Pastor Christian Mölk | Guds ord
Currently viewing the tag: "Guds ord"

BibelsamtalGud har välsignat sitt folk med Skriften, Guds ord. I Bibeln kan man finna kunskap om Gud och lära sig hur man ska leva som troende. Varje enskild kristen uppmanas av Gud att med den helige Ande som hjälpare studera och begrunda Guds ord och låta texten påverka livet. När man som enskild troende upptäcker någonting i Bibeln uppmanas man att dela med sig så att det kan få bli uppbyggligt även för någon annan. Gud har även utrustat somliga till att vara Bibellärare och betjäna församlingen med sund Bibelundervisning.

Bibelord

16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet” (2 Tim 3:16)

Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken så att ni genom den växer upp till frälsning, när ni nu har smakat att Herren är god.” (1 Pet 2:2–3)

10 Redan samma natt skickade bröderna i väg både Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. 11 Folket där var öppnare än de i Tessalonike. De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i Skrifterna för att se om det stämde.” (Apg 17:10–11)

Stora är Herrens gärningar, de begrundas av alla som älskar dem.” (Ps 111:2)

Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning, för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger.” (Rom 15:4)

26 Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er.” (Joh 14:26)

10 Esra hade vänt sitt hjärta till att studera Herrens lag och leva efter den och lära ut lag och rätt i Israel.” (Esr 7:10)

11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare” (Ef 4:11)

1 Mina bröder, inte många av er bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom.” (Jak 3:1)

Men den som får undervisning i ordet ska dela med sig av allt gott till den som undervisar honom.” (Gal 6:6)

27 Men smörjelsen som ni har fått av honom förblir i er, och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt, och den är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.” (1 Joh 2:27)

16 Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan.” (Kol 3:16)

16 Dina ord kom och jag åt dem, ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje, för jag är uppkallad efter ditt namn, Herre Gud Sebaot.” (Jer 15:16)

Samtalsfrågor

 1. Hur studerar man Bibeln?
 2. Bör alla kristna studera Bibeln?
 3. Varför behövs ”lärartjänsten” i församlingen?
 4. Har du upptäckt något i Bibeln som du vill dela med dig av?
 5. Hur blir vi mer som de kristna i Berea?

Fler intressanta bibelord

Esr 7:6, Ords 2:1–5, Ords 4:5, 2 Tim 2:15, Jes 8:20, 1 Kor 10:11, Joh 16:13, 1 Kor 14:26

1Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: ”Har Gud verkligen sagt: Ni får inte äta av alla träd i lustgården?” 2Kvinnan svarade ormen: ”Vi får äta av frukten från träden i lustgården, 3men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö.”” (1Mos 3:1–3)

EvaDet första Djävulen säger till Eva när han ska försöka förmå henne att synda är: ”Har Gud verkligen sagt?” Den första frestelsen för Eva är alltså att börja tvivla på Guds ord.

Men inte nog med det, Djävulen förvränger också Guds ord genom att vända på Guds positiva bud: ”Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men inte av trädet med kunskap om gott och ont” till att betona det på ett negativt sätt: ”Ni får inte äta av alla träd i lustgården”.

När Eva sen svarar, då citerar hon Guds ord, men hon verkar ha dålig kunskap om vad Gud egentligen har sagt, för hon verkar exempelvis inte veta att trädet heter ”trädet med kunskap om gott och ont”, utan kallar det bara kort och gott ”trädet som står mitt i lustgården”.

Men inte nog med att Eva har dålig kunskap om Guds ord, hon förändrar också det Gud har sagt genom att av någon anledning påstå att de inte får ”röra vid trädet”. Kanske ledde detta ”tillägg” till att Eva upplevde att hon hade börjat synda redan när hon rörde vid frukten. Då blev det måhända lättare att ta steget fullt ut och även äta av frukten.

Men även om Eva var den första som föll för frestelsen, så har Adam också ett stort ansvar. Det var ju han som innan Eva ens var skapad hade fått budet från Gud att inte äta av kunskapens träd. Det var Adams ansvar att förmedla Guds ord till Eva, ett ansvar han inte verkar ha tagit på så stort allvar.

