Pastor Christian Mölk | Djävulen
Currently viewing the tag: "Djävulen"

1 Ammoniten Nahas drog upp och belägrade Jabesh i Gilead. Då sade alla män i Jabesh till Nahas: ”Slut förbund med oss, så skall vi tjäna dig.” 2 Ammoniten Nahas svarade dem: ”På det villkoret skall jag sluta förbund med er, att jag får sticka ut högra ögat på er alla och därmed dra skam över hela Israel.” 3 De äldste i Jabesh sade till honom: ”Ge oss sju dagars frist, så att vi kan skicka sändebud över hela Israels land. Om då ingen vill hjälpa oss, ger vi oss åt dig.” 4 Sändebuden kom till Sauls Gibea och berättade detta för folket. Då brast allt folket ut i gråt.

5 Just då kom Saul gående från åkern bakom sina oxar, och Saul frågade: ”Vad är det med folket, eftersom de gråter?” De berättade för honom vad männen från Jabesh hade sagt. 6 När Saul hörde detta föll Guds Ande över honom, och han blev mycket vred. 7 Han tog ett par oxar och styckade dem och sände omkring styckena med sändebuden över hela Israels land och lät säga: ”Den som inte drar ut efter Saul och Samuel, med hans oxar skall det göras på detta sätt.” Då kom förskräckelse från Herren över folket, så att de drog ut som en man. 8 Och Saul inmönstrade dem i Besek, och Israels barn utgjorde då 300 000 och Juda män 30 000. 9 De sade till sändebuden som hade kommit: ”Så skall ni säga till männen i Jabesh i Gilead: I morgon skall ni få hjälp, när solen bränner som hetast.” Sändebuden kom och meddelade männen i Jabesh detta, och de blev glada över beskedet. 10 Då meddelade männen i Jabesh ammoniterna: ”I morgon skall vi ge oss åt er, och ni får då göra med oss vad ni finner för gott.” 11 Dagen därefter delade Saul upp folket i tre grupper. De trängde in i lägret vid morgonväkten och nergjorde ammoniterna ända till dess dagen blev som hetast. De som kom undan blev så kringspridda att inte två av dem kom undan tillsammans.

12 Då sade folket till Samuel: ”Vilka var de som sade: Skulle Saul bli kung över oss! Tag hit dessa män, så att vi får döda dem.” 13 Men Saul sade: ”Denna dag skall ingen dödas, för i dag har Herren gett seger åt Israel.” 14 Samuel sade till folket: ”Kom, låt oss gå till Gilgal och förnya kungadömet där.” 15 Då gick allt folket till Gilgal och gjorde Saul till kung där inför Herren i Gilgal. De offrade gemenskapsoffer inför Herrens ansikte, och Saul och alla Israels män var mycket glada.

 • Bakgrund
  • Saul är nybliven kung över Israel, men som vi ser i vers 12 så hade han innan denna händelse ännu inte hela folket med sig. Folket observerade honom och undrade om han verkligen var rätt man på rätt plats.
   • Detta är något som många ledare känner igen sig i, speciellt i början av sitt ledarskap. Bara för att man har blivit anställd som exempelvis pastor så betyder inte det automatiskt att man har alla församlingsmedlemmars förtroende med en gång. Man behöver förtjäna ett förtroende genom att visa de man är satt att leda att man är en duglig herde som bryr sig om både Gud och människor.
   • Nu uppstår dock en situation då Saul får tillfälle att visa att han är en duglig ledare över Israel.
 • Ammoniterna  
  • Ammoniterna härstammade från Lot, Abrahams brorson (1 Mose 19:38), var bosatta öster om Israel (Jos 12:2) och hade tidigare försökt erövra israelitisk mark (Dom 11:4ff). Medan Israel är upptaget med filisteerna i väst så passar ammoniterna i öst på att ge sig på ett försvagat Israel.
