Den förlorade sonen

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Lukas 15:11-32 Introduktion: I liknelsen om den förlorade sonen ser vi Guds gränslösa kärlek, barmhärtighet och förlåtelse till dem som ångrar sig och återvänder till honom. Den lär oss om vikten av ödmjukhet, ånger och försoningens glädje i vår relation till Gud och andra. Nyckelvers: “för min son var död men har fått liv igen, han var förlorad men …

Liknelsen om den stora måltiden

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Lukas 14:15–24 Introduktion: Den här liknelsen hur viktigt det är att svara på Guds inbjudan till frälsning och vilka konsekvenser det får om man ursäktar sig eller avvisar hans erbjudande. Dessutom belyser liknelsen Guds önskan att alla människor ska komma till honom, oavsett deras status eller bakgrund. Nyckelvers: “Då sade herren till sin tjänare: Gå ut på vägar och …

Liknelsen om bröllopsfesten

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Lukas 14:7–14 Introduktion: Den här liknelsen lär oss ödmjukhet och vikten av gästfrihet. Vi lär oss vikten av ödmjukhet i vårt samspel med andra, liksom betydelsen av att tjäna snarare än att söka erkännande eller status. Dessutom betonar liknelsen den inkluderande karaktären hos Guds rike, där alla är inbjudna att ta del av festen. Nyckelvers: “Var och en som …

Liknelsen om den obarmhärtige tjänaren

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Matt 18:21-35 Introduktion: Den här liknelsen lär oss om nödvändigheten av att förlåta. Precis som Gud generöst förlåter våra enorma skulder (synder) måste vi också förlåta andra, oavsett hur mycket de har gjort oss illa. Vi lär oss om hur gränslös Guds förlåtelse är och att vi också måste förlåta andra och efterlikna Guds nåd i våra relationer. Nyckelvers: …

Liknelsen om såningsmannen

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Markus 4:1–20 Introduktion: Liknelsen om såningsmannen illustrerar de olika reaktioner som människor har på budskapet om Guds rike. Berättelsen betonar vikten av våra hjärtans tillstånd när det gäller att ta emot och vårda Guds ord, och understryker att endast ett mottagligt och uthålligt hjärta kan bära varaktig frukt. Nyckelvers: “Men de hos vilka säden faller i god jord, det …

Matteus 13:33-35 – Liknelsen om surdegen

Christian MölkBibelkommentarer, Matteus 1 Comment

33Ännu en liknelse framställde han för dem: ”Himmelriket är likt en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl, till dess alltsammans blir syrat.” 34Allt detta talade Jesus till folket i liknelser. Han talade endast i liknelser till dem, 35för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten: Jag vill öppna min mun för att …

Matteus 13:31-32 – Liknelsen om senapskornet

Christian MölkBibelkommentarer, Matteus Leave a Comment

“31Han framställde också en annan liknelse för dem: ”Himmelriket är likt ett senapskorn, som en man tar och sår i sin åker. 32Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo i grenarna.”  31Han framställde också en annan …

Markus 13:24-37 – Människosonens återkomst

Christian MölkMarkus Leave a Comment

24 Men i de dagarna, efter denna nöd, skall solen förmörkas, och månen skall inte ge sitt sken. 25 Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 26 Då skall man få se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. 27 Och då skall han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, …