Pastor Christian Mölk | Messias
Currently viewing the tag: "Messias"

53De förde Jesus till översteprästen, och där samlades alla översteprästerna och de äldste och de skriftlärda. 54Petrus följde Jesus på avstånd ända in på översteprästens gård. Där satt han bland rättstjänarna och värmde sig vid elden. 55Översteprästerna och hela Stora rådet försökte finna något vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden, men de fann inget. 56Många vittnade falskt mot honom, men deras vittnesmål stämde inte överens. 57Då steg några fram och avlade detta falska vittnesmål mot honom: 58”Vi har hört att han har sagt: Jag skall bryta ner detta tempel som är byggt med händer, och på tre dagar bygga upp ett annat som inte är gjort med händer.” 59Men inte heller i detta fall stämde deras vittnesmål överens. 60Då reste sig översteprästen och steg fram och frågade Jesus: ”Svarar du inte på vad dessa vittnar mot dig?” 61Men Jesus teg och svarade inte. Översteprästen frågade honom vidare: ”Är du Messias, den Välsignades son?” 62Jesus svarade: ”Jag Är. Och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln.” 63Då rev översteprästen sönder sina kläder och sade: ”Behöver vi några fler vittnen? 64Ni har hört hädelsen. Vad anser ni?” Alla fann de honom skyldig till döden. 65Några började spotta på honom, band för hans ögon och slog honom med knytnävarna och sade: ”Profetera!” Och rättstjänarna tog emot honom med hugg och slag.” 

