Markus 11:1-11 – Jesus intåg i Jerusalem

Christian MölkMarkus Leave a Comment

1 När de närmade sig Jerusalem och var i närheten av Betfage och Betania vid Oljeberget, sände han i väg två av sina lärjungar 2 och sade till dem: ”Gå till byn som ligger framför er. Så snart ni kommer in i den, skall ni finna ett åsneföl som är bundet och som ännu ingen har suttit på. Lös det och led hit det. 3 Om någon frågar varför ni gör så, skall ni svara: Herren behöver det. Och ägaren skall genast sända hit det.” 4 De gav sig i väg och fann ett åsneföl ute på gatan, bundet vid en port, och de löste det. 5 Några av dem som stod där frågade: ”Vad menar ni med att lösa fölet?” 6 Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och man lät dem gå. 7 De ledde åsnefölet till Jesus och lade sina mantlar på det, och han satt upp. 8 Och många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar av kvistar ute på fälten och strödde på vägen. 9 Och de som gick före och de som följde efter ropade: ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. 10 Välsignat är vår fader Davids rike som kommer. Hosianna i höjden!” 11 Så kom han in i Jerusalem, in på tempelplatsen. Han såg sig omkring överallt, och eftersom det redan var sent på dagen, gick han ut till Betania med de tolv. 