 • Nahas  
  • Namnet ”Nahas” betyder ”orm” och det finns många likheter mellan hans tillvägagångssätt och Djävulens, som ju framträder som en orm när han i Bibelns första bok lurar de första människorna att synda (1 Mos 3:1–20) och som sen kastas i fängelse i Bibelns sista bok (Upp 20:2).
   • Nahas var fiende till det jordiska Israel, precis som Djävulen är vår andliga fiende.
    • Enligt Paulus så strider inte vi kristna mot “kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.” (Ef 6:12)
    • Israels stridigheter mot jordiska fiender tjänar ofta som exempel för oss hur vi ska strida mot våra andliga fiender.
 • Då sade alla män i Jabesh till Nahas: ”Slut förbund med oss, så skall vi tjäna dig.”
  • Israeliterna i Jabesh var helt plötsligt omringade av fientliga styrkor och gör vad de kan för att överleva. På ett sätt kan man förstå detta, men å andra sidan borde de kanske ha gått till sin kung först?
  • På samma sätt kan även vi idag ge upp alldeles för lätt. När vi möter svårigheter i livet så försöker vi ofta lösa det på egen hand innan vi ber Gud om hjälp. Man kan inte alltid rå för den situation man hamnar i, men man kan rå för hur man hanterar den.
  • Om man vill se mycket av Guds mirakler i sitt liv så är det inte nödvändigtvis fel att hamna i situationer då man faktiskt är i stort behov av Guds mirakler.
 • 2 Ammoniten Nahas svarade dem: ”På det villkoret skall jag sluta förbund med er, att jag får sticka ut högra ögat på er alla och därmed dra skam över hela Israel.”
  • Detta villkor från Nahas kom troligtvis som en chock! Befolkningen i Jabesh hade förmodligen räknat med att få betala skatt till Nahas eller något liknande, inte att bli lemlästade på detta sätt!
  • I Dödahavsrullarna har man hittat ett textfragment (4QSam) där följande går att läsa: ”Nahas, kung av Ammons barn, förtryckte hårt Gads och Rubens barn, och han stack ut alla deras högra ögon och slog terror och fruktan i Israel. Det fanns inte bland Israels barn på andra sidan av Jordan ett enda vars högra öga inte hade blivit stucket av Nahas, kung av Ammon, utom de sju tusen män som flydde Ammons barn och kom till Jabesh i Gilead.” (Understanding the Dead Sea Scrolls, Vintage Books, 1993, s.156ff).
  • Genom att sticka ut ena ögat på israeliterna så tar han bort deras möjlighet att vid ett senare tillfälle göra uppror eftersom de blir odugliga krigare. Både hanterandet av svärd och pilbåge blir kraftigt försämrat med bara ett öga.
  • Men Nahas ville inte bara radera israeliternas stridsförmåga, han ville även skämma ut dem.
  • Djävulen vill göra på samma sätt mot dig och mig som Nahas ville göra mot israeliterna och därför tjänar den här Bibeltexten ypperligt bra som instruktion för hur vi ska hantera vår fiende.
   • Om Djävulen har omringat och belägrat dig med problem, låt dig då inte luras av hans förslag till fred som kommer att göra dig blind och ta bort din stridsförmåga. Vänd dig till Herren och be om hjälp. Låt inte Djävulen skrämma dig eftersom han inte kan besegra dig om Gud är på din sida.
   • Om Djävulen lyckas med att ”skämma ut” oss som ju Nahas ville, då finns det risk för att vi som troende inte vågar närma oss Gud. Om man någon gång har fallit för en frestelse så vet man det inte är alldeles lätt att direkt efter gå och ha en bönestund. Precis som Adam och Eva som gömde sig för Gud efter att de hade ätit av den förbjudna frukten så gömmer vi oss från Herren när vi har gett efter för Djävulens frestelser.
    • Botemedlet är att helhjärtat ångra sig och omvända sig från sin synd och be Gud om förlåtelse.
   • Att som israeliterna vara belägrade av en fientlig styrka behöver inte vara den sämsta situationen att befinna sig i, det gav dem ju en möjlighet att få bevittna Guds mirakler. En ”attack från Djävulen” behöver således inte alltid vara en helt igenom negativ upplevelse eftersom situationen förhoppningsvis leder till att vi blir mer beroende av Gud, vilket är ett fullt önskvärt tillstånd.
