Markus 2:1-12 – Jesus förlåter synder

Christian MölkMarkus Leave a Comment

1Några dagar därefter kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma, 2samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren, och han predikade ordet för dem. 3Då förde man till honom en lam som bars av fyra män. 4Men när de för folkmassans skull inte kunde komma till Jesus med honom, tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. 5Jesus såg deras tro och sade till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.” 6Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte i sina hjärtan: 7”Varför talar han på det sättet? Han hädar! Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud.” 8Jesus kände i sin ande att de tänkte så för sig själva, och han sade till dem: ”Varför tänker ni så i era hjärtan? 9Vilket är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp, ta din bädd och gå? 10Men det skall ni veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder.” Och han sade till den lame: 11”Till dig säger jag: Stig upp, ta din bädd och gå hem!” 12Då steg mannen upp, tog genast sin bädd och gick ut inför allas ögon. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sade: ”Något sådant har vi aldrig sett.”” 

 • Han predikade ordet för dem
  • Jesus hade kommit hem från sin predikoresa i Galileen. Efter alla under Jesus hade gjort var folk naturligt nog väldigt nyfikna på honom och ville att han skulle utföra mer under. Men för Jesus var det viktigt att inte bara göra under utan även undervisa folket.
 • Nu satt där några skriftlärda
  • En ”skriftlärd” studerade och undervisade i judendomens viktigaste text; Torah (de fem Moseböckerna), och var väl insatta i den judiska traditionen.
  • Trots den stora folkmassan så ”satt” dessa skriftlärda redan.
   • Kanske hade de bokat tid med Jesus för att diskutera med honom om han var den Messias som Skrifterna beskrev? Nu satt de och väntade på honom där Jesus bodde, hemma hos Petrus.
   • Istället för att diskutera med Jesus fick de nu istället sitta på första parkett och se honom undervisa folket. Jesus fokuserar på folket snarare än de skriftlärda vilket visar hur han prioriterade.
  • De skriftlärda kände till texterna om Messias, varav några av de positiva texterna var dessa:
   • Messias skall vara av Davids ätt och vara fylld av Herrens Ande (Jes 11:1-2).
   • Messias skulle vara född i Betlehem (Mika 5:2).
   • Messias ska dyka upp i Galileen (Jes 9:1-2).
   • Messias skulle bota sjukdomar (Jes 35:5-6, 53:4).
   • Messias skulle upprätta riket och bli kung (Sak 9:9).
  • Men det fanns också profetiska texter om Messias som är mer negativa:
   • Folk kommer att höra Messias men inte tro (Jes 53:1).
   • Folk kommer att överge och förakta Messias (Jes 53:3).
   • Messias kommer att bli fängslad (Jes 53:8).
   • Messias kommer att dö (Jes 53:9).
  • Folket och de skriftlärda fokuserade alltså bara på de positiva texterna om Messias och ville så småningom göra Jesus till kung. Jesus visste detta och försökte därför tysta de som försökte göra honom till kung. Jesus fick dessutom gång på gång undervisa sina egna lärjungar om att det ingår i Messias uppdrag att dö för folket (Mar 9:30-32).
 • Dina synder är förlåtna
  • I Torah står det att om en människa har syndat ska han offra ett djur i templet och får då Guds förlåtelse via prästen som förmedlar försoningen (3 Mose 4:26).
   • Jesus tillkännager att den här lame mannen får förlåtelse för sina synder enbart pga att han har en ”tro”.
   • Det är uppenbart att den lame mannen trodde att Jesus kunde bota honom.
  • De skriftlärda blir upprörda när Jesus ger Guds förlåtelse innan den lame mannen har offrat i templet eller ens bekänt sin synd.
   • Dessutom är det ju Gud som förlåter synder, så de skriftlärda blev upprörda över att de ansåg att Jesus gjorde sig själv till Gud och därmed hädade.
  • Jesus död på korset ger syndernas förlåtelse.
   • Alla människor har syndat och är syndare (Rom 3:23).
   • Synden skiljer människor från Gud (Jes 59:2).
   • Syndens lön är döden (Rom 6:23).
   • Eftersom Gud älskar oss människor trots vår synd så sände Gud Jesus för att ta straffet för våra synder (Joh 3:16).
   • Jesus dog en ställföreträdande död för alla människor (Rom 5:8).
   • Jesus offrade sig för alla människors synder (Heb 9:28).
   • Alla som tror på Jesus får evigt liv (Joh 3:16).
 • Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud.
  • Även om det inte uttryckligen står att Jesus är Gud i Markus evangelium så visar Markus detta indirekt när han beskriver hur Jesus gör sådant som bara Gud kan göra (Mark 2:7, 4:41, 10:18).
 • Jesus kände i sin ande att de tänkte så för sig själva
  • Den enda i Bibeln som beskrivs kunna se in i människors hjärtan och veta vad de tänker är Gud (Psalm 44:22, 139:23).
   • Gång på gång visar Markus att Jesus gör sådant som bara Gud kan göra.
 • Människosonen
  • ”Människosonen” är en av Messias titlar och är ett begrepp som Jesus lånar från profeten Daniels bok.
   • Daniel skriver att han fick se en ”människoson” komma med himlens skyar och föras fram inför Gud. Människosonen fick all makt och ett evigt rike med folk från alla nationer (Dan 7:13–14).
   • När Jesus kallar sig själv för ”människosonen” och dessutom predikar att ”Guds rike” är här förstod folk att han syftade på Daniels bok och dessutom själv gjorde anspråk på att vara Messias.
  • Folk kallade Jesus för ”Guds son” eftersom de såg en människa som var som Gud. Jesus själv däremot kallar sig själv för ”människoson” eftersom han såg på sig själv tvärtom; han är Gud som föddes som en människa.
   • Om Jesus bara var en vanlig människa, varför skulle han då gå omkring och kalla sig själv för ”människoson”? Att Jesus var en människa kunde ju alla se. Det som var speciellt med Jesus var att han var den ur treenigheten som föddes som en ”människoson”, något som varken Fadern eller Anden gjorde.
 • Stig upp, ta din bädd och gå hem!
  • Vad var störst; att få syndernas förlåtelse eller att bli helad från förlamning?
   • Jesus ger båda, men han börjar med syndernas förlåtelse vilket visar vad som är viktigast.
  • Det är inte helt ovanligt att Jesus säger åt de sjuka att göra något som de egentligen inte kan.
   • En människas tro + Jesus = Guds kraft.
   • Det var när mannen, på Jesu uppmaning, gjorde det han inte kunde göra, som han blev frisk.
  • De skriftlärda verkar ha varit öppna för att Jesus eventuellt var Messias och ville diskutera detta med Jesus. De skriftlärda visste att Messias skulle bota sjuka men de visste inte att Messias även skulle ha auktoritet att förlåta synder. Här demonstrerar Jesus att han har makt att göra båda!
   • Felet som de skriftlärda gjorde var inte att de inte förstod allt om Messias utan att de inte trodde på Messias när de väl mötte honom. Deras bild av Messias var viktigare än Messias själv och de kunde inte gå utanför sina egna ramar.
 • Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud
  • En naturlig och bra reaktion på ett under är att prisa Gud.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.