Pastor Christian Mölk | Guds rike
Currently viewing the tag: "Guds rike"

Hur kommer det sig att det fortfarande finns död, sjukdom och synd trots att Jesus har förlåtit oss, tagit våra sjukdomar på korset och gett oss evigt liv? Varför får vi inte alltid bönesvar? Varför syndar vi fortfarande även efter att vi har blivit förlåtna?

Detta är frågor som jag som pastor ofta får, och jag brukar besvara dem på ungefär samma sätt, nämligen genom att rita den bild du ser här nedan.

Tider

Det korta svaret är att vi som tror på Jesus just nu lever kvar i Världens rike samtidigt som vi har blivit födda på nytt in i Guds rike. Världens rike domineras av våld, synd och död, medan Guds rike domineras av kärlek, förlåtelse och evigt liv. Vi som tror på Jesus har tack vare den helige Ande fått en försmak av Himmelriket men lever samtidigt kvar på denna jord som ett ljus i mörkret. Därför finns det fram tills domedagen (Jesu återkomst) både synd och förlåtelse, både död och liv, både sjukdom och helande. När Jesus kommer tillbaka kommer han att döma synden och låta oss uppstå till evigt liv med en ny uppståndelsekropp.

Det långa svaret är att man skulle kunna dela in jordens och himlens historia i ett antal olika tidsåldrar:

Paradiset

När Gud skapade oss människor så var allt till en början frid och fröjd. Adam och Eva hade en bra relation med Gud, men var som barn som inte kunde skilja mellan gott och ont.

När Adam och Eva syndade genom sin olydnad blev följden och konsekvensen att synd, sjukdom och död blev en tragisk del av mänskligheten.

Världens rike

På grund av synden så är nu “hela världen i den ondes våld” (1 Joh 5:19). På domedagen kommer Jesus att döma Världen och upprätta Guds rike fullt ut, men eftersom alla människor har syndat så kommer ju alla människor att bli dömda. Som tur är för oss så kom Jesus till jorden ett antal tusen år innan domedagen för att erbjuda oss räddning (frälsning) från domen genom att förlåta oss våra synder.

Lagens tidsålder

Mitt i Världens mörker valde Gud att skapa ett folk som skulle få lära sig Guds vilja och som på så sätt kunde bli ett ljus i mörkret för de andra folken. Genom Israel och Lagen kunde de andra folken få lära känna Gud.

Gud gav detta folk sina instruktioner om hur de skulle stävja synden och hålla den i schack, men tyvärr blev resultatet oftast uppror och avfall. Den lag Gud gav Israel gav snarare insikt om synden än frälsning från den. Det blev uppenbart att ingen människa i egen kraft klarar av att sluta synda och behovet av en frälsare blev skriande.

Guds rike

Lagens tidsålder hade sin tid fram till Johannes Döparen (Luk 16:16) och från och med Jesus Kristus så har Guds rike kommit till Världen (Mark 1:15).

När vi bekänner Jesus som vår Herre lämnar vi vårt gamla världsliga liv bakom oss och blir istället födda på nytt in i Guds rike. Denna övergång från Världens rike till Guds rike symboliseras av att vi lägger ner vårt gamla syndiga liv i dopgraven och uppstår till det nya eviga livet.

Alla har vi fötts som syndiga människor i Världens rike och vi kommer alla att dö som syndare. Men om vi tror på Jesus så föds vi på nytt till ett evigt liv och vi blir frälsta från domen på Herrens dag. Men så länge som vi lever kvar här i Världen så har vi vår bräckliga kropp som på grund av synden kommer så småningom att dö.

Som medborgare i Guds rike lever vi inte längre efter Världens rikes lagar utan efter Guds rikes lagar. Vår herre är inte längre Djävulen utan Jesus Kristus. På grund av detta hatar Världen oss och vi riskerar bli förföljda för vår tro. Men detta ska vi inte frukta eftersom Djävulen bara kan skada vår dödliga kropp, men inte vårt eviga liv.

