Pastor Christian Mölk | Samuel
Currently viewing the tag: "Samuel"

1Herren sade till Samuel: ”Hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har ju förkastat honom, så att han inte kan vara kung över Israel. Fyll ditt horn med olja och ge dig av. Jag skall sända dig till betlehemiten Isai, ty en av hans söner har jag utsett åt mig till kung.” 2Samuel svarade: ”Hur skall jag kunna gå dit? Om Saul får höra det, dödar han mig.” Herren svarade: ”Tag med dig en kviga och säg: Jag har kommit för att offra åt Herren. 3Sedan skall du inbjuda Isai till offret, och jag skall då låta dig veta vad du skall göra, så att du åt mig smörjer den jag visar dig.” 4Samuel gjorde som Herren sade och kom till Betlehem. Men de äldste i staden blev förskräckta när de mötte honom och frågade: ”Kommer du med frid?” 5Han svarade: ”Ja, med frid. Jag har kommit för att offra åt Herren. Helga er och kom med mig till offret.” Och han helgade Isai och hans söner och inbjöd dem till offret. 6När de kom dit och han fick se Eliab, tänkte han: ”Det är säkert Herrens smorde, som står här inför Herren.” 7Men Herren sade till Samuel: ”Se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat.” 8Då kallade Isai på Abinadab och lät honom gå fram inför Samuel. Men Samuel sade: ”Inte heller honom har Herren utvalt.” 9Då lät Isai sin son Samma gå fram. Men Samuel sade: ”Inte heller honom har Herren utvalt.” 10På detta sätt lät Isai sju av sina söner gå fram inför Samuel. Men Samuel sade till Isai: ”Herren har inte utvalt någon av dessa.” 11Och han frågade honom: ”Är detta alla pojkar du har?” Han svarade: ”Det fattas en, den yngste, och han vaktar fåren.” Då sade Samuel till Isai: ”Sänd bud och hämta hit honom, för vi sätter oss inte till bords förrän han kommer hit.” 12Isai sände då bud och hämtade David. Han var rödkindad, hade vackra ögon och såg bra ut. ”Stå upp och smörj honom”, sade Herren, ”ty han är det.” 13Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens Ande kom över David från den dagen och framöver. Sedan steg Samuel upp och gick till Rama.

 • 1Herren sade till Samuel: ”Hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har ju förkastat honom, så att han inte kan vara kung över Israel. Fyll ditt horn med olja och ge dig av. Jag skall sända dig till betlehemiten Isai, ty en av hans söner har jag utsett åt mig till kung.” 2Samuel svarade: ”Hur skall jag kunna gå dit? Om Saul får höra det, dödar han mig.” Herren svarade: ”Tag med dig en kviga och säg: Jag har kommit för att offra åt Herren. 3Sedan skall du inbjuda Isai till offret, och jag skall då låta dig veta vad du skall göra, så att du åt mig smörjer den jag visar dig.”
  • Profeten Samuel var givetvis ledsen över att kung Saul misslyckats som kung och blivit förkastad av Gud. Men som det står i Predikaren kapitel 3 så har allt sin tid; “4Gråta har sin tid, och le har sin tid. Sörja har sin tid, och dansa har sin tid.” (Pred 3:4). Samuel har sörjt en tid och nu är det dags att gå vidare i livet.
   • När man går igenom sorgliga händelser så är det bra att sörja, men inte hur länge som helst. Exakt hur lång den tiden är, är ofta individuellt, men det är aldrig bra att fastna resten av livet i sorg. Ibland behöver man en vän som ödmjukt men bestämt upplyser den sörjande att nu är det dags att gå vidare.
  • Det är skönt att veta att Gud inte tillåter sin plan för Israel stå och falla med en människas misslyckande. Saul har misslyckats som kung så då kallar Gud David till ny kung.
   • När en person faller i synd och misslyckas, så finns det alltid tid för omvändelse och upprättelse. Det dröjde exempelvis 25 år från det att Saul blev förkastad av Gud till att han dog, och det var bara 1,5 mil från Saul till profeten Samuel. Saul hade med andra ord gott om tid och goda förutsättningar för att omvända sig.
