Vad säger Bibeln om Guds folk i Gamla Testamentet?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalGud gav Abraham ett löfte om att han skulle bli fader åt ett stort folk, något som också skedde genom Abrahams sonson Jakob, som blev stamfader åt Israel. Så småningom bosätter sig Israels folk i Egypten där de efter en tid blir slavar. Gud räddar sitt folk ut ur Egypten och ingår förbund med dem på Sinai berg. Från och med Sinai förbund lovar Israel att hålla Lagen, medan Gud i sin tur lovar att ge Israel ett landområde och att de kommer att vara hans välsignade egendomsfolk. Israel håller inte sin del av förbundet och blir därmed av med sitt land och sin välsignelse. Men inte alla i Israel avföll, några fortsatte att tro på Gud. Ur återstoden av denna lilla trogna skara finns löfte om att Messias skall komma och upprätta ett nytt förbund med Guds folk och även inkludera folk från alla länder.

Bibelord

1 Herren sade till Abram: ”Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse.” (1 Mos 12:1–2)

Säg därför till Israels barn: Jag är Herren. Jag ska föra er ut från Egyptens tvångsarbete och rädda er från deras slaveri, och jag ska återlösa er med utsträckt arm och stora straffdomar. Och jag ska ta er till mitt folk och vara er Gud. Ni ska inse att jag är Herren er Gud, som för er ut från slavarbetet hos egyptierna.” (2 Mos 6:6–7)

Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn.” (2 Mos 19:5–6)

11 Kungen av Assyrien förde bort Israel till Assyrien och lät dem slå sig ner i Hala och vid floden Habor i Gozan och i Mediens städer. 12 Det hände därför att de inte lyssnade till Herren sin Guds röst, utan bröt mot hans förbund och varken ville lyssna eller göra allt det som Herrens tjänare Mose hade befallt.” (2 Kung 18:11–12)

44 Men när de är i sina fienders land ska jag trots detta inte förkasta eller avvisa dem så att jag förgör dem och bryter mitt förbund med dem, för jag är Herren deras Gud. 45 Nej, dem till godo ska jag tänka på förbundet med fäderna, som jag förde ut ur Egyptens land inför hednafolkens ögon, för att jag skulle vara deras Gud. Jag är Herren.” (3 Mos 26:44–45)

För se, dagar ska komma, säger Herren, då jag gör slut på fångenskapen för mitt folk Israel och Juda, säger Herren. Jag ska låta dem komma tillbaka till det land som jag gav deras fäder. Och de ska ta det i besittning.” (Jer 30:3)

18 Men jag har lämnat kvar i Israel sjutusen män som inte har böjt knä för Baal och inte gett honom hyllningskyss.” (1 Kung 19:18)

22 För även om ditt folk, Israel, vore som havets sand, så ska bara en rest av det vända om.” (Jes 10:22a)

12 Jag ska församla dig, Jakob, hela ditt folk. Jag ska samla dem som är kvar av Israel, jag ska föra dem tillsammans som fåren till fållan, som en hjord till dess betesmark, det ska bli ett sorl av människor.” (Mik 2:12)

Samtalsfrågor

  1. Varför valdes just Abraham ut för att bli stamfader åt Guds folk?
  2. Vad var syftet med att Gud valde ut ett egendomsfolk?
  3. Varför misslyckades Israel med att hålla förbundet?
  4. Vad är det för skillnad på Guds folk i Gamla och Nya Testamentet?
  5. Är Israel fortfarande Guds folk?

Fler intressanta bibelord

1 Mos 15:5, 5 Mos 7:6, 3 Mos 26:12, Jer 30:22, Rom 9:6–7, Jer 31:31–34, Rom 11:1–12, Rom 11:25–32, 1 Pet 2:9–10, Gal 5:15–16

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.