Pastor Christian Mölk | Judas
Currently viewing the tag: "Judas"

Och se, medan Jesus ännu talade kom Judas, en av de tolv, och efter honom en folkhop med svärd och påkar. De kom från översteprästerna och de skriftlärda och de äldste. Förrädaren hade avtalat med dem om ett tecken och sagt: ”Den som jag kysser den är det. Grip honom och för bort honom under säker bevakning!” När Judas kom, gick han genast fram till Jesus och sade: ”Rabbi”, och kysste honom. Och de grep Jesus och fängslade honom. Men en av dem som stod bredvid drog sitt svärd och högg till översteprästens tjänare och högg så av honom örat. Och Jesus sade till dem: ”Som mot en förbrytare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Fastän jag varje dag har varit hos er i templet och undervisat, har ni inte gripit mig. Men Skrifterna skulle uppfyllas.” Då övergav alla honom och flydde. Och en ung man, klädd i en linneskjorta på bara kroppen, följde efter Jesus. Honom grep de tag i. Men han lämnade linneskjortan kvar och flydde undan naken.

 • Förrädaren hade avtalat med dem om ett tecken och sagt: ”Den som jag kysser den är det. Grip honom och för bort honom under säker bevakning!”
  • De som grep Jesus var både romerska soldater (Joh 18:12) och judiska tempelvakter (Luk 22:52).
  • Att hälsa någon med en kyss var en vanlig hälsning som visade både respekt och tillgivenhet (Rom 16:16).
  • Eftersom Judas måste peka ut Jesus med en kyss så måste Jesus onekligen ha sett tillräckligt normal ut för att han inte skulle kunna urskiljas bland övriga lärjungar. Av detta kan vi lära oss att Jesus utseende var typiskt judiskt och att han inte hade några extravaganta kläder på sig.
  • Eftersom Judas vet om att Jesus vid ett tidigare tillfälle på ett mirakulöst sätt lyckats undkomma en arg folkhop så försäkrar han sig nu om att de ska föra bort honom ”under säker bevakning”.
 • Men en av dem som stod bredvid drog sitt svärd och högg till översteprästens tjänare och högg så av honom örat.
  • Enligt Johannes så var det Petrus som högg av örat på tjänaren Malkus (John 18:10) och enligt Lukas så helade Jesus Malkus (Luk 22:51).
   • I och med att många tror att Markus skrev sitt evangelium med hjälp av Petrus så är det märkligt att han inte namnger Petrus. Kanske var det så att Petrus skämdes över detta?
  • När den kristne använder ”Världens svärd” och går ut på korståg för att försvara den kristna tron så kommer det bara att resultera i att folk inte lyssnar eftersom vi hugger av deras öron. Använder kristna istället ”Andens svärd”, dvs. Guds Ord (Ef 6:17), för att predika de goda nyheterna om Jesus, så kommer det resultera i att folk lyssnar eftersom det hugger till i deras hjärtan (Apg 2:37).
 • Då övergav alla honom och flydde. Och en ung man, klädd i en linneskjorta på bara kroppen, följde efter Jesus. Honom grep de tag i. Men han lämnade linneskjortan kvar och flydde undan naken.
  • Petrus och alla de andra lärjungarna har bara för en liten stund sedan försäkrat Jesus om att de inte skulle överge Jesus och hellre dö än förneka honom (Mark 14:27-31), men nu flyr de så fort Jesus blir gripen.
  • Enligt traditionen så var denne unge man författaren Markus själv. Eftersom lärjungarna ofta brukade träffas hemma hos Markus (Apg 12:12) så är det mycket möjligt att det var där de firade påskmåltiden tidigare under kvällen och att det därför var dit som Judas och vakterna först sökte efter Jesus men att när de upptäckte att Jesus inte längre var där gick till det andra stället som Jesus brukade uppehålla sig på (Luk 22:39). Kanske hade Markus gått och lagt sig iförd sin linneskjorta, blivit väckt av Judas och vakterna och i all hast rusat iväg till Oljeberget för att varna Jesus för att Judas var på väg att förråda Jesus.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

10Men Judas Iskariot, en av de tolv, gick till översteprästerna för att utlämna Jesus åt dem. 11När de hörde det blev de glada och lovade honom en summa pengar. Sedan sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda honom.” 

 • Men Judas Iskariot, en av de tolv, gick till översteprästerna för att utlämna Jesus åt dem.
  • Enligt Johannes 12:4-7  så var aposteln Judas en av de som grälade mest på Maria, så det är mycket möjligt att detta pengagräl med Jesus blev den utlösande faktorn för hans förräderi.
  • Det religiösa ledarskapet har sedan länge velat döda Jesus (Mark 3:6), men först nu får de en reell möjlighet i och med att en av Jesus absolut närmaste förråder honom.
  • Denna händelse finns förutspått i Sak 11:12-13.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus, kom en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sade: ”Varför detta slöseri med oljan! Den hade man kunnat sälja för mer än tre hundra denarer och ge åt de fattiga.” Och de grälade på henne. Men Jesus sade: ”Låt henne vara! Varför oroar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, och när ni vill kan ni göra gott mot dem, men mig har ni inte alltid. Hon har fullgjort sin uppgift. I förväg har hon smort min kropp till begravningen. Amen säger jag er: Överallt i världen där evangeliet predikas, skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.”

