Psalm 1 – Den salige

Christian MölkPsaltaren Leave a Comment

Psaltaren, med sina fem sångböcker, står som en parallell till Torah, de fem Moseböckerna. Om Torah är Guds ord till sitt folk så är Psaltaren folkets gensvar till Gud. Psaltartexterna är ofta utformade som sånger/böner/bekännelser och även om vi på grund av tidens gång inte längre vet exakt hur dessa psalmer sjöngs så är dess ord och innehåll tidlöst och människor har i alla tider läst Psaltaren som böner i gudstjänster och i det personliga bönelivet. Psaltartexterna har en förmåga att sätta ord på känslor och tankar som troende människor genom alla tider och på alla platser kan känna igen sig i och göra till sina egna.

(Vers 1-3) – Den salige

1 Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare 2 utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. 3 Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. 

 • Salig
  • Ordet ”salig” är ”esher” på hebreiska och betyder ungefär ”glad” och ”nöjd” och är nära förknippat med det hebreiska ordet ”ashar” vilket betyder ”att vara rak”.
   • Det kristna livet jämförs ofta med en ”väg” (Apg 9:2) och att vara ”salig” innebär då att man håller sig på vägen och går ”rakt”, att man undviker både det ena och det andra diket och går framåt.
   • Att vara salig innebär alltså både att man går rätt med Gud men också att detta leder till att man blir både glad och nöjd.
   • Mitt eget personliga vittnesbörd är att jag aldrig har mått så bra som från den dag då jag medvetet valde att helhjärtat gå in på Guds väg och bli Jesu efterföljare. Jag säger inte att allt i livet har varit perfekt, långt ifrån, men det har ändå alltid funnits en trygghet och känsla av att Gud är med mig, en känsla som har lett till att jag har kunnat vara ”lugn i stormen” och kunnat gå igenom svårigheter med huvudet högt.
 • Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare
  • Den salige varken ”följer”, ”går på” eller ”sitter bland” de ogudaktiga. Det är viktigt att förstå att den troende inte bara följer Guds väg, den troende avstår också något.
   • Att tacka ja till Jesus innebär att man samtidigt tackar nej till de synder man tidigare levt i. För att bli en Jesu lärjunge måste man först omvända sig (Apg 2:37–41).
   • Enligt Paulus brev till romarna så har alla människor syndat (Rom 3:23). Alla brottas vi med olika synder, men ingen av oss kommer undan felfri. I samband med att man väljer att bli en Jesu lärjunge så är det bra om man går igenom sitt liv, funderar över de synder och felaktigheter man har begått, bekänner detta för Gud och ber om syndernas förlåtelse. Gör man det så kommer Gud att förlåta oss och rena oss från all orättfärdighet: “Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” (1 Joh 1:9)
 • inte följer de ogudaktigas råd
  • Det har nog inte undgått någon att massmedia dagligen bombarderar oss med synpunkter på hur vi ska se ut, bete oss och hur vi ska leva våra liv. Den troende människan låter inte denna inspirationskälla (eller någon annan heller för den delen) vara den avgörande.
   • Exempelvis, den troende människan hämtar inte sin syn på sex från Hollywood utan från Bibeln.
   • Den troende respekterar sitt lands lagar men böjer sig inte under politikernas orättfärdiga lagar utan har istället sin högsta lojalitet gentemot Guds rike snarare än mot Sverige eller det land man nu lever i.
   • Den troende låter inte familjen och dess traditioner vara viktigare än Gud.
   • Den troende minns att till och med ens egna inre faktiskt kan spela oss ett spratt. Även den troende människan brottas fortfarande med synden (Rom 7:15).
 • inte går på syndares väg
  • Jesus säger i Matteus evangelium att: “Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den.” (Matt 7:13)
   • Det kristna livet beskrivs som en väg som leder till Gud (Joh 14:6), men enligt Jesus så är även de ogudaktigas liv en ”väg”. De ogudaktiga lever sitt liv med en viss inriktning, t.ex. jakten på pengar, kvinnor eller lycka. Den troende vet att man inte blir salig när man går den vägen utan vet att äkta lycka och salighet bara går att finna genom att gå på Guds väg.
 • sitter bland bespottare
