Bibeln i korthet

Christian MölkBibeln, Teologi, Vanliga frågor Leave a Comment

Ladda hem denna artikel i utskriftsvänligt pdf-format: Bibeln i korthet.

Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande varelser. Som kronan på verket skapade Gud mannen och kvinnan till sin avbild och gav dem i uppdrag att föröka sig och att förvalta Guds vackra skapelse. I paradiset levde människan inledningsvis gott och hade en naturlig gemenskap med Gud. Så småningom vände sig dock människan bort från Gud och syndade. Konsekvensen av detta blev att människan blev utkastad från paradiset och tvingades acceptera en tillvaro utan gemenskap med Gud och där synd, sjukdomar och död är en vardaglig verklighet.

Gud hade dock redan innan skapelsen bestämt sig för att rädda mänskligheten genom att när tiden är inne sända Sonen till världen. Gud väljer ut Abraham och Sara att bli stamföräldrar till Guds utvalda folk Israel, ett folk som på olika sätt ska få visa Guds vilja på jorden och som ska vara det folk som Sonen framöver kommer att födas in i.

Efter en hungersnöd flyttar Israels folk till Egypten där de efter en tid blir Faraos slavar. Efter 400 års slaveri uppenbarar sig Gud för Mose under namnet ”Jag är den Jag är” (Herren) och befriar sitt folk från slaveriet i Egypten. Vid berget Sinai ger Herren Gud Lagen till sitt folk och ingår förbund med dem. Gud lovar att vara Israels Gud och Israel lovar att följa Lagen. Gud lovar att ge Israel det till Abraham utlovade landområdet och beskydda Israel från alla fiender och Israel lovar att hålla sig till sin Gud, annars kommer de att förlora mot sina fiender och bli utkastade från sitt landområde.

Israel intar landet under ledning av Josua och delar upp området mellan sina tolv stammar. Gud väljer ut Jerusalem som platsen där Israel ska bygga ett tempel för att tillbe Gud. Tanken är att Israel, Jerusalem och templet ska fungera som ett ljus för alla andra folk och riken i världen. När andra folk ser på Israel så bör de förstå att det bara finns en Gud och att han har sitt tempel i Jerusalem. När andra folk kommer till Jerusalem så får de möjlighet att lära sig mer om Israels Gud och hur också de kan få tillhöra Guds folk.

Under denna tid ger Gud Gamla Testamentet till sitt folk. Den första delen är Torah (även känt som Lagen eller de 5 Moseböckerna) där Guds regler, instruktioner och lagar finns. Den andra delen är Profeterna, där sättet att följa Lagen tillämpas i nya tider. Den tredje delen är Vishetslitteraturen, där Israels respons till Lagen finns i form av bl.a. sånger, dikter och ordspråk.

Åren går och Israel pendlar mellan avfall, omvändelse och befrielse. Så fort Israel har fred och rikedom i sitt eget land så avfaller de från Gud och börjar tillbe andra gudar. Som en konsekvens av detta får andra länder makt över Israel som då vänder tillbaka till Herren Gud och ber om hjälp. Gud väljer då ut en specifik person som han fyller med sin Ande och som med hjälp av Guds kraft befriar och återupprättar Israel.

Under alla dessa år så har Gud, trots Israels avfall, alltid bevarat en liten skara människor som trofast har hållit sig till Gud och inte övergett förbundet. Denna utvalda skara är ofta förföljd, får lida för sin tro och tvingas samlas i små grupper.

Till slut går Israel så långt bort ifrån Gud att de är nära att totalt bryta förbundet. Gud sänder sina profeter för att varna Israel, men Israel omvänder sig bara sporadiskt. Till slut har Israel gått så långt bort från Gud att 10 av Israels 12 stammar helt går förlorade och de två andra, Juda och Benjamin, sänds bort i fångenskap i Babylon. Efter 70 år låter Gud de två stammarna komma tillbaka till sitt landområde, men något har definitivt hänt i relationen mellan Gud och det kvarvarande Israel. Israel får bygga upp sitt tempel igen men efter det så är tystnaden total i väntan på Messias och ett nytt, bättre förbund.

