uppstod igen, så begraver vi vårt gamla syndiga liv i dopvattnet och uppstår till ett nytt liv tillsammans med Jesus.

“Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” (Gal 3:26–28)

8. Helgelse

SanctificationVi människor är skapade till Guds avbild, men i och med att synden kom in i bilden så mer eller mindre ”förstördes” denna vackra Guds avbild. Men när Jesus Kristus, Guds Son, kom till jorden och föddes som en av oss, en människa, så gavs möjligheten för oss människor att se och lära av Gud själv hur vi människor är tänkta att vara. I och med att Jesus är Gud så är han också Guds perfekta bild och med den helige Andes hjälp så kan vi formas och helgas så att vi blir mer och mer lika Jesus. Detta gör man genom att läsa i Bibeln och försöka lära sig av det Jesus säger samtidigt som man ber Guds Ande om hjälp att förvandlas från syndare till helgon. Denna process är åtminstone livslång och fungerar bäst i en kristen gemenskap där man på olika sätt kan hjälpa varandra.

“Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.” (Rom 8:29)

9. Församling

ChurchAlla som tror på Jesus tillhör Kristus och blir ett Guds barn. Gud vill samla alla sina barn i en gemenskap med Jesus i centrum och det är därför det på de allra flesta orter idag finns “församlingar”. En församling är en samling med människor som tror på Jesus och samlas för att på olika sätt uttrycka sin tro genom gudstjänster, bön, lovsång, social hjälp till behövande, biblisk undervisning, osv. Det kristna livet handlar ju inte enbart om att bli förlåten från sina synder utan även om att nu leva ett nytt liv tillsammans med andra kristna och utöva sin tro i ord och handling. Det är både lättare och roligare att leva det kristna livet tillsammans med andra troende, än att göra det ensam, så om du har blivit kristen, kontakta gärna en församling på orten där du bor.

“Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.” (1Pet 2:9–10)

10. Uppfylld av den helige Ande

När Gud har frälst dig så förlåter han dig inte bara dina synder, utan han ger dig också kraft till att leva det nya kristna livet. Det är Guds Ande som förvandlar dig till Jesu likhet, dvs. Guds avbild. Genom att läsa din Bibel och be till Gud om att få bli uppfylld av Anden så kommer Gud att förvandla dig från att vara värdslig till att bli andlig, från att vara världslik till att vara Kristlik.

“Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.” (Ef 5:18–19)

Några ytterligare Bibelord om detta med att bli kristen:

Bible“Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.” (Johannes 3:16)

“Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.” (Romarbrevet 10:9–10)

“Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.” (Johannes 1:12)

“Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.” (Markus 16:16)

“Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.” (Apostlagärningarna 2:38)

“Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade” (Apostlagärningarna 3:19)

“Det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom.” (Jesaja 53:4–6)

Kontakt

Är du intresserad av att bli kristen eller vill du komma i kontakt med andra kristna? Mitt namn är Christian Mölk och jag är pastor i Sverige. Om du skickar ett mail till christianmolk@gmail.com kommer jag att försöka svara på dina frågor och hjälpa dig så gott jag kan.

20 När de tidigt på morgonen gick förbi fikonträdet, såg de att det hade torkat nerifrån roten. 21 Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sade till Jesus: ”Rabbi, se, fikonträdet som du förbannade har torkat.” 22 Jesus svarade dem: ”Tro på Gud! 23 Amen säger jag er: Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske. 24 Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert. 25 Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då skall också er himmelske Fader förlåta er era överträdelser.” 