  • En troende människa behöver inte nödvändigtvis dra sig ur samhället och bli en eremit bara för att inte riskera att ”sitta bland bespottare”. Däremot är det viktigt att i ett sammanhang där man beter sig illa eller syndigt så bör det märkas att den troende är annorlunda.
   • Exempelvis behöver det inte vara fel av en kristen att gå på krogen, men det är definitivt fel av en kristen att dricka sig berusad.
   • Om en arbetskollega exempelvis mobbas på jobbet så bör det märkas att den troende inte deltar i mobbningen, och det räcker inte enbart med att bara låta bli, för då blir man en passiv mobbare. En troende deltar inte i mobbningen utan säger ifrån i ambitionen att försöka stoppa mobbningen.
   • Uppmaningen att inte sitta bland bespottare innebär också att man som kristen inte ska delta i skitsnack, pajkasteri och smutskastning av andra kristna. Tack vare möjligheten till anonymitet så svämmar internet-forum över av troende människor som snackar skit om andra troende. Som kristen bör man inte delta i en sådan debatt om den bara går ut på att snacka skit om andra människor.
 • utan har sin glädje i Herrens undervisning
  • Där det på svenska står ”undervisning” står det på hebreiska ”torah” vilket ofta översätts på svenska till ”Lagen”. Ordet ”torah” betyder ursprungligen ”instruktion”, ”undervisning” eller ”lag” och kan med andra ord översättas lite olika beroende på sammanhanget. Ibland används ordet torah till att mena ”lagen”, ”de fem Moseböckerna”, ”gamla testamentet” eller ”Guds undervisning”.
   • Den troende har sin glädje i hela ”Herrens undervisning”, alltså inte bara de fem Moseböckerna. Hela Guds ord är lycka och salighet för den troende. Men inte nog med det, även Guds personliga tilltal till den troende är givetvis glädje för den troende.
  • Vad ger dig glädje? Svaret på den frågan visar förmodligen vad som ligger dig närmast hjärtat. För den salige så innebär det ”glädje” att ta del av ”Herrens undervisning”.
   • Om detta kan jag personligen vittna! När jag på riktigt började få upp ögonen för att Bibeln faktiskt är ”Guds ord”, så startade långsamt men säkert en sorts kärlek till Ordet som bl.a. har lett till att jag har vigt hela mitt liv åt att studera och förkunna Guds ord. Det som du just nu läser är som du säkert förstår en del av denna min ”glädje i Herrens undervisning”.
   • Om du tycker att Bibeln är torr och tråkig att läsa, då bör du be någon mer erfaren troende om hjälp. Bibeln är inte tråkig, men kan ibland vara svår att förstå. Missa inte chansen att upptäcka den glädje som går att finna i Guds ord!
   • Utmaningen för de som predikar och förkunnar utifrån Guds ord är att göra Bibeln begriplig för vanligt folk. En predikant som predikar så invecklat att ingen förstår honom har misslyckats med uppdraget att förkunna Guds ord. Min erfarenhet är att det går att predika både djupt och enkelt på samma gång.
  • Enligt Edmund Calamy så lär Martin Luther i ett tal ha sagt: ”Jag kan inte leva i Paradiset utan Ordet, men med det skulle jag kunna leva gott i helvetet.”
  • Det är givetvis inget fel i att känna glädje i andra ting än just Guds ord, men att inte känna någon glädje alls när man läser Bibeln tyder på att den troende har mycket mer att upptäcka i sin relation med Gud.
  • Lägg väl märke till att det står Herrens undervisning, och inte predikantens undervisning. Förhoppningsvis så predikar pastorn Herrens undervisning på ett rätt och bibliskt sätt, men så är det tyvärr inte alltid. Den troende bör därför alltid vara uppmärksam så att man inte förleds in i en villolära som inte stämmer överens med Bibeln och Herrens undervisning.
   • Den troende bör också passa på att uppmuntra de predikanter som gör så gott de kan för att predika hela Guds ord och sanningens evangelium utan att falla för frestelsen att bara tala det som folk vill höra.
 • och begrundar hans ord dag och natt
  • Den som vill bli salig ”begrundar” Guds ord. Detta innebär att inte bara ”läsa” eller ”lyssna” till Guds ord, utan även ”tänka på” Skriften och låta Ordet sjunka in i hjärtat och kanske till och med påverka det liv man lever.