   • Men om en person med ett uppdrag faller i synd och inte längre har Guds förtroende att vara ledare, så kan Gud resa upp en ny ledare.
  • Gud sänder profeten Samuel till Isai i Bethlehem för att smörja en av Isais söner till kung i Israel.
   • Isai var sonson till Rut och Boas (Rut 4:17).
  • Profeten Samuel tvekar att gå till Bethlehem eftersom Saul kommer att uppfatta smörjandet av en ny kung som förräderi om han får veta detta. Vägen från Rama, där Samuel bodde, till Bethlehem gick via Giva, där Saul bodde.
   • Men profeten Samuel borde veta bättre än att ifrågasätta Guds plan. Samuel borde veta att det alltid är säkrare att vara i Guds vilja även om det innebär fara, än att vara olydig mot Gud.
   • Kanske tvekar Samuel eftersom han egentligen inte vill smörja en ny kung utan istället fortfarande hoppas att Saul ska omvända sig.
  • Som ett svar på Samuels tveksamhet och rädsla berättar Gud lite mer av sin plan för Samuel.
   • Oftast leder Gud oss steg för steg utan att berätta hela sin plan för oss, eftersom det annars skulle kunna leda till att man inte vågar alls eller har svårt att tro att Gud kommer göra så stora saker i ens liv.
   • När Gud ger oss ett uppdrag eller en kallelse så är det sällan vi får se uppdraget i sin helhet. Det är bättre för oss att enbart veta nästa steg och därför bli beroende av Guds fortsatta vägledning.
   • Men för varje steg som Gud leder oss så visar han att han är trofast och även kommer att leda framöver.
  • När Saul valdes till kung fick Israel en kung som de ville ha, men nu väljer Gud ut en kung som han vill ha. Saul var en kung efter sitt eget hjärta, men David är en kung efter Guds hjärta.
   • När man söker en ny ledare i församlingen så är det lätt hänt att man väljer ledare utefter ”mänskliga” kriterier. Man söker en pastor som ser ut som en bra pastor, är en karismatisk talare, kan spela gitarr och sjunga, etc. Detta är givetvis inte några negativa egenskaper för en pastor eller församlingsledare, men det viktigaste är ”karaktären”, dvs. att man har ett rent hjärta som älskar Gud och som sätter andra människor högre än sig själv.
 • 4Samuel gjorde som Herren sade och kom till Betlehem. Men de äldste i staden blev förskräckta när de mötte honom och frågade: ”Kommer du med frid?” 5Han svarade: ”Ja, med frid. Jag har kommit för att offra åt Herren. Helga er och kom med mig till offret.” Och han helgade Isai och hans söner och inbjöd dem till offret.
  • I förra kapitlet högg Samuel ihjäl amalekiternas kung Agag och bröt med kung Saul (1 Sam 15:33-35) och det är mycket möjligt att det är därför som folket i Bethlehem är osäkra på Samuels intentioner. Men Samuel försäkrar att han kommer med frid.
  • En del offer brändes upp helt, medan många andra offer, som exempelvis gemenskapsoffer brändes upp delvis varpå resten åts upp av de församlade.
   • Den här offerceremonin var en kombination av en religiös ceremoni och en måltid, ungefär som nattvarden ursprungligen var (1 Kor 11:17-34).
 • 6När de kom dit och han fick se Eliab, tänkte han: ”Det är säkert Herrens smorde, som står här inför Herren.” 7Men Herren sade till Samuel: ”Se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat.” 8Då kallade Isai på Abinadab och lät honom gå fram inför Samuel. Men Samuel sade: ”Inte heller honom har Herren utvalt.” 9Då lät Isai sin son Samma gå fram. Men Samuel sade: ”Inte heller honom har Herren utvalt.” 10På detta sätt lät Isai sju av sina söner gå fram inför Samuel. Men Samuel sade till Isai: ”Herren har inte utvalt någon av dessa.”