 • När de tidigt på morgonen gick förbi fikonträdet, såg de att det hade torkat nerifrån roten.
  • Det som Jesus dagen innan hade sagt hade nu gått i uppfyllelse.
  • Att trädet hade torkat nerifrån roten visar att det aldrig någonsin kommer att kunna bära frukt igen.
 • Tro på Gud!
  • Jesus uppmanar sina lärjungar att lita på att Gud har makt att göra vad han vill.
   • Ingenting är omöjligt för Gud (Luk 1:37).
  • Det är skillnad på att ”tro på tro” och att ”tro på Gud”.
   • En människa kan ha tro för att stora under ska ske, men Jesus uppmanar sina lärjungar att tro på att Gud kan göra stora under.
   • En människa kan förlita sig och fokusera så mycket på sin egen tro att hon glömmer bort målet för tron; Gud.
 • Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske.
  • Ett berg är en symbolisk bild för något som är oöverkomligt och orubbligt.
  • Jesus ger många olika lektioner om hur vi ska tro. Här visar han att vi inte ska tvivla när vi ber utan förvänta oss att få det som vi ber om.
   • På samma sätt visste Jesus att fikonträdet skulle torka dagen efter även om det inte gjorde det ögonblickligen.
 • Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert.
  • Det som vi ber om måste stämma överens med Guds ord och Guds vilja, annars kan vi inte förvänta oss att få det (Joh 15:7, 1 Joh 5:14–15).
   • Detta exemplifierar Jesus i Getsemane när han ber om att få slippa dö på korset. Jesus får inget bönesvar eftersom bönen är emot Guds vilja (Mark 14:36).
  • Om en Jesu lärjunge ber i överensstämmelse med Guds ord och Guds vilja kan han förvänta sig att få det som han ber om.
   • Dock kan bönesvaret dröja, men lärjungen ska ändå lita på att Gud har hört bönen och att bönesvaret kommer när tiden är rätt.
    • Det dröjde exempelvis ett antal veckor innan Daniel fick svar på sin bön, men han fick det till slut (Dan 10:12-14).
 • Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då skall också er himmelske Fader förlåta er era överträdelser.
  • I Markus 5:36 lär Jesus oss att rädsla kan vara ett hinder för tro. Här ser vi att även oförlåtelse kan vara ett hinder för bönesvar.
   • I många fall kan det största ”berget” att flytta, det största hindret för vår tro, vara att vi har ett oförlåtande hjärta.
  • En person som har fått Guds förlåtelse förväntas också förlåta andra (Ef 4:32).
   • En person som inte kan förlåta andra människor har troligtvis heller inte blivit förlåten själv.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

20Sedan kom Jesus hem. På nytt samlades så mycket folk att han och hans lärjungar inte ens hade tid att äta. 21När hans anhöriga fick höra det, gick de ut för att ta hand om honom, eftersom man sade att han hade förlorat förståndet. 22Och de skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sade: ”Han är besatt av Beelsebul. Med hjälp av de onda andarnas furste driver han ut de onda andarna.” 23Då kallade han dem till sig och talade till dem i liknelser: ”Hur kan Satan driva ut Satan? 24Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå, 25och om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. 26Om Satan gör uppror mot sig själv och kommer i strid med sig själv, kan han inte bestå. Då är det slut med honom. 27Ingen kan gå in i den starkes hus och plundra honom på det han äger utan att först ha bundit den starke. Sedan kan han plundra hans hus. 28Amen säger jag er: Allt skall förlåtas människorna, deras synder och hädelser, hur de än hädar. 29Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.” 30De hade ju sagt att han hade en oren ande.

 • Han hade förlorat förståndet
  • När Jesus bodde i Nazareth betedde han sig som vilken annan människa som helst och när nu hans anhöriga får höra att han håller på med mirakler och inte äter så tror de att han har blivit galen.
 • Beelsebul
  • ”Beelsebul” betyder ”flugornas herre” och är namnet på en gammal kananeisk gud (2 Kung 1:2), och också ett annat namn på Satan.
 • Hur kan Satan driva ut Satan?
  • De skriftlärda menade att Jesus drev ut demoner med hjälp av demonernas furste; Satan.
  • Jesus svarar i liknelser och menar att det är absurt att Satan skulle driva ut sina egna demoner.
   • Om så skulle vara fallet skulle ju Satans rike splittras och hans makt snart vara slut.
  • Om man jämför med ett krig så kan man ju inte börja plundra förrän fienden är besegrad.
   • Jesus kommer att besegra Satan på korset.
 • Allt skall förlåtas människorna, deras synder och hädelser, hur de än hädar. Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.
  • Alla människor som kommer till Gud och ber om förlåtelse kommer att få det, det finns inga begränsningar.
   • Den enda begräsning för Guds förlåtelse som finns är om man självmant avstår från den efter att man har sett Guds kraft, förstår att det är Gud men ändå inte vill tro.
   • De skriftlärda hade sett Guds kraft men ville trots det inte gå med på att Jesus var från Gud.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