   • Personligen tycker jag om att på morgonen läsa ett helt kapitel och på kvällen läsa en kort vers. Då får jag möjlighet att både läsa igenom hela Bibeln men även möjlighet att fördjupa mig i ett kortare sammanhang. Däremellan har jag den stora förmånen att få jobba med Guds ord och förbereda mina predikningar genom att skriva dessa Bibelkommentarer. Det ger mig en fantastisk inblick i Guds ord som jag mer än gärna förmedlar helt gratis till alla som vill lyssna eller läsa.
  • Betyder denna Bibelvers att man konstant måste gå omkring och tänka på Guds ord? Nej, det gör det inte. Men det innebär att man rättar in sitt liv så att Bibeln påverkar hela livet. När det dyker upp nya situationer eller möjligheter så funderar man vad Gud vill att man ska göra i den nya situationen. Man låter helt enkelt Bibeln vara ett ”rättesnöre” för ens liv.
   • För några år sedan var uttrycket ”What Would Jesus Do?” (WWJD) populärt. Det är inte fel att fundera över vad Jesus skulle ha gjort om han var i min situation. Ofta kan detta leda till att man förhoppningsvis åtminstone gör mer korrekta och bibliska beslut än om man inte hade tänkt på detta sätt.
 • Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar
  • Den här bilden av trädet blir mer levande om man vet att klimatet i Mellanöstern gjorde att Israels vattenstråk titt som tätt torkade vilket naturligtvis ledde till att grönskan runtomkring minskade för att sen återkomma när vattnet kom tillbaka. Men de träd som var planterade vid de konstbevattnade kanalerna torkade inte eftersom de ständigt hade tillgång till vattnet i de stora floderna.
  • Ett träd planterat vid vattenbäckar kan vara säker på att alltid ha tillgång till vatten. Ett sådant träd är stabilt, fullt av liv och fruktbärande eftersom trädet är väl omhändertaget och har rätt förutsättningar. Men inte nog med att trädet kan ge god frukt åt alla som hungrar, trädet kan också ge skugga åt alla som lider av hettan.
   • Den som vill bli salig gör Bibeln till en naturlig del av det vardagliga livet. Precis som trädet som alltid har tillgång till vatten så bör den troende alltid ha tillgång till Ordet. Ett sådant liv leder till att man är stabil i sin tro och inte vacklar fram och tillbaka genom livets olika perioder, man kan ge god livsviktig Biblisk undervisning till människor vid väl valda tillfällen, man kan ge ”skugga” åt folk som har det svårt, man kan ge lugnande råd till de förtvivlade och man kan ge svar på livets frågor till de som hungrar efter evigt liv.
   • Paulus lista på Andens frukter lyder som följer: “Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.” (Gal 5:22–23)
   • De träd som inte är planterade vid vattenbäckar får ju bara vatten vid speciella tillfällen, t.ex. när det regnar, och blir då inte ett stabilt och fruktbärande träd. De kristna som bara tar del av Guds ord vid speciella tillfällen blir inte stabila i sin tro och bär inte frukt i rätt tid, istället blommar de upp då och då för att sen återigen torka ihop.
 • vilket bär sin frukt i rätt tid
  • Ett träd ger inte frukt året runt utan bara när det är rätt säsong. Den troende bör alltså inte misströsta om man inte alltid ser frukt i sitt liv utan bör tåligt gå igenom livets alla perioder och vara tacksam över den säsong som är nu. Ibland är det tid för stillhet, förkovran och djupare Bibelstudium medan det vid andra tillfällen är tid för att energiskt kämpa för Guds rikes utbredande genom exempelvis evangelisation och mirakler.
  • Om du tidigare har sett Gud göra stora under i och genom ditt liv, men ser inte detta längre, ge inte upp! Det kan faktiskt vara så att du just nu går igenom en period i ditt liv då du inte ser så mycket frukt, men det behöver inte betyda att något är fel.
 •  Allt vad han gör lyckas väl
  • Bara för att man är troende så drabbas man inte längre av sorg, misslyckanden och tråkigheter. Däremot kan Gud alltid vända alla jobbiga situationer till någonting gott: “Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.” (Rom 8:28)
  • Den framgång man får är kopplad till Guds ord och de frukter som beskrivs i Bibeln. Det är inte så att Gud låter frukter av godhet och självbehärskning växa fram samtidigt som man lyckas väl i att lura till sig pengar. Det som vi människor ser som framgång behöver inte nödvändigtvis vara samma som Gud ser som framgång. Det som man lyckas väl med är att leva ett liv som är gott inför Gud.

