Vad säger Bibeln om helande?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalMänniskan skapades ursprungligen utan sjukdom och död, men drabbades av detta som en konsekvens av synden. I himmelen kommer den frälsta människan att fullt ut återupprättas och bli hel både till ande, själ och kropp. Men tack vare att Jesus och Guds rike har kommit till jorden så kan man redan här och nu få en försmak av himmelen och få bli frisk både själsligt och fysiskt, genom exempelvis förbön och handpåläggning. Jesus botade alla de människor som kom till honom, ofta genom att utmana personen som var sjuk att göra något som han inte kunde pga. sin sjukdom. När Guds kraft samverkar med människans tro resulterar det i ett helande. Men en svag eller obefintlig tro behöver inte nödvändigtvis leda till att man inte blir helad, men direkt otro kan leda till att ett helande uteblir eftersom man inte vill ta emot det som Gud vill ge. Jesus har gett vidare makten att bota sjuka till alla oss troende, som alla rent generellt kan be för sjuka och få vara med om helanden. Gud har även genom sin Ande utrustat vissa med helandets gåva och som därför blir använda av Gud mer än normalt. Medicin och sjukvård står inte i kontrast till mirakulösa helanden, så om man blir sjuk bör man söka hjälp hos både Gud och sjukvården. Alla människor blir inte helade och ibland får man acceptera att Gud har en annan plan och sätta sitt hopp till Guds fullständiga helande i himlen.

Bibelord

Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad.Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.” (Jes 53:4–5)

15 Men ryktet om Jesus spreds ännu mer, och stora skaror samlades för att lyssna till honom och bli botade från sina sjukdomar.” (Luk 5:15)

32 Man kom till honom med en som var döv och knappt kunde tala och bad att han skulle lägga handen på honom. 33 Då tog han honom åt sidan, bort från folket. Han stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga. 34 Sedan såg han upp mot himlen, suckade och sade: “Effata!” – det betyder: Öppna dig! 35 Genast öppnades hans öron och hans tunga löstes, och han talade tydligt och klart. 36 Jesus förbjöd dem att tala om det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare berättade de. 37 Och folk blev helt utom sig av häpnad och sade: “Allt han har gjort är gott! Han får till och med de döva att höra och de stumma att tala.”” (Mark 7:32–37)

Han kunde inte göra någon kraftgärning där, utom att bota några få sjuka genom att lägga händerna på dem. Och han var förundrad över deras otro. Sedan gick Jesus ut i byarna där omkring och undervisade.” (Mark 6:5–6)

1 Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor.” (Matt 10:1)

17 Dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. 18 De ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska.” (Mark 16:17–18)

Men Petrus sade: “Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi nasaréns namn: res dig och gå!” Han grep honom i högra handen och reste honom upp, och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp och stod upprätt. Sedan började han gå och följde med dem in i templet där han gick runt och hoppade och prisade Gud.” (Apg 3:6–8)

14 Är någon bland er sjuk, ska han kalla på församlingens äldste, och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn.” (Jak 5:14)

Den ene får av Anden ord av vishet, den andre får ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande,” (1 Kor 12:8–9)

23 Drick inte längre bara vatten, utan använd lite vin för din mage och dina återkommande sjukdomar.” (1 Tim 5:23)

18 Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår.” (Rom 8:18)

Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta.” (Upp 21:4)

Samtalsfrågor

  1. Hur ber man för sjuka?
  2. Har du varit med om ett helande?
  3. Vad är det för skillnad på tro, svag tro och otro?
  4. Varför rör Jesus den dövstumme där han är sjuk och tittar upp mot himlen?
  5. Skulle du hellre bli helad själsligt eller fysiskt om du fick välja?
  6. Varför blir inte alla helade?
  7. Hur vet man om man har fått helandets gåva?

Fler intressanta bibelord

Mark 2:12, Mark 3:1–6, Ps 103:2–3, Luk 4:18, Mark 9:14–29, 1 Kor 12:28–30, 1 Joh 5:14–15, Luk 10:34, 2 Mos 15:26, Mark 10:52, Joh 6:2, 2 Kor 12:7–10

Read this in English: What Does the Bible Say About Healing?

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.