1Några dagar därefter kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma, 2samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren, och han predikade ordet för dem. 3Då förde man till honom en lam som bars av fyra män. 4Men när de för folkmassans skull inte kunde komma till Jesus med honom, tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. 5Jesus såg deras tro och sade till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.” 6Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte i sina hjärtan: 7”Varför talar han på det sättet? Han hädar! Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud.” 8Jesus kände i sin ande att de tänkte så för sig själva, och han sade till dem: ”Varför tänker ni så i era hjärtan? 9Vilket är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp, ta din bädd och gå? 10Men det skall ni veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder.” Och han sade till den lame: 11”Till dig säger jag: Stig upp, ta din bädd och gå hem!” 12Då steg mannen upp, tog genast sin bädd och gick ut inför allas ögon. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sade: ”Något sådant har vi aldrig sett.”” 

 • Han predikade ordet för dem
  • Jesus hade kommit hem från sin predikoresa i Galileen. Efter alla under Jesus hade gjort var folk naturligt nog väldigt nyfikna på honom och ville att han skulle utföra mer under. Men för Jesus var det viktigt att inte bara göra under utan även undervisa folket.
 • Nu satt där några skriftlärda
  • En ”skriftlärd” studerade och undervisade i judendomens viktigaste text; Torah (de fem Moseböckerna), och var väl insatta i den judiska traditionen.
  • Trots den stora folkmassan så ”satt” dessa skriftlärda redan.
   • Kanske hade de bokat tid med Jesus för att diskutera med honom om han var den Messias som Skrifterna beskrev? Nu satt de och väntade på honom där Jesus bodde, hemma hos Petrus.
   • Istället för att diskutera med Jesus fick de nu istället sitta på första parkett och se honom undervisa folket. Jesus fokuserar på folket snarare än de skriftlärda vilket visar hur han prioriterade.
  • De skriftlärda kände till texterna om Messias, varav några av de positiva texterna var dessa:
   • Messias skall vara av Davids ätt och vara fylld av Herrens Ande (Jes 11:1-2).
   • Messias skulle vara född i Betlehem (Mika 5:2).
   • Messias ska dyka upp i Galileen (Jes 9:1-2).
   • Messias skulle bota sjukdomar (Jes 35:5-6, 53:4).
   • Messias skulle upprätta riket och bli kung (Sak 9:9).
  • Men det fanns också profetiska texter om Messias som är mer negativa:
   • Folk kommer att höra Messias men inte tro (Jes 53:1).
   • Folk kommer att överge och förakta Messias (Jes 53:3).
   • Messias kommer att bli fängslad (Jes 53:8).
   • Messias kommer att dö (Jes 53:9).
  • Folket och de skriftlärda fokuserade alltså bara på de positiva texterna om Messias och ville så småningom göra Jesus till kung. Jesus visste detta och försökte därför tysta de som försökte göra honom till kung. Jesus fick dessutom gång på gång undervisa sina egna lärjungar om att det ingår i Messias uppdrag att dö för folket (Mar 9:30-32).
 • Dina synder är förlåtna
  • I Torah står det att om en människa har syndat ska han offra ett djur i templet och får då Guds förlåtelse via prästen som förmedlar försoningen (3 Mose 4:26).
   • Jesus tillkännager att den här lame mannen får förlåtelse för sina synder enbart pga att han har en ”tro”.
   • Det är uppenbart att den lame mannen trodde att Jesus kunde bota honom.