 • När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus, kom en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja.
  • Simon den spetälske kan ha varit den spetälske som Jesus helade i Mark 1:40–41.
  • Enligt Johannes så hette denna anonyma kvinna Maria och var syster till Marta och Lazarus (Joh 12:1-8).
 • Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud.
  • Alabasterflaskorna hade en lång och smal hals som bröts när oljan skulle användas.
  • Det var en judisk sed att smörja sina gästers huvud vid festligheter (Ps23:5, Luk7:46).
 • Några blev upprörda och sade: ”Varför detta slöseri med oljan! Den hade man kunnat sälja för mer än tre hundra denarer och ge åt de fattiga.”
  • En denar var ett romerskt silvermynt som motsvarade en dagslön för en arbetare. Maria förbrukade med andra ord nästan en hel årslön på Jesus.
  • Maria visade sin tillgivenhet till Jesus och detta skapar avundsjuka och irritation bland övriga lärjungar. Av detta bör vi idag lära oss att inte se ner på människor som öppet visar sin kärlek till Jesus, även om de gör det på ett sätt som vi tycker är opassande.
 • Men Jesus sade: ”Låt henne vara! Varför oroar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig.”
  • I Guds rike råder inte samma förutsättningar som i världen. I Guds rike är varför man gör något viktigare än hur mycket det kostar.
   • Jesus kritiserar lärjungarna för att de såg på denna situation med världsliga ögon och berömmer istället Maria för att hon visade en enorm tillgivenhet och kärlek.
  • Maria svarar inte själv på påhoppen utan låter istället Jesus försvara henne.
 • I förväg har hon smort min kropp till begravningen.
  • Att Jesus snart skulle dö var ingen nyhet för lärjungarna, Jesus hade berättat det för dem flera gånger (Mark 8:31–33, Mark 9:30–32, Mark 10:32-34).
   • Skillnaden mellan lärjungarna och Maria var att lärjungarna inte trodde på Jesus när han sa att han skulle dö (Mark 8:31–33) medan Maria lyssnade på Jesus, trodde på honom och nu handlade i enlighet med sin tro och därför smorde honom inför hans död. 

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

12 Då vände de tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas Oljeberget och som ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. 13 Och när de kom dit gick de upp till det rum i övre våningen där de brukade uppehålla sig – Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon ivraren och Judas, Jakobs son. 14 Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria, och vidare hans bröder.

15 En av de dagarna trädde Petrus fram bland bröderna – omkring etthundratjugo personer var då samlade – och sade: 16 ”Mina bröder, det ord i Skriften måste uppfyllas som den helige Ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. 17 Han räknades som en av oss, och denna tjänst hade fallit på hans lott. 18 För pengarna som han fick för sitt brott skaffade han sig ett jordstycke. Och han föll framstupa, så att buken brast och alla hans inälvor rann ut. 19 Detta blev känt för alla som bodde i Jerusalem, och det jordstycket kallas på deras språk Akeldamak, Blodsåkern. 20 I Psaltaren står det skrivet: Hans gård skall bli öde, ingen skall bo där, och: Hans ämbete skall en annan få.

21 Därför måste en av de män som var med oss under hela den tid Herren Jesus gick in och ut ibland oss, 22 från det att han döptes av Johannes till den dag då han blev upptagen från oss, en av dem måste tillsammans med oss vara ett vittne om hans uppståndelse.” 23 Då ställde man fram två: Josef Barsabbas, som även kallades Justus, och Mattias. 24 Och de bad: ”Herre, du som känner allas hjärtan, visa vilken av dessa två du har utvalt 25 till att få den apostoliska tjänst som Judas lämnade för att gå till den plats som var hans.” 26 De kastade lott mellan dem, och lotten föll på Mattias. Så blev han tillsammans med de elva räknad som apostel. 

 • Då vände de tillbaka till Jerusalem
  • I evangelierna ser vi att lärjungarna bråkade med varandra (Luk 22:24) och käftade emot Jesus (Mark 8:32). Nu är lärjungarna istället lydiga, enade och ber tillsammans, tre mycket bra egenskaper för en kristen församling.
 • Mina bröder, det ord i Skriften måste uppfyllas som den helige Ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus.
  • Petrus har sedan länge varit lärjungarnas talman (Matt 19:27) och Jesus hade även utnämnt honom som herde för Jesu får (Joh 21:16).
  • Petrus syftar på Ps 69:26 och Ps 109:8.
 • Och han föll framstupa, så att buken brast och alla hans inälvor rann ut.
  • Matteus skriver att Judas hängde sig medan Lukas skriver att han föll framstupa, vem har rätt? Om Judas hängde sig men trädgrenen knäcktes så att han föll framstupa så stämmer bådas version.
 • Därför måste en av de män som var med oss under hela den tid Herren Jesus gick in och ut ibland oss, från det att han döptes av Johannes till den dag då han blev upptagen från oss, en av dem måste tillsammans med oss vara ett vittne om hans uppståndelse.
  • De tolv apostlarna hade en mycket viktig roll i inledningen av Jesus uppdrag och därför ställdes dessa krav på den nye aposteln.
   • En del anser att Paulus borde ha varit den tolfte aposteln, men det skulle inte vara möjligt eftersom han inte uppfyllde de ställda kraven.
  • De tolv apostlarna kommer att få sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar (Matt 19:28).
  • Apostelns primära roll var att vittna om ”uppståndelsen”. På samma sätt kan vi kristna idag vittna om att Jesus lever och visa hur han innehar en levande roll i våra liv idag.
 • De kastade lott mellan dem, och lotten föll på Mattias.
  • Att kasta lott och sen utgå ifrån att Gud leder var en vanlig judisk sed (Ords 16:33).
  • Det här är första och sista gången vi hör talas om Mattias i Bibeln.

Läs resten av Apostlagärningarna från Christian Mölks Bibelkommentarer.

Copyright 2011-2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.