Varför tillåter Gud ondskan?

Christian MölkBibelsamtal 1 Comment

Gud är helig, rättfärdig, rättvis och har all makt i både himlen och på jorden, vilket innebär att Gud både vill ha bort ondskan och har makt att förhindra ondskan. Men trots att vi människor ofta är arga på Gud för att han inte stoppar ondskan, så är det faktiskt vi människor som skapar denna ondska. Om Gud aktivt skulle stoppa alla våra syndiga gärningar och all den ondska vi skapar, då skulle det innebära att vi inte längre hade möjlighet att välja mellan gott och ont och därmed förlorade vår fria vilja. Om Gud skulle plocka bort alla onda människor så fort de gör en synd, så skulle det så småningom innebära att det inte längre finns några människor kvar, eftersom alla människor syndar. Vi hade då inte hunnit omvända oss och få förlåtelse för våra synder och bli frälsta. Därför tolererar Gud på sätt och vis synden och ondskan i världen och väntar med att stoppa ondskan och döma synden tills alla har fått tid att omvända sig. Guds lösning på problemet med ondskan är att själv komma till världen i Jesus Kristus och visa hur man lever ett liv utan ondska och synd, och uppmana alla människor att tro på Jesus och frivilligt omvända sig från sina onda gärningar. Gör man detta får man förlåtelse för sina synder och får ta emot den helige Ande som hjälper oss att sluta synda och istället bli mer lik Jesus. Utefter Guds goda omdöme väljer Gud dock ibland att gripa in i mänsklighetens historia och stoppa ondska. Hur, när och varför Gud gör detta är omöjligt för oss människor att veta eller ens förstå. Dock kan vi förtrösta på att Gud vet bäst och att han vid tidens slut kommer att döma synden och skipa rättvisa. Även om vi inte alltid förstår vad Gud gör så kan vi lita på att Gud är god och prisa Honom oavsett.

Bibelord

3Och den ene ropade till den andre: ”Helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet.”” (Jes 6:3)

4Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han.” (5Mos 32:4)

18Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden.” (Matt 28:18)

16Och Herren Gud gav mannen denna befallning: ”Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, 17men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö.”” (1Mos 2:16–17)

12Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.” (Rom 5:12)

21Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar.” (Pred 7:21)

8Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.” (Rom 5:8)

26För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.”” (Apg 3:26)

9Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.” (2Pet 3:9)

21Han sade: ”Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända tillbaka dit. Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn!”” (Job 1:21)

5Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. 6Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna.” (Ords 3:5–6)

Samtalsfrågor

  1. Varför finns det ondska i världen?
  2. Varför tillåter Gud onda saker hända goda människor?
  3. Vad hade hänt om Gud stoppade all synd och all ondska?
  4. Hur bidrar vi människor till att minska ondskan i världen?
  5. Hur blir vi kristna mer lika Jesus och mindre syndiga?
  6. Går det att förtrösta på Gud även när man är drabbad av ondska?
  7. Är Gud allsmäktig?

Fler intressanta bibelord

Rom 3:10–18, 2Kor 5:17

Comments 1

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.