 • Jerusalem
  • Fram tills nu så har Markus beskrivit Jesus verksamhet utanför Jerusalem.
   • Det är några dagar före påskveckan och nu börjar en ny fas i Jesus verksamhet som kommer att sluta med att Jesus dör på korset.
  • Jerusalem är en gammal stad som fanns innan Israel kom till Kanaans land.
   • Abraham möter Melkisedek som bor i Salem (1 Mose 14:18).
   • Jerusalem tillhörde jebusiterna och hette ursprungligen Jebus (Dom 19:10-11).
    • Josua intog Jebus, men verkar ha förlorat staden så småningom (Dom 1:8).
   • Jerusalem erövrades av David och gjordes av honom till Israels huvudstad (1 Krön 11:4-9).
   • Gud valde ut Jerusalem som centrum för tillbedjan och där templet skulle byggas (1 Kung 11:36).
  • Ordet ”salem” i Jerusalem kommer från det hebreiska ordet shalom som på svenska betyder ”fred” eller ”frid”.
   • Jerusalem kallas ibland även för ”Davids stad” eller ”Sion”.
  • Jerusalem består ursprungligen av två höjder:
   • Sion, där borgen och Jerusalems försvar stod (2 Sam 5:7).
   • Moria, där Abraham (inte) offrade Isak (1 Mose 22:2) och där Salomo byggde templet (2 Krön 3:1).
  • Jerusalem är en helig stad i bemärkelsen att den är avskild av Gud för att vara en plats där han gör speciella saker och uppenbarar sig själv (1 Kung 11:36, Matt 27:53).
  • Jerusalem är konungens stad (Matt 5:35).
 • Oljeberget
  • Oljeberget, även kallat Olivberget, är en sluttning strax utanför Jerusalems murar med utsikt över Jerusalem och templet.
  • Sakarja profeterade om att Gud själv ska stå med sina fötter på Oljeberget och att Oljeberget skall delas mitt itu på Herrens dag (Sak 14:4).
  • Jesus drog sig ofta undan stöket inne i Jerusalem för att vara i lugn och ro tillsammans med sina lärjungar uppe på Oljeberget (Luk 22:39).
  • Jesus flög upp till himlen från Oljeberget och det är också dit han kommer att återvända (Apg 1:9–12).
 • Så snart ni kommer in i den, skall ni finna ett åsneföl som är bundet och som ännu ingen har suttit på.
  • Ett djur som ännu inte tagits i bruk som arbetare användes ibland i vissa religiösa syften (4 Mose 19:2, 5 Mose 21:3, 1 Sam 6:7).
  • Sakarja profeterade om att Jerusalems konung skall rida in i Jerusalem på ett åsneföl, utrota strid och tala frid till hednafolken (Sak 9:9–10).
 • Herren behöver det.
  • Med tanke på att Jesus ska använda denna åsna för att rida in som kung i Jerusalem så kan man lugnt påstå att Jesus här gör anspråk på att vara herre, kung och Messias.
 • Och många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar av kvistar ute på fälten och strödde på vägen.
  • På Lövhyddohögtiden reciterades Hosianna från Psalm 118:25 samtidigt som man viftade med palmblad och byggde lövhyddor av palmblad och andra kvistar (3 Mose 23:39-44).
   • Lövhyddohögtiden (även kallad Sukkot) firas för att minnas Israels ökenvandring.
  • På Bibelns tid var det ofta så här man tog emot en kung eller ledare:
   • Folket la sina mantlar under Jehus fötter när han blev kung (2 Kung 9:13).
   • När Simon Thassi tågar in i Jerusalem och erbjuder fred viftar folket med palmblad och sjunger psalmer (apokryfen 1 Mack 13:51).
   • Johannes får i sin uppenbarelse se folk från alla länder vifta med palmblad inför Lammet (Upp 7:9).
  • Vid tidigare tillfällen har Jesus försökt tysta de som ville ropa ut att han är Messias, men nu tar han emot hyllningarna (Mark 8:29–30).
  • Vid ett annat tillfälle försökte folket med våld göra Jesus till ny kung över Israel i syfte att befria det judiska folket från romarna (Joh 6:14–15).
   • När Jesus rider in i Jerusalem på en åsna istället för en häst så visar det att Jesus visserligen har för avsikt att vara kung, men inte på det sätt som folket hade tänkt sig. I Mellanöstern på Bibelns tid symboliserade en häst ”krig” och en åsna ”fred”.
 • Hosianna!
  • Hosianna är en sammanslagning av de två hebreiska orden ”rädda” och ”jag/vi ber” och är citerat från Psalm 118:25.
   • 25O, Herre, fräls! O, Herre, låt allt lyckas väl!” (Ps 118:25)
   • På Lövhyddohögtiden reciterades Hosianna från Psalm 118:25 samtidigt som man viftade med palmblad och byggde lövhyddor av palmblad och andra kvistar (3 Mose 23:39-44).
  • Uttrycket ”hosianna” var sammankopplat med en bön och längtan efter att Messias skulle komma och rädda Israels folk.
 • Välsignad är han som kommer i Herrens namn.
  • Herrens namn är YHWH och översätts till svenska som ”Jag är den jag är” eller kortformen ”Jag är” (2 Mose 3:13–15).
   • På Bibelns tid var det väldigt ovanligt att man uttalade Guds namn eftersom man var rädd att missbruka eller smäda Guds namn (3 Mose 24:15-16).
   • När det i Skriften stod ”YHWH” så skrev eller uttalade man istället ”Adonaj” på hebreiska, ”Kyrios” på grekiska eller ”Herre” på svenska.
   • Eftersom Markus här citerar Psalm 118:26 så vet vi att det ursprungligen står ”YHWH”.
  • När Jesus nu är den som kommer i Herrens namn och dessutom tidigare kallade sig själv för ”Herren” så gör han tydliga anspråk på att vara YHWH.
 • Välsignat är vår fader Davids rike som kommer.
  • Det rike som menas är det messianska riket som Gud lovade att han skulle ge till Davids avkomling (2 Sam 7:11–14).
 • Så kom han in i Jerusalem, in på tempelplatsen
  • I Mellanöstern på Bibelns tid symboliserade en häst ”krig” och en åsna ”fred” och användes av kungar när de ville signalera krig eller fred.
   • När Jesus rider in i Jerusalem på en åsna ackompanjerad av messianska sånger symboliserar det alltså att han kommer som Messias till fredens stad och erbjuder fred.
 • Han såg sig omkring överallt, och eftersom det redan var sent på dagen, gick han ut till Betania med de tolv.
  • Efter den magnifika entrén in i Jerusalem så går Jesus nästan direkt därifrån.
  • Jesus undersöker tempelområdet för att se om det sköts så som det står angivet i Moseböckerna.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.