Som medborgare i Guds rike vill Jesus att vi ska leva annorlunda än Världens medborgare. Jesus exemplifierar detta när han i sin Bergspredikan först lyfter fram hur man lever i Världen (ni har hört att det är sagt) för att sen visa på hur vi ska leva i Guds rike (jag säger er): “Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand. Jag säger er: Stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom.” (Matt 5:38–39)

Sättet att bete sig är fundamentalt annorlunda i Världens rike och i Guds rike. I Världen dominerar synd, våld och död. Den som är starkast har mest makt och man hämnas och slår tillbaka. I Världen pågår just nu en ond våldsspiral som bara fortsätter i all evighet. I Världen löser man sina problem genom våld och att slå tillbaka, något som även vi medborgare i Guds rike frestas att göra eftersom även vi är födda i denna Världen och behöver helgas och utvecklas i vår tro. Men det enda sättet att få slut på våld och hämnd är genom att göra precis som Jesus; vänd andra kinden till, slå inte tillbaka, hämnas inte. Men Världen HATAR detta sätt att tänka eftersom Djävulen förlorar all sin makt om vi väljer att förlåta och att inte slå tillbaka. Om våld inte biter blir ju Djävulen maktlös. Enda sättet att få slut på den onda våldsspiralen är genom att någon väljer att förlåta och inte hämnas. Just detta gjorde Jesus på korset. Jesus kunde ha undkommit döden och med hjälp av sina änglar stoppat de romerska soldaterna som fångade honom. Men Jesus valde att ta straffet för våra synder och på så sätt erbjuda förlåtelse för alla som tror på honom.

Som medborgare i Guds rike kanske vi hade hoppats på att få komma till himlen med en gång, men Jesus vill att vi ska vara kvar i Världen som ett ljus i mörkret. När vi kristna samlas i församlingar och predikar Guds ord, ber för sjuka och hjälper våra medmänniskor blir vi som Guds rikes ambassadörer i Världen. Vårt uppdrag är att sprida Guds rike ut över hela världen och berätta för alla människor att man kan få förlåtelse för sina synder genom att tro på Jesus.

Eftersom vi till vår natur är världsliga syndare så går det emot våra instinkter att vilja förlåta eller vända andra kinden till. Men till vår hjälp har vi fått en försmak av himlen i och med den helige Ande. Han hjälper oss i vår svaghet och formar oss efter Jesu bild så att vi blir mer och mer lika Jesus. Till en början kan det låta helt skogstokigt att inte vilja slå tillbaka när någon slår oss, men ju mer vi mognar i vår tro förstår vi att våld är en del av Världens rike och att vi nu tillhör Guds rike.

Himlen

Guds rike och Himmelriket är två synonyma ord som betyder samma sak. I och med Jesus så har Himlen kommit till jorden. Redan här och nu kan vi få smaka på allt det goda som Himlen har att erbjuda. Redan nu kan vi få se helanden, förlåtelse och kärlek. Men eftersom vi lever kvar i Världens rike så kommer vi även samtidigt få se synd, död och sjukdom (Upp 21:1–5).

Men i Uppenbarelseboken kan vi läsa om hur det kommer att vara efter domedagen, den dag då Jesus dömer synden och fullständigt upprättar sitt rike. Från den dagen komemr det inte längre att finnas någon sorg, död, sjukdom eller plåga. Från den dagen kommer vi att åter få vara med Gud, så som det var i Paradiset, fast nu även med Kunskap om Gud.

Tills dess får vi arbeta för att utbreda Guds rike i Världen samtidigt som vi ber den bön som Jesus lärde oss:

Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.” (Matt 6:10)

 

33Ännu en liknelse framställde han för dem: ”Himmelriket är likt en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl, till dess alltsammans blir syrat.” 34Allt detta talade Jesus till folket i liknelser. Han talade endast i liknelser till dem, 35för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten: Jag vill öppna min mun för att tala i liknelser. Jag skall förkunna vad som har varit dolt sedan världens skapelse.” 

