Änkans offergåva

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Markus 12:41-44 Introduktion: Berättelsen om änkans offergåva lär oss om värdet av offergåvor och om hjärtat bakom våra gåvor. Den understryker att sann generositet inte mäts i hur mycket som ges, utan i hur uppriktigt och uppoffrande det ges. Nyckelvers: “Alla andra gav av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva på.”” …

Den rike unge mannen

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Markus 10:17-27 Introduktion: Berättelsen om den rike unge mannen belyser utmaningen i att sätta materiell rikedom framför att helhjärtat följa Jesus. Den understryker vikten av att överlämna allt till Kristus och prioritera honom framför världsliga ägodelar. Nyckelvers: “Jesus såg på honom med kärlek och sade: “Ett saknar du. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga, …

Vad säger Bibeln om tionde?

Christian MölkBibelsamtal 1 Comment

I det Gamla förbundet gav Gud Israel instruktioner om att ge 10 % av sin skörd och sin boskap till Herren. De insamlade medlen gick till leviterna (dvs. prästerna som tjänstgjorde vid templet), till fattiga och till firandet av religiösa högtider. Men att ge av sina pengar till Herrens verk var något som Abraham gjorde även innan det Gamla förbundet, …

2 Kor 8:1-9 – Exempel på kristet givande

Christian Mölk2 Korinthierbrevet Leave a Comment

“1Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 3De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga och helt frivilligt, det kan jag intyga. 4Mycket enträget bad de oss om nåden att …