    • Jag tror dessvärre att allt för många av oss kristna lever ett liv som är behagligt för Djävulen och han finner ingen anledning att attackera oss. Om vi ändå inte har för vana att be till Gud eller läsa Bibeln, varför skulle han då vilja attackera oss? Om vi inte utgör ett hot för honom kommer han troligtvis att låta oss vara.
    • Det är först när vi blir uppmärksammade om att vi verkligen behöver Jesus som vi till fullo vänder oss till honom.
 • 3 De äldste i Jabesh sade till honom: ”Ge oss sju dagars frist, så att vi kan skicka sändebud över hela Israels land. Om då ingen vill hjälpa oss, ger vi oss åt dig.”
  • Befolkningen i Jabesh visste inte vart de skulle hitta någon som kunde rädda dem så de skickade sändebud ”över hela Israels land”.
   • Det som är positivt med detta är att befolkningen i Jabesh visste att de inte kunde rädda sig själva och att de var beroende av en ”räddare”; d.v.s. en ”frälsare”.
    • Namnet ”Jesus” betyder ”Gud frälser” och hela detta kapitel pekar på Jesus. Att hamna i den yttersta nöd kan ibland vara positivt om det leder till att man inser att man behöver bli räddad av Jesus. Det är vanligare att människor ber till Jesus när de har stora problem som de inte själva kan reda ut än när allt är under kontroll och de inte är i behov av en räddare.
    • Befolkningen i Jabesh vet inte vart de skall hitta sin frälsare, så de provar att skicka ut sändebud överallt. På samma sätt är det för den människa som inte har hört talas om Jesus; de vet inte vart frälsningen står att finna, så de provar lite allt möjligt. Det bästa vore om vi kristna vittnade så mycket att när icke troende människor hamnar i djupa problem direkt vänder sig till Jesus eftersom de har hört att där finns det hjälp att få.
  • Varför tillät Nahas dem att bege sig ut i hela Israel och söka efter hjälp? Därför att då skulle hela Israel få höra talas om Nahas och hans makt, d.v.s. mer ära till Nahas och mer förnedring till Israel.
 • 5 Just då kom Saul gående från åkern bakom sina oxar, och Saul frågade: ”Vad är det med folket, eftersom de gråter?”
  • Saul verkar ännu inte riktigt ha börjat leva så som en kung utan lever som en vanlig man av folket och tar hand om sina oxar.
   • Kanske berodde detta på att folket ännu inte litade på Sauls duglighet alternativt att Saul ännu inte riktigt var redo att leva upp till sin roll som kung.
   • På samma sätt kan det vara med ledarskap. Det är först när du börjar få folks förtroende som de börjar höra av sig med sina problem och ber dig om hjälp.
   • På sätt och vis var det nog vist av Saul att gå tillbaka till sitt gamla jobb trots att han blivit kung. På så vis ödmjukade han sig och lät Gud upphöja honom vid rätt tillfälle istället för tvärtom.
    • Som kristen ledare är det viktigt att inte upphöja sig själv och ta åt sig äran för något som Gud gör.
 • 6 När Saul hörde detta föll Guds Ande över honom, och han blev mycket vred. 7 Han tog ett par oxar och styckade dem och sände omkring styckena med sändebuden över hela Israels land och lät säga: ”Den som inte drar ut efter Saul och Samuel, med hans oxar skall det göras på detta sätt.” Då kom förskräckelse från Herren över folket, så att de drog ut som en man.
  • Ofta tror vi kristna att det är syndigt att bli arg, men det synsättet kan ibland hindra oss att på ett rätt sätt bemöta Djävulen och synden. Det är inte fel att vara vred på ondskan i världen.
   • Saul blev inte enbart ”vred”, han blev till och med ”mycket vred”. När var du senast så arg på Djävulen att du styckade ett par oxar? Oxar är stora kraftiga djur som är mycket värdefulla, då som nu.