 • ”Himmelriket är likt en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl, till dess alltsammans blir syrat.”
  • Om ”åkern” var en kontroversiell bild för judarna i vers 31 så var även ordet ”surdeg” ett laddat och kontroversiellt ord. Surdeg symboliserade ofta ondska i Gamla Testamentet och fick heller inte användas under firandet av påsken. Även i Nya Testamentet används surdeg som symbol för något negativt när Jesus varnar för fariséernas och sadducéernas lära.
  • Det är ingen liten mängd deg som Jesus beskriver, det blir nämligen 50 kg bröd, vilket är tillräckligt för en festmåltid. Så återigen ser vi att Jesus börjar med något försvinnande litet för att beskriva Guds rikes ringa begynnelse men tar i med stora mått för att beskriva resultatet av Guds rike. Det är det här som är en av ”himmelrikets hemligheter” som de som inte är kristna inte förstår. Till en början kan Guds rike anses vara obetydligt och inte värt att lägga märke till, men med tiden kommer det att växa sig starkare och större än någon kunde ana.
  • Om liknelsen om senapsfröet beskriver Guds rikes stora tillväxt så beskriver liknelsen om surdegen även Guds rikes kraft att förvandla. Degen blir inte bara större, den blir även helt genomsyrad av surdegen. Inte nog med att Guds rike bara kommer att växa sig stort, det kommer också, likt surdegen som genomsyrar hela degen, även genomsyra hela samhället.
 • Nu när det har gått 2000 år sen Jesus berättade de här liknelserna måste man ju fråga sig om tidens gång har bekräftat Jesus ord? Min enkla slutsats är att Guds rike har växt ofantligt mycket från att ha varit en samling fiskare från den galileiska landsbygden till att nu vara den största religion världen någonsin skådat med drygt 2 miljarder trosbekännare från i stort sett alla folk världen över. Så storleksmässigt och antalsmässigt stämmer Jesus liknelser väldigt bra med hur världen ser ut idag även om det naturligtvis finns mycket kvar att göra. Missionsorganisationer världen över arbetar för att slutgiltigt nå ut med evangelium till jordens alla folk.
  • Har Guds rike genomsyrat samhället? Man kan konstatera att FN:s ”Allmänna Förklaring till Mänskliga Rättigheter” helt klart har påverkats av de tio budorden. I de flesta av de europeiska länderna finns det politiska partier med kristen grund. Församlingar och missionsorganisationer jobbar aktivt med att inte bara sprida budskapet om frälsning utan även jobba för mänskliga rättigheter, jordbruksreformer och bättre sjukvård världen över.
  • Vad får dessa liknelser för konsekvenser för oss idag? Jo, även vi måste arbeta för Guds rikes spridning även om vi inte omedelbart ser resultat och även om vi får lida för Guds rike.

Copyright 2013 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

31Han framställde också en annan liknelse för dem: ”Himmelriket är likt ett senapskorn, som en man tar och sår i sin åker. 32Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo i grenarna.” 