(Vers 4-6) – De ogudaktiga

4 Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort. 5 Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling. 6 Ty Herren känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet. 

 • Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort.
  • Allt det positiva som beskrivs om den troende, allt det saknar den ogudaktige. Den ogudaktige lever inte nära Guds ord, är instabil, bär inte fram frukt i rätt tid och har inte framgång i att leva så som Gud vill. För stunden kan det se ut som att den ogudaktige lever ett framgångsrikt liv, men i ett evighetsperspektiv ter sig saken rätt annorlunda (Ps 73).
   • 1 Gud är i sanning god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. 2 Men jag var nära att stappla med mina fötter, mina steg var nära att slinta, 3 ty jag avundades de övermodiga, när jag såg att det gick de ogudaktiga väl. … 16 När jag försökte förstå detta, då tycktes det mig alltför svårt, 17 till dess att jag gick in i Guds helgedom och insåg hur det går dem till slut.” (Ps 73:1-3, 16-17).
  • Agnar är det tunna skal som sitter runt ett spannmålskorn och som måste skalas bort innan kornen kan malas till mjöl. Agnar är så lätta och tunna att det ofta räcker med att kasta upp kornen i luften så blåser agnarna bort av vinden.
  • Betänk hur stor skillnad det är mellan ett träd och agnar.
 • Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling.
  • När Jesus kommer tillbaka kommer alla troende att bli ”frälsta”(1 Pet 1:5) och alla döda troende kommer att ”uppstå till liv” samtidigt som alla döda icke troende kommer att ”uppstå till dom” (Joh 5:29). Tack vare att Jesus offrade sig själv genom att dö på korset så kommer han vid sin återkomst inte att döma de troende utan istället frälsa ”dem som väntar på honom” (Heb 9:28). Enligt Paulus kommer dock även kristna att stå inför Kristi domstol och ”få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont” (2 Kor 5:10) men det är bara de ogudaktiga som ”skall dömas och bli fördömda.” (2 Pet 3:7).
  • Enligt Matteus så kommer Jesus att sitta på sin tron och ”skilja fåren från getterna”. De troende kommer att få ”ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse” (Matt 25:34) medan de icke troende kommer att få gå ”till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar” (Matt 25:41). De som inte tillhör Jesus kommer att få ”gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.” (Matt 25:46).
  • Efter denna domedag så kommer ”himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till.” (2 Pet 3:7–10) och det kommer att skapas en ny himmel och en ny jord, där rättfärdighet kommer att bo (2 Pet 3:13, Upp 21:1).
 • Ty Herren känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet.
  • Jesus varnar i Matteusevangeliet för att gå på den ”breda vägen”: “Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.” (Matt 7:13–14)
   • Det kan kännas lättare för stunden att gå den breda vägen, att följa med strömmen och att få vara en del av ett stort sällskap. Men när man kommer till slutet av den vägen så kommer det inte att ha varit värt det. Bättre är ju då att gå in på den smala vägen nu på en gång.
   • De första kristna kallades för ”den vägen”. Den väg som leder till himlen är Jesus. (Apg 9:2, Joh 14:5-6).

Copyright 2013 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.