 • De förde Jesus till översteprästen, och där samlades alla översteprästerna och de äldste och de skriftlärda.
  • Jesus blev förhörd tre gånger av de religiösa domstolarna och tre gånger av de politiska domstolarna. Judarna hade inte rätt att verkställa dödsstraffet och var därför tvungna att få med romarna på samma linje (John 18:31).
 • Översteprästerna och hela Stora rådet försökte finna något vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden, men de fann inget. Många vittnade falskt mot honom, men deras vittnesmål stämde inte överens.
  • Det judiska ledarskapet hade sedan länge bestämt sig för att röja Jesus ur vägen (Mark 3:6) och har otaliga gånger försökt och misslyckats med att snärja Jesus för att ha någon giltig anledning att döma honom till döden (Mark 8:11, Mark 10:2, Mark 12:13).
  • Stora rådet, även kallat Sanhedrin, bestod av 71 medlemmar av skriftlärda, äldste osv.
  • För att döma någon till döden enligt Mose lag så behövde Stora rådet ha minst två samstämmiga vittnesbörd, men onekligen hade de svårt att få historierna att gå ihop (5 Mose 17:6).
 • Då steg några fram och avlade detta falska vittnesmål mot honom: ”Vi har hört att han har sagt: Jag skall bryta ner detta tempel som är byggt med händer, och på tre dagar bygga upp ett annat som inte är gjort med händer.”
  • Jesus har visserligen sagt att templet ska brytas ner och att han ska bygga upp det på tre dagar, men det var hans egen kropp han syftade på när han sa ”tempel” (John 2:19–22).
   • Jesus anklagare lägger falskeligen till orden ”som är byggt med händer” för att få det att se ut som att Jesus är en terrorist som har planer på att förstöra judarnas tempel.
 • Då reste sig översteprästen och steg fram och frågade Jesus: ”Svarar du inte på vad dessa vittnar mot dig?” Men Jesus teg och svarade inte.
  • Jesus kunde ha försvarat sig själv genom att antingen svara sina belackare (Luk 20:26), genom att kalla ner änglar till sitt försvar (Matt 26:53) eller genom att visa sig själv i sin strålande härlighet (Mark 9:2), men han vet att det judiska ledarskapet redan har bestämt sig för att döda honom (Mark 3:6) och han vet också att hans uppdrag är att dö för mänskligheten (Joh 15:13). Skulle Jesus därför börja argumentera emot skulle ledarskapet inte kunna döda honom och därmed skulle han riskera sitt uppdrag.
  • Jesus är tyst och uppfyller på så sätt Jesajas gamla profetia: ”Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun.” (Jes 53:7).
  • Petrus undervisar, med denna händelse i minne, om att kristna inte ska ge igen vid sådana här tillfällen utan istället ”överlämna sin sak åt honom som dömer rättvist”. (1 Pet 2:23).
 • Översteprästen frågade honom vidare: ”Är du Messias, den Välsignades son?” Jesus svarade: ”Jag Är. Och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln.”
  • Messias är hebreiska och betyder ”den smorde”
   • På Gamla Testamentets tid var det vanligt att Guds representanter blev smorda med olja för att symbolisera att de var utvalda av Gud och helgade för ett specifikt uppdrag.
    • David blev smord till kung (1 Sam 16:1-13).
    • Aron blev smord till präst (3 Mose 8:12).
    • Elisa blev smord till profet (1 Kung 19:16).
    • I egenskap av att vara Messias är Jesus alla dessa tre:
     • Jesus är kung (Matt 27:11).
     • Jesus är präst (Heb 6:20).
     • Jesus är profet (Joh 12:49).
     • Sakarja profeterade om en ”telning” som skulle vara kung och präst samtidigt och som skulle bygga upp Herrens tempel (Sak 6:12–13).
     • Det judiska folket väntade på att Messias skulle komma och med våld köra ut romarna och etablera Israel som en mäktig nation igen.
     • Jesus är Messias som har etablerat Guds rike, men inte som en världslig nation, utan som en andlig nation.
  • Jesus svar ”Jag är” betyder antingen att Jesus helt enkelt svarade jakande på översteprästens fråga eller att han samtidigt som han öppet deklarerade att han är Messias också använder Guds namn ”Jag Är” (2 Mose 3:14) för att avslöja sin rätta identitet.
   • Av översteprästens reaktion att döma så verkar det onekligen som att han inte bara svarade jakande. Hade Jesus bara velat svara ja på frågan hade han ju kunnat svara ”ja”.
   • Jesus har enligt Johannes även uttalat Guds namn ”Jag Är” bl. a. vid sitt gripande (Joh 18:6).
  • Att Människosonen skulle sitta på maktens högra sida (Ps 110:1) och komma bland himlens moln (Dan 7:13–14) visar att trots att det är Jesus som står anklagad så är det egentligen han som har makten och så småningom kommer han att döma de som nu dömer honom.
   • Stefanus fick strax före sin död se Jesus på Guds högra sida i himlen (Apg 7:54–56).
 • Då rev översteprästen sönder sina kläder och sade: ”Behöver vi några fler vittnen? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni?” Alla fann de honom skyldig till döden.
  • Översteprästens reaktion när han anklagar Jesus för hädelse kan bero på två saker (eller båda samtidigt):
   • Antingen anser översteprästen att Jesus har smädat Guds namn ”Jag Är” och därför enligt Mose lag ska dömas till döden (3 Mose 24:16).
    • Detta skulle mycket riktigt vara en hädelse såvida inte påståendet är sant; att Jesus faktiskt är ”Jag Är” (John 8:24, John 8:58).
    • Eller så anser översteprästen att Jesus har tagit den roll som bara Gud har när han hävdar att han kommer att sitta på maktens högra sida och därmed hädar (Mark 2:7).
  • Jesus identifierar sig själv med Gud både genom att använda sig av Guds namn och genom att använda den roll som bara Gud har.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus, kom en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sade: ”Varför detta slöseri med oljan! Den hade man kunnat sälja för mer än tre hundra denarer och ge åt de fattiga.” Och de grälade på henne. Men Jesus sade: ”Låt henne vara! Varför oroar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, och när ni vill kan ni göra gott mot dem, men mig har ni inte alltid. Hon har fullgjort sin uppgift. I förväg har hon smort min kropp till begravningen. Amen säger jag er: Överallt i världen där evangeliet predikas, skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.”