Så det vi kan lära oss av den ursprungliga synden är att inte tvivla på, förvränga, lägga till eller försumma Guds ord.

Bön: Gud, ge mig en kärlek till ditt Ord och lär mig att lita på att det som står stämmer. Lär mig att hålla fast vid det utan att vare sig lägga till eller dra ifrån något och lär mig att lära ut det till andra på ett sunt och sant sätt. 

38Medan de var på väg gick Jesus in i en by, där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. 39Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. 40Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning, och hon gick fram och sade: ”Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig.” 41Herren svarade henne: ”Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. 42Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den skall inte tas ifrån henne.” 

 • 38Medan de var på väg gick Jesus in i en by, där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem.
  • Jesus var god vän med systrarna Marta och Maria och deras bror Lasarus, som Jesus även uppväckte från de döda vid ett annat tillfälle (Joh 11). De bodde strax utanför Jerusalem i byn Betania.
  • Textavsnittet strax före den här texten, ”den barmhärtige samariern”, inleds med att en laglärd frågar Jesus vad man ska göra för att få evigt liv och får av Jesus svaret: ”du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” (Luk 10:27). Därefter berättar Jesus först om den barmhärtige samariern för att visa hur man ska behandla sin nästa som sig själv och sen får vi läsa om Marta och Maria för att se hur vi ska älska Herren Gud av hela vårt hjärta, nämligen genom att ”sitta vid Herrens fötter”.
  • Den här texten visar på två representanter för två olika sätt att utöva sin tro. Marta representerar den praktiskt lagde aktiva kristne och Maria den mer fromma bedjande och läsande kristne. Ingen av dessa två sätt att utöva sin tro är fel, men Jesus vill lyfta fram att Maria har valt den bättre av de två.
   • Det Maria lärde sig vid Jesu fötter kommer hon för alltid och för evigt få bära med sig medan Martas alla praktiska sysslor så småningom kommer att ta slut.
   • Dock ska man komma ihåg att aldrig förakta det ena eller andra sättet att utöva sin tro eftersom båda behövs. En församling med enbart Marior skulle bli lika konstig som en församling med bara Martor.
 • 39Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord.
  • Att sitta vid ”Herrens fötter” var platsen för Jesus lärjungar. Det var på detta vis som judiska elever satt när de lyssnade på sin rabbins undervisning (Apg 22:3). Nu sätter sig Maria, en kvinna, där.
   • Man kan nog tänka sig att många rynkade på näsan när Maria satte sig ner för att lyssna på Jesus som om hon vore en av hans närmaste lärjungar. Kanske tänkte till och med några att köket, där Marta var, är platsen för kvinnor.
    • 26Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” (Gal 3:26–28)
  • När man sätter sig vid Jesus fötter, dvs. börjar läsa sin Bibel som om det vore Guds ord till mig idag, då börjar lärjungaskapet på riktigt. Man visar Jesus att man tror på honom, böjer sig under honom och är redo att göra som han säger. Men kanske framförallt visar man att man älskar Jesus och hans ord.
  • Det är på detta sätt som Jesus vill att vi ska närma oss honom, genom att lyssna på hans ord, dvs. Guds ord, Bibeln.
   • Att ständigt gå till kyrkan för att träffa sina vänner och få lite social gemenskap är inte fel, men om det är ens enda fokus, då har man missat det nödvändigaste.
   • På Jesu tid kunde man lära känna Jesus genom att möta honom personligen, men idag möter vi Jesus genom hans ord, Bibeln. För den som upptäcker detta är det som att hitta en skatt i en åker (Matt 13:44).
   • När vi tar tid för Guds ord blir Bibeln för oss som ett ljus på vår stig: “Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.” (Ps 119:105)
    • Jag har många gånger haft problem i mitt liv och inte riktigt vetat hur jag ska lösa det, men när jag har bett till Gud så har han utifrån Bibeln visat på någon slags lösning. Guds ord är levande och verksamt och det återvänder inte tillbaka till Herren förrän det har verkat vad Gud vill.
     • 10Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, 11så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det.” (Jes 55:10–11)
