Pastor Christian Mölk | Korset
Currently viewing the tag: "Korset"

BibelsamtalKorset var ursprungligen ett ytterst plågsamt romerskt avrättningsredskap men som nu har blivit den mest centrala kristna symbolen. I Gamla Testamentet pekar Israels offersystem och profetiorna fram mot Messias död på korset som är kulmen i Jesu liv. Genom sin död på korset försonade Jesus våra synder, rev ner skiljemuren mellan folk och folk, vann seger över döden och möjliggjorde vår frälsning. Tack vare Jesu död på korset är alla som tror på Jesus frälsta, rättfärdiggjorda, försonade och förlåtna.

Bibelord

Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun.” (Jes 53:7)

18 Se, vi går upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden 19 och utlämna honom åt hedningarna till att hånas och gisslas och korsfästas. Och på tredje dagen ska han uppstå.” (Matt 20:18–19)

26 Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: “Tag och ät. Detta är min kropp.” 27 Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: “Drick av den alla. 28 Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.” (Matt 26:26–28)

32 Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. 33 Och när de kom till den plats som kallas Dödskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andre på hans vänstra. 34 Men Jesus sade: “Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör.” Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. 35 Folket stod där och såg på. Men rådsherrarna hånade honom och sade: “Andra har han frälst. Nu får han frälsa sig själv om han är Guds Messias, den Utvalde.” 36 Även soldaterna kom fram och hånade honom. De räckte honom surt vin 37 och sade: “Om du är judarnas kung, fräls då dig själv!”38 Över honom fanns det också ett anslag: “Detta är judarnas kung.” 39 En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sade: “Är inte du Messias? Fräls då dig själv, och oss också!” 40 Men den andre tillrättavisade honom och sade: “Fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? 41 Vår dom är rättvis, vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont.” 42 Och han sade: “Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike.” 43 Jesus svarade: “Jag säger dig sanningen: I dag ska du vara med mig i paradiset.” 44 Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. 45 Solen förmörkades, och förhänget i templet brast mitt itu. 46 Och Jesus ropade med hög röst: “Far, i dina händer överlämnar jag min ande.” När han hade sagt detta, gav han upp andan. 47 När officeren såg vad som hände, ärade han Gud och sade: “Den mannen var verkligen rättfärdig.” 48 När allt folket som hade samlats som åskådare såg vad som hände, slog de sig mot bröstet och vände hem igen. 49 Men alla hans vänner och kvinnorna som hade följt honom från Galileen stod på avstånd och såg detta.” (Luk 23:32–49)

24 Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade.” (1 Pet 2:24)

18 Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen men levandegjord genom Anden.” (1 Pet 3:18)

För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktigas ställe. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig – jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? 10 För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans Sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? 11 Men inte bara det, vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen.” (Rom 5:6–11)

I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt.” (Ef 1:7–8)

22 Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, 23 men vi predikar Kristus som korsfäst – för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. 24 Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet.” (1 Kor 1:22–24)

14 Han är vår frid, han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp 15 har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar, för att i sig själv göra de båda till en enda ny människa och så skapa frid. 16 Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen.” (Ef 2:14–16)

Samtalsfrågor

 1. Vad betyder korset för dig?
 2. Varför dog Jesus på korset?
 3. Vad händer om vi syndar igen efter att vi blivit förlåtna?
 4. Varför uppfattas korset som en dårskap eller som stötande av vissa?
 5. Vad innebär det att man varje dag ska ta sitt kors och följa Jesus?

Fler intressanta bibelord

Ps 22, 2 Mos 12, 3 Mos 1:3–4, 3 Mos 4, 5 Mos 21:22–23, Luk 9:23, Joh 15:13, 1 Kor 15:53–57, Gal 3:10–13, Heb 2:14–17, Heb 9:15

Bibeln avslöjar inte exakt när Jesus korsfästes, men det finns ett antal ledtrådar som kan hjälpa oss att ta reda på när Jesus dog.

1. Överstepräst Kajafas

Enligt evangelierna så var Kajafas överstepräst när Jesus korsfästes (Matt 26:3-4, John 11:49-53). Enligt andra källor vet vi att han var överstepräst mellan år 18-36 e.Kr. så någon gång mellan dessa år borde alltså Jesus ha korsfästs.

2. Landshövding Pontius Pilatus

Enligt evangelierna så var Pontius Pilatus landshövding när Jesus korsfästes (Matt 27:24-26, Mark 15:15, Luk 23:24, John 19:15-16). Enligt andra källor så var Pilatus landshövding i Judéen mellan åren 26-36 e.Kr.

3. Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår

Enligt Lukasevangeliet så började Johannes Döparen sin verksamhet under kejsar Tiberius femtonde regeringsår (Luk 3:1-2) och detta var enligt forskare år 29 e.Kr. Eftersom Jesus började sin verksamhet efter Johannes så har vi nu alltså ringat in åren 29-36 e.Kr.

