Solen som stod stilla

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Josua 9–10 Introduktion: Berättelsen om solen som stod stilla visar på Guds kraft och trofasthet när det gäller att uppfylla sina löften till sitt folk. Den understryker vikten av att lita på Guds suveränitet och söka hans ingripande i nödens stund. Vi lär oss att ingenting är omöjligt för Gud och att han kan ingripa på ett övernaturligt sätt …

Den israelitiska erövringen av Kanaan

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Josua 6–11 Introduktion: Berättelsen om israeliternas erövring av Kanaan visar Guds trofasthet när det gäller att uppfylla sina löften till Israel, hans omsorg och vägledning när det gäller att övervinna hinder och vikten av lydnad och tillit till Guds befallningar. Den betonar också begreppet gudomlig rättvisa och behovet av att tro på Guds planer, även när de verkar oöverstigliga. …

Slaget vid Jeriko

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Josua 6 Introduktion: I berättelsen om slaget vid Jeriko lär vi oss att Gud kämpar för sitt folk och ger dem seger när de lyder hans befallningar med tro och mod. Vi lär oss också om vikten av att lita på Guds kraft, följa hans instruktioner och ta emot hans mirakulösa ingripande i tider av utmaningar. Nyckelvers: “Då höjde …

Israel går över Jordanfloden

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Josua 3–4 Introduktion: I den här berättelsen ser vi att Guds trofasthet och kraft visar sig när hans folk går ut i tro och lydnad, och han gör det omöjliga för att uppfylla sina löften. Vi lär oss hur viktigt det är att lita på Guds vägledning, följa hans instruktioner och minnas hans mäktiga befrielsegärningar. Nyckelvers: “Det gjorde han …

Josuas kallelse

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Josua 1 Introduktion: I den här texten ser vi att Gud utrustar och ger kraft åt sina tjänare så att de kan fullfölja sin kallelse, och han uppmanar dem att vara starka och modiga i lydnad mot hans befallningar. Vi får lära oss hur viktigt det är att lita på Guds löften, att ta sig an ledarskap med frimodighet …

Moses död

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: 5Moseboken 34 Introduktion: I den här texten ser vi att Guds planer och syften fortsätter bortom hans trogna tjänares liv och att han förblir trogen sina löften även i tider av förändring. Vi lär oss om vikten av att lita på Guds suveränitet, följa hans befallningar och föra vidare trons arv till kommande generationer. Nyckelvers: “I Israel uppstod ingen …

De tolv spejarna

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: 4Moseboken 13–14 Introduktion: När de tolv spejarna skickas till Kanaan ser vi att tro och lydnad är avgörande för att få uppleva Guds löften, medan rädsla och otro leder till missade möjligheter och konsekvenser. Vi lär oss om vikten av att lita på Guds vägledning, att övervinna rädsla med tro och konsekvenserna av olydnad. Nyckelvers: “Men Kaleb lugnade folket …

Israel besegrar Amalek

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: 2Moseboken 17:8–16 Introduktion: Den här berättelsen visar hur viktigt det är att lita på Guds kraft och söka hans ingripande i tider av strid eller motgång. Den betonar betydelsen av bön och förtröstan på Gud för att vinna över våra fiender. Nyckelvers: “Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget, men när han lät handen sjunka …