Markus 14:53-65 – Jesus inför Stora rådet

Christian Mölk Markus Leave a Comment

“53De förde Jesus till översteprästen, och där samlades alla översteprästerna och de äldste och de skriftlärda. 54Petrus följde Jesus på avstånd ända in på översteprästens gård. Där satt han bland rättstjänarna och värmde sig vid elden. 55Översteprästerna och hela Stora rådet försökte finna något vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden, men de fann inget. 56Många vittnade …

Markus 14:3-9 – En kvinna smörjer Jesus

Christian Mölk Markus Leave a Comment

När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus, kom en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sade: ”Varför detta slöseri med oljan! Den hade man kunnat sälja för mer än tre hundra denarer och ge åt …

Markus 12:35-37 – Är Messias Davids son?

Christian Mölk Markus Leave a Comment

Då Jesus undervisade i templet frågade han: ”Hur kan de skriftlärda säga att Messias är Davids son? David har själv sagt genom den helige Ande: Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender under dina fötter. David kallar honom Herre. Hur kan Messias då vara Davids son?” Den stora folkskaran lyssnade …

Markus 11:27-33 – Frågan om Jesu fullmakt

Christian Mölk Markus Leave a Comment

27 De kom in i Jerusalem igen, och när Jesus gick omkring på tempelplatsen, kom översteprästerna och de skriftlärda och de äldste fram till honom 28 och frågade: ”Vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten att göra det?” 29 Jesus svarade dem: ”Jag vill fråga er om en sak. Svara mig på …

Markus 9:1-13 – Jesu härlighet uppenbaras

Christian Mölk Markus Leave a Comment

“Jesus sade till dem: ”Amen säger jag er: Några av dem som står här skall inte smaka döden, förrän de ser att Guds rike har kommit i makt.” Sex dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem. Hans kläder …