 • 31Han framställde också en annan liknelse för dem: ”Himmelriket är likt ett senapskorn, som en man tar och sår i sin åker.
  • När vi tolkar den här texten måste vi ha en ödmjuk och respektabel inställning eftersom Jesus, i motsats till många andra liknelser, faktiskt aldrig förklarade dessa två. Men för att göra en så bra tolkning som möjligt så är det viktigt att förstå vad de ursprungliga åhörarna hörde när de lyssnade på Jesus. I dessa liknelser använder Jesus ett antal begrepp som för judarna hade en viss laddning, och det framgår på tre olika ställen att Matteus riktar sig till just judar i den här texten:
   • I den här texten framgår det på tre ställen att Matteus läsare var judar. Bland judarna fanns vid Jesu tid en stor förväntan på att Messias snart skulle komma och etablera Guds rike på jorden. Matteus försöker visa för sina judiska läsare att Guds rike, istället för att komma omedelbart på en gång, “växer” fram som surdeg i en deg eller som ett senapskorn som blir ett träd.
   • En andra antydan på Matteus judiska publik är att Matteus väljer att skriva “himmelriket” istället för “Guds rike, eftersom judar inte uttalade Guds namn.
   • En tredje antydan på att Matteus skrev för en judisk publik är det faktum att Matteus konstigt nog skriver att “trädgårdsväxten” senapskornet planteras i en “åker”. En trädgårdsväxt borde ju onekligen planteras i en trädgård, inte ute på en åker. Enligt Donald A Hagner så var det en rabbinsk lära att judarna inte fick plantera senapskorn i sin trädgård och var således tvungna att plantera det ute på åkern om de ville ha ett senapsträd. Lukas evangelium, som troligtvis skrevs framförallt till hedningar, använder i sin text om samma liknelse, ordet “trädgård” istället för ordet ”åker” och Markus evangelium, som troligtvis skrevs både till judar och hedningar, skriver varken eller.
   • Begreppet ”åker” kan också symbolisera att Guds rike inte kommer att växa sig stort i Guds ”trädgård”; Israel, utan istället växa sig stort bland hedningarna, utanför trädgården. Symboliken stämmer väl överens med Matteus i övrigt starka betoning på att Guds rike ska spridas bland alla folk, inte bara bland judarna. Man kan nog utgå ifrån att de judiska åhörare som hörde liknelsen och de som senare läste Matteus evangelium reagerade starkt på det faktum att Guds rike planterades ute på åkern.
 • 32Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo i grenarna.”
  • Senapskornet var i dåtidens Palestina det minsta synliga fröet och hade dessutom blivit till ett ordspråk för litenhet. Det är därför inte särskilt långsökt av Jesus att använda sig av just senapsfröet när han ville illustrera himmelrikets ringa begynnelse. Idag är vi tack vare vetenskapen väl medvetna m att senapskornet inte är det minsta av alla frön, men det var inte Jesus syfte att beskriva en korrekt naturvetenskaplig sanning. Jesus ville lyfta fram den överdrivna kontrasten för att skapa en reaktion hos åhörarna. På samma sätt är liknelsen om fåglarna som bygger bo i trädet inte en helt korrekt naturvetenskaplig beskrivning eftersom fåglar bygger bo på våren och senapsfröet inte har hunnit växa sig så stort än.
  • Jesus tal om himlens fåglar som bygger bo bland grenarna är förbluffande likt den syn som profeten Daniel beskriver i sitt fjärde kapitel och där fåglarna representerar hedningar. Eftersom både Jesus, Matteus och de judiska åhörarna och läsarna mycket väl kände till Daniels syn och visste att fåglarna i den synen symboliserade hedningar från alla folk så är det inte speciellt långsökt att de alla förstod att det var hedningar som kommer att kunna bygga bo i Guds rike. Lägg där till att senapsfröet planterades utanför ”trädgården” så är det svårt att inte dra slutsatsen att Guds rike kommer att planteras utanför Israel och där växa sig större än det var i Israel. Det stämmer ju dessutom väl överens med det historiska faktum att församlingen/Guds rike började i en mycket ringa skala och växte sig sedermera enormt stort utanför det egenliga Israel och snart även bland jordens alla folk. Min tolkning är att båda de här liknelserna symboliserar församlingens utbredande.

Copyright 2013 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

På Jesu tid var det judiska folket ockuperat av Rom och det fanns en stor förväntan på att Gud skulle ingripa genom att sända en Messias som skulle köra ut romarna och återupprätta Israel som en mäktig nation igen. När Jesus träder fram och predikar om Guds rike så tror många att Jesus är denne Messias som med våld ska köra ut romarna och folket försöker även göra honom till kung med våld. Jesus motsätter sig dock detta och predikar att Guds rike inte kommer att komma som folket har tänkt sig, utan på ett helt annat sätt. Istället för krig mot romarna predikar Jesus fred och att man ska vända andra kinden till. Anledningen till detta är att Guds rike inte bara är till för Israel, utan alla nationer ska få del av Messias och Guds rike.

Basileia

De tre begreppen “himmelriket”, “Guds rike” och “riket” används synonymt. När det står ”rike” på svenska så står det ”basileia” på grekiska. Det ordet används för att beskriva en kungs värdighet men även för att beskriva kungens territoriella område, hans kungadöme. Matteus specifika användning av just “himmel”-riket kan syfta på att det är tal om regerande, snarare än område och kan också syfta på att det är ett rike som kommer till jorden ovanifrån, från himlen, och att det inte kan skapas av människor.  Att Matteus väljer att skriva himmelriket istället för Guds rike kan också kopplas till att Matteus var en jude som skrev för en judisk läsekrets. Det judiska folket uttalade inte Guds namn i respekt för Guds helighet. Istället för att uttala Guds namn så kunde de säga ”herre” alternativt platsen där han bodde, alltså ”himlen”.

Den viktiga frågan som ställs angående Guds rike är om man tillhör Guds rike eller inte. Det viktiga är inte att försöka skapa Guds rike utan att tålmodigt låta Gud få verka. Det är ett mirakel att Guds rike formas och växer.

Det finns ett nära samband mellan “Guds rike” och Jesus själv. När Guds rike kom till jorden var det i form av Jesus och vi inväntar Jesu återkomst likväl som vi inväntar det framtida Guds rike.