  • När Samuel får se Eliab, en av Isais söner, gör han samma misstag som folket gjorde när de begärde att få en kung som till det yttre ”såg ut” som en kung (1 Sam 9:1-3).
   • Förra gången fick Israel en kung som de själva ville ha, dvs. en ståtlig ung man som till det yttre ”såg ut” som en kung, men som på insidan tänkte mer på sig själv än på Gud. Nu när Gud får välja en kung så gör han precis tvärtom; han väljer en liten pojke som inte alls ser ut som en kung, men som har ett gott hjärta vänt mot Gud.
  • Hur nära Gud Samuel än var, så faller han till föga vad gäller att se in i en annan människas hjärta. Inte ens en profet kan se in i en människas hjärta, det kan bara Gud.
   • Gud konstaterar ett faktum, dvs. att ”en människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat”. Vi bör göra så gott vi kan för att inte döma andra människor utefter deras utseende eller yttre begåvningar. Men vi bör också inse att det är omöjligt för oss att se in i en annan människas hjärta och att hur mycket vi än försöker, så kan vi inte se om en människa innerst inne är ärlig, troende, frälst, etc.
   • Saul är därför tvungen till att överlämna utväljandet av ny kung åt Gud och lita på att Gud vet bäst. Därför skall man aldrig underskatta bön och fasta i samband med att man letar efter nya ledare till olika församlingsverksamheter.
  • Isais övriga söner var inte nödvändigtvis ”dåliga” bara för att Gud inte valde dem till kung, men till syvende och sist så är det Guds rätt att välja vem han vill och han hade bestämt sig för David.
 • 11Och han frågade honom: ”Är detta alla pojkar du har?” Han svarade: ”Det fattas en, den yngste, och han vaktar fåren.” Då sade Samuel till Isai: ”Sänd bud och hämta hit honom, för vi sätter oss inte till bords förrän han kommer hit.”
  • Gud hade sagt till profeten Samuel att han skulle utse en av Isais söner till ny kung, men när Samuel får se Isais söner är det ingen av dem. Eftersom Samuel vet att Guds ord stämmer så måste det fattas en son.
   • På samma sätt kan vi idag befinna oss i situationer där det vi ser framför oss inte stämmer överens med Guds ord. Men då kan vi vara säkra på att det är det vi ser framför oss som inte stämmer och att Guds ord tids nog kommer att visa sig stämma. Åtminstone om man har tolkat Guds ord rätt.
    • Ett bra exempel på detta är den assyriske kungen Sargon som nämns i Jesaja 20:1. Trots att det står om denne kung i Bibeln så hade ingen arkeolog hittat något som helst bevis för att Sargon någonsin hade funnits. För kritiska vetenskapsmän och forskare blev detta därmed ett viktigt argument för att Bibeln inte är tillförlitlig vad beträffar historiska fakta. Eftersom man inte kunde finna hans namn på någon inskription eller text någonstans utanför Bibeln, kunde de inte tro att en kung med detta namn någonsin hade existerat och att Bibeln därför var en sagobok. Men hör och häpna, under en utgrävning år 1843 i den irakiska byn Khorsabad hittade arkeologen P. E. Botta 2500 år gamla inskrifter som bevisar att Sargon var en av de första kungarna i Assyrien. Inte nog med det, även Israel nämns, samt assyriernas erövring av Samaria i en av kung Sargons inskrifter: “Jag belägrade och erövrade Samaria och bortförde som byte 27 290 invånare därifrån”. För de forskare som hade hållit fast vid Bibelns tillförlitlighet var detta naturligtvis en stor framgång och ett bra exempel på att det går att lita på Guds ord även om Bibeln till synes inte verkar stämma.
   • Det är uppenbart att Isais yngste son David inte var speciellt uppskattad i sin familj. Isai nämner honom inte ens vid namn, han var inte inbjuden till offermåltiden och får komma först efter att Samuel insisterat på att han ska vara med.
