Vad säger Bibeln om helvetet?

Det hebreiska ordet ”Sheol” och det grekiska ordet ”Hades” används i Gamla respektive Nya Testamentet för att beskriva ”dödsriket”, dit alla människor hamnar efter döden i väntan på domedagen och uppståndelsen. I Nya Testamentet används ordet ”Gehenna” för att syfta på helvetet efter domedagen. Gehenna är ett annat ord för ”Hinnom-dalen”, där Israel ibland ägnade sig åt fruktansvärda barnoffer till …

Vad säger Bibeln om himlen?

Himlen är Guds heliga boning där Guds perfekta vilja råder och där Gud har sin tron och tillbes av änglar dygnet runt. Himlen är full av Guds ljus, glädje och frid, och det finns ingen död, sorg, synd, gråt eller plåga. Tack vare Jesu död på korset kommer troende från alla jordens länder och folk få ärva himlen och uppstå …

Domedagen

Vid den här tidsålderns slut kommer Jesus att komma tillbaka och döma synden och ondskan i världen. Eftersom alla människor har syndat kommer också alla människor att dömas. På grund av detta kom Jesus till jorden och erbjöd räddning undan domen till alla som tror på honom. När Jesus kommer tillbaka kommer han att belöna de troende och döma de …

Tusenårsriket

I Gamla Testamentet profeteras om en framtida era då Gud kommer gripa in i historien och etablera sitt eviga rike med Messias som konung. Denna messianska tid karakteriseras av rättfärdighet, rättvisa, fred, Andens utgjutande och upprättandet av Guds folk och skapelsen. I och med Jesu ankomst till jorden har Guds rike redan nu kommit till världen och i samband med …

Jesu återkomst

När Jesus första gången kom till jorden kom han som den lidande tjänaren som föddes i ett fattigt stall i en obetydlig och liten familj. Efter sin död och uppståndelse for Jesus upp till himlen och sitter just nu på sin Faders högra sida. I slutet av den yttersta tiden kommer Jesus att återvända till jorden som Herre och Konung …