1 Sam 12:13-25 – Lär av era misstag

Christian Mölk1 Samuelsboken Leave a Comment

13 Se, här är nu den kung som ni har valt, som ni bad om. Se, Herren har satt en kung över er. 14 Om ni fruktar Herren och tjänar honom och hör hans röst och inte är upproriska mot Herrens befallning, då skall både ni och den kung som regerar över er följa Herren, er Gud. 15 Men om ni inte hör Herrens röst utan är upproriska mot Herrens befallning, då skall Herrens hand vara mot er liksom mot era fäder. 16 Ställ nu upp er och se det stora som Herren skall göra inför era ögon. 17 Nu är ju tiden för veteskörden, men jag skall ropa till Herren att han skall låta det åska och regna. Då skall ni förstå och se hur mycket ont ni gjorde i Herrens ögon, när ni begärde att få en kung.” 18 Samuel ropade till Herren och Herren lät det åska och regna den dagen. Då greps folket av stor fruktan för Herren och för Samuel. 19 Och allt folket sade till Samuel: ”Bed till Herren, din Gud, för dina tjänare, så att vi inte dör, eftersom vi till alla våra andra synder lagt det onda att vi har begärt att få en kung.” 20 Samuel sade till folket: ”Frukta inte. Ni har gjort allt detta onda, men vik bara inte av från Herren, utan tjäna Herren av hela ert hjärta. 21 Vik inte av för att följa tomma avgudar, som varken kan hjälpa eller befria, för de är bara tomhet. 22 För sitt stora namns skull skall Herren inte förskjuta sitt folk, eftersom Herren har beslutat att göra er till sitt folk. 23 Det vare också fjärran från mig att jag skulle synda så mot Herren att jag slutade be för er. Jag vill i stället lära er den goda och rätta vägen. 24 Se bara till att ni fruktar Herren och tjänar honom troget av hela ert hjärta. Ty se, han har gjort stora ting med er. 25 Men om ni gör det som är ont, skall både ni och er kung förgås.”

 • 13 Se, här är nu den kung som ni har valt, som ni bad om. Se, Herren har satt en kung över er.
  • Det är svårt att undgå Samuels irritation över folkets önskemål om en kung: ”den kung som ni har valt, som ni bad om”.
   • Israel ville ha en kung av världsliga skäl, och det var det som upprörde både Samuel och Gud. Israel ville bli som alla de andra folken runtomkring, istället för tacksamt inse att de är Guds utvalda folk och att han är deras kung.
    • Detta bör även vi idag ta lärdom av. Vi som tror på Jesus är Guds folk och vi har Jesus som Herre, Kung och Frälsare. När vi bekände Jesus som vår Herre så frälste han oss från den här världen och lät oss komma in i Guds rike.
    • Att tillhöra Guds rike innebär per automatik att man har lämnat världens rike. Att vara avundsjuk på allt det som hör till världen är med andra ord en tillbakagång till något sämre och något som man ju förhoppningsvis har lämnat och lagt bakom sig.
    • Jag tycker det är viktigt att man försöker se på allt i sitt liv utifrån perspektivet att man numera tillhör Guds rike och inte världens rike. Exempelvis hanterar man sina pengar, sina relationer och sin tid på ett annat sätt i Guds rike än i världens rike. Vi ska inte vara avundsjuka på världens egoism, maktbegär och förlustelse, utan istället tålmodigt leva efter Guds rikes principer.
   • Saul hade alla de ”världsliga attribut” som folket önskade. Han beskrivs som en ståtlig ung man. Ingen bland Israels barn var vackrare än han. Han var huvudet högre än allt folket.” (1 Sam 9:2).
    • Israel ville ha en kung ”så som alla folk har” (1 Sam 8:5), och nu fick de just precis det. Denna kung hade Israel själv begärt utefter världsliga begär och nu fick de vad de önskade. Så småningom skulle Gud istället ge dem en kung ”efter sitt hjärta” (1 Sam 13:14), nämligen kung David.