Efter 400 års tystnad kommer Gud själv ner till jorden och föds i all enkelhet i ett stall i Bethlehem. Jesus växer upp i den föraktade staden Nazareth och vid omkring 30 års ålder påbörjar han sin offentliga verksamhet. Jesus går runt i Israel och predikar att Guds rike nu är här och demonstrerar detta genom att bota sjuka, driva ut demoner och upprätta alla sorters människor. Jesus får många efterföljare och uppmanar alla att omvända sig från sina synder och att döpa sig. Av sina lärjungar väljer Jesus ut tolv till att bli apostlar som får djupare undervisning än övriga. Jesus undervisar Israel att de lyder Lagen om de älskar Gud av hela sitt hjärta och älskar sin medmänniska som sig själv.

Efter tre år, där Jesus har utmanat Israels ledarskap genom att avslöja deras falska gudsfruktan, upprättat vanliga, enkla människor och på alla sätt demonstrerat hur Gud vill att människan ska leva, påbörjar Jesus sin vandring mot Jerusalem där han kommer att dö på korset. På vägen till Jerusalem utmanar han alla människor att bli lärjungar genom att omvända sig från sina synder, tro på Jesus och döpa sig i vatten. Alla som tror på Jesus blir en del av Guds rike och utlovas frälsning från döden och evigt liv i himlen tillsammans med Gud.

Människan är från början skapad till Guds avbild men förstörd p.g.a. synden. Gud själv blev människa och ju mer vi ser på Jesus och försöker bli som han så formas vi till att åter bli det vi är skapade till att vara; Guds avbild. Jesus, själv Gud, är av förklarliga skäl därmed Guds perfekta avbild. Men trots att Gud själv kom ner till jorden så fortsätter mänskligheten att göra uppror mot Gud. När Jesus kommer till Jerusalem så förråds han av en av sina egna apostlar och döms till döden av både Guds eget folk Israel, men även av det världsliga Romarriket. Trots att Jesus är oskyldig och aldrig har syndat så korsfästs han och dör en mycket plågsam död. När Jesus dör på korset offrar han sig för hela mänskligheten och tar på sig straffet för mänsklighetens synder. På så sätt försonas alla människor som väljer att tro på Jesus med Gud och blir befriade från sina synder. Människan kan åter få gemenskap med Gud. I paradiset var människan oskyldig men syndade och vände sig bort från Gud. I och med Jesu död på korset så stiftas ett nytt förbund mellan Gud och människa. Alla som vill kan vända sig till Gud och få sina synder förlåtna. Istället för att som tidigare ha tvingats lyda Lagens alla regler så ger Gud nu av sin egen Ande till alla som tror på Jesus. Då blir det möjligt att frivilligt älska Gud av hela sitt hjärta och sin medmänniska som sig själv.

Efter tre dagar i graven uppstår Jesus från döden och visar sig för sina lärjungar. Jesus ger sina lärjungar uppdraget att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Tidigare måste hela världen komma till Jerusalem för att höra om Gud. Nu skulle budskapet om frälsning utgå från Jerusalem och spridas ut över hela världen. För att klara detta ofantliga uppdrag ger Jesus sin helige Ande, Hjälparen, till alla lärjungar. Tidigare fick bara enstaka befriare eller profeter del av Guds kraft, nu får alla Jesus lärjungar Guds Ande.

Trots att Jesus lärjungar nu har fått förlåtelse för sina synder så brottas de ändå med synd och allehanda problem.  Guds rike har kommit, men ännu inte fullt ut. Trots att Jesus besegrade synden genom sin död på korset så finns fortfarande synd, sjukdomar och död kvar på jorden. Jesus berättar för sina lärjungar att han snart ska komma tillbaka och då kommer detta att helt försvinna. Fram till dess får lärjungarna leva kvar i en tillvaro som präglas av synd, men också av förlåtelse. Deras uppdrag är att vittna för alla människor att Guds rike har kommit till jorden och att alla kan få sina synder förlåtna genom att tro på Jesus.

På alla platser där lärjungarna sprider evangeliet, det glada budskapet om Jesus, samlas de troende till en församling för att fira gudstjänst tillsammans.   Än idag döper sig alla som tror på Jesus och blir på så sätt medlemmar i församlingen. Än idag minns vi att Jesus dog för oss på korset genom att fira nattvard tillsammans. Brödet symboliserar att alla vi som tror på Jesus hör ihop och är en del av samma gemenskap. Vinet symboliserar Jesu blod när han dog för våra synder. Än idag är församlingen kallad att gå ut i hela världen och berätta om Jesus och bjuda in alla att tro på Jesus och bli hans lärjungar.

Vill du också bli en lärjunge till Jesus? Vill du också få dina synder förlåtna? Vill du också bli en del av en församling? Hör gärna av dig så hjälper jag dig: Kontakt.

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.