Pastor Christian Mölk | Jul
Currently viewing the tag: "Jul"

Klicka på länken för att lyssna på Christian Mölk predika eller högerklicka för att ladda hem predikan i mp3 format:

Lukas 2:1-20 – Julevangeliet – 27:12.

Lyssna på den här predikan i mp3 format: Lukas 2:1-20 – Julevangeliet.

1 Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. 2 Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius var landshövding över Syrien. 3 Alla gav sig då i väg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. 4 Så for också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit 5 för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. 6 När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. 7 Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget. 8 I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten. 9 Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. 10 Men ängeln sade: ”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. 11 Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. 12 Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” 13 Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: 14 ”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag.” 15 När änglarna hade farit upp till himlen, sade herdarna till varandra: ”Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta.” 16 De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. 17 Och när de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. 18 Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. 19 Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. 20 Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett, alldeles som det hade blivit sagt till dem.

 • Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas.
  • Augustus (regerade Romarriket 31 f.Kr. till 14 e.Kr.) hette ursprungligen Octavianus och var Julius Caesar adoptivson. Efter att Augustus besegrat Markus Antonius och Cleopatra så blev han Romarrikets i särklass mäktigaste människa vilket bl.a. visar sig i att han var den första romaren som gav sig själv titeln ”kejsare”.
  • Det är ingen slump att Gud väljer att sända sin Son till världen just precis när Augustus är kejsare. Guds timing är perfekt. Det finns många likheter och paralleller mellan kejsar Augustus och Jesus.
   • Efter alla romerska krig och inbördeskrig så införde Augustus ”Pax Romana”; den romerska freden. Enligt ”inskriptionen från Priene” (9 f.Kr.) så sågs Augustus som en ”gud” och ”frälsare” som hade gett ”fred” till hela världen. När denna fred proklamerades så kallades det för ”goda nyheter” (evangelium).
    • ”It seemed good to the Greeks of Asia, in the opinion of the high priest Apollonius of Menophilus Azanitus: “Since Providence, which has ordered all things and is deeply interested in our life, has set in most perfect order by giving us Augustus, whom she filled with virtue that he might benefit humankind, sending him as a savior, both for us and for our descendants, that he might end war and arrange all things, and since he, Caesar, by his appearance  (excelled even our anticipations), surpassing all previous benefactors, and not even leaving to posterity any hope of surpassing what he has done, and since the birthday of the god Augustus was the beginning of the good tidings for the world that came by reason of him” which Asia resolved in Smyrna.” (Priene Inscripton).
    • Det är mot denna bakgrund som Lukas skriver sitt evangelium vilket med största sannolikhet måste ha setts som någon form av uppror av romerska myndigheter. Att åka land och rike runt och proklamera att någon annan än den romerske kejsaren är Gud, Frälsare och Herre var anspråk som den romerske kejsaren knappast kunde tolerera. Det var med andra ord förenat med livsfara att skriva så som Lukas gör i sitt evangelium.
    • Visserligen hade det judiska folket vid denna tid diverse religiösa privilegier tack vare att de kom till Julius Caesars undsättning när han låg risigt till i Egypten. Som tack befriade Julius judarna från romersk militärtjänst och gjorde judendomen till en tillåten religion i det romerska riket (läs mer om detta i Josefus Jewish Antiquities 14:225-227). Det judiska folket fick följa religiösa seder och bruk, även om de flesta romerska medborgare såg på den judiska monoteismen som ateism. Att inte tillbe de grekisk-romerska gudarna, som ansågs skydda Romarriket, sågs som landsförräderi. Dessa religiösa privilegier gällde även för de första kristna, så länge som romarna ansåg att de kristna bara var en judisk sekt, men när alltmer icke-judar blev kristna samt att kristna och judar gick skilda vägar några årtionden efter Jesus så fick de kristna stora problem med den romerska kejsarkulten vilket ledde till att de kristna förföljdes och mördades för att de inte ville tillbe kejsaren eller kalla någon annan än Jesus för Herre. Inte nog med detta, i början av 100-talet kriminaliserades dessutom kristna, det blev alltså olagligt att enbart bekänna sig som kristen.
