De goda nyheterna

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

Bibelsamtal”Goda nyheter” kommer från det grekiska ordet ”evangelium” som kommer från orden ”eu” (=god) + ”angelos” (=budbärare). Romerska härolder brukade förkunna ”goda nyheter” vid en militär seger eller när en ny kejsare tillträtt. Bibelns goda nyheter innebär att Jesus har kommit till jorden för att erbjuda oss frälsning från våra synder genom att dö och uppstå. Genom att tro på Jesus och bekänna honom som Herre och Frälsare tar man emot Guds förlåtelse och blir frälst för evigt. Även idag sänds vi kristna ut i världen för att berätta de goda nyheterna om Jesus för alla världens folk.

Bibelord

10 Men ängeln sade: “Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket: 11 I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. 12 Och detta är tecknet för er: Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.”” (Luk 2:10–12)

Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? 10 För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans Sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? 11 Men inte bara det, vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen.” (Rom 5:8–11)

14 Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? 15 Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet!” (Rom 10:14–15)

18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”” (Matt 28:18–20)

42 Varje dag fortsatte de att undervisa i templet och i hemmen och förkunna evangeliet att Jesus är Messias.” (Apg 5:42)

Jesus sade till honom: “Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Joh 14:6)

Samtalsfrågor

  1. Vad är de goda nyheterna?
  2. Hur har evangeliet påverkat ditt liv?
  3. Hur förmedlar man evangelium, de goda nyheterna, på bästa sätt?
  4. Vad händer med de människor som inte har fått höra om de goda nyheterna?

Fler intressanta bibelord

Fil 2:6–11, Gal 4:4-5, 1 Kor 1:23–24, 1 Kor 15:3–8, 1 Kor 15:14, Heb 12:2, 1 Pet 2:22, Joh 1:29

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.