Den helige Andes personlighet

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalDen helige Ande är inte en opersonlig kraft, utan en person med en egen personlighet. Guds Ande kan bedrövas när vi kristna uppför oss illa. Den helige Ande jobbar aktivt och osjälviskt med att lära oss kristna mer om Jesus och bistår oss med hjälp i olika situationer.

Bibelord

26 Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er.” (Joh 14:26)

26 Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig.” (Joh 15:26)

17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni får en rätt kunskap om honom.” (Ef 1:17)

12 Den helige Ande kommer i den stunden att lära er vad ni ska säga.” (Luk 12:12)

26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men Anden själv vädjar för oss med suckar utan ord.” (Rom 8:26)

29 Då sade Anden till Filippus: “Gå fram till vagnen och håll dig nära den.”” (Apg 8:29)

När de tjänade Herren och fastade sade den helige Ande: “Avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till.”” (Apg 13:2)

28 Den helige Ande och vi har beslutat att inte lägga på er någon mer börda förutom följande nödvändiga regler:” (Apg 15:28)

25 Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. 26 Grips ni av vrede, synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede 27 och ge inte djävulen något tillfälle. 28 Tjuven ska sluta stjäla och i stället arbeta och göra nytta med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver.29 Låt inga smutsiga ord komma över era läppar, utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs, så att det blir till glädje för dem som hör det. 30 Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. 31 Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och förolämpningar och all annan ondska. 32 Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, så som Gud i Kristus har förlåtit er.” (Ef 4:25–32)

Samtalsfrågor

  1. Är den helige Ande en person eller en kraft?
  2. Vad är den helige Andes främsta uppgift?
  3. Vad är det för skillnad på min ande och Guds Ande?
  4. Vad bedrövar den helige Ande och hur undviker vi det?
  5. Hur gör man för att bli vägledd av den helige Ande?
  6. Hur gör man för att lära sig lyssna på den helige Andes röst?

Fler intressanta bibelord

Joh 16:13–14, Jes 63:10, 2 Sam 23:2

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.