   • Det lilla värnlösa spädbarnet som föds in i den fattiga judiska familjen i en romersk avkrok står som en parallell till den mäktige romerske kejsaren. Augustus kom med en påtvingad fred, kallades för frälsare, herre och guds son, men Jesus är den riktige Frälsaren som nu kommer till världen för att erbjuda riktig fred, och som dessutom erbjuder detta helt gratis, av nåd.
   • Det är nog ingen slump att Gud väljer just denna tid att sända sin Son till världen. Förutsättningarna för att sprida evangeliet var väldigt fördelaktiga. Det var fred i Romarriket, det gick att snabbt färdas eftersom romarna hade byggt 8000 mil stensatt väg och 32 000 mil övriga vägar, man hade fått igång ett postväsende och det fanns ett internationellt språk (koiné grekiska).
   • Även om den romerske kejsaren Augustus var världens då mäktigaste människa och befallde att ”hela världen skulle skattskrivas”, så var han ändå bara ett verktyg i Guds plan. Profeten Mika hade profeterat om att Messias skulle födas i Bethlehem (Mik 5:2) och genom denna befallning tvingas den gravida Maria bege sig från Nazareth ner till Bethlehem, en resa hon troligtvis inte hade gjort annars.
 • Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius var landshövding över Syrien.
  • Att skattskriva var ett effektivt sätt för de romerska myndigheterna att få in pengar från vanligt folk.
  • Den andra skattskrivningen, åtminstone som Lukas nämner, är i Apg 5:37.
  • Att Lukas så tydligt skriver namn på personer och platser visar oss att Lukas evangelium gör anspråk på att ha hänt i verkligheten, det är förankrat i historien. Detta kan te sig naturligt för de flesta troende Bibelläsare, men det finns många som anser att evangeliet om Jesus bara är påhittade sagor.
   • Det finns många olika sorters texter i Bibeln och inte alla gör anspråk på att vara historiska. Exempelvis Psaltaren är poesi och bör inte nödvändigtvis tas bokstavligt. När vi exempelvis läser i Ps 59:10 att Gud är en ”borg”, så förstår vi att Gud egentligen inte är en riktig borg, men vi förstår (förhoppningsvis) vad som är poängen med det poetiska språket; att Gud skyddar oss från våra fiender. Lukas däremot, förankrar sitt evangelium i historien, och vi bör läsa Lukasevangeliet som om det som beskrivs faktiskt har hänt på riktigt.
 • Så for också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande.
  • Galileen ligger norr om Judeen, men man säger ”upp till Judeen” eftersom Judeen låg på en höjd.
  • Avståndet mellan Nazareth och Bethlehem är cirka 13 mil, ungefär lika långt som mellan Linköping och Jönköping eller som mellan Timrå och Örnsköldsvik. Normalt sett tog denna distans ungefär 4 dagar att gå, men med tanke på att Maria var gravid så tog denna resa säkerligen minst en vecka.
  • Maria var inte tvungen att följa med Josef till Bethlehem för att skattskrivas, men troligtvis ville Josef ta bort henne från Nazareth för att undvika onödigt skvaller bland grannar och bekanta om varför Maria var gravid trots att Josef och Maria ännu inte gift sig.
   • Lukas skriver ingenting om alla de eventuella bekymmer som Maria ställdes inför i och med att hon var gravid och ogift, men man kan föreställa sig att detta måste ha varit en väldigt svår personlig tid för Maria, samtidigt som hon förmodligen var väldigt salig och upprymd över det mirakel som pågick.
 • Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget.
  • Många hus i Judeen hade vid denna tid bara ett rum och sen ett stall för djuren i en grotta under huset. Eventuellt är det i ett sådant stall som Josef och Maria övernattar och föder Jesus.
  • Att Lukas skriver ”hon födde sin förstfödde son” visar oss att Maria senare födde fler barn (Matt 13:54-56, Joh 7:5, Gal 1:18–19).
 • I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta.
  • En del menar att det faktum att herdarna var ute om natten med sin hjord visar att Jesus inte kan ha fötts i december eftersom Judeen var för kallt vid den här årstiden. Dock är det är inte helt omöjligt att det vid detta tillfälle var en varm vinter och att herdarna därmed kunde vara ute med sina får. Men normalt sett var herdar ute med sina får mellan mars och oktober.
  • De får som offrades i templet i Jerusalem vallades ofta i Bethlehem så det är inte omöjligt att herdarna för offerlammen nu får träffa Guds offerlamm! (Joh 1:29, Upp 5:6).
  • Herdar var vid denna tid en väldigt föraktad grupp med människor. Tillsammans med de tre vise männen i Matteusevangeliet så utgör de en kontrast av samhällets skala, både hög och låg kom och prisade Jesus när han föddes!
   • Det är nog ingen slump att Gud väljer att annonsera Messias ankomst till företrädare för samhällets lägsta skikt, Jesus säger själv vid ett senare tillfälle: ”Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, Fader, detta var din goda vilja.” (Luk 10:21)
 • Men ängeln sade: ”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren.