Vad de olika bibliska författarna skriver om Guds rike

Matteus beskriver himmelriket som att det började tränga fram i och med Johannes Döparens gärning. För att få komma in i himmelriket behöver man omvända sig, bli som barn och ha stor rättfärdighet, och det är svårt för rika att komma in i himmelriket. Väl inne i himmelriket är man fattig i anden, förföljd och får uppdraget att förkunna om himmelriket. Liknelserna beskriver ofta himmelrikets ringa begynnelse men samtidigt dess stora slutprodukt.

Markus beskriver Guds rike som att många vid Jesus tid väntade på Guds rike. När Jesus kom förkunnade han att Guds rike är nära, det tillhör sådana som barnen och det är svårt för rika att komma in. Jesus kommer inte att dricka vin igen förrän i Guds rike.

Lukas beskriver Guds rike som att det hade sin start i och med Johannes Döparen men att det samtidigt är något framtida. Folk väntade på att få se Guds rike komma fysiskt och lärjungarna trodde felaktigt att Jesus skulle upprätta Guds rike när han gick sin sista vandring till Jerusalem. Jesus var sänd för att förkunna budskapet om Guds rike och att det tillhör barnen och de fattiga. Jesus menade också att man inte kan se Guds rike utan att det finns inom de troende och att lärjungarna ska förkunna om Guds rike. Jesus kommer inte att äta påskmåltiden igen förrän den får sin fullkomning i Guds rike och Lukas talar också om en måltid där folk från alla väderstreck kommer att komma för att ligga till bords i Guds rike.

Lukas fortsätter att skriva om Guds rike i Apostlagärningarna och att Jesus talade om Guds rike för lärjungarna efter sin uppståndelse. Filippos predikade om Guds rike i Samarien vilket ledde till att folk döpte sig och Paulus undervisar om att man måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike.

Paulus skriver i sina brev om att Guds rike inte är mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande och att inga orättfärdiga får ärva Guds rike. Guds rike är inte ord, utan kraft och det är Gud som kallar de troende till Guds rike och även förklarar dem värdiga för Guds rike.

Det intressanta med Hebréerbrevet är att den för oss okände författaren citerar Psalm 45:6 vilket ger oss en ledtråd till att talet om riket inte var något nytt som Jesus kom för att förkunna. Även profeten Obadja skriver i vers 21 att ”riket skall tillhöra Herren”.

Jakob poängterar slutligen att Gud har valt ut de fattiga att ärva Guds rike.

Sammanfattning

Hos judarna fanns för 2000 år sedan en förväntan om att Guds rike snart skulle komma. Johannes Döparen proklamerade att himmelriket är nära och det kom sen också i och med att Jesus trädde fram som Messias. För att få komma in i himmelriket krävs omvändelse och att bli som ett barn. Gud kommer att kasta ut fariséerna från riket och istället ge det som arvedel åt de fattiga. Väl inne i himmelriket kommer man både att lida och att förkunna om himmelriket för andra. Vi väntar dock på att få se himmelriket i sin fullbordan där en måltid kommer att äga rum med Jesus och alla troende.

28En av de skriftlärda som hörde dem diskutera fann att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram till honom och frågade: ”Vilket är det största av alla buden?” 29Jesus svarade: ”Det största är detta: Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en, 30och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. 31Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa.” 32Den skriftlärde sade: ”Du har rätt, Mästare, det är sant som du säger. Han är en, och det finns ingen annan än han. 33Och att älska honom av hela sitt hjärta och av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer.” 34När Jesus hörde att mannen hade svarat förståndigt, sade han till honom: ”Du är inte långt från Guds rike.” Sedan vågade ingen fråga honom längre.”