    • Av detta kan vi lära oss att vi ska akta oss för ”världsliga begär” och att vilja vara som ”alla andra”. Vi kristna är inte som alla andra och vi bör fokusera på att försöka göra Guds vilja.
   • Förmodligen hoppades Samuel att Israel så småningom skulle inse sitt misstag och dra lärdom av detta.
    • På samma sätt bör vi dra lärdom av alla misstag vi gör. Även om vi gör något mot Guds vilja så finns det alltid nåd och möjlighet till omvändelse.
 • 14 Om ni fruktar Herren och tjänar honom och hör hans röst och inte är upproriska mot Herrens befallning, då skall både ni och den kung som regerar över er följa Herren, er Gud. 15 Men om ni inte hör Herrens röst utan är upproriska mot Herrens befallning, då skall Herrens hand vara mot er liksom mot era fäder.
  • Samuel ger folket ett val; antingen tjänar ni Herren eller så är ni upproriska. Israel hade tidigare varit upproriska när de ville ha en kung, men ändå erbjuder Gud dem nu en väg framåt.
   • Även om vi avviker från Guds plan så betyder inte det att allt är kört. Det finns alltid hopp om försoning och nystart. Istället för att gräva ner oss i vår tidigare synd så är det bra om vi försonas med Gud så att vi kan gå vidare. Gud kan förlåta även den värsta syndaren, det är aldrig för sent.
   • Exempelvis så kan vi i vår ungdom känna världsliga begär efter en kärleksrelation med någon som inte är kristen, och detta är inte att rekommendera, men det är mycket möjligt att Gud faktiskt ger oss det vi ber om. När vi sen efter en tid inser att det kanske inte var så smart att bli tillsammans med någon som inte delade den kristna tron och ber Gud om visdom, så är det mycket möjligt att han hjälper förhållandet på något sätt, istället för att uppmana till att göra slut.
    • 28Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.” (Rom 8:28)
  • Det bästa hade så klart varit om Israel aldrig hade begärt en världslig kung, men nu har de en sådan kung och då vill Gud göra det bästa av situationen.
   • Även om du har tagit felaktiga beslut tidigare i ditt liv och syndat mot Gud, så betyder inte det att ditt liv är kört. Vänd dig till Gud och be om vägledning så kommer han visa dig vad du ska göra.
 • 16 Ställ nu upp er och se det stora som Herren skall göra inför era ögon.
  • Gud kommer nu att bekräfta det Samuel har sagt genom ett under. Det här visar dock tyvärr hur långt bort från Gud som folket egentligen var. Hade de varit nära Gud hade de nöjt sig med profeten Samuels ord, men tyvärr är ett mirakel det ända som kommer att få dem att begripa stundens allvar.
   • Att enbart längta efter mirakler men vara ointresserad av Guds ord visar en omognad i den kristna utvecklingen. Mirakler är bra, men det är långt mycket viktigare att bygga sin tro på Guds ord än på under, tecken och upplevelser.
    • Dessutom, en duktig manipulatör kan enkelt få det att se ut som om han utför mirakler och därmed lura en församling, men det är mycket svårare att manipulera Guds ord. De flesta har ju idag en egen Bibel som de kan läsa och därmed skapa sig en egen uppfattning om vad som är riktigt och inte.
   • När vi närmar oss Gud och lär känna honom så kommer Ordet att bli allt viktigare för oss. Mirakler kommer alltid vara en underbar manifestation på Guds kärlek, men det är Ordet som är det centrala och det viktiga.
 • 17 Nu är ju tiden för veteskörden, men jag skall ropa till Herren att han skall låta det åska och regna. Då skall ni förstå och se hur mycket ont ni gjorde i Herrens ögon, när ni begärde att få en kung.”
  • Det regnade inte i Israel under tiden för veteskörden så denna åska var sannerligen oväntad! Att åskan kom när Samuel bad om den gjorde att folket insåg sin synd.
