Psalm 4 – Guds frid är bättre än mänsklig rikedom

Christian MölkPsaltaren Leave a Comment

1 För sångmästaren, till stränginstrument. En psalm av David. 2 Svara mig när jag ropar, du min rättfärdighets Gud. När jag är trängd, ger du mig utrymme. Var mig nådig och hör min bön. 3 Ni barn till höga herrar, hur länge skall ni kränka min heder? Hur länge skall ni älska tomhet och fara efter lögn? Sela. 4 Ni …

Psalm 1 – Den salige

Christian MölkPsaltaren Leave a Comment

Psaltaren, med sina fem sångböcker, står som en parallell till Torah, de fem Moseböckerna. Om Torah är Guds ord till sitt folk så är Psaltaren folkets gensvar till Gud. Psaltartexterna är ofta utformade som sånger/böner/bekännelser och även om vi på grund av tidens gång inte längre vet exakt hur dessa psalmer sjöngs så är dess ord och innehåll tidlöst och …