Pastor Christian Mölk | Vad säger Bibeln om Herrens dag?

Bibelsamtal”Herrens dag”, även känt som ”den yttersta dagen”, ”den dagen” och ”Kristi dag”, är den domens dag då Herren Gud griper in i historien för att genom olika handlingar döma synden i Israel och i världen samt upprätta de troende. Gud kan göra allt detta eftersom han kontrollerar naturen, krigar för sitt folk och lägger sig i mänskliga angelägenheter. Herrens dag kan syfta på flera olika tillfällen, ibland innebär det en viss domedag som redan har hänt och vid andra tillfällen är det en profetia om en framtida Herrens dag då Gud slutgiltigt kommer att döma alla sina fiender och upprätta ett fredsrike där han själv kommer att regera som kung över sitt folk.

Bibelord

11 Herren låter sin röst höras framför sin här. Mycket stor är hans armé, stark är den som utför hans order, för Herrens dag är stor och mycket skrämmande. Vem kan uthärda den? 12 Men nu, säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta, gråt och klagan. 13 Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till Herren er Gud, för han är nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd, och han ångrar det onda.” (Joel 2:11–13)

1 Se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då ska alla högmodiga och alla som gör det onda vara som halm. Dagen som kommer ska bränna upp dem, säger Herren Sebaot, den ska varken lämna rot eller kvist. Men för er som vördar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås.” (Mal 4:1–2)

28 Och det ska ske därefter att jag utgjuter min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner.29 Ja, över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min Ande. 30 Och jag ska göra tecken på himlen och på jorden, blod, eld och rökpelare. 31 Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och skrämmande.” (Joel 2:28–31)

10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. 11 När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva 12 medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta! 13 Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.” (2 Pet 3:10–13)

Herren ska vara kung över hela jorden. På den dagen ska Herren vara en och hans namn ett.” (Sak 14:9)

Samtalsfrågor

  1. Är Herrens dag något positivt eller negativt?
  2. Hur förbereder man sig inför Herrens dag?
  3. Känner du till något bibliskt exempel på en domedag/Herrens dag?
  4. Går det att veta när Herrens dag närmar sig?

Fler intressanta bibelord

Joel 1:15, Joel 3:1-8, 1 Mos 6, 1 Mos 19:24, 2 Kung 25, Matt 24

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.