Apg 2:14-41 – Petrus pingstpredikan

Christian MölkApostlagärningarna Leave a Comment

14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: ”Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord. 15 Det är inte som ni tror att dessa är berusade. Det är ju bara tredje timmen på dagen. 16 Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel:

17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera. 19 Jag skall låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och rök. 20 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. 21 Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.

22 Israeliter, lyssna till dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken, som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet. 23 Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom. 24 Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. 25 David säger med tanke på honom:

Jag har alltid Herren för ögonen, han står på min högra sida för att jag inte skall vackla. 26 Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min tunga, ja, också min kropp skall vila i det hoppet 27 att du inte skall lämna mig i graven eller låta din Helige se förgängelsen. 28 Du har visat mig livets vägar, och du skall uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte.

29 Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven, hans grav finns ibland oss än i dag. 30 Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. 31 I förväg såg han Kristi uppståndelse och sade: Han skall inte lämnas kvar i graven, och hans kropp skall inte se förgängelsen. 32 Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. 33 Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. 34 Ty David har inte farit upp till himlen. Men han säger:

Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida, 35 tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. 36 Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias.”

37 När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad skall vi göra?” 38 Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. 39 Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.” 40 Också med många andra ord vittnade han och uppmanade dem: ”Låt er frälsas från detta bortvända släkte.” 41 De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen. 

 • Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda
  • Petrus var ofta lärjungarnas talesman (Matt 19:27).
  • Det är stor skillnad på Petrus före och efter han blev uppfylld av den helige Ande. Innan vågade han inte ens bekänna sin tro inför en liten flicka, nu bekänner han offentligt inför hela Jerusalem (Mark 14:66-68).
   • På samma sätt kan även vi idag få frimodighet att berätta om våran tro på Jesus när vi blir uppfyllda av den helige Ande.
 • Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel
  • Att vara fylld av Anden leder ofta till att man öppnar sin Bibel och börjar undervisa.
  • Petrus citerar Joel 2:28–32 och förklarar att denna profetia nu har uppfyllts.
 • Och det skall ske i de sista dagarna
  • I och med Jesus så har de sista dagarna börjat (1 Petr 1:20). När Jesus kom första gången så kom han som den lidande tjänaren som dog för mänskligheten. När Jesus kommer andra gången så kommer han att komma i makt och ära. Lärjungarna hade svårt att förstå att Jesus skulle komma två gånger, de trodde att Jesus härlighet skulle visa sig vid hans första ankomst (Apg 1:6).
 • Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.
  • ”Herrens namn” är ”YHWH” eller ”Jag är den jag är” eller ”Jag Är” (2 Mose 3:11–15).
  • Där det på svenska står ”Herren” står det på hebreiska ”YHWH” i Joel 2:32 som Petrus citerar från.
   • När Paulus citerar samma vers från Joel så lyfter han fram att ”om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.” (Rom 10:9). Paulus menar alltså att om man bekänner att Jesus är Herren/YHWH så blir man frälst.
  • När åhörarna så småningom frågar Petrus vad de ska göra så svarar han: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna.”
   • Istället för att säga ”i Herrens namn” så säger Petrus ”i Jesu namn” vilket återigen kopplar samman Jesus och Herren/YHWH.
 • Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom.
  • Efter att först ha förklarat för sina åhörare att Joels profetia nu har gått i uppfyllelse så byter Petrus fokus till att nu berätta om något ännu viktigare; Jesus död och uppståndelse.
  • Att Jesus dog på korset var inte något misslyckande eller någon slump utan en fastställd plan.
  • Även om Israels folk var delaktiga i korsfästelsen så finns det nu en chans till omvändelse, till och med de som dödade Jesus erbjuds förlåtelse! Oavsett vilka synder vi bär på kan vi alltid vända om, gå till Jesus och be om förlåtelse.
 • David säger med tanke på honom
  • Petrus citerar Psalm 16:8-11 men menar att den psalmen inte kan handla om David eftersom David är död.
  • Gud lovade David att han skulle få en ättling på tronen, nu berättar Petrus att denne ättling är Jesus (2 Sam 7:11–16).
 • Men han säger: Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter.
  • Petrus citerar här Psalm 110:1, den mest citerade versen från GT i NT.
  • Stefanus fick strax före sin död se Jesus på Guds högra sida i himlen (Apg 7:54–56).
  • För mer i detta ämne, se min kommentar till Markus 12:35-37.
 • När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad skall vi göra?”
  • När folket får se lärjungarna tala i tungor reagerar de antingen genom att inte förstå eller genom att håna. Det är först när Petrus börjar predika om den korsfäste Jesus som folket vill omvända sig.
  • Petrus har inte direkt försökt smickra sin publik för att sen i slutet av sin predikan ha en handuppräckning och frälsningsinbjudan. Petrus har istället förklarat för sin publik att de är skyldiga till att ha dödat Guds Messias. Trots detta hårda budskap så reagerar ändå folket på detta sätt. Det verkar onekligen som att det är den helige Ande som bevisar för dem att de har gjort fel och manar dem till omvändelse (Joh 16:7-8).
   • På samma sätt bör vi idag vara medvetna om att om vi försöker smickra folk till att bli kristna kommer de att bygga sitt hus på sand (Matt 7:24–27). Det är bättre att lämna allt och radikalt följa Jesus istället för att tro på avstånd (Luk 14:26-27).
  • När Petrus med hjälp av ett svärd försökte rädda Jesus i Getsemane lyckades han bara hugga av örat av en tjänare (Mark 14:47). När Petrus nu istället använder sig av Andens svärd (Ef 6:17), då vill folk bli frälsta. När vi kristna använder oss av världens makt för att sprida kristendomen, då kommer det bara resultera i att folk inte vill lyssna med sina öron, men när vi använder oss av Andens svärd och predikar om Jesus, då kommer den helige Ande att förmå folk att omvända sig.
 • ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.
  • Eftersom människan har vänt sig bort ifrån Gud så går det inte att komma till Gud om man inte först vänder om. Att omvända sig betyder att inse att man gått fel, ändra riktning i livet och istället följa i Jesu fotspår.
   • Johannes Döparen, Jesus och Petrus predikade alla att omvändelse är det första steget in i Guds rike (Matt 3:2, 4:17).
  • Att döpa sig är det synliga tecknet på att man har omvänt sig och blir starten på det nya omvända livet.
  • Att bli döpt ”i Jesu Kristi namn” inbegriper att man tror att Jesus är den korsfäste och uppståndne ”Herre och Messias” som Petrus nyss beskrivit (Apg 2:36) och att man går in under Jesus auktoritet.
  • När någon väl har blivit frälst så blir alla ens synder förlåtna, de finns inte mer:
   • ”Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.” (Jer 1:18b).
   • ”Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mer komma ihåg.” (Jer 31:34b).
  • Alla som väljer att tro på Jesus blir födda på nytt av den helige Ande (Joh 3:1-8), och får Guds Ande (1 Kor 12:13).
 • De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen.
  • Församlingen ökade i ett slag från 120 medlemmar till omkring 3000! Ytterligare 5000 män kom till tro lite senare (Apg 4:4), och ännu något senare fanns det tiotusentals kristna i Jerusalem (Apg 21:20) och även många präster anslöt sig till tron på Jesus (Apg 6:7).
  • Den romerske historikern Tacitus uppskattade att Jerusalem hade en befolkning på cirka 600 000 runt år 66, så Jesusrörelsen måste ha varit en betydande andel av stadens befolkning.
  • Många av dessa som kom till tro var i Jerusalem som pilgrimer och återvände så småningom till sina hemstäder och kunde där berätta om sin nya tro på Jesus och på så sätt förbereda marken för Paulus och de övriga apostlarnas missionsresor.

Läs resten av Apostlagärningarna från Christian Mölks Bibelkommentarer.

Copyright 2011-2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.