Bibelstudium

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalGud har välsignat sitt folk med Skriften, Guds ord. I Bibeln kan man finna kunskap om Gud och lära sig hur man ska leva som troende. Varje enskild kristen uppmanas av Gud att med den helige Ande som hjälpare studera och begrunda Guds ord och låta texten påverka livet. När man som enskild troende upptäcker någonting i Bibeln uppmanas man att dela med sig så att det kan få bli uppbyggligt även för någon annan. Gud har även utrustat somliga till att vara Bibellärare och betjäna församlingen med sund Bibelundervisning.

Bibelord

16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet” (2 Tim 3:16)

Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken så att ni genom den växer upp till frälsning, när ni nu har smakat att Herren är god.” (1 Pet 2:2–3)

10 Redan samma natt skickade bröderna i väg både Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. 11 Folket där var öppnare än de i Tessalonike. De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i Skrifterna för att se om det stämde.” (Apg 17:10–11)

Stora är Herrens gärningar, de begrundas av alla som älskar dem.” (Ps 111:2)

Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning, för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger.” (Rom 15:4)

26 Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er.” (Joh 14:26)

10 Esra hade vänt sitt hjärta till att studera Herrens lag och leva efter den och lära ut lag och rätt i Israel.” (Esr 7:10)

11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare” (Ef 4:11)

1 Mina bröder, inte många av er bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom.” (Jak 3:1)

Men den som får undervisning i ordet ska dela med sig av allt gott till den som undervisar honom.” (Gal 6:6)

27 Men smörjelsen som ni har fått av honom förblir i er, och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt, och den är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.” (1 Joh 2:27)

16 Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan.” (Kol 3:16)

16 Dina ord kom och jag åt dem, ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje, för jag är uppkallad efter ditt namn, Herre Gud Sebaot.” (Jer 15:16)

Samtalsfrågor

  1. Hur studerar man Bibeln?
  2. Bör alla kristna studera Bibeln?
  3. Varför behövs ”lärartjänsten” i församlingen?
  4. Har du upptäckt något i Bibeln som du vill dela med dig av?
  5. Hur blir vi mer som de kristna i Berea?

Fler intressanta bibelord

Esr 7:6, Ords 2:1–5, Ords 4:5, 2 Tim 2:15, Jes 8:20, 1 Kor 10:11, Joh 16:13, 1 Kor 14:26

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.