Markus 6:30-34 – Vila och räkenskap

Christian Mölk Markus Leave a Comment

Apostlarna samlades nu hos Jesus och berättade för honom allt vad de hade gjort och vad de hade lärt folket. Han sade till dem: ”Kom med mig till en öde plats där vi kan vara ensamma, och vila er lite.” Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. Så for de i …