    • Att ta hand om fåren var en tjänares uppgift på Bibelns tid. Förmodligen hade Isai inte råd med tjänare och lät därför den yngste sonen göra tjänarnas sysslor.
     • Davids världslige pappa hade onekligen inte så höga tankar om sin son, men Davids himmelske far hade det däremot! Isai gjorde David till tjänare medan Gud gjorde David till kung!
     • Men även om folk på Bibelns tid såg på fåraherdar som ett låglönejobb som man låter tjänare göra, så såg Gud på det jobbet som en perfekt illustration av en god ledare! En fåraherde måste ha omsorg om sina får, leda dem till grönt gräs och friskt vatten, måste vakta dem och försvara dem mot vargar och leta rätt på dem ifall de springer bort. En pastor (det latinska ordet för ”herde”), måste på samma sätt ha omsorg om sina församlingsmedlemmar, leda dem till Guds ord och Guds Ande, och han måste vakta dem mot villoläror och försvara dem mot falska profeter och söka upp de som inte längre syns till i kyrkan.
     • Trots att David tvingades utföra en tjänares uppgift, så verkar han inte ha klagat utan istället utfört sin syssla troget. Detta gav honom tid till att sjunga lovsånger till Gud och öva prick med sin slunga, något som han onekligen hade nytta av senare. Davids tid som fåraherde var således inte enbart något han gjorde i väntan på att bli kung, utan en möjlighet för David att tränas till att bli kung.
      • David är ett utmärkt exempel på en person som är ”trogen i det lilla” och därför av Gud blir ”satt över mycket” (Matt 25:14-30).
 • 12Isai sände då bud och hämtade David. Han var rödkindad, hade vackra ögon och såg bra ut. ”Stå upp och smörj honom”, sade Herren, ”ty han är det.”
  • När folk såg Saul såg de en ståtlig och lång man som såg ut precis som en kung borde göra! Men när folk såg David såg de en söt liten oskyldig pojke. Vid en första anblick skulle ingen kunna tro att David skulle kunna bli en så bra kung som han blev. Men det som skilde David från Saul och alla andra unga män i Israel, var att han var ”en man efter Guds hjärta” (1 Sam 13:14).
  • Exakt hur gammal David var vid denna tidpunkt vet vi inte, men enligt Psalm 89:20 var han en ”yngling” och enligt de flesta forskare och historiker var han mellan 10 och 15 år gammal.
  • David var onekligen en man efter Guds hjärta, men vem som lärde honom om Gud vet vi inte. Förmodligen var det inte hans far Isai, men kanske var det, om de mot all förmodan fortfarande var vid liv, hans farfars föräldrar Rut och Boas (Rut 4:17–22), eller hans mamma, som han kallar för ”Guds tjänarinna” i Psalm 86:16.
   • Oavsett vem som lärde lille David om Gud, så kan man inte nog understryka vikten av föräldrars andliga omsorg om sina barn, något Davids son Salomo lär oss i Ordspråksboken: “Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal.” (Ords 22:6)
 • 13Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens Ande kom över David från den dagen och framöver. Sedan steg Samuel upp och gick till Rama.
  • Varken David, Isai eller någon annan förstod riktigt vad som hände när Samuel smörjde David med olja. Bara Gud och Samuel visste att Samuel smörjde David till ny kung över Israel. Men från denna stund vad Guds Ande med David och utvecklade och välsignade honom ytterligare på vägen till tronen.
  • På samma sätt som Herrens Ande kom över David i samband med smörjelsen av olja, så föder Guds Ande oss på nytt i samband med dopet. Det är inte dopet i sig självt som är frälsande, men dopet är ett yttre tecken på att frälsningen har skett på insidan.
  • Efter att Samuel har smörjt David till ny kung över Israel så går han hem. Samuel försöker inte med våld göra David till kung utan väntar tålmodigt på att Gud ska göra vad han har lovat.