  • Om jag plötsligt hade sett ett ufo hade nog jag blivit minst sagt lite darrig i knäna, tänk då dessa herdar, som, på riktigt, får se en ängel som lyser av Herrens härlighet. Det är inte så konstigt att de blir förskräckta och skräckslagna. Men som tur är för herdarna så kommer ängeln med ”goda nyheter”. Budskapet om Jesus är någonting positivt för alla människor och vi har ingenting att frukta.
  • Ängelns budskap är onekligen väldigt likt det budskap som det romerska imperiet försökte förmedla om kejsar Augustus. Skillnaden är bl.a. att Augustus kommer med vapen i hand och tvingar på folket en fred samtidigt som han kräver dem på deras pengar och tvingar dem att bekänna kejsaren som gud och Herre. Jesus kommer som en tjänare och erbjuder nåd och frid åt alla som önskar syndernas förlåtelse.
  • Frälsare betyder ”räddare” och syftar framförallt på att Jesus är den som genom sin död på korset räddar oss från synd. Alla människor kan bli frälsta från synden och alla som tror på Jesus kommer att bli det (1 Joh 2:2, Joh 3:16–17).
   • Ordet ”frälsare” finns faktiskt i Jesus namn. Jesus heter ”Yeshua” på hebreiska vilket är en hopslagning av de två orden ”yhwh” (Gud) och ”frälsare”. Jesus namn är alltså ”Gud frälser”.
  • Davids stad är Bethlehem (1 Sam 17:12) och profeten Mika profeterade om att Messias skulle komma från Bethlehem (Mik 5:2).
  • Messias är hebreiska och betyder ”den smorde” på svenska och ”Kristus” på grekiska.
   •  Bibelns tid smorde man en ny kung eller en ny överstepräst med olja när han installerades, ungefär på samma sätt som när vi idag kröner någon till kung (2 Sam 5:3). Jesus är ”den smorde” både i avseende av att han är kung och att han är överstepräst.
   • Det judiska folket hade länge väntat på att ”den smorde” skulle komma och ”rädda” sitt folk (Dan 9:25).
  • Herren är en av de starkaste bekännelserna om Jesus som finns: “Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.” (Rom 10:9)
   • Där det står ”Herren” på svenska står det ”kyrios” i den grekiska grundtexten. Kyrios kan främst syfta på 4 olika saker; “Yahweh (=Gud), “en ägare”, “en chef” och “herre” (som i “sir” på engelska). På Bibelns tid så uttalade man vanligtvis inte Guds namn “yhwh”. När det stod yhwh i Skriften så läste man “Adonaj” istället. Adonaj är hebreiska och betyder “herre” på samma sätt som “kyrios” betyder “herre” på grekiska. Väldigt ofta syftar ”Herren” på ”Gud” när det används som en titel till Jesus. Detta ser man om man undersöker citat från Gamla Testamentet som används om Jesus i Nya Testamentet. Exempelvis så citerar Markus Jesaja 40:3 när han beskriver Jesus såsom ”Herren” i Markus 1:3. Men i Jesaja 40:3 står det i grundtexten ”yhwh” där Markus skriver ”Herren”.
 • Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag.”
  • Kontrasten är stor när en mäktig och pampig änglakör sjunger ära till Gud för att ett litet spädbarn har blivit fött. Gud använder ofta något skört och litet för att få sin vilja igenom för då måste alla som bevittnar inse att det var Gud som gjorde det eller som Paulus skriver i 2 Kor 4:7: “Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.”
   • På samma sätt kan Gud använda även dig för att uträtta stordåd. Även om du är liten och svag i jämförelse med det uppdrag du får, så kan Gud göra mirakler genom dig om du träder in i hans tjänst. Men glöm då inte bort att alltid ge äran åt Gud.
 • När änglarna hade farit upp till himlen, sade herdarna till varandra: ”Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban.
  • Återigen blir kontrasten tydlig! Herdarna har precis hört änglarna prisa Gud för att en Frälsare är född och nu finner de denne Messias och Herre i en ”krubba”.
   • En krubba var en träställning för att utfodra allehanda djur. Krubban var lite upphöjd för att skydda fodret från djurens omkringliggande spillning.
   • Denne mäktige Messias som ska frälsa hela världen visar sig alltså vara ett litet skört spädbarn som ligger i en utfodringsställning omgiven av skit!
  • Det är hedervärt av herdarna att de inte vände i dörren när de såg denna fattiga och oglamorösa syn.
   • Vi människor vill ofta uttrycka vår tro med pampiga och fina kyrkor, med fantastiska trosbekännelser eller med pompösa titlar, men Gud har aldrig begärt detta av oss. Det Gud vill av oss är att vi älskar Gud av hela vårt hjärta och vår medmänniska som oss själva, då uppfyller vi de krav Gud ställer (Luk 10:27).
 • Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta.
  • Det är skillnad på att ”förundra” och att ”bevara”. Maria är en förebild för alla troende i och med att hon inte alltid förstod allt om Jesus men hon bevarade det ändå i sitt hjärta.
  • På samma sätt som Maria så bör vi som är Jesus lärjungar idag fortsätta att ”bevara” och ”begrunda” allt som Jesus gör. Vi läser om Jesus i evangelierna och tar till oss av allt som skrivs om honom och funderar, ber och tänker på vad Jesus gjorde och vad det betyder för oss idag.