 • När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus, kom en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja.
  • Simon den spetälske kan ha varit den spetälske som Jesus helade i Mark 1:40–41.
  • Enligt Johannes så hette denna anonyma kvinna Maria och var syster till Marta och Lazarus (Joh 12:1-8).
 • Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud.
  • Alabasterflaskorna hade en lång och smal hals som bröts när oljan skulle användas.
  • Det var en judisk sed att smörja sina gästers huvud vid festligheter (Ps23:5, Luk7:46).
 • Några blev upprörda och sade: ”Varför detta slöseri med oljan! Den hade man kunnat sälja för mer än tre hundra denarer och ge åt de fattiga.”
  • En denar var ett romerskt silvermynt som motsvarade en dagslön för en arbetare. Maria förbrukade med andra ord nästan en hel årslön på Jesus.
  • Maria visade sin tillgivenhet till Jesus och detta skapar avundsjuka och irritation bland övriga lärjungar. Av detta bör vi idag lära oss att inte se ner på människor som öppet visar sin kärlek till Jesus, även om de gör det på ett sätt som vi tycker är opassande.
 • Men Jesus sade: ”Låt henne vara! Varför oroar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig.”
  • I Guds rike råder inte samma förutsättningar som i världen. I Guds rike är varför man gör något viktigare än hur mycket det kostar.
   • Jesus kritiserar lärjungarna för att de såg på denna situation med världsliga ögon och berömmer istället Maria för att hon visade en enorm tillgivenhet och kärlek.
  • Maria svarar inte själv på påhoppen utan låter istället Jesus försvara henne.
 • I förväg har hon smort min kropp till begravningen.
  • Att Jesus snart skulle dö var ingen nyhet för lärjungarna, Jesus hade berättat det för dem flera gånger (Mark 8:31–33, Mark 9:30–32, Mark 10:32-34).
   • Skillnaden mellan lärjungarna och Maria var att lärjungarna inte trodde på Jesus när han sa att han skulle dö (Mark 8:31–33) medan Maria lyssnade på Jesus, trodde på honom och nu handlade i enlighet med sin tro och därför smorde honom inför hans död. 

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Då Jesus undervisade i templet frågade han: ”Hur kan de skriftlärda säga att Messias är Davids son? David har själv sagt genom den helige Ande: Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender under dina fötter. David kallar honom Herre. Hur kan Messias då vara Davids son?” Den stora folkskaran lyssnade gärna på honom.

 • Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender under dina fötter.
  • Jesus citerar här Psalm 110:1, den mest citerade versen från GT i NT.
  • Stefanus fick strax före sin död se Jesus på Guds högra sida i himlen (Apg 7:54–56).
  • Paulus undervisar mer om Jesus fiender i 1 Kor 15:23-28.
 • David kallar honom Herre. Hur kan Messias då vara Davids son?
  • I sin mänsklighet är Jesus en ättling till David (Matt 1:1) men i sin gudomlighet så har Jesus funnits sen före tiden (Mika 5:2, Joh 8:58) och allting (alltså även David) blev till genom honom (Joh 1:3).
   • Enligt Uppenbarelseboken är Jesus på samma gång Davids rot och Davids ättling (Upp 22:16).
   • Enligt Johannes evangelium är Jesus på samma gång Gud (Joh 1:1) och människa (Joh 1:14).
   • Enligt Romarbrevet är Jesus till sin mänskliga natur från Davids släkt och genom helighetens Ande bevisad vara Guds Son (Rom 1:3-4).
  • De skriftlärda kunde inte svara på Jesus fråga eftersom deras förförståelse av Messias var begränsad. De visste att Messias skulle vara Davids son men de förstod inte detta med att han även var Davids Herre. 