   • Om Gud har en speciell plan för ditt liv och gett dig en specifik kallelse, så kan du i lugn och ro invänta Guds rätta tid. Förbered dig på bästa sätt inför det uppdrag Gud har gett dig, men försök inte ta saken i egna händer utan vänta tills Gud öppnar dörren och kallar dig att gå!

Copyright 2016 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

13 Se, här är nu den kung som ni har valt, som ni bad om. Se, Herren har satt en kung över er. 14 Om ni fruktar Herren och tjänar honom och hör hans röst och inte är upproriska mot Herrens befallning, då skall både ni och den kung som regerar över er följa Herren, er Gud. 15 Men om ni inte hör Herrens röst utan är upproriska mot Herrens befallning, då skall Herrens hand vara mot er liksom mot era fäder. 16 Ställ nu upp er och se det stora som Herren skall göra inför era ögon. 17 Nu är ju tiden för veteskörden, men jag skall ropa till Herren att han skall låta det åska och regna. Då skall ni förstå och se hur mycket ont ni gjorde i Herrens ögon, när ni begärde att få en kung.” 18 Samuel ropade till Herren och Herren lät det åska och regna den dagen. Då greps folket av stor fruktan för Herren och för Samuel. 19 Och allt folket sade till Samuel: ”Bed till Herren, din Gud, för dina tjänare, så att vi inte dör, eftersom vi till alla våra andra synder lagt det onda att vi har begärt att få en kung.” 20 Samuel sade till folket: ”Frukta inte. Ni har gjort allt detta onda, men vik bara inte av från Herren, utan tjäna Herren av hela ert hjärta. 21 Vik inte av för att följa tomma avgudar, som varken kan hjälpa eller befria, för de är bara tomhet. 22 För sitt stora namns skull skall Herren inte förskjuta sitt folk, eftersom Herren har beslutat att göra er till sitt folk. 23 Det vare också fjärran från mig att jag skulle synda så mot Herren att jag slutade be för er. Jag vill i stället lära er den goda och rätta vägen. 24 Se bara till att ni fruktar Herren och tjänar honom troget av hela ert hjärta. Ty se, han har gjort stora ting med er. 25 Men om ni gör det som är ont, skall både ni och er kung förgås.”

 • 13 Se, här är nu den kung som ni har valt, som ni bad om. Se, Herren har satt en kung över er.
  • Det är svårt att undgå Samuels irritation över folkets önskemål om en kung: ”den kung som ni har valt, som ni bad om”.
   • Israel ville ha en kung av världsliga skäl, och det var det som upprörde både Samuel och Gud. Israel ville bli som alla de andra folken runtomkring, istället för tacksamt inse att de är Guds utvalda folk och att han är deras kung.
    • Detta bör även vi idag ta lärdom av. Vi som tror på Jesus är Guds folk och vi har Jesus som Herre, Kung och Frälsare. När vi bekände Jesus som vår Herre så frälste han oss från den här världen och lät oss komma in i Guds rike.
    • Att tillhöra Guds rike innebär per automatik att man har lämnat världens rike. Att vara avundsjuk på allt det som hör till världen är med andra ord en tillbakagång till något sämre och något som man ju förhoppningsvis har lämnat och lagt bakom sig.
    • Jag tycker det är viktigt att man försöker se på allt i sitt liv utifrån perspektivet att man numera tillhör Guds rike och inte världens rike. Exempelvis hanterar man sina pengar, sina relationer och sin tid på ett annat sätt i Guds rike än i världens rike. Vi ska inte vara avundsjuka på världens egoism, maktbegär och förlustelse, utan istället tålmodigt leva efter Guds rikes principer.
   • Saul hade alla de ”världsliga attribut” som folket önskade. Han beskrivs som en ståtlig ung man. Ingen bland Israels barn var vackrare än han. Han var huvudet högre än allt folket.” (1 Sam 9:2).
    • Israel ville ha en kung ”så som alla folk har” (1 Sam 8:5), och nu fick de just precis det. Denna kung hade Israel själv begärt utefter världsliga begär och nu fick de vad de önskade. Så småningom skulle Gud istället ge dem en kung ”efter sitt hjärta” (1 Sam 13:14), nämligen kung David.