4. Korsfäst på en fredag

Enligt evangelierna så korsfästes Jesus på “tillredelsedagen” (Matt 27:62, Mark 15:42, Luk 23:54, John 19:42). Tillredelsedagen var en förberedelsedag dagen innan sabbat, som ju är på en lördag, vilket alltså betyder att Jesus korsfästes på en fredag.

5. En fredag under påsken

Enligt evangelierna så korsfästes Jesus i samband med påskfirandet (Matt 26:2, Mark 14:1, Luk 22:1, John 18:39). Här finns det vissa problem med att lista ut vilken dag detta var eftersom det fanns flera olika kalendrar att gå efter på Jesu tid. Enligt den vanliga judiska kalendern så fanns det mellan åren 29-36 e.Kr. bara två aktuella påskfredagar: 7 april år 30 och 3 april år 33.

6. Johannes tre påskhögtider

Enligt Johannesevangeliet så var det tre påskhögtider under tiden som Jesus gick omkring och predikade (John 2:13, 6:4, 11:55). Det betyder att Jesus höll på i cirka 3 år, och om punkt nummer 3 stämmer (att Jesus påbörjade sin verksamhet efter år 29) så betyder det rimligtvis att Jesus inte kan ha korsfästs år 30. Kvar återstår alltså bara år 33 e.Kr.

7. Vid nionde timmen

Enligt evangelierna så dog Jesus “vid nionde timmen” (Matt 27:45-50, Mark 15:34-37, Luk 23:44-46). Den nionde timmen är vad vi idag skulle kalla 15:00, eller klockan 3 på eftermiddagen.

Allt detta sammantaget leder oss till slutsatsen att Jesus dog på korset klockan 3 den 3 april år 33 e.Kr. 

Inspirerat och delvis översatt från Jimmy Akin.

1 När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. 3 De sade till varandra: ”Vem skall rulla bort stenen från gravöppningen åt oss?” 4 Men när de såg upp, fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor. 5 De gick då in i graven och fick se en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt, och de blev mycket förskräckta. 6 Men han sade till dem: ”Var inte förskräckta! Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom. 7 Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus: Han skall gå före er till Galileen, och där skall ni få se honom så som han har sagt er.” 8 Då gick de ut och flydde bort från graven. Ty bävan och bestörtning hade kommit över dem, och de sade ingenting till någon, därför att de fruktade.

 • Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.
  • Kvinnorna kunde inte ta hand om Jesus kropp under lördagen eftersom det var förbjudet att arbeta på sabbaten. Men så fort de fick chansen så beger de sig till graven.
 • De sade till varandra: ”Vem skall rulla bort stenen från gravöppningen åt oss?” Men när de såg upp, fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor.
  • Enligt Matteus så fanns det en vaktstyrka som bevakade graven (Matt 27:65-66) och det var en ängel som rullade bort stenen (Matt 28:2).
  • Stenen rullades inte bort för att Jesus skulle kunna komma ut, han kunde ju gå genom väggar (John 20:19). Stenen rullades bort så att kvinnorna skulle kunna titta in i graven.
 • De gick då in i graven och fick se en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt, och de blev mycket förskräckta.
  • Den unge mannen som kvinnorna får se är en ängel.
  • Den vita dräkten påminner om Jesus vita kläder på Förklaringsberget (Mark 9:3).
 • Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste.
  • Ängeln lyfter fram att Jesus blev korsfäst men att han nu är uppstånden. Båda dessa budskap är lika viktiga, det ena fungerar inte utan det andra.
  • Nasaret var en föraktad stad (John 1:46) och korsfästelsen var en föraktad avrättningsmetod. Jesus har inga problem med att identifiera sig med det som är föraktat, tvärtom, han gör det till sin titel.
   • På samma sätt ska vi kristna idag identifiera oss med de föraktade och de minsta i samhället (Matt 25:35-40).
 • Han är uppstånden, han är inte här.
  • Det finns flera personer i Bibeln som fick sitt liv tillbaka efter att de hade dött, men de dog så småningom igen (1 Kung 17:17-24, John 11:38-44).
   • Den uppståndelse Jesus är med om är till det nya eviga livet som alla får del i som tror på honom (John 3:16).
  • Tack vare att Jesus uppstod så kommer alla som tror på Jesus att uppstå när Jesus kommer tillbaka till jorden (1 Thess 4:14–17) och få en ny uppståndelse-kropp (1 Kor 15:51-52, Fil 3:21).
 • Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus: Han skall gå före er till Galileen, och där skall ni få se honom så som han har sagt er.”
  • Kvinnorna ombeds vittna för de övriga lärjungarna om Jesus uppståndelse. Tyvärr tas kvinnornas vittnesbörd inte emot ordentligt eftersom kvinnliga vittnesmål inte ansågs trovärdiga. Men även om lärjungarna inte trodde på kvinnorna så trodde Jesus på dem och anförtrodde detta viktiga uppdrag till dem.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

42 Det var redan kväll, och eftersom det var tillredelsedag, dagen före sabbaten, 43 kom Josef från Arimatea dit, en högt ansedd rådsherre som också han väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick in till Pilatus och bad att få Jesu kropp. 44 Pilatus blev förvånad över att Jesus redan var död och kallade till sig officeren och frågade honom, om Jesus redan hade dött. 45 När han fick veta det av officeren, lät han Josef få den döda kroppen. 46 Josef köpte då ett linnetyg, tog ner honom och svepte honom i linnetyget och lade honom i en grav, som var uthuggen i klippan. Sedan rullade han en sten för ingången till graven. 47 Maria från Magdala och Maria, Joses mor, såg var han blev lagd.