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

27 De kom in i Jerusalem igen, och när Jesus gick omkring på tempelplatsen, kom översteprästerna och de skriftlärda och de äldste fram till honom 28 och frågade: ”Vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten att göra det?” 29 Jesus svarade dem: ”Jag vill fråga er om en sak. Svara mig på den, så skall jag säga er vad jag har för fullmakt att göra detta. 30 Johannes dop, var det från himlen eller från människor? Svara mig!” 31 De överlade med varandra: ”Säger vi: Från himlen, kommer han att fråga: Varför trodde ni då inte på honom? 32 Säger vi: Från människor…” – Men det vågade de inte för folket, eftersom alla ansåg att Johannes verkligen var en profet. 33 De svarade Jesus: ”Vi vet inte.” Han sade till dem: ”Då säger inte heller jag er vad jag har för fullmakt att göra detta.” 

 • Vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten att göra det?
  • Israels högsta religiösa ledare kommer till Jesus och ställer dessa två frågor.
   • Jesus var inte ute efter att debattera teologi med de religiösa ledarna, han var ute efter att berätta de goda nyheterna för folket.
  • De religiösa ledarna hade sett och hört talas om Jesus under, men de anklagade Jesus för att vara ledd av Satan (Matt 12:24).
 • Johannes dop, var det från himlen eller från människor?
  • Jesus svarar med en fråga. De religiösa ledarna vill inte svara på Jesus fråga eftersom de då kommer att tvingas erkänna att de inte tog emot Johannes Döparen som Guds sändebud.
  • Genom att ställa denna motfråga svarar Jesus indirekt att hans auktoritet kommer från Gud, precis som Johannes Döparen.
  • Tyvärr var det ett återkommande tema att Israel inte tog emot de profeter som Gud sände dem (Mark 12:1-12).

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

1 När de närmade sig Jerusalem och var i närheten av Betfage och Betania vid Oljeberget, sände han i väg två av sina lärjungar 2 och sade till dem: ”Gå till byn som ligger framför er. Så snart ni kommer in i den, skall ni finna ett åsneföl som är bundet och som ännu ingen har suttit på. Lös det och led hit det. 3 Om någon frågar varför ni gör så, skall ni svara: Herren behöver det. Och ägaren skall genast sända hit det.” 4 De gav sig i väg och fann ett åsneföl ute på gatan, bundet vid en port, och de löste det. 5 Några av dem som stod där frågade: ”Vad menar ni med att lösa fölet?” 6 Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och man lät dem gå. 7 De ledde åsnefölet till Jesus och lade sina mantlar på det, och han satt upp. 8 Och många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar av kvistar ute på fälten och strödde på vägen. 9 Och de som gick före och de som följde efter ropade: ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. 10 Välsignat är vår fader Davids rike som kommer. Hosianna i höjden!” 11 Så kom han in i Jerusalem, in på tempelplatsen. Han såg sig omkring överallt, och eftersom det redan var sent på dagen, gick han ut till Betania med de tolv. 