   • Det behöver inte alltid vara fel att visa omvärlden vad vi tycker om synden, framförallt inte när den framträder i våra egna liv. Att våga bli ”heligt arg” är inte ett tecken på svaghet utan ett tecken på att man tar sin tro på allvar och verkligen vill tjäna Gud.
  • Guds Ande föll över Saul för att ge hon kraft att besegra Nahas. På samma sätt kan vi få ta emot kraft av den helige Ande för att besegra Djävulen.
   • Guds Ande är inte en ”upplevelse” som vi kan söka för att få en ”kick” i vårat kristna liv. Guds Ande vill enligt Jesus ge oss kraft att bli ”vittnen” (Apg 1:8). Om du ber till Gud om att få mod till att vittna om din tro för andra då kommer han att fylla dig med sin helige Andes kraft.
  • Sauls metod att ”väcka” folket må ha varit aningens udda, att skicka runt köttstycken utöver landet låter ju mer som något som maffian sysslar med en en Gudsman, men det gav sannerligen effekt, hela folket sluter upp kring sin ledare!
   • Ibland behöver vi kristna lägga våra interna stridigheter åt sidan och sluta upp kring en ledare eller en aktuell fråga. Ibland är det fel att bara stillasittande tiga och titta på när något viktigt håller på att hända runtomkring oss.
 • 9 De sade till sändebuden som hade kommit: ”Så skall ni säga till männen i Jabesh i Gilead: I morgon skall ni få hjälp, när solen bränner som hetast.” Sändebuden kom och meddelade männen i Jabesh detta, och de blev glada över beskedet.
  • Saul hade bestämt sig, han skulle, med Guds hjälp, bli den kung och ledare som han var kallad och utvald till att bli.
 • 11 Dagen därefter delade Saul upp folket i tre grupper. De trängde in i lägret vid morgonväkten och nergjorde ammoniterna ända till dess dagen blev som hetast. De som kom undan blev så kringspridda att inte två av dem kom undan tillsammans.
  • Segern var total! Ammoniterna besegras, Jabesh räddas och Saul vinner folkets förtroende!
 • 12 Då sade folket till Samuel: ”Vilka var de som sade: Skulle Saul bli kung över oss! Tag hit dessa män, så att vi får döda dem.” 13 Men Saul sade: ”Denna dag skall ingen dödas, för i dag har Herren gett seger åt Israel.”
  • Saul kunde ha hämnats på de som inte trodde på honom, men han väljer att istället förlåta dem. Även om Saul så småningom blir en sämre och sämre kung så var han åtminstone vid detta tillfälle en bra kung som ger Gud äran för segern.
   • På samma sätt bör även vi fortsätta vara på vår vakt även efter att vi har varit med om en stor andlig seger. Vi är inte immuna mot Djävulens attacker bara för att vi har vunnit en gång, vi måste fortsätta växa i vår tro och närma oss Gud dag för dag.
 • 14 Samuel sade till folket: ”Kom, låt oss gå till Gilgal och förnya kungadömet där.”
  • Saul var kung över Israel även innan denna förnyelse, men i och med detta så började folket tjäna honom på riktigt.
   • På samma sätt kan du och jag ha Jesus som vår kung samtidigt som vi i ärlighetens namn inte direkt lever som om vi vore hans helhjärtade tjänare. Om så är fallet så kan det ibland vara gott att ”förnya” sin trohet inför Jesus och be om en nystart.

 

Copyright 2013 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

1 Uppfylld av den helige Ande återvände Jesus från Jordan och fördes av Anden omkring i öknen, 2 där han frestades av djävulen i fyrtio dagar. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var förbi, blev han hungrig. 3 Då sade djävulen till honom: ”Är du Guds Son, så befall att den här stenen blir bröd.” 4 Jesus svarade honom: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd.” 5 Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen 6 och sade: ”Dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig, ty åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. 7 Därför skall allt vara ditt, om du tillber mig.” 8 Jesus svarade: ”Det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.” 9 Sedan förde djävulen honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens utsprång och sade till honom: ”Är du Guds Son, så kasta dig ner härifrån! 10 Det står skrivet: Han skall befalla sina änglar att skydda dig, 11 och De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.” 12 Jesus svarade honom: ”Det är sagt: Du skall inte fresta Herren din Gud.” 13 När djävulen hade frestat honom på alla sätt, lämnade han honom för en tid. 

