Josef avslöjar sig för sina bröder

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: 1Moseboken 45 Introduktion: I det här kapitlet avslöjar sig Josef för sina bröder och vi ser att förlåtelse och försoning är möjligt även efter svek och svårigheter. Vi lär oss om förlåtelsens kraft, vikten av försoning och Guds förmåga att få fram det goda ur smärtsamma upplevelser. Nyckelvers: “Men var inte ledsna och sörj inte över att ni sålde …

Josef i Egypten

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: 1Moseboken 39–41 Introduktion: I berättelsen om Josef i Egypten ser vi att Gud är suverän över alla omständigheter och kan använda även de svåraste situationer för sina syften. Vi lär oss om vikten av trofasthet, integritet och att lita på Guds försyn, även i tider av motgång. Nyckelvers: “Den andre gav han namnet Efraim, “för”, sade han, “Gud har …

Josefs drömmar

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: 1Moseboken 37 Introduktion: Berättelsen om Josefs drömmar belyser teman som svartsjuka och Guds suveränitet. Trots sina bröders avund och förräderi är Josefs drömmar en förutsägelse om hans framtida väg till makten och Guds plan för hans liv. Vi lär oss att Guds planer för oss kan uppfyllas även genom prövningar och motgångar, och att avund och hat kan leda …