1 Sam 12:1-5 – Samuel talar till folket

Christian Mölk1 Samuelsboken Leave a Comment

1 Samuel sade till hela Israel: ”Se, jag har lyssnat till er och till allt ni sagt till mig. Jag har gett er en kung. 2 Nu är det han som skall vara er ledare. Jag är gammal och grå och ni har mina söner bland er. Hittills är det jag som varit er ledare, från min ungdom ända till i dag. 3 Se, här står jag. Vittna nu mot mig inför Herren och inför hans smorde. Har jag tagit någons oxe eller har jag tagit någons åsna? Har jag förtryckt någon eller använt våld mot någon? Har jag tagit mutor av någon för att jag skulle se mellan fingrarna med honom? I så fall skall jag ersätta det.” 4 De svarade: ”Du har inte förtryckt oss, du har inte använt våld mot oss och har inte tagit något från någon människa.” 5 Då sade han till dem: ”Herren är vittne mot er, och hans smorde är vittne denna dag, att ni inte har funnit något hos mig.” De svarade: ”Ja, han är vittne.” 

 • 1 Samuel sade till hela Israel: ”Se, jag har lyssnat till er och till allt ni sagt till mig. Jag har gett er en kung. 2 Nu är det han som skall vara er ledare.
  • I förra kapitlet vann den nyblivne kung Saul en viktig seger över ammoniterna, en seger som gjorde att Saul vann folkets förtroende. Detta innebär att folket från och med nu kommer att anse kung Saul vara Israels ledare, och inte profeten Samuel som tidigare. För att göra denna övergång så smidig som möjligt håller nu Samuel detta tal, varpå han ämnar backa från ledarrollen och istället lämna över den till Saul.
  • Även om Samuel backade från det officiella ledarskapet så fortsatte han ändå livet ut att vara någon form av ledare, eller ”domare” som det ofta kallas i denna del av Israels historia (1 Sam 7:15).
   • En Gudsman som har blivit kallad av Gud slutar inte abrupt i sin kallelse även om någon annan formellt sett tar över ledarrollen. Om du har fått en gåva från Gud som du aktivt använder i exempelvis församlingsarbete så innebär inte det att Gud tar tillbaka sin gåva från dig bara för att någon annan får ditt jobb. Du kan och bör fortsätta vara till välsignelse genom den gåva Gud har gett dig så länge som du orkar.
    • ”Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra.” (Rom 11:29).
   • Precis som Johannes Döparen så backar Samuel från sin ledarposition när han ser att Gud reser upp en ny ledare. I detta behöver man som ledare vara ödmjuk och söka Guds vilja och plan för ens liv. Vi ska inte krampaktigt klamra oss fast vid en position av egoistiska skäl utan vara öppna för att Gud då och då vill leda oss in i någonting nytt.
    • ”Han måste bli större och jag mindre.” (Joh 3:30).
 • Se, jag har lyssnat till er och till allt ni sagt till mig.
  • Att Israel fick en kung var egentligen emot både Samuels och Guds vilja, och det vill nu Samuel göra helt klart för folket. Gud gick med på detta önskemål och han valde ut Saul, men detta värdsliga önskemål kom ursprungligen från Israel självt.
  • Samuelsboken är i stor utsträckning en handbok i ämnet ledarskap och Samuel är utan tvekan en av de främsta förebilderna i boken. Men hur kommer det sig då att Samuel ibland egentligen går emot både sin egen och Guds vilja när han låter folket få som de vill? Är inte det ett tecken på dåligt ledarskap? Jo, det är möjligt, åtminstone mänskligt sett. Men Samuel gör så här därför att hans främsta lojalitet är gentemot Gud, och om Gud säger något då lyder Samuel Guds vilja. Detta kan Samuel göra eftersom han lever i en nära relation med Gud.
   • På samma sätt bör även kristna ledare idag eftersträva en nära relation med Gud. Det är inte alltid som det mänskligt sett bästa beslutet är det beslut som Gud vill att vi ska ta och därför gäller det att söka Guds vilja i viktiga frågor.
 • Jag är gammal och grå och ni har mina söner bland er.
  • När Samuel insåg att han började bli gammal så gjorde han sina söner till ”domare” och efterträdare till Samuel (1 Sam8). Sönerna var dock inte lika goda ledare som Samuel så folket ville inte ha dem som ledare och begärde istället en kung.
