Joh 21:1-14 – Jesus uppenbarar sig vid Tiberias sjö

Christian Mölk Johannes 2 Comments

1Därefter uppenbarade sig Jesus än en gång för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjö, och det gick till så här: 2Simon Petrus och Thomas som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Sebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. 3Simon Petrus sade till dem: ”Jag ger mig ut och fiskar.” De andra sade: ”Vi går också med …

Joh 7:53-8:11 – Jesus och äktenskapsbryterskan

Christian Mölk Johannes Leave a Comment

7:53Sedan gick var och en hem till sitt, 8:1och Jesus gick ut till Oljeberget. 2Tidigt på morgonen kom han tillbaka till tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom, och han satte sig ner och undervisade dem. 3Då kom de skriftlärda och fariseerna fram till honom med en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig 4och sade: …

Lukas 9:51-62 – Jesus på väg upp till Jerusalem

Christian Mölk Lukas Leave a Comment

51När tiden för hans bortgång var inne, vände han sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit upp. 52Han sände budbärare framför sig, och de gav sig i väg och gick in i en samaritisk by för att förbereda hans ankomst. 53Men folket tog inte emot honom, eftersom han var på väg till Jerusalem. 54När hans lärjungar Jakob och …

Johannes

Christian Mölk Bibelpersoner, Kristna porträtt Leave a Comment

Johannes verkar tidigt ha varit religiöst intresserad, för vid sidan av sitt fiskeri så var han tidigt en av Johannes Döparens lärjungar och bytte sen till att följa Jesus. Arg och ohelig Tills sin karaktär och personlighet verkar Johannes till en början ha haft ett häftigt och okontrollerat humör. Exempelvis frågar han Jesus i vrede om inte Jesus kan kalla …