Lukas 19:1-10 – Jesus hos publikanen Sackeus

1Jesus kom därefter in i Jeriko och vandrade genom staden. 2Och se, där fanns en man som hette Sackeus och var förman vid tullen, och han var rik. 3Han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkskarans skull, ty han var liten till växten. 4Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att kunna …

Lukas 10:38-42 – Jesus hos Marta och Maria

38Medan de var på väg gick Jesus in i en by, där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. 39Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. 40Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning, och hon gick fram och sade: ”Herre, bryr du …