 1. Den helige Ande
  1. Den helige Ande är en person och en del av Treenigheten.
  2. När Sonen föddes som människa avstod han från sina gudomliga egenskaper, med resultatet att han inte kunde göra någonting i sig själv, i sin egen gudomlighet (Fil 2:6–8). Därmed blev han beroende av sin Fader för att få veta vad han skulle göra (Joh 5:19) och han blev beroende av den helige Ande för att kunna utföra det Fadern befallde (Apg 10:38).
   1. Detta gjorde Jesus för att helt dela våra mänskliga villkor och gå före och visa vägen. Vi är Jesus lärjungar när vi härmar Jesus, lyssnar på Fadern och lever i den helige Andes kraft.
 2. Fördes av Anden omkring i öknen
  1. Gud kan leda oss genom såväl ökenperioder som grönskande och spirande perioder. Man kan inte bestämma hur Gud väljer att leda oss utan vi får vara trofasta och lita på att Gud vet vad han gör och att han aldrig prövar oss över vår förmåga (1 Kor 10:13).
 3. Djävulen
  1. Djävulen beskrivs i Bibeln som en ond fallen ängel, som gör allt han kan för att kontrollera människor, luras och frestas (Hes 35-36, Ef 2:2, 1 Tim 3:7, Apg 10:38, 1 Petr 5:8, Joh 13:2).
   1. Alla som tror på Jesus har dock möjlighet att stå emot Djävulens listiga angrepp och förmå honom att fly (Ef 6:11, Jak 4:7).
 4. Frestades av djävulen i fyrtio dagar
  1. Parallellerna till Gamla Testamentet är många
   1. Mose var på berget Sinai 40 dygn utan att äta eller dricka (2 Mose 34:28).
   2. Elia gick 40 dygn efter en måltid (1 Kung 19:8).
   3. Goliat hånade Israel i 40 dygn (1 Sam 17:16).
  2. Prövningar/frestelser är ett begrepp i Bibeln (peirazo och peirasmos på grekiska) som används på lite olika sätt.
   1. Satan kan fresta oss och förmå oss att falla för våra egna begär (1 Kor 7:5, Jak 1:13–14).
   2. Vi kan fresta Gud (Apg 5:9, 1 Kor 10:9).
   3. Gud kan pröva oss så att vi växer i vår tro (Jak 1:2-3, Hebr 11:17, 1 Petr 1:6).
  3. Gud tillåter att Satan frestar Jesus så att vi kan lära oss att också vi kan stå emot Djävulen.
  4. Satan frestar Jesus med samma frestelser som de Eva föll för, skillnaden är att Jesus står emot.
  5. Jesus är 100 % Gud och 100 % människa. I sin mänsklighet så blev Jesus frestad, men i sin gudomlighet så syndade han inte. Även om Jesus är Gud så kan han ändå ha ”medlidande med våra svagheter”, eftersom han blev ”frestad i allt liksom vi, men utan synd.” (Hebr 4:15).
 5. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var förbi, blev han hungrig. Då sade djävulen till honom: ”Är du Guds Son, så befall att den här stenen blir bröd.” Jesus svarade honom: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd.”
  1. Författaren Lukas, som också är läkare (Kol 4:14), nämner att Jesus blev hungrig när fastedagarna var förbi. Självklart har Jesus känt någon form av hunger även innan, så denna hunger indikerar förmodligen att Jesus nu nått sin kropps fysiska kapacitet och är nära att dö av svält.
   1. En del människor kan klara av att överleva 70 dagar utan mat, medan andra dör efter 17 dagar. Genomsnittet för vad en människa klarar av är dock 40 dagar.
