Församlingens olika namn

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalGuds församling omtalas i Bibeln med flera olika namn som på olika sätt säger något om församlingens karaktär och vad den har för funktion och syfte. Några exempel är troende, Kristi kropp, Guds barn, kristna, Guds hjord, Guds älskade, de kallade, de utvalda, de heliga, Guds Israel, främlingar, lärjungarna, Vägen, nasareernas sekt, sanningens pelare och grundval, de förstfödda. Det mest använda namnet på kristna i Nya Testamentet är ”de heliga”.

Bibelord

44 Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt.” (Apg 2:44)

27 Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den.” (1 Kor 12:27)

Mina älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är.” (1 Joh 3:2)

16 Men om någon får lida som kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet.” (1 Pet 4:16)

var herdar för Guds hjord hos er och vaka över den, inte av tvång utan frivilligt, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta.” (1 Pet 5:2)

1 Från Petrus, Jesu Kristi apostel. Till de utvalda som lever utspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Bitynien.” (1 Pet 1:1)

Till Guds församling i Korint, de kallade och heliga som helgats i Kristus Jesus, tillsammans med alla som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn på varje plats där de eller vi bor.” (1 Kor 1:2)

1 När oroligheterna hade lagt sig, kallade Paulus till sig lärjungarna och tröstade och uppmuntrade dem. Sedan tog han farväl och begav sig till Makedonien.” (Apg 20:1)

och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som tillhörde Vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem.” (Apg 9:2)

Vi har nämligen funnit att den här mannen är en samhällsfara som sprider oro bland judar över hela världen. Han är en ledare för nasareernas sekt” (Apg 24:5)

Jag hälsar er alla Guds älskade som bor i Rom, hans kallade och heliga. Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.” (Rom 1:7)

Samtalsfrågor

  1. Vilket av dessa namn kan du identifiera dig mest med?
  2. Vilket av dessa namn kan du identifiera dig minst med?
  3. Varför kallades den kristna tron ursprungligen för Vägen?
  4. Vad betyder ordet ”församling”?
  5. Varför är termen ”de heliga” en så vanlig beskrivning av församlingen?
  6. Vilken betydelse får de olika namnen för oss troende?

Fler intressanta bibelord

Gal 6:15–16, 1 Tim 3:15, Heb 12:23

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.