   • Regnet fungerade också som en varning för Israel. Regn under tiden för veteskörden skulle lätt kunna förstöra hela skörden och nu insåg folket att Gud har makt att förstöra hela deras skörd om de återigen skulle vända sig bort ifrån honom.
   • Israel hade ideliga problem med att de stundom började tillbe väderguden Baal, men här visar Gud att det egentligen är Herren som har makten över regnet, inte Baal.
  • Varför gjorde inte Gud detta tecken för Israel innan de fick Saul som kung? Då kanske de hade insett sitt misstag innan det var för sent?
   • För det första, ofta låter Gud oss gå vår egen väg, även om han vet att det är fel. Vi människor är inte Guds robotar som han styr in i minsta detalj.
   • För det andra, våra misstag leder förhoppningsvis att vi på riktigt förstår hur dumt vi tidigare har agerat. Det är så klart inte fel att lyda Gud även när man inte riktigt förstår varför, men det är bättre att lyda Gud när man på riktigt förstår varför man ska göra det.
  • Denna åska som överbevisade Guds folk om sin synd kan liknas vid den helige Ande och den inre överbevisning om synd som bara han kan ge oss.
   • Det bästa vore om vi läste i Guds ord om vad som var rätt och fel och sen också levde därefter, men oftast ser inte verkligheten ut så. Ofta krävs det att den helige Ande överbevisar oss med någon form av andlig upplevelse för att vi ska inse att vi har syndat (Joh 16:8).
   • Personligen har jag erfarenhet av att en vän påpekade en synd i mitt liv vilket ledde till att jag blev riktigt arg och skällde ut honom och menade att han borde sköta sitt eget liv! Jag tänkte verkligen inte ändra mig bara för att någon så kallad from person påstod att jag gjorde fel! Men efter några veckor så överbevisade den helige Ande mig om att det jag gjorde faktiskt var fel och jag slutade genast! Tyvärr fungerar vi människor ofta så här, det räcker inte med att profeten Samuel eller någon from vän säger att vi gör fel, vi förstår det först när Gud överbevisar oss om det i vårt inre.
 • 18 Samuel ropade till Herren och Herren lät det åska och regna den dagen. Då greps folket av stor fruktan för Herren och för Samuel.
  • Folket borde ha vetat att Gud har makt att låta det åska och regna, men ändå överraskades de och greps av fruktan inför denna makt. Det är ofta lättare att tro på Guds mirakler i teorin, men inte i praktiken.
 • 19 Och allt folket sade till Samuel: ”Bed till Herren, din Gud, för dina tjänare, så att vi inte dör, eftersom vi till alla våra andra synder lagt det onda att vi har begärt att få en kung.”
  • Man kan inte göra så mycket åt det som redan har hänt, mer än att ångra sig och be om förlåtelse, men man kan alltid välja på vilket sätt man ska hantera framtiden.
  • Israel inser här sitt behov av bön. Tyvärr tror jag det är väldigt mänskligt att vilja be först när man får stora problem som man själv inte kan lösa. Om vi lärde oss att be även när vi inte har problem, då kanske vi skulle slippa få så många problem.
   • När vi möter Gud så blir ofta den naturliga reaktionen att vi vill be mer. Vill man leva ett liv nära Gud så är bönen en viktig ingrediens.
  • Till slut inser Israel sitt misstag och bekänner sin synd. Problemet är dock att de nu har Saul som kung och det är inte mycket de kan göra åt det. Hade de insett detta tidigare, när Samuel först varnade dem, då hade de sluppit de problem de skulle komma att få med Saul. Som tur är så kommer Gud ändå att vägleda dem ifall de väljer att följa Gud.
   • På samma sätt bör vi vara uppmärksamma när Guds ord predikas eller en from Gudsman eller Gudskvinna påpekar något vi gör som är fel. Om vi lyssnar i god tid så kanske vi slipper många av de problem som kan uppstå. Men även om vi trotsar Gud och går vår egen väg så finns möjligheten att vända tillbaka till Gud och få hjälp att hantera situationen.