  2. Djävulen ifrågasätter inte huruvida Jesus är Guds Son eller inte, utan frestar honom istället till att avbryta sin fokusering på Gud och istället fokusera egoistiskt på sig själv.
   1. Jesus är måhända hungrig, men han är full av Guds Ande. Värre vore, som det kanske är för många av oss, om Jesus var mätt och belåten, men saknade Guds Ande.
  3. Djävulen frestade Adam och Eva med mat och de föll för frestelsen (1 Mose 3:1-7).
   1. Paulus skriver om Jesus: ”Den siste Adam blev en livgivande ande.”(1 Kor 15:22, 45).
   2. Adam, som en representant för alla människor, syndade när Djävulen frestade och på så sätt kom synd in i världen och förstörde människans relation med Gud.
   3. Jesus står emot Djävulens frestelser och syndar inte. På så sätt kan alla som tror på Jesus få del i Jesus syndfrihet och få en möjlighet till en återupprättad relation med Gud.
  4. Jesus svarade Djävulens frestelse med ett Bibelord (5 Mose 8:3).
   1. Satans frestelse var inte i sig självt fel. Det är inte fel att äta bröd. Men det är bättre att sätta Guds ord högre än våra egna behov.
   2. Paulus undervisar oss att i striden mot Djävulen så är vårt vapen ”Andens svärd som är Guds ord” (Ef 6:17).
   3. I och med att Jesus är Guds Son så kunde han med enkelhet ha befallt Satan att lämna honom i fred och Satan hade omedelbart varit tvungen att lyda. Men här går Jesus in under våra mänskliga villkor och visar oss ett sätt att bekämpa Satan som vi alla troende kan göra.
   4. På samma sätt som Jesus så kan vi stå emot Djävulens frestelser genom att vara väl insatta i Guds ord och på så sätt lista ut att det till synes rimliga förslaget att äta lite bröd egentligen var en frestelse. Men om vi inte är väl insatta i Bibeln så kanske vi inte ens märker att Djävulen lurar och frestar oss.
  5. Vad betyder det här för oss idag?
   1. Jesus lär oss att det finns mer i livet än bara världsliga ting. Det är viktigt att äta mat och bekymra sig om sådant, men det är ännu viktigare att äta sig mätt på Guds ord (Matt 4:4).
    1. Jesus lär oss att prioritera Gud, Bibeln, församlingen, minst lika mycket som alla världsliga bekymmer.
 6. Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen och sade: ”Dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig, ty åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. Därför skall allt vara ditt, om du tillber mig.” Jesus svarade: ”Det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.”
  1. Enligt 1 Joh 5:19 så är ”hela världen i den ondes våld” och enligt Joh 12:31 skall ”denna världens furste kastas ut” och i Uppenbarelsebokens profetiska framtidsskildring står det att ”Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han skall vara konung i evigheternas evigheter.”(Upp 11:15).
   1. Ursprungligen så gav Gud människorna uppdraget att råda och förvalta jorden (1 Mose 1:28), men någonstans på vägen så har Djävulen mer och mer tagit över världen genom att lura människorna att lämna över makten.
   2. När Jesus kom till jorden så hade Djävulen hela världen i sitt våld men i och med Jesus ankomst så breder sig Guds rike ut allt mer på jorden och i framtiden kommer Jesus att totalt regera över hela världen.
   3. I och med Jesu död på korset så är Djävulen besegrad (Kol 2:15) men fortfarande pågår strider.
    1. Ofta jämför man detta med Dagen D under andra världskriget. När de allierade landsteg i Normandie så visste alla att de allierade hade vunnit kriget, men ändå pågick stridigheter i över ett år till.
  2. Djävulen vet att Jesus på något sätt kommer att besegra honom och bli hela världens Herre och försöker därför lura Jesus att ta den snabba vägen och bli Herre utan att dö på korset.
   1. Djävulen erbjöd sitt herravälde över jorden till Jesus om han bara vill böja sig inför Djävulen och tillbe honom.
   2. Jesus vet att han kommer att bli Herre över hela världen men att vägen dit går via korset. Hade Jesus tackat ja till detta erbjudande hade vi aldrig kunnat få syndernas förlåtelse.