     • “Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord, något som det verkligen är, ett ord som är verksamt i er som tror.” (1Thess 2:13)
     • “Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.” (Heb 4:12)
 • 40Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning, och hon gick fram och sade: ”Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig.”
  • Inte nog med att Jesus var en rikskändis, han var även den utlovade Messias, något som syskonen förmodligen hade börjat inse.
   • Det var alltså inte speciellt konstigt att Marta ville göra i ordning hemmet inför Jesus ankomst. Marta gör inget fel i att hon förberedde praktiskt inför Jesus besök. Får man så fint besök vill man självklart göra det fint i huset och bjuda på någonting gott.
   • Felet som Marta gör är att hon är så upptagen med att fixa allt praktiskt att hon glömmer det viktigaste, det enda nödvändiga.
  • Ibland är vi människor så upptagna med att fixa med våra hem, skotta snö, städa kyrkan, uppfostra barnen, osv, osv, att vi glömmer det viktigaste, att sitta vid Jesu fötter och lyssna på hans ord.
   • Det är absolut inget fel med att skotta snö eller ta hand om sina barn, tvärtom, detta ska vi göra. Men det får inte ske på bekostnad av vår relation med Jesus.
  • Marta var till och med så distraherad av att fixa allt det praktiska att hon faktiskt avbröt Jesus när han undervisade för att klaga på sin syster.
   • När man felaktigt kritiserar andra kristna finns det en risk att man hindrar Jesus från att göra det han tänkt göra.
  • När jag en gång besökte det berg där Jesus höll sin Bergspredikan, så satt det en nunna och vaktade vid ingången till kyrkan. Hon fräste och skällde på alla som hon ansåg var okristet klädda och lät dem inte komma in. Hon var så upptagen med sin uppgift att hon glömt att Jesus var syndarnas vän (Luk 7:34).
 • 41Herren svarade henne: ”Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. 42Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den skall inte tas ifrån henne.”
  • Det är inte ofta ett namn i Bibeln upprepas på detta sätt, men man kan nästan höra kärleken i Jesu ord till Marta.
   • När vi människor begår fel eller till och med syndar så ropar Jesus kärleksfullt till oss att vända om och komma tillbaka till honom.
  • Oavsett hur mycket man tjänar Jesus så är det förgäves om man saknar det där ”enda nödvändiga”.
   • På liknande sätt bemötte Jesus den rike mannen som frågade Jesus vad han skulle göra för att få evigt liv. Han hade gjort allting rätt, men ett fattades honom: att sälja allt han äger och komma och följa Jesus (Luk 18:22).
   • Om vi fyller våra liv med goda gärningar, kanske till och med i kyrkan, men ändå inte har gett våra liv till Jesus, då har vi gjort allt förgäves.
  • Hur mycket bekymmer man än har i sitt liv så kan man överlämna alla dessa till Jesus och få ”Guds frid” i gengäld (Fil 4:4-7).
  • Som sagt så visar Marta och Maria i den här Bibeltexten två olika sätt att utöva sin tro, en praktisk och en kontemplativ. Ingen av dem är fel, men den ena är bättre. Utmaningen för den som vill växa i sitt lärjungaskap är att utgå från perspektivet ”Jesu fötter”, men samtidigt låta båda sidor utvecklas. Känner du dig mer som Marta behöver du kanske ta mer tid för Bibeln. Känner du dig mer som Maria behöver du kanske försöka göra praktik av det du lärt dig när du läst Bibeln.
   • Det Maria lärde sig vid Jesu fötter kommer hon för alltid och för evigt få bära med sig medan Martas alla praktiska sysslor så småningom kommer att ta slut.
   • Dock ska man komma ihåg att aldrig förakta det ena eller andra sättet att utöva sin tro eftersom båda behövs. En församling med enbart Marior skulle bli lika konstig som en församling med bara Martor.
   • Den som börjar som Maria, vid Jesu fötter, kommer så småningom förhoppningsvis också att börja göra som Marta, tjäna Gud praktiskt.

 

Copyright 2013 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Klicka på länken för att lyssna på Christian Mölk predika eller högerklicka för att ladda hem predikan i mp3 format:

Apostlagärningarna 19:8-20 – Väckelsen i Efesus – 23:24.

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.