 • Jerusalem
  • Fram tills nu så har Markus beskrivit Jesus verksamhet utanför Jerusalem.
   • Det är några dagar före påskveckan och nu börjar en ny fas i Jesus verksamhet som kommer att sluta med att Jesus dör på korset.
  • Jerusalem är en gammal stad som fanns innan Israel kom till Kanaans land.
   • Abraham möter Melkisedek som bor i Salem (1 Mose 14:18).
   • Jerusalem tillhörde jebusiterna och hette ursprungligen Jebus (Dom 19:10-11).
    • Josua intog Jebus, men verkar ha förlorat staden så småningom (Dom 1:8).
   • Jerusalem erövrades av David och gjordes av honom till Israels huvudstad (1 Krön 11:4-9).
   • Gud valde ut Jerusalem som centrum för tillbedjan och där templet skulle byggas (1 Kung 11:36).
  • Ordet ”salem” i Jerusalem kommer från det hebreiska ordet shalom som på svenska betyder ”fred” eller ”frid”.
   • Jerusalem kallas ibland även för ”Davids stad” eller ”Sion”.
  • Jerusalem består ursprungligen av två höjder:
   • Sion, där borgen och Jerusalems försvar stod (2 Sam 5:7).
   • Moria, där Abraham (inte) offrade Isak (1 Mose 22:2) och där Salomo byggde templet (2 Krön 3:1).
  • Jerusalem är en helig stad i bemärkelsen att den är avskild av Gud för att vara en plats där han gör speciella saker och uppenbarar sig själv (1 Kung 11:36, Matt 27:53).
  • Jerusalem är konungens stad (Matt 5:35).
 • Oljeberget
  • Oljeberget, även kallat Olivberget, är en sluttning strax utanför Jerusalems murar med utsikt över Jerusalem och templet.
  • Sakarja profeterade om att Gud själv ska stå med sina fötter på Oljeberget och att Oljeberget skall delas mitt itu på Herrens dag (Sak 14:4).
  • Jesus drog sig ofta undan stöket inne i Jerusalem för att vara i lugn och ro tillsammans med sina lärjungar uppe på Oljeberget (Luk 22:39).
  • Jesus flög upp till himlen från Oljeberget och det är också dit han kommer att återvända (Apg 1:9–12).
 • Så snart ni kommer in i den, skall ni finna ett åsneföl som är bundet och som ännu ingen har suttit på.
  • Ett djur som ännu inte tagits i bruk som arbetare användes ibland i vissa religiösa syften (4 Mose 19:2, 5 Mose 21:3, 1 Sam 6:7).
  • Sakarja profeterade om att Jerusalems konung skall rida in i Jerusalem på ett åsneföl, utrota strid och tala frid till hednafolken (Sak 9:9–10).
 • Herren behöver det.
  • Med tanke på att Jesus ska använda denna åsna för att rida in som kung i Jerusalem så kan man lugnt påstå att Jesus här gör anspråk på att vara herre, kung och Messias.
 • Och många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar av kvistar ute på fälten och strödde på vägen.
  • På Lövhyddohögtiden reciterades Hosianna från Psalm 118:25 samtidigt som man viftade med palmblad och byggde lövhyddor av palmblad och andra kvistar (3 Mose 23:39-44).
   • Lövhyddohögtiden (även kallad Sukkot) firas för att minnas Israels ökenvandring.
  • På Bibelns tid var det ofta så här man tog emot en kung eller ledare:
