Vad säger Bibeln om rättfärdighet?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalRättfärdighet innebär att man lever rätt och heligt inför Gud, och är motsatsen till ogudaktighet, dvs. att man lever fel och syndigt inför Gud. Den ende som är fullt ut rättfärdig är Gud själv, och vi människor behöver lära av Jesus hur vi ska leva rättfärdigt. Dock är det omöjligt för en människa att leva helt rättfärdigt eftersom vi frestas av synden och inte förmår leva heligt fullt ut. Den enda människa som till 100 % har levt rättfärdigt är Jesus Kristus. Genom att Gud lät Jesus, som aldrig hade syndat, ta straffet för alla människors synd, så erbjuds vi människor, som alla har syndat, Jesus rättfärdighet. Vi blir rättfärdiga inför Gud genom att tro på Jesus och bekänna honom som Herre och Frälsare, och rättfärdiggörs allteftersom i och med att den helige Ande helgar oss så att vi blir mer och mer lika Jesus, Guds perfekta bild. Den rättfärdige Jesus gjordes till synd vilket ledde till att vi syndiga människor gjordes rättfärdiga.

Bibelord

137 Herre, du är rättfärdig och dina domar är rätta.” (Ps 119:137)

10 Som det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda.” (Rom 3:10)

20 Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. 21 Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad.” (Rom 3:20–22)

21 Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud.” (2 Kor 5:21)

38 Därför ska ni veta, bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse förkunnas för er. 39 Var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag.” (Apg 13:38–39)

18 Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för alla människor. 19 Liksom de många stod som syndare genom en enda människas olydnad, så ska också de många stå som rättfärdiga genom den endes lydnad.” (Rom 5:18–19)

24 Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade.” (1 Pet 2:24)

17 I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige ska leva av tro.” (Rom 1:17)

1 När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.” (Rom 5:1)

19 Liksom de många stod som syndare genom en enda människas olydnad, så ska också de många stå som rättfärdiga genom den endes lydnad.” (Rom 5:19)

16 Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan.” (Jak 5:16)

10 Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket.” (Matt 5:10)

14 Ja, även om ni skulle få lida för det som är rätt är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas.” (1 Pet 3:14)

Samtalsfrågor

  1. Vad innebär det att vara rättfärdig?
  2. Kan en människa göra sig själv rättfärdig?
  3. Hur blir man rättfärdig?
  4. Hur lever man ett rättfärdigt liv?
  5. Varför får vissa lida för rättfärdighetens skull?

Fler intressanta bibelord

1 Mos 15:6, Matt 23:28, Rom 6:13, Rom 6:16–20, Rom 14:17, Gal 3:6–12, Fil 3:8–9, Rom 8:10, Hab 2:4, Rom 3:27–28, 1 Joh 3:7, 1 Joh 2:29, Rom 10:4, Ef 4:24, Rom 8:3–4, Heb 11:6, Jes 53:5, Joh 8:46, Gal 3:13, Ords 10:16

Read this in English: What Does the Bible Say About Righteousness?

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.