  • Vi kan inte göra så mycket åt gårdagen, och om framtiden vet vi inte mycket, men det vi vet är att vi kan tjäna Gud idag!
 • 21 Vik inte av för att följa tomma avgudar, som varken kan hjälpa eller befria, för de är bara tomhet.
  • Ofta tar det ett helt liv av misstag och omvändelse innan vi inser att det bara är hos Gud som vi kan finna hjälp och befrielse. Mitt råd är att redan nu börja gå in på den vägen och fromt följa Gud och lyda hans bud om att älska Gud av hela ditt hjärta och din medmänniska som dig själv (Mark 12:29-30). Då kommer du att slippa gå igenom en massa onödiga problem.
   • Det är alltid bra att lyssna på människor som har levt ett syndigt liv berätta om sin omvändelse till Jesus, men det kanske är ännu bättre att lyssna på de som har levt ett fromt liv och snarare hämta inspiration från dem. Tyvärr lyfter vi inte fram dessa människor lika ofta eftersom deras livsberättelse inte anses lika ”spännande”.
 • 22 För sitt stora namns skull skall Herren inte förskjuta sitt folk, eftersom Herren har beslutat att göra er till sitt folk.
  • Trots att Israel har syndat mot Gud så älskar Gud sitt utvalda folk och han kommer inte att överge dem.
   • Detta är mycket viktigt att komma ihåg om vi någon gång går bort från Herren! Även om vi har förkastat Gud så har inte han förkastat oss! Gud älskar oss mer än vad vi kan förstå och han erbjuder oss alltid sin kärlek, oavsett hur grov vår synd mot honom har varit.
   • Denna kärlek går endast att likna vid den kärlek som en förälder känner till sitt barn. Hur mycket dumhet ett barn än hittar på så kommer föräldern ändå alltid att älska sitt barn, det går liksom inte att göra något annat. Det är knappast en slump att Jesus kallar Gud för vår Fader.
  • Att vi har blivit frälsta beror inte på oss själva. Vi har inte på något sätt förtjänat frälsning. Vi har blivit frälsta på grund av Herrens beslut, på grund av att han frivilligt har valt att ge oss sin frälsning.
 • 23 Det vare också fjärran från mig att jag skulle synda så mot Herren att jag slutade be för er. Jag vill i stället lära er den goda och rätta vägen.
  • I och med att Saul nu går in som politisk ledare över Israel så backar Samuel från den rollen, men han backar inte från det andliga inflytande som han alltid har haft. Samuel kommer att fortsätta att be för Israel och lära dem den rätta vägen.
   • På samma sätt bör vi se på oss själva när vi exempelvis blir gamla och inte längre orkar engagera oss lika mycket i kyrkan, vi kan fortsätta att be för de yngre och vägleda dem genom att vara goda förebilder.
   • Alla som är någon form av ledare i Guds församling borde ta lärdom av Samuel och göra det till sin vana att be för de man är satt att vara ledare över.
   • Även om Samuel var irriterad och besviken på sitt folk så tänkte han ändå fortsätta be för dem.
 • 24 Se bara till att ni fruktar Herren och tjänar honom troget av hela ert hjärta. Ty se, han har gjort stora ting med er.
  • Samuel vill att folket ska tjäna Gud på grund av de ”stora ting” han har gjort med dem. Med andra ord; tjäna inte Gud därför att du vill att han ska göra stora ting för dig, utan tjäna Gud därför att han HAR gjort stora ting för dig. Gud har frälst dig och gett dig ett nytt liv och det är skäl nog att tjäna honom.
 • 25 Men om ni gör det som är ont, skall både ni och er kung förgås.”
  • Trots denna tydliga varning så vände sig Israel bort ifrån Gud med resultatet att Gud försköt de 10 nordliga stammarna och sände Juda stam i exil i Babylon, något som man kan läsa mer om i Kungaböckerna och profeterna.

 

Copyright 2013 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.