   • Folket la sina mantlar under Jehus fötter när han blev kung (2 Kung 9:13).
   • När Simon Thassi tågar in i Jerusalem och erbjuder fred viftar folket med palmblad och sjunger psalmer (apokryfen 1 Mack 13:51).
   • Johannes får i sin uppenbarelse se folk från alla länder vifta med palmblad inför Lammet (Upp 7:9).
  • Vid tidigare tillfällen har Jesus försökt tysta de som ville ropa ut att han är Messias, men nu tar han emot hyllningarna (Mark 8:29–30).
  • Vid ett annat tillfälle försökte folket med våld göra Jesus till ny kung över Israel i syfte att befria det judiska folket från romarna (Joh 6:14–15).
   • När Jesus rider in i Jerusalem på en åsna istället för en häst så visar det att Jesus visserligen har för avsikt att vara kung, men inte på det sätt som folket hade tänkt sig. I Mellanöstern på Bibelns tid symboliserade en häst ”krig” och en åsna ”fred”.
 • Hosianna!
  • Hosianna är en sammanslagning av de två hebreiska orden ”rädda” och ”jag/vi ber” och är citerat från Psalm 118:25.
   • 25O, Herre, fräls! O, Herre, låt allt lyckas väl!” (Ps 118:25)
   • På Lövhyddohögtiden reciterades Hosianna från Psalm 118:25 samtidigt som man viftade med palmblad och byggde lövhyddor av palmblad och andra kvistar (3 Mose 23:39-44).
  • Uttrycket ”hosianna” var sammankopplat med en bön och längtan efter att Messias skulle komma och rädda Israels folk.
 • Välsignad är han som kommer i Herrens namn.
  • Herrens namn är YHWH och översätts till svenska som ”Jag är den jag är” eller kortformen ”Jag är” (2 Mose 3:13–15).
   • På Bibelns tid var det väldigt ovanligt att man uttalade Guds namn eftersom man var rädd att missbruka eller smäda Guds namn (3 Mose 24:15-16).
   • När det i Skriften stod ”YHWH” så skrev eller uttalade man istället ”Adonaj” på hebreiska, ”Kyrios” på grekiska eller ”Herre” på svenska.
   • Eftersom Markus här citerar Psalm 118:26 så vet vi att det ursprungligen står ”YHWH”.
  • När Jesus nu är den som kommer i Herrens namn och dessutom tidigare kallade sig själv för ”Herren” så gör han tydliga anspråk på att vara YHWH.
 • Välsignat är vår fader Davids rike som kommer.
  • Det rike som menas är det messianska riket som Gud lovade att han skulle ge till Davids avkomling (2 Sam 7:11–14).
 • Så kom han in i Jerusalem, in på tempelplatsen
  • I Mellanöstern på Bibelns tid symboliserade en häst ”krig” och en åsna ”fred” och användes av kungar när de ville signalera krig eller fred.
   • När Jesus rider in i Jerusalem på en åsna ackompanjerad av messianska sånger symboliserar det alltså att han kommer som Messias till fredens stad och erbjuder fred.
 • Han såg sig omkring överallt, och eftersom det redan var sent på dagen, gick han ut till Betania med de tolv.
  • Efter den magnifika entrén in i Jerusalem så går Jesus nästan direkt därifrån.
  • Jesus undersöker tempelområdet för att se om det sköts så som det står angivet i Moseböckerna.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

