Vad säger Bibeln om villoläror?

Christian Mölk Bibelsamtal Leave a Comment

En villolära är en lära som inte stämmer överens med Bibelns undervisning. När en villolära får fäste skapar den oro och splittring i församlingen, och leder somliga bort från Sanningen. Några vanliga villoläror på Nya Testamentets tid var att man inte kunde bli frälst om man inte omskar sig, att Jesus inte var en sann människa, att Jesus inte till …

Vad säger Bibeln om tidstecken?

Christian Mölk Bibelsamtal Leave a Comment

Tidstecken är de händelser som signalerar att en ny tid är nära förestående. I samband med Jesu födelse var exempelvis jungfrufödseln och stjärnan som visade de vise männen vägen till Jesus ett tidstecken. Några av de tidstecken som, ju frekventare de blir, signalerar Jesu återkomst är falska Messiasgestalter, rykten om krig, hungersnöd, jordbävningar, förföljelse av kristna, falska profeter, laglöshet, global …

Vad säger Bibeln om Herrens dag?

Christian Mölk Bibelsamtal 3 Comments

”Herrens dag”, även känt som ”den yttersta dagen”, ”den dagen” och ”Kristi dag”, är den domens dag då Herren Gud griper in i historien för att genom olika handlingar döma synden i Israel och i världen samt upprätta de troende. Gud kan göra allt detta eftersom han kontrollerar naturen, krigar för sitt folk och lägger sig i mänskliga angelägenheter. Herrens …

De tolv apostlarna

Christian Mölk Bibelsamtal Leave a Comment

Ordet ”apostel” betyder ”utsänd” och syftar vanligtvis på Jesu tolv apostlar plus Paulus, men kan också syfta på Jesus själv alternativt en ledarfunktion inom kyrkan. Apostlaämbetet instiftades av Jesus för att, precis som Jesus blev sänd av sin Fader till världen, så skulle apostlarna bli sända av Sonen ut i världen för att förkunna evangeliet för alla människor. Apostlarna fick …

Vad säger Bibeln om tillbedjan?

Christian Mölk Bibelsamtal Leave a Comment

Tillbedjan är en form av bön som fokuserar på att prisa Gud för den han är. Bara Gud är värd vår tillbedjan, lovprisning och lovsång, all annan tillbedjan är strikt förbjudet i Bibeln. Tillbedjan och lovsång av Gud sker ofta som en respons på att man har fått möta Gud eller fått bönesvar och därför vill prisa honom för hans …

Församlingstjänster

Christian Mölk Bibelsamtal Leave a Comment

I Nya Testamentet beskrivs olika tjänster som den helige Ande kan ge till de han finner det lämpligt. Rent generellt delar alla kristna ett gemensamt uppdrag men somliga kallas av Gud till att utföra en specifik uppgift och utrustas med nödvändiga gåvor av den helige Ande. Syftet med dessa tjänster är att betjäna församlingen och sprida Guds rike. Några av …

Vad säger Bibeln om fasta?

Christian Mölk Bibelsamtal Leave a Comment

Att fasta innebär att avstå från något, vanligtvis mat, i syfte att koncentrera sig på bön alternativt visa ånger inför den synd man har begått. Genom att avstå från mat och matlagning får man först och främst mer tid till att be, men man är också mer öppen för Guds tilltal och är mer angelägen i bönen. Den vanligaste längden …

Vad säger Bibeln om lärjungaskap?

Christian Mölk Bibelsamtal Leave a Comment

Lärjungaskap innebär att ge sig själv till fullo åt Herren och sträva efter att följa och efterlikna Jesus genom att med hjälp av den helige Ande helga sig från synd, studera Bibeln, be och praktisera det Jesus instruerade alla hans lärjungar att göra. Ett aktivt lärjungaskap har sin naturliga utgångspunkt i församlingen, men bör också jobbas med individuellt. Lärjungaskap kan …