  3. Jesus hämtar återigen sitt svar från Bibeln (1 Mose 6:13, 2 Mose 34:14) och svarar att man endast skall tjäna och tillbe Gud.
   1. I Nya Testamentet så tillber flera personer Jesus vilket är ett av alla bibliska bevis på att Jesus är Gud (Matt 2:11, Matt 14:33, Matt 28:9, Matt 28:17, Joh 9:38, Hebr 1:6).
   2. Det är samma grekiska ord ”proskyneo” (tillbe på svenska) i samtliga dessa Bibelord. Jesus säger att man endast skall tillbe Gud samtidigt som han själv tar emot tillbedjan.
  4. På ett liknande sätt frestade Djävulen Eva att få makt och ”bli som Gud” om hon bara gjorde som Djävulen sa (1 Mose 3:5).
  5. Vad betyder det här för oss idag?
   1. Den enda vi som kristna fullt ut böjer oss inför, det är Herren Gud.
 7. Sedan förde djävulen honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens utsprång och sade till honom: ”Är du Guds Son, så kasta dig ner härifrån! 10 Det står skrivet: Han skall befalla sina änglar att skydda dig, och De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.” Jesus svarade honom: ”Det är sagt: Du skall inte fresta Herren din Gud.”
  1. Det fanns en judisk tradition att Messias skulle visa sig för Israel ståendes på Jerusalems tempel.
  2. Djävulen kunde inte själv fysiskt knuffa ner Jesus från tempelmuren och måste därför försöka lura Jesus.
  3. Här citerar Djävulen Bibeln (Psalm 91:11-12).
   1. I och med detta förstår vi att det inte räcker med att någon citerar Bibeln för att det som sägs ska stämma. Bara för att någon kan Bibeln utantill så betyder inte det att den personen har rätt tolkning.
    1. Genom att lära känna Gud och läsa Bibeln med Jesus i centrum så ökar chanserna att förstår Bibeln på rätt sätt.
  4. Jesus svarar återigen Djävulen med ett Bibelord (5 Mose 6:16).
   1. Det räcker inte bara med att rapa en massa Bibelord för att få en rätt förståelse av ”hela Guds vilja och plan” (Apg 20:27). Jesus visste hur man ”rätt delar sanningens ord” (2 Tim 2:15) och låter sig därför inte luras av Djävulens förvrängda Bibeltolkning.
  5. Djävulen försökte lura Jesus att tvinga Gud att utföra ett spektakulärt mirakel.
   1. Vi kan aldrig tvinga Gud att göra ett mirakel, för det vore att ”fresta Herren din Gud”.
  6. På ett liknande sätt försökte Djävulen lura Eva att de inte skulle dö (1 Mose 3:3). Eva föll för frestelsen men Jesus stod emot.
  7. Vad betyder det här för oss idag?
   1. Vi ska tro och lita på att Gud vill göra mirakler mitt ibland oss. Men vi måste komma ihåg vem det är som är Gud och vem det är som är människa. Vi måste acceptera det som Gud gör med oss och vi kan inte tvinga Gud att göra något.
 8. När djävulen hade frestat honom på alla sätt, lämnade han honom för en tid.
  1. Precis som det står i Jakob 4:7 Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.” så stod Jesus emot Djävulen vilket ledde till att han så småningom lämnade Jesus.
   1. På samma sätt kan vi idag stå emot Djävulen när han försöker lura oss att gå emot Guds vilja. Om man aldrig står emot Djävulens frestelser så kommer han bara att fortsätta att fresta.
  2. Jesus var ”uppfylld av den helige Ande”, samtidigt som han var väl insatt i Guds ord.
   1. Att enbart vara uppfylld av den helige Ande utan att vara insatt i Guds ord gör att man lätt svävar iväg i sin andlighet.
   2. Att enbart vara insatt i Guds ord utan att vara uppfylld av den helige Ande kan leda till att man behandlar Bibeln som en fakta- eller sagobok utan någon förankring till verkligheten.