“Jesus sade till dem: ”Amen säger jag er: Några av dem som står här skall inte smaka döden, förrän de ser att Guds rike har kommit i makt.” Sex dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan göra några kläder. Och Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med Jesus. Då sade Petrus till Jesus: ”Rabbi, det är gott för oss att vara här. Låt oss göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia.” Han visste inte vad han skulle säga, så förskräckta var de. Då kom ett moln och sänkte sig ner över dem, och ur molnet hördes en röst: ”Denne är min Son, den Älskade. Lyssna till honom!” Och plötsligt, när de såg sig omkring, såg de inte längre någon utom Jesus. På vägen ner från berget sade han åt dem att inte berätta vad de hade sett förrän Människosonen uppstått från de döda. De tog fasta på det ordet och talade med varandra om vad som menades med att uppstå från de döda. De frågade honom: ”Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma?” Han sade till dem: ”Elia kommer visserligen först och återupprättar allt. Men hur kan det då vara skrivet att Människosonen skall lida mycket och bli föraktad? Jag säger er: Elia har verkligen kommit, och de gjorde med honom som de ville, som det är skrivet om honom.”

 • Sex dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes
  • Dessa tre lärjungar ingick i Jesus närmaste krets (Mark 5:37, Mark 14:33).
  • Jesus talade ofta i liknelser till de stora folkmassorna, men när han var ensam med sina lärjungar förklarade han mer djupgående (Mark 4:34).
 • Och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem.
  • Ett berg är en ideal plats för att möta Gud eftersom man får möjlighet att vara ensam utan att bli störd av människor som går förbi.
  • Mose mötte Gud uppe på berget Sinai (2 Mose 24:12-18).
  • Elia mötte Gud uppe på berget Horeb (1 Kung 19:8-18).
 • Och han förvandlades inför dem.
  • För en kort stund fick de tre lärjungarna se Jesus härlighet, såsom den var före han föddes och så som den kommer att vara efter hans död och uppståndelse (Joh 17:5).
   • I Filipperbrevet 2:6-7 kan vi läsa att “Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa.”
    • Jesus antog alltså en ”tjänares gestalt” då han blev människa, men nu får lärjungarna se Jesus i hans ”Gudsgestalt”.
   • När försoningen genom döden på korset var avklarad fick Jesus tillbaka sin härlighet (Heb 2:9).
  • Jesus ger av sin härlighet till sina lärjungar (Joh 17:22).
  • Jesus kommer att komma tillbaka till jorden i fullt majestät och i all sin härlighet (Mark 13:26).
 • Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan göra några kläder.
  • Johannes fick i slutet av sitt liv återigen se Jesus i all sin härlighet, och även då beskriver han Jesus som vit: ”Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor” (Upp 1:14).
 • Och Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med Jesus.
  • Mose och Elia har tidigare fått möta Gud uppe på varsitt berg, nu får de på detta berg möta Jesus.
  • Mose representerar Lagen och Elia representerar Profeterna.
   • Lagen (dvs. de fem Moseböckerna, låg i början av Gamla Testamentet, och Profeterna låg i slutet av Gamla Testamentet). ”Lagen och Profeterna” är ett uttryck i likhet med vårt svenska ”från pärm till pärm” och står för ”hela Gamla Testamentet”.
    • Jesus visade för Emmausvandrarna att det står skrivet om Messias i hela Gamla Testamentet (Luk 24:27).
 • Då sade Petrus till Jesus: ”Rabbi, det är gott för oss att vara här. Låt oss göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia.”
  • Petrus var förskräckt över det som han fick vara med om, men ansåg det ändå vara gott och ville se till så att Mose och Elia stannade så länge som möjligt.
  • Petrus tyckte inte om Jesus tal om sitt lidande och nu när han får se Jesus härlighet så vill han ha mer av detta (Mark 8:31–33).
  • Israel firade Lövhyddohögtiden genom att en gång om året bo i lövhyddor för att minnas ökenvandringen (3 Mose 23:42-43).
 • Han visste inte vad han skulle säga, så förskräckta var de.
  • Petrus var rädd och visste inte vad han skulle säga, två tydliga indikationer som borde ha fått honom att inse att han faktiskt inte borde säga något.
   • Petrus var ofta talesperson för de övriga lärjungarna (Apg 2:14).
   • Petrus var energisk, framfusig och ogenomtänkt, ändå blev han utvald av Jesus att bli lärjungarnas ledare. Detta visar att Gud kan förvandla en människa till det bättre.
  • Petrus hade en återkommande ovana att ständigt säga åt Jesus vad Jesus borde göra (Mark 8:32), men allteftersom han utvecklades i sitt lärjungaskap, desto mer gjorde han istället som Jesus sa åt honom.
 • Då kom ett moln och sänkte sig ner över dem, och ur molnet hördes en röst: ”Denne är min Son, den Älskade. Lyssna till honom!”
  • Guds härlighet har många gånger tidigare visat sig i form av ett moln (2 Mose 16:10).
  • Det här är andra gången som Fadern talar om Sonen (Mark 1:11).
  • Med Mose och Elia bredvid sig lyfts Jesus fram som ännu större än Lagen och Profeterna när lärjungarna uppmanas att lyssna till Jesus.
 • På vägen ner från berget sade han åt dem att inte berätta vad de hade sett förrän Människosonen uppstått från de döda.
  • Att lärjungarna ofta missförstod Jesus uppdrag förstår vi inte minst av det här kapitlet. Därför uppmanar Jesus sina lärjungar att vara tysta med vad de sett tills Jesus har uppstått igen.
  • Även det övriga judiska folket hade missförstått Jesus uppdrag och ville stundtals göra Jesus till Israels kung med våld (Joh 6:15).
  • Jesus sökte inte människors ära utan var fokuserad på sitt uppdrag; att försona mänskligheten (Joh 5:41).
 • Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma?
  • Lärjungarna kände till att Malaki hade profeterat om att Elia skulle komma och förbereda det judiska folket för Messias och nu undrar de om detta har skett i och med händelsen på berget (Mal 4:5-6).
   • Jesus upplyser sina lärjungar om att Elia har kommit, men att det var Johannes Döparen som var denne Elia (Mark 1:2-8).
   • Att Elia har kommit betyder dock inte att Messias inte kommer att lida, tvärtom, Jesus undervisar att Människosonen kommer att lida mycket och bli föraktad.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.