    • Av detta kan vi lära oss att vi ska akta oss för ”världsliga begär” och att vilja vara som ”alla andra”. Vi kristna är inte som alla andra och vi bör fokusera på att försöka göra Guds vilja.
   • Förmodligen hoppades Samuel att Israel så småningom skulle inse sitt misstag och dra lärdom av detta.
    • På samma sätt bör vi dra lärdom av alla misstag vi gör. Även om vi gör något mot Guds vilja så finns det alltid nåd och möjlighet till omvändelse.
 • 14 Om ni fruktar Herren och tjänar honom och hör hans röst och inte är upproriska mot Herrens befallning, då skall både ni och den kung som regerar över er följa Herren, er Gud. 15 Men om ni inte hör Herrens röst utan är upproriska mot Herrens befallning, då skall Herrens hand vara mot er liksom mot era fäder.
  • Samuel ger folket ett val; antingen tjänar ni Herren eller så är ni upproriska. Israel hade tidigare varit upproriska när de ville ha en kung, men ändå erbjuder Gud dem nu en väg framåt.
   • Även om vi avviker från Guds plan så betyder inte det att allt är kört. Det finns alltid hopp om försoning och nystart. Istället för att gräva ner oss i vår tidigare synd så är det bra om vi försonas med Gud så att vi kan gå vidare. Gud kan förlåta även den värsta syndaren, det är aldrig för sent.
   • Exempelvis så kan vi i vår ungdom känna världsliga begär efter en kärleksrelation med någon som inte är kristen, och detta är inte att rekommendera, men det är mycket möjligt att Gud faktiskt ger oss det vi ber om. När vi sen efter en tid inser att det kanske inte var så smart att bli tillsammans med någon som inte delade den kristna tron och ber Gud om visdom, så är det mycket möjligt att han hjälper förhållandet på något sätt, istället för att uppmana till att göra slut.
    • 28Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.” (Rom 8:28)
  • Det bästa hade så klart varit om Israel aldrig hade begärt en världslig kung, men nu har de en sådan kung och då vill Gud göra det bästa av situationen.
   • Även om du har tagit felaktiga beslut tidigare i ditt liv och syndat mot Gud, så betyder inte det att ditt liv är kört. Vänd dig till Gud och be om vägledning så kommer han visa dig vad du ska göra.
 • 16 Ställ nu upp er och se det stora som Herren skall göra inför era ögon.
  • Gud kommer nu att bekräfta det Samuel har sagt genom ett under. Det här visar dock tyvärr hur långt bort från Gud som folket egentligen var. Hade de varit nära Gud hade de nöjt sig med profeten Samuels ord, men tyvärr är ett mirakel det ända som kommer att få dem att begripa stundens allvar.
   • Att enbart längta efter mirakler men vara ointresserad av Guds ord visar en omognad i den kristna utvecklingen. Mirakler är bra, men det är långt mycket viktigare att bygga sin tro på Guds ord än på under, tecken och upplevelser.
    • Dessutom, en duktig manipulatör kan enkelt få det att se ut som om han utför mirakler och därmed lura en församling, men det är mycket svårare att manipulera Guds ord. De flesta har ju idag en egen Bibel som de kan läsa och därmed skapa sig en egen uppfattning om vad som är riktigt och inte.
   • När vi närmar oss Gud och lär känna honom så kommer Ordet att bli allt viktigare för oss. Mirakler kommer alltid vara en underbar manifestation på Guds kärlek, men det är Ordet som är det centrala och det viktiga.
 • 17 Nu är ju tiden för veteskörden, men jag skall ropa till Herren att han skall låta det åska och regna. Då skall ni förstå och se hur mycket ont ni gjorde i Herrens ögon, när ni begärde att få en kung.”
  • Det regnade inte i Israel under tiden för veteskörden så denna åska var sannerligen oväntad! Att åskan kom när Samuel bad om den gjorde att folket insåg sin synd.