  • De skriftlärda blir upprörda när Jesus ger Guds förlåtelse innan den lame mannen har offrat i templet eller ens bekänt sin synd.
   • Dessutom är det ju Gud som förlåter synder, så de skriftlärda blev upprörda över att de ansåg att Jesus gjorde sig själv till Gud och därmed hädade.
  • Jesus död på korset ger syndernas förlåtelse.
   • Alla människor har syndat och är syndare (Rom 3:23).
   • Synden skiljer människor från Gud (Jes 59:2).
   • Syndens lön är döden (Rom 6:23).
   • Eftersom Gud älskar oss människor trots vår synd så sände Gud Jesus för att ta straffet för våra synder (Joh 3:16).
   • Jesus dog en ställföreträdande död för alla människor (Rom 5:8).
   • Jesus offrade sig för alla människors synder (Heb 9:28).
   • Alla som tror på Jesus får evigt liv (Joh 3:16).
 • Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud.
  • Även om det inte uttryckligen står att Jesus är Gud i Markus evangelium så visar Markus detta indirekt när han beskriver hur Jesus gör sådant som bara Gud kan göra (Mark 2:7, 4:41, 10:18).
 • Jesus kände i sin ande att de tänkte så för sig själva
  • Den enda i Bibeln som beskrivs kunna se in i människors hjärtan och veta vad de tänker är Gud (Psalm 44:22, 139:23).
   • Gång på gång visar Markus att Jesus gör sådant som bara Gud kan göra.
 • Människosonen
  • ”Människosonen” är en av Messias titlar och är ett begrepp som Jesus lånar från profeten Daniels bok.
   • Daniel skriver att han fick se en ”människoson” komma med himlens skyar och föras fram inför Gud. Människosonen fick all makt och ett evigt rike med folk från alla nationer (Dan 7:13–14).
   • När Jesus kallar sig själv för ”människosonen” och dessutom predikar att ”Guds rike” är här förstod folk att han syftade på Daniels bok och dessutom själv gjorde anspråk på att vara Messias.
  • Folk kallade Jesus för ”Guds son” eftersom de såg en människa som var som Gud. Jesus själv däremot kallar sig själv för ”människoson” eftersom han såg på sig själv tvärtom; han är Gud som föddes som en människa.
   • Om Jesus bara var en vanlig människa, varför skulle han då gå omkring och kalla sig själv för ”människoson”? Att Jesus var en människa kunde ju alla se. Det som var speciellt med Jesus var att han var den ur treenigheten som föddes som en ”människoson”, något som varken Fadern eller Anden gjorde.
 • Stig upp, ta din bädd och gå hem!
  • Vad var störst; att få syndernas förlåtelse eller att bli helad från förlamning?
   • Jesus ger båda, men han börjar med syndernas förlåtelse vilket visar vad som är viktigast.
  • Det är inte helt ovanligt att Jesus säger åt de sjuka att göra något som de egentligen inte kan.
   • En människas tro + Jesus = Guds kraft.
   • Det var när mannen, på Jesu uppmaning, gjorde det han inte kunde göra, som han blev frisk.
  • De skriftlärda verkar ha varit öppna för att Jesus eventuellt var Messias och ville diskutera detta med Jesus. De skriftlärda visste att Messias skulle bota sjuka men de visste inte att Messias även skulle ha auktoritet att förlåta synder. Här demonstrerar Jesus att han har makt att göra båda!
   • Felet som de skriftlärda gjorde var inte att de inte förstod allt om Messias utan att de inte trodde på Messias när de väl mötte honom. Deras bild av Messias var viktigare än Messias själv och de kunde inte gå utanför sina egna ramar.
 • Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud
  • En naturlig och bra reaktion på ett under är att prisa Gud.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.