De tolv apostlarna

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalOrdet ”apostel” betyder ”utsänd” och syftar vanligtvis på Jesu tolv apostlar plus Paulus, men kan också syfta på Jesus själv alternativt en ledarfunktion inom kyrkan. Apostlaämbetet instiftades av Jesus för att, precis som Jesus blev sänd av sin Fader till världen, så skulle apostlarna bli sända av Sonen ut i världen för att förkunna evangeliet för alla människor. Apostlarna fick också en speciell uppgift att leda de första kristna och att ansvara för Nya Testamentets lära. Ett krav för att bli en apostel var att man hade vandrat med Jesus och att man vittnade om uppståndelsen, något som ledde till att alla apostlar förutom Johannes enligt traditionen dog martyrdöden.

Bibelord

13 Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig dem som han hade utvalt, och de kom till honom. 14 Han utsåg tolv som han kallade apostlar. De skulle vara med honom, och han skulle sända ut dem att predika15 och ha makt att driva ut onda andar. 16 Han utsåg dessa tolv: Simon, som han gav namnet Petrus, 17 Jakob, Sebedeus son, och Johannes, Jakobs bror – dem kallade han Boanerges, det betyder Åskans söner – 18 dessutom Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Tomas, Jakob, Alfeus son, Taddeus, Simon seloten 19 och Judas Iskariot, han som förrådde honom.” (Mark 3:13–19)

21 Jesus sade än en gång till dem: “Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”” (Joh 20:21)

1 Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fadern som har uppväckt honom från de döda.” (Gal 1:1)

1 Är jag inte fri? Är jag inte apostel? Har jag inte sett vår Herre Jesus? Är inte ni mitt verk i Herren? Om jag inte är apostel för andra, så är jag det i alla fall för er. Ni är sigillet på mitt apostlaämbete i Herren.” (1 Kor 9:1–2)

20 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.” (Ef 2:20)

42 De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna.” (Apg 2:42)

Det verkar som om Gud har ställt oss apostlar sist, som dödsdömda. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor.” (1 Kor 4:9)

12 Det som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet, genom tecken, under och kraftgärningar.” (2 Kor 12:12)

Samtalsfrågor

  1. Vad innebär det att vara ”sänd”?
  2. Var Paulus en äkta apostel?
  3. Varför fick apostlarna lida så mycket?
  4. Finns det apostlar idag och vad har de i så fall för uppgift?
  5. Hur vet man om någon är en äkta eller falsk apostel?

Fler intressanta bibelord

Matt 10:1-4, Luk 6:12–16, Apg 1:15–26, Apg 26:12-18, Ef 3:2-6, Apg 6:2-6, 2 Tim 1:11–12, 1 Kor 4:9, Apg 8:14–18, Rom 1:5, Heb 3:1, Matt 19:28, Luk 9:1-2

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.