   3. Att, som Jesus, vara både uppfylld av den helige Ande och väl insatt i Guds ord är en oslagbar kombination som är att rekommendera till alla som vill vara Jesu lärjungar.

Copyright 2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 

20Sedan kom Jesus hem. På nytt samlades så mycket folk att han och hans lärjungar inte ens hade tid att äta. 21När hans anhöriga fick höra det, gick de ut för att ta hand om honom, eftersom man sade att han hade förlorat förståndet. 22Och de skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sade: ”Han är besatt av Beelsebul. Med hjälp av de onda andarnas furste driver han ut de onda andarna.” 23Då kallade han dem till sig och talade till dem i liknelser: ”Hur kan Satan driva ut Satan? 24Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå, 25och om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. 26Om Satan gör uppror mot sig själv och kommer i strid med sig själv, kan han inte bestå. Då är det slut med honom. 27Ingen kan gå in i den starkes hus och plundra honom på det han äger utan att först ha bundit den starke. Sedan kan han plundra hans hus. 28Amen säger jag er: Allt skall förlåtas människorna, deras synder och hädelser, hur de än hädar. 29Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.” 30De hade ju sagt att han hade en oren ande.

 • Han hade förlorat förståndet
  • När Jesus bodde i Nazareth betedde han sig som vilken annan människa som helst och när nu hans anhöriga får höra att han håller på med mirakler och inte äter så tror de att han har blivit galen.
 • Beelsebul
  • ”Beelsebul” betyder ”flugornas herre” och är namnet på en gammal kananeisk gud (2 Kung 1:2), och också ett annat namn på Satan.
 • Hur kan Satan driva ut Satan?
  • De skriftlärda menade att Jesus drev ut demoner med hjälp av demonernas furste; Satan.
  • Jesus svarar i liknelser och menar att det är absurt att Satan skulle driva ut sina egna demoner.
   • Om så skulle vara fallet skulle ju Satans rike splittras och hans makt snart vara slut.
  • Om man jämför med ett krig så kan man ju inte börja plundra förrän fienden är besegrad.
   • Jesus kommer att besegra Satan på korset.
 • Allt skall förlåtas människorna, deras synder och hädelser, hur de än hädar. Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.
  • Alla människor som kommer till Gud och ber om förlåtelse kommer att få det, det finns inga begränsningar.
   • Den enda begräsning för Guds förlåtelse som finns är om man självmant avstår från den efter att man har sett Guds kraft, förstår att det är Gud men ändå inte vill tro.
   • De skriftlärda hade sett Guds kraft men ville trots det inte gå med på att Jesus var från Gud.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Genast förde Anden honom ut i öknen, och han vistades i öknen under fyrtio dagar och frestades av Satan. Där levde han bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom.

 • Anden
  • När Sonen föddes som människa antog han en ”tjänares gestalt då han blev människa” (Fil 2:6–8), och gjorde sig själv därmed frivilligt beroende av sin Fader för att få veta vad han skulle göra (Joh 5:19) och beroende av den helige Ande för att kunna utföra det Fadern befallde (Apg 10:38).
   • Detta gjorde Jesus för att helt dela våra mänskliga villkor och gå före och visa vägen. Vi är Jesus lärjungar när vi härmar Jesus, lyssnar på Fadern och lever i den helige Andes kraft.
 • Fyrtio dagar
  • Parallellerna till Gamla Testamentet är många:
   • Mose var på berget Sinai 40 dygn utan att äta eller dricka (2 Mose 34:28).
   • Elia gick 40 dygn efter en måltid (1 Kung 19:8).
   • Goliat hånade Israel i 40 dygn (1 Sam 17:16).
 • Frestades av Satan
  • Satan frestar Jesus med samma frestelser som de Eva föll för, skillnaden är att Jesus står emot.
  • Jesus blev frestad vilket visar att han är en människa.
  • Jesus stod emot frestelserna och syndade inte vilket visar att han är Gud.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.