Rövaren på korset

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Lukas 23:39-43 Introduktion: Berättelsen om rövaren på korset illustrerar den djupa sanningen om frälsning genom tro på Jesus Kristus allena, oberoende av tidigare synder eller omständigheter. Den betonar Guds gränslösa nåd och barmhärtighet, som ger hopp även till de mest osannolika kandidater. Nyckelvers: “Jesus svarade: “Jag säger dig sanningen: I dag ska du vara med mig i paradiset.”” (Luk …

Jesu korsfästelse

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Matteus 27 Introduktion: Jesu korsfästelse visar djupet i Guds kärlek till mänskligheten, hans villighet att offra sin Son för vår frälsning och uppfyllelsen av profetiorna. Den avslöjar syndens allvar och omfattningen av Kristi försoningsverk på korset. Nyckelvers: “Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ” Eli! Eli! Lema sabaktani? ” Det betyder: ” Min Gud, min Gud, varför …

Vad säger Bibeln om korset?

Christian MölkBibelsamtal 1 Comment

Korset var ursprungligen ett ytterst plågsamt romerskt avrättningsredskap men som nu har blivit den mest centrala kristna symbolen. I Gamla Testamentet pekar Israels offersystem och profetiorna fram mot Messias död på korset som är kulmen i Jesu liv. Genom sin död på korset försonade Jesus våra synder, rev ner skiljemuren mellan folk och folk, vann seger över döden och möjliggjorde …

När korsfästes Jesus?

Christian MölkBibelfrågor, Frågor & svar, Vanliga frågor Leave a Comment

Bibeln avslöjar inte exakt när Jesus korsfästes, men det finns ett antal ledtrådar som kan hjälpa oss att ta reda på när Jesus dog. 1. Överstepräst Kajafas Enligt evangelierna så var Kajafas överstepräst när Jesus korsfästes (Matt 26:3-4, John 11:49-53). Enligt andra källor vet vi att han var överstepräst mellan år 18-36 e.Kr. så någon gång mellan dessa år borde …

Markus 15:42-47 – Jesus begravs

Christian MölkMarkus Leave a Comment

42 Det var redan kväll, och eftersom det var tillredelsedag, dagen före sabbaten, 43 kom Josef från Arimatea dit, en högt ansedd rådsherre som också han väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick in till Pilatus och bad att få Jesu kropp. 44 Pilatus blev förvånad över att Jesus redan var död och kallade till sig …

Markus 15:33-41 – Jesus dör

Christian MölkMarkus Leave a Comment

33 Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade till nionde timmen. 34 Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eloi, Eloi, lema sabaktani?” Det betyder: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” 35 Några som stod där hörde det och sade: ”Hör, han ropar på Elia!” 36 En av dem sprang då …

Markus 15:21-32 – Jesus korsfästes

Christian MölkMarkus Leave a Comment

21 Simon från Cyrene, Alexanders och Rufus far, kom just in från landet. Honom tvingade de att bära Jesu kors. 22 Och de förde Jesus till Golgata, det betyder Huvudskalleplatsen. 23 De försökte ge honom vin tillsatt med myrra, men han tog inte emot det. 24 Och de korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig och kastade lott om …