 • Vilket är det största av alla buden?
  • Mose Lag har 613 bud och även om de alla skulle hållas så brukade fariséerna diskutera vilka av dessa bud som var viktigast.
  • I Talmud skriver rabbi Simlai: ”Mose gav Israel 613 bud, David minskade dem till elva (Psalm 15), Jesaja till sex (Jes 33:15-16), Mika till tre (Mika 6:8), Jesaja igen till två (Jes 56:1); men det var Habackuk som gav det viktigaste budet: ”Den rättfärdige skall leva genom sin tro.” (Hab 2:4). (Makkot 23b-24a).
 • Jesus svarade: ”Det största är detta: Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en, och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa.
  • Jesus citerar ”Shema”; Israels trosbekännelse som reciterades två till tre gånger per dag (5 Mose 6:4).
  • Det första och största budet går ut på att ”älska Gud” och gör vi det så kommer lydnaden att automatiskt följa.
   • Augustinus av Hippo (354-430) lär ha sagt ”Älska Gud och gör vad du vill.”
  • Jesus försöker visa för den skriftlärde vad som är själva “syftet med Lagen”. Syftet med Lagen är inte att straffa den som överträder Lagen utan att Israels folk ska älska Gud och älska sina medmänniskor. Men för att lyckas åstadkomma denna kärlek till Gud och till medmänniskan instiftade Gud regler och lagar som förhindrade att Israels folk behandlade Gud och medmänniska illa.
  • När Jesus i sin Bergspredikan säger att han inte har kommit för att upphäva Lagen utan för att uppfylla den (Matt 5:17), så menar han att han inte har kommit för att ta bort Lagen utan för att lyfta fram syftet med Lagen. Istället för att satsa på att straffa de som överträder Lagen anser Jesus att vi ska satsa på att uppfylla syftet med Lagen.  Istället för att ge igen “öga för öga”, så undervisar Jesus oss att vi ska “vända andra kinden till”. På så sätt visar vi kärlek till våra medmänniskor och uppfyller Lagens egentliga syfte istället för att satsa vår tid på att leta efter de som har överträtt Lagen.
  • Om en kristen försöker uppfylla Lagen genom att följa alla regler och lagar i Lagen, då kommer den kristne att misslyckas med att uppfylla Lagen. En kristen bör istället satsa på att uppfylla Lagens syfte genom att älska Gud och sin medmänniska. Då uppfyller den kristne automatiskt Lagen.
  • Med andra ord: istället för att straffa de som har överträtt Lagen ska vi uppfylla Lagen genom att göra det goda. Istället för att ge igen öga för öga, ska vi vända andra kinden till.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

17 När Jesus fortsatte sin vandring, sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade: ”Gode Mästare, vad skall jag göra för att ärva evigt liv?” 18 Jesus sade till honom: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. 19 Buden känner du: Du skall inte mörda, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Hedra din far och din mor.” 20 Mannen sade: ”Mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung.” 21 Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sade: ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig.” 22 Vid de orden blev mannen illa till mods och gick bedrövad sin väg, ty han ägde mycket. 23 Jesus såg sig omkring och sade till sina lärjungar: ”Hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike!” 24 Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sade än en gång till dem: ”Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! 25 Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” 26 Då blev de ännu mer förskräckta och sade till varandra: ”Vem kan då bli frälst?” 27 Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.” 28 Petrus sade till honom: ”Se, vi har lämnat allt och följt dig.” 29 Jesus sade: ”Amen säger jag er: Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull 30 utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och i den kommande tidsåldern evigt liv. 31 Men många som är de första skall bli de sista, och de som är de sista skall bli de första.” 