 

Copyright 2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från 
Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

1 När de närmade sig Jerusalem och var i närheten av Betfage och Betania vid Oljeberget, sände han i väg två av sina lärjungar 2 och sade till dem: ”Gå till byn som ligger framför er. Så snart ni kommer in i den, skall ni finna ett åsneföl som är bundet och som ännu ingen har suttit på. Lös det och led hit det. 3 Om någon frågar varför ni gör så, skall ni svara: Herren behöver det. Och ägaren skall genast sända hit det.” 4 De gav sig i väg och fann ett åsneföl ute på gatan, bundet vid en port, och de löste det. 5 Några av dem som stod där frågade: ”Vad menar ni med att lösa fölet?” 6 Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och man lät dem gå. 7 De ledde åsnefölet till Jesus och lade sina mantlar på det, och han satt upp. 8 Och många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar av kvistar ute på fälten och strödde på vägen. 9 Och de som gick före och de som följde efter ropade: ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. 10 Välsignat är vår fader Davids rike som kommer. Hosianna i höjden!” 11 Så kom han in i Jerusalem, in på tempelplatsen. Han såg sig omkring överallt, och eftersom det redan var sent på dagen, gick han ut till Betania med de tolv. 

 • Jerusalem
  • Fram tills nu så har Markus beskrivit Jesus verksamhet utanför Jerusalem.
   • Det är några dagar före påskveckan och nu börjar en ny fas i Jesus verksamhet som kommer att sluta med att Jesus dör på korset.
  • Jerusalem är en gammal stad som fanns innan Israel kom till Kanaans land.
   • Abraham möter Melkisedek som bor i Salem (1 Mose 14:18).
   • Jerusalem tillhörde jebusiterna och hette ursprungligen Jebus (Dom 19:10-11).
    • Josua intog Jebus, men verkar ha förlorat staden så småningom (Dom 1:8).
   • Jerusalem erövrades av David och gjordes av honom till Israels huvudstad (1 Krön 11:4-9).
   • Gud valde ut Jerusalem som centrum för tillbedjan och där templet skulle byggas (1 Kung 11:36).
  • Ordet ”salem” i Jerusalem kommer från det hebreiska ordet shalom som på svenska betyder ”fred” eller ”frid”.
   • Jerusalem kallas ibland även för ”Davids stad” eller ”Sion”.
  • Jerusalem består ursprungligen av två höjder:
   • Sion, där borgen och Jerusalems försvar stod (2 Sam 5:7).
   • Moria, där Abraham (inte) offrade Isak (1 Mose 22:2) och där Salomo byggde templet (2 Krön 3:1).
  • Jerusalem är en helig stad i bemärkelsen att den är avskild av Gud för att vara en plats där han gör speciella saker och uppenbarar sig själv (1 Kung 11:36, Matt 27:53).
  • Jerusalem är konungens stad (Matt 5:35).
 • Oljeberget
  • Oljeberget, även kallat Olivberget, är en sluttning strax utanför Jerusalems murar med utsikt över Jerusalem och templet.
  • Sakarja profeterade om att Gud själv ska stå med sina fötter på Oljeberget och att Oljeberget skall delas mitt itu på Herrens dag (Sak 14:4).
  • Jesus drog sig ofta undan stöket inne i Jerusalem för att vara i lugn och ro tillsammans med sina lärjungar uppe på Oljeberget (Luk 22:39).
  • Jesus flög upp till himlen från Oljeberget och det är också dit han kommer att återvända (Apg 1:9–12).
 • Så snart ni kommer in i den, skall ni finna ett åsneföl som är bundet och som ännu ingen har suttit på.
  • Ett djur som ännu inte tagits i bruk som arbetare användes ibland i vissa religiösa syften (4 Mose 19:2, 5 Mose 21:3, 1 Sam 6:7).
  • Sakarja profeterade om att Jerusalems konung skall rida in i Jerusalem på ett åsneföl, utrota strid och tala frid till hednafolken (Sak 9:9–10).