  • Det var stort av Samuel att lyssna till folkets önskan även när det gick i klinch med hans egna söner. Numera var Samuels söner mitt ibland det övriga folket, d.v.s. inte längre ledare.
 • Hittills är det jag som varit er ledare, från min ungdom ända till i dag.
  • Ända sedan sin ungdoms dagar har Samuel varit en Gudsman och en god ledare för Guds folk Israel. Tänk vilken lycka att vid en hög ålder få titta tillbaka på sitt liv och konstatera att man orkade springa hela loppet, att man höll ut och var trogen Gud hela livet!
   • Jag har en känsla av att vårt samhälle av idag är väldigt flyktigt och det är ofta svårt att tänka sig att gå in i något som varar i flera år, ännu mindre en hel livstid! Den stora utmaningen för oss idag är att anamma Samuels livslånga perspektiv, att ha som inställning att man ska tjäna Gud hela livet och vara honom trogen ända in i döden. Detta är ingen lätt uppgift, men om man tar en dag i taget och fokuserar på Jesus så borde resten lösa sig allteftersom.
  • I Jakobs brev kan vi läsa att: ”Mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi skall få en strängare dom.” (Jak 3:1).
   • Det är inte alltid alldeles lätt att vara en kristen ledare, och det bör man vara väl medveten om. Den som söker ledarrollen utifrån maktbegär eller för att få uppmärksamhet kommer inte att klara livet ut som ledare. Som kristen ledare gäller både att undervisa på ett rätt sätt utifrån hela Bibeln, men också att själv leva utifrån Bibelns lära. Som ledare har man ständigt allas blickar på sig och det märks ofta rätt snabbt om man blivit ledare på grund av egoistiska skäl.
   • Som församling är det viktigt att man väljer ledare enligt rätt kriterier. Man måste akta sig för att enbart gå på det yttre, dvs. talaregenskaper, sångkvaliteter, kön, ålder, examen, osv. Detta är inte alltid helt oviktigt, men det viktigaste är att gå efter den eventuelle ledarens inre karaktär, tro, böneliv, moral, osv. Ingen är perfekt, men det är viktigt att gå igenom alla dessa aspekter när man väljer en ledare för något så viktigt som Guds egen församling.
 • 3 Se, här står jag. Vittna nu mot mig inför Herren och inför hans smorde. Har jag tagit någons oxe eller har jag tagit någons åsna? Har jag förtryckt någon eller använt våld mot någon? Har jag tagit mutor av någon för att jag skulle se mellan fingrarna med honom? I så fall skall jag ersätta det.”
  • Kan du föreställa dig Sveriges statsminister ställa en liknande fråga till Sveriges folk?
  • Det är inte så att Samuel nu försöker skryta om hur duktig ledare han har varit, utan han vill göra det helt klart för alla att han inte lämnar över ett kaos till Saul. Israels ledarskap är tack vare Samuel i god ordning och om Saul bara fortsätter i Samuels fotspår så har han alla möjligheter att göra ett bra jobb.
  • Varje kristen ledare bör eftersträva att vid livets slut kunna, med hedern i behåll, bli offentligt granskad på detta sätt. Hur många som de facto skulle klara en sådan här granskning vet jag inte, men vi bör ändå alla eftersträva detta.
 • hans smorde
  • I det gammaltestamentliga Israel så smordes man till kung ungefär på samma sätt som man i Europa ”kröns” till kung.
   • Att bli smord med olja är i detta fall en symbolisk yttre handling som demonstrerar vad den helige Ande gör i det inre. Saul blev smord med olja på utsidan (1 Sam 10:1), men blev också smord av den helige Ande på insidan (1 Sam 10:10).
   • När Gud ger någon ett uppdrag ger han också den kraft som behövs för den uppgift man har fått. När Saul blir kung över Israel så får han också ta emot den helige Andes kraft för att kunna klara av den stora uppgiften.
 • 4 De svarade: ”Du har inte förtryckt oss, du har inte använt våld mot oss och har inte tagit något från någon människa.”
  • Folket instämmer i Samuels ord, Samuel har inte behandlat dem fel på något sätt utan har varit en god ledare.
  • Om Saul eller folket någon gång senare skulle få för sig att skylla något av Israels problem på Samuel, då kommer detta uttalande vittna emot dem.

 

Copyright 2013 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.