   • Regnet fungerade också som en varning för Israel. Regn under tiden för veteskörden skulle lätt kunna förstöra hela skörden och nu insåg folket att Gud har makt att förstöra hela deras skörd om de återigen skulle vända sig bort ifrån honom.
   • Israel hade ideliga problem med att de stundom började tillbe väderguden Baal, men här visar Gud att det egentligen är Herren som har makten över regnet, inte Baal.
  • Varför gjorde inte Gud detta tecken för Israel innan de fick Saul som kung? Då kanske de hade insett sitt misstag innan det var för sent?
   • För det första, ofta låter Gud oss gå vår egen väg, även om han vet att det är fel. Vi människor är inte Guds robotar som han styr in i minsta detalj.
   • För det andra, våra misstag leder förhoppningsvis att vi på riktigt förstår hur dumt vi tidigare har agerat. Det är så klart inte fel att lyda Gud även när man inte riktigt förstår varför, men det är bättre att lyda Gud när man på riktigt förstår varför man ska göra det.
  • Denna åska som överbevisade Guds folk om sin synd kan liknas vid den helige Ande och den inre överbevisning om synd som bara han kan ge oss.
   • Det bästa vore om vi läste i Guds ord om vad som var rätt och fel och sen också levde därefter, men oftast ser inte verkligheten ut så. Ofta krävs det att den helige Ande överbevisar oss med någon form av andlig upplevelse för att vi ska inse att vi har syndat (Joh 16:8).
   • Personligen har jag erfarenhet av att en vän påpekade en synd i mitt liv vilket ledde till att jag blev riktigt arg och skällde ut honom och menade att han borde sköta sitt eget liv! Jag tänkte verkligen inte ändra mig bara för att någon så kallad from person påstod att jag gjorde fel! Men efter några veckor så överbevisade den helige Ande mig om att det jag gjorde faktiskt var fel och jag slutade genast! Tyvärr fungerar vi människor ofta så här, det räcker inte med att profeten Samuel eller någon from vän säger att vi gör fel, vi förstår det först när Gud överbevisar oss om det i vårt inre.
 • 18 Samuel ropade till Herren och Herren lät det åska och regna den dagen. Då greps folket av stor fruktan för Herren och för Samuel.
  • Folket borde ha vetat att Gud har makt att låta det åska och regna, men ändå överraskades de och greps av fruktan inför denna makt. Det är ofta lättare att tro på Guds mirakler i teorin, men inte i praktiken.
 • 19 Och allt folket sade till Samuel: ”Bed till Herren, din Gud, för dina tjänare, så att vi inte dör, eftersom vi till alla våra andra synder lagt det onda att vi har begärt att få en kung.”
  • Man kan inte göra så mycket åt det som redan har hänt, mer än att ångra sig och be om förlåtelse, men man kan alltid välja på vilket sätt man ska hantera framtiden.
  • Israel inser här sitt behov av bön. Tyvärr tror jag det är väldigt mänskligt att vilja be först när man får stora problem som man själv inte kan lösa. Om vi lärde oss att be även när vi inte har problem, då kanske vi skulle slippa få så många problem.
   • När vi möter Gud så blir ofta den naturliga reaktionen att vi vill be mer. Vill man leva ett liv nära Gud så är bönen en viktig ingrediens.
  • Till slut inser Israel sitt misstag och bekänner sin synd. Problemet är dock att de nu har Saul som kung och det är inte mycket de kan göra åt det. Hade de insett detta tidigare, när Samuel först varnade dem, då hade de sluppit de problem de skulle komma att få med Saul. Som tur är så kommer Gud ändå att vägleda dem ifall de väljer att följa Gud.
   • På samma sätt bör vi vara uppmärksamma när Guds ord predikas eller en from Gudsman eller Gudskvinna påpekar något vi gör som är fel. Om vi lyssnar i god tid så kanske vi slipper många av de problem som kan uppstå. Men även om vi trotsar Gud och går vår egen väg så finns möjligheten att vända tillbaka till Gud och få hjälp att hantera situationen.