 • När Jesus fortsatte sin vandring, sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade: ”Gode Mästare, vad skall jag göra för att ärva evigt liv?”
  • Mannen är ivrig och respektfull och kommer till Jesus för att få veta vad han ska göra för att ärva evigt liv. På samma sätt bör vi komma till Jesus för att lära oss mer om Guds rike.
  • Mannen visar dock att han tror att evigt liv är något man kan förtjäna genom att ”göra” något vilket blir en tydlig kontrast till vad Jesus sa om hur man tar emot Guds rike i Markus 10:15.
   • Om man tror att man kan få evigt liv genom att själv göra något missar man möjligheten att låta Jesus vara ens personliga frälsare.
   • För att bli frälst och få evigt liv så finns det inga goda gärningar man kan ”göra” för att förtjäna det eviga livet utan man måste ta emot frälsningen som en gratis gåva från Gud. I samma ögonblick som man betalar något för en gratis gåva så är den ju inte längre en gratis gåva.
   • Man ska under inga omständigheter prestera goda gärningar i syfte att få bli frälst, däremot kan man med fördel göra goda gärningar för att man älskar sina medmänniskor.
 • Jesus sade till honom: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud.
  • Jesus förnekar inte sin egen gudomlighet här utan bekräftar den. Eftersom bara Gud är helt igenom god och den här mannen kallar Jesus för god så utmanar Jesus mannen till att tänka efter vad hans bekännelse egentligen innebär. Jesus förnekar inte att han faktiskt är helt igenom god utan frågar istället mannen om det är detta han menar när han kallar Jesus för god. Eftersom Jesus är helt utan synd (Joh 8:46) och helt igenom god så är detta ett indirekt bevis för att Jesus är Gud.
   • Mannen tar senare bort ordet ”god” när han tilltalar Jesus.
  • Även om det inte uttryckligen står att Jesus är Gud i Markus evangelium så visar Markus detta indirekt när han beskriver hur Jesus gör sådant som bara Gud kan göra (Mark 2:7, Mark 4:41, Mark 10:18).
 • Buden känner du: Du skall inte mörda, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Hedra din far och din mor.”
  • Jesus citerar de bud som handlar om hur man behandlar sina medmänniskor (2 Mose 20:12-16).
 • Mannen sade: ”Mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung.”
  • Den traditionella synen på Lagen var att man inte skulle bryta mot buden. Jesus vänder dock på steken i sin Bergspredikan och lyfter fram att själva syftet med Lagen inte är att man ska fokusera på att försöka undvika att bryta mot buden utan att man istället ska aktivt göra gott mot sina medmänniskor (Matt 5-7).
  • Ingen människa kan lyckas hålla hela Lagen eftersom man bryter mot Lagen även när man i sitt hjärta behandlar sin medmänniska illa.
 • ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig.” Vid de orden blev mannen illa till mods och gick bedrövad sin väg, ty han ägde mycket.
  • Visserligen hade mannen, åtminstone enligt sig själv, hållit alla de bud som Jesus räknade upp, men det viktigaste förmådde han inte hålla (Matt 22:36-38).
  • Mannen var inte beredd att sälja allt han ägde för att få evigt liv vilket visar att han varken älskade Gud av hela sitt hjärta eller sina medmänniskor (de fattiga) som sig själv och därmed bröt mot det första av buden (2 Mose 20:3) och syftet med hela Lagen (Matt 22:36-40).
  • Mannen trodde felaktigt att han kunde ”göra” något för att få ärva evigt liv. Eftersom det inte går att ”göra” något eller ”prestera” något för att få evigt liv så visar Jesus den här mannen hur omöjligt svårt det är att få evigt liv genom att ”göra” något. Om mannen hade sålt allt han ägde så hade han gjort allt han själv kunde ”göra” för att få ärva evigt liv och förhoppningsvis då insett att det enda som egentligen krävs är att han gratis tar emot den nåd som Jesus erbjuder.
 • ”Hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike!”
  • Att vara rik behöver inte nödvändigtvis betyda att man är välsignad av Gud, tvärtom så visar Jesus istället att det är svårt för de rika att komma in i Guds rike.
   • Paulus skriver att de som strävar efter att bli rika råkar ut för begär som leder till undergång (1 Tim 6:9–10).
  • Mannen som är rik ville själv förtjäna sitt eviga liv men gick därmed miste om det. Jesus lyfter istället fram att bara de som är som barn kan komma in i Guds rike eftersom de inte tror att de förtjänar Guds rike utan villigt tar emot det gratis.
   • Mannen var rik och behövde därmed inte Gud. Barn äger inget och är därför beroende av sina föräldrar.
 • ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.”
  • Det är omöjligt för människor att frälsa sig själva genom att göra goda gärningar. Vi är alla beroende av att Gud själv frälser oss. Denna frälsning kan bara tas emot med öppna armar utan motprestation genom tron på Jesus.
 • Petrus sade till honom: ”Se, vi har lämnat allt och följt dig.”
  • Även om den rike mannen inte förmådde lämna allt för att följa Jesus så vill Petrus lyfta fram att lärjungarna minsann har gjort detta och undrar följaktligen vad de skulle få för belöning för detta.
  • Lärjungarna hade ofta en felaktig förståelse om vem Jesus var och vad det innebar att följa honom. Detta var dock ingen katastrof så länge som de åtminstone följde Jesus eftersom han då kunde lära dem allt mer gradvis och efterhand.
   • På samma sätt bör vi idag vara ödmjuka inför att vi inte alltid har en helt korrekt förståelse av vem Jesus är och vad det innebär att följa honom men att det viktigaste ändå är att vi stannar hos honom och försöker följa honom efter bästa förmåga.
 • Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull utan att få hundrafalt igen.
  • Även om man mister sin familjegemenskap när man väljer att följa Jesus så kommer församlingen att bli den nya gemenskapen (Mark 3:31–35).

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.