Kristet ledarskap

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalJesus är församlingens herre och den helige Ande är församlingens ledare. Gud kallar och utrustar vissa till att vara ledare i församlingen tillsammans med honom. De ord som oftast används om församlingsledare är ”presbyteros”, som kan översättas till ”äldste”, ”episkopos”, som kan översättas till ”överse”, ”poimaino”, som översätts till ”herde” eller ”pastor”. Dessa ord används ofta synonymt och är därför inte tänkta som hierarkiska titlar, utan snarare som ledarskapsfunktioner. Varje församling bör ha ett ledarskap bestående av flera församlingsledare/äldste.

Att vara kristen ledare innebär inte att man leder på ett världsligt sätt genom att dominera, bestämma, ta åt sig äran, etc., utan att man följer Jesu exempel och leder genom att tjäna och betjäna församlingen och dess medlemmar. Syftet med kristet ledarskap är att inte tänka på sitt eget bästa utan istället på andras genom att hjälpa församlingsmedlemmarna att utvecklas i sin tro, lära känna Jesus och att i sin tur bli utrustade till att utföra sin egen tjänst i församlingen.

Bibelord

När de tjänade Herren och fastade sade den helige Ande: “Avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till.”” (Apg 13:2)

28 Den helige Ande och vi har beslutat att inte lägga på er någon mer börda förutom följande nödvändiga regler:” (Apg 15:28)

28 Ge akt på er själva och hela den hjord där den helige Ande har satt er som ledare, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.” (Apg 20:28)

23 I varje församling utsåg de äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på.” (Apg 14:23)

11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, 12 för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet.” (Ef 4:11–13)

1b Om någon gärna vill ha en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. En församlingsledare måste vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam, utan ska vara vänlig, fridsam och fri från pengabegär. Han ska ta väl hand om sin familj och se till att barnen lyder och visar all respekt. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling? Han får inte vara nyomvänd så att han blir högmodig och faller under djävulens dom. Han måste också ha gott anseende bland de utomstående, så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.” (1 Tim 3:1b–7)

Han ska hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han både kan uppmuntra med sund undervisning och tillrättavisa motståndarna.” (Tit 1:9)

var herdar för Guds hjord hos er och vaka över den, inte av tvång utan frivilligt, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som anförtrotts er, utan var föredömen för hjorden.” (1 Pet 5:2–3)

25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare beter sig som herrar över dem och att stormännen härskar över dem. 26 Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”” (Matt 20:25–28)

Men ni ska inte låta er kallas rabbi, för en är er Mästare och ni är alla bröder. Och kalla inte någon på jorden er fader, för en är er Far, han som är i himlen. 10 Låt er inte heller kallas lärare, för en är er lärare, Kristus. 11 Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. 12 Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd.” (Matt 23:8–12)

 

Samtalsfrågor

  1. Vad är det för skillnad på världsligt och kristet ledarskap?
  2. Kan man vara världslig ledare i församlingen?
  3. Vad är en tjänare?
  4. Vad är syftet med ett kristet ledarskap?
  5. Vilka erfarenheter har du av kristet ledarskap?
  6. Hur är man en bra kristen ledare?
  7. Vad innebär det att tvätta någons fötter?
  8. Vad händer om man misslyckas som kristen ledare?

Fler intressanta bibelord

Kol 1:18, Apg 16:6–7, Apg 6:3–6, 1 Kor 12:28, Tit 1:5, Joh 13:12–17, Fil 2:3–4

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.