  • Vi kan inte göra så mycket åt gårdagen, och om framtiden vet vi inte mycket, men det vi vet är att vi kan tjäna Gud idag!
 • 21 Vik inte av för att följa tomma avgudar, som varken kan hjälpa eller befria, för de är bara tomhet.
  • Ofta tar det ett helt liv av misstag och omvändelse innan vi inser att det bara är hos Gud som vi kan finna hjälp och befrielse. Mitt råd är att redan nu börja gå in på den vägen och fromt följa Gud och lyda hans bud om att älska Gud av hela ditt hjärta och din medmänniska som dig själv (Mark 12:29-30). Då kommer du att slippa gå igenom en massa onödiga problem.
   • Det är alltid bra att lyssna på människor som har levt ett syndigt liv berätta om sin omvändelse till Jesus, men det kanske är ännu bättre att lyssna på de som har levt ett fromt liv och snarare hämta inspiration från dem. Tyvärr lyfter vi inte fram dessa människor lika ofta eftersom deras livsberättelse inte anses lika ”spännande”.
 • 22 För sitt stora namns skull skall Herren inte förskjuta sitt folk, eftersom Herren har beslutat att göra er till sitt folk.
  • Trots att Israel har syndat mot Gud så älskar Gud sitt utvalda folk och han kommer inte att överge dem.
   • Detta är mycket viktigt att komma ihåg om vi någon gång går bort från Herren! Även om vi har förkastat Gud så har inte han förkastat oss! Gud älskar oss mer än vad vi kan förstå och han erbjuder oss alltid sin kärlek, oavsett hur grov vår synd mot honom har varit.
   • Denna kärlek går endast att likna vid den kärlek som en förälder känner till sitt barn. Hur mycket dumhet ett barn än hittar på så kommer föräldern ändå alltid att älska sitt barn, det går liksom inte att göra något annat. Det är knappast en slump att Jesus kallar Gud för vår Fader.
  • Att vi har blivit frälsta beror inte på oss själva. Vi har inte på något sätt förtjänat frälsning. Vi har blivit frälsta på grund av Herrens beslut, på grund av att han frivilligt har valt att ge oss sin frälsning.
 • 23 Det vare också fjärran från mig att jag skulle synda så mot Herren att jag slutade be för er. Jag vill i stället lära er den goda och rätta vägen.
  • I och med att Saul nu går in som politisk ledare över Israel så backar Samuel från den rollen, men han backar inte från det andliga inflytande som han alltid har haft. Samuel kommer att fortsätta att be för Israel och lära dem den rätta vägen.
   • På samma sätt bör vi se på oss själva när vi exempelvis blir gamla och inte längre orkar engagera oss lika mycket i kyrkan, vi kan fortsätta att be för de yngre och vägleda dem genom att vara goda förebilder.
   • Alla som är någon form av ledare i Guds församling borde ta lärdom av Samuel och göra det till sin vana att be för de man är satt att vara ledare över.
   • Även om Samuel var irriterad och besviken på sitt folk så tänkte han ändå fortsätta be för dem.
 • 24 Se bara till att ni fruktar Herren och tjänar honom troget av hela ert hjärta. Ty se, han har gjort stora ting med er.
  • Samuel vill att folket ska tjäna Gud på grund av de ”stora ting” han har gjort med dem. Med andra ord; tjäna inte Gud därför att du vill att han ska göra stora ting för dig, utan tjäna Gud därför att han HAR gjort stora ting för dig. Gud har frälst dig och gett dig ett nytt liv och det är skäl nog att tjäna honom.
 • 25 Men om ni gör det som är ont, skall både ni och er kung förgås.”
  • Trots denna tydliga varning så vände sig Israel bort ifrån Gud med resultatet att Gud försköt de 10 nordliga stammarna och sände Juda stam i exil i Babylon, något som man kan läsa mer om i Kungaböckerna och profeterna.

 

Copyright 2013 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.