 • Herren behöver det.
  • Med tanke på att Jesus ska använda denna åsna för att rida in som kung i Jerusalem så kan man lugnt påstå att Jesus här gör anspråk på att vara herre, kung och Messias.
 • Och många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar av kvistar ute på fälten och strödde på vägen.
  • På Lövhyddohögtiden reciterades Hosianna från Psalm 118:25 samtidigt som man viftade med palmblad och byggde lövhyddor av palmblad och andra kvistar (3 Mose 23:39-44).
   • Lövhyddohögtiden (även kallad Sukkot) firas för att minnas Israels ökenvandring.
  • På Bibelns tid var det ofta så här man tog emot en kung eller ledare:
   • Folket la sina mantlar under Jehus fötter när han blev kung (2 Kung 9:13).
   • När Simon Thassi tågar in i Jerusalem och erbjuder fred viftar folket med palmblad och sjunger psalmer (apokryfen 1 Mack 13:51).
   • Johannes får i sin uppenbarelse se folk från alla länder vifta med palmblad inför Lammet (Upp 7:9).
  • Vid tidigare tillfällen har Jesus försökt tysta de som ville ropa ut att han är Messias, men nu tar han emot hyllningarna (Mark 8:29–30).
  • Vid ett annat tillfälle försökte folket med våld göra Jesus till ny kung över Israel i syfte att befria det judiska folket från romarna (Joh 6:14–15).
   • När Jesus rider in i Jerusalem på en åsna istället för en häst så visar det att Jesus visserligen har för avsikt att vara kung, men inte på det sätt som folket hade tänkt sig. I Mellanöstern på Bibelns tid symboliserade en häst ”krig” och en åsna ”fred”.
 • Hosianna!
  • Hosianna är en sammanslagning av de två hebreiska orden ”rädda” och ”jag/vi ber” och är citerat från Psalm 118:25.
   • 25O, Herre, fräls! O, Herre, låt allt lyckas väl!” (Ps 118:25)
   • På Lövhyddohögtiden reciterades Hosianna från Psalm 118:25 samtidigt som man viftade med palmblad och byggde lövhyddor av palmblad och andra kvistar (3 Mose 23:39-44).
  • Uttrycket ”hosianna” var sammankopplat med en bön och längtan efter att Messias skulle komma och rädda Israels folk.
 • Välsignad är han som kommer i Herrens namn.
  • Herrens namn är YHWH och översätts till svenska som ”Jag är den jag är” eller kortformen ”Jag är” (2 Mose 3:13–15).
   • På Bibelns tid var det väldigt ovanligt att man uttalade Guds namn eftersom man var rädd att missbruka eller smäda Guds namn (3 Mose 24:15-16).
   • När det i Skriften stod ”YHWH” så skrev eller uttalade man istället ”Adonaj” på hebreiska, ”Kyrios” på grekiska eller ”Herre” på svenska.
   • Eftersom Markus här citerar Psalm 118:26 så vet vi att det ursprungligen står ”YHWH”.
  • När Jesus nu är den som kommer i Herrens namn och dessutom tidigare kallade sig själv för ”Herren” så gör han tydliga anspråk på att vara YHWH.
 • Välsignat är vår fader Davids rike som kommer.
  • Det rike som menas är det messianska riket som Gud lovade att han skulle ge till Davids avkomling (2 Sam 7:11–14).
 • Så kom han in i Jerusalem, in på tempelplatsen
  • I Mellanöstern på Bibelns tid symboliserade en häst ”krig” och en åsna ”fred” och användes av kungar när de ville signalera krig eller fred.
   • När Jesus rider in i Jerusalem på en åsna ackompanjerad av messianska sånger symboliserar det alltså att han kommer som Messias till fredens stad och erbjuder fred.
 • Han såg sig omkring överallt, och eftersom det redan var sent på dagen, gick han ut till Betania med de tolv.
  • Efter den magnifika entrén in i Jerusalem så går Jesus nästan direkt därifrån.
  • Jesus undersöker tempelområdet för att se om det sköts så som det står angivet i Moseböckerna.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.