 • Det var redan kväll, och eftersom det var tillredelsedag, dagen före sabbaten, kom Josef från Arimatea dit, en högt ansedd rådsherre som också han väntade på Guds rike.
 • Josef var medlem av Stora rådet, Sanhedrin, men hade inte gått med på att döda Jesus (Luk 23:51) eftersom han var en Jesu lärjunge i hemlighet (Joh 19:38).
 • Det är intressant att lärjungarnas talman, den frispråkige ledaren Petrus, bekänner inför alla att han aldrig ska överge Jesus, men när det väl blir hett om öronen flyr han. Istället är det de tysta och tillbakadragna lärjungarna som står kvar vid Jesu sida.
 • Normalt sett brukade romarna låta de korsfästa hänga kvar på korset tills de ruttnade eller blev uppätna av djur, men nu tillät Pilatus att Josef fick ta ner Jesus. Kanske hade Pilatus dåligt samvete eftersom han visste att Jesus egentligen var oskyldig? (John 18:38).
 • Eftersom judarna inte fick arbeta på sabbaten, lördagen, så var de tvungna att fixa allting på fredagen.Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

33 Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade till nionde timmen. 34 Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eloi, Eloi, lema sabaktani?” Det betyder: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” 35 Några som stod där hörde det och sade: ”Hör, han ropar på Elia!” 36 En av dem sprang då och fyllde en svamp med ättikvin, fäste den runt ett spö och gav honom att dricka och sade: ”Låt oss se om Elia kommer och tar ner honom.” 37 Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. 38 Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner. 39 När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp andan på ett sådant sätt, sade han: ”Den mannen var verkligen Guds Son.” 40 På avstånd stod även kvinnor och såg på. Bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor, samt Salome. 41 De hade följt Jesus och tjänat honom, när han var i Galileen. Där var också många andra kvinnor som hade gått upp till Jerusalem tillsammans med honom.

 • Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade till nionde timmen.
  • När Jesus hade hängt på korset i tre timmar så täcktes hela landet av mörker, något som var förutspått bland flera profeter (Amos 8:9–19).
  • Även den romerske historikern Phlegon nämner en solförmörkelse vid tiden för Jesu korsfästelse.
 • Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eloi, Eloi, lema sabaktani?” Det betyder: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”
  • Jesus citerar Psalm 22, en psalm som är sprängfylld med hänvisningar till Jesus och korset.
  • Jesus, som är ett med Fadern (Joh 10:30), upplever nu hur han istället är gjord till ett med synden (2 Kor 5:21).
   • Jesus, som är syndfri och rättfärdig, bar våra synder i sin kropp när han dog på korset (1 Pet 2:24) vilket resulterade i att vi syndare fick möjlighet att bli av med synden och istället få del av Jesus rättfärdighet (2 Kor 5:21).
  • ”Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä.” (Gal 3:13, se även 5 Mose 21:22-23).
 • Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan.
  • Ingen hade makt att ta Jesus liv utan han gav det frivilligt (Joh 10:17-18).
 • Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner.
  • Förlåten var ett tjockt tygstycke som hängde inne i templet mellan det heligaste och det allra heligaste (2 Mose 26:33).
  • En gång varje år gick översteprästen in i det allra heligaste och offrade ett försoningsoffer för Israel (2 Mose 30:10).
   • I och med att Jesus dog på korset så behövs inte längre detta offer och därför öppnades vägen in till det allra heligaste så att alla människor nu har fri tillgång till det allra heligaste (Heb 9:3-9, Heb 10:19-22).
 • När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp andan på ett sådant sätt, sade han: ”Den mannen var verkligen Guds Son.”
  • Det här är första gången i Markus evangelium som någon, förutom Gud och demonerna, bekänner att Jesus är Guds Son.
  • På samma sätt som den romerske officeren såg vem Jesus var vid korset så kan även vi få se vem Jesus verkligen är när vi kommer till Jesus med våra synder och ber om förlåtelse.
 • På avstånd stod även kvinnor och såg på.
  • Samtidigt som många av de manliga lärjungarna har övergett Jesus så står de kvinnliga kvar.
  • Dessa kvinnor fick, tack vare sitt mod och sin hängivenhet till Jesus, bevittna Jesu död, begravning och uppståndelse.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.