Pastor Christian Mölk | Den sista tiden
Currently viewing the tag: "Den sista tiden"

BibelsamtalVid den här tidsålderns slut kommer Jesus att komma tillbaka och döma synden och ondskan i världen. Eftersom alla människor har syndat kommer också alla människor att dömas. På grund av detta kom Jesus till jorden och erbjöd räddning undan domen till alla som tror på honom. När Jesus kommer tillbaka kommer han att belöna de troende och döma de onda. De som tror på Jesus kommer att få evigt liv och få ta Guds rike i besittning medan de ogudaktiga kommer att få gå bort till evigt straff och en förtärande och uppslukande eld.

Bibelord

31 När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron. 32 Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna. 33 Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra. 34 Då ska Kungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. 35 För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. 36 Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. 37 Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? 38 Och när såg vi dig som främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? 39 Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? 40 Då ska Kungen svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. 41 Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. 42 För jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. 43 Jag var främling och ni tog inte emot mig, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. 44 Då ska de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och hjälpte dig inte? 45 Då ska han svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. 46 Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.” (Matt 25:31–46)

39 Fienden som sådde det är djävulen. Skörden är tidens slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld ska det bli vid tidens slut. 41 Människosonen ska sända ut sina änglar, och de ska samla ihop ur hans rike allt som förleder och alla som gör orätt 42 och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. 43 Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin Fars rike. Hör, du som har öron!” (Matt 13:39–43)

16 Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.” (Joh 3:16–18)

24 Jag säger er sanningen: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet.” (Joh 5:24)

31 Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett, och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.” (Apg 17:31)

12 Alla som har syndat utan lag ska också gå under utan lag, och alla som har syndat under lagen ska dömas genom lagen. 13 Det är inte lagens hörare som är rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. 14 För när hedningar som inte har lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag trots att de saknar lagen. 15 De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om detta vittnar också deras samveten och tankar som sinsemellan anklagar eller till och med försvarar dem. 16 Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium jag fått genom Jesus Kristus.” (Rom 2:12–16)

 “Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under.” (2 Pet 3:7)

26 För om vi fortsätter att synda med vett och vilja efter att ha fått kunskap om sanningen, då finns det inte längre något offer för synderna, 27 utan bara en fruktansvärd väntan på domen och en rasande eld som ska förtära motståndarna.” (Heb 10:26–27)

10 Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.” (2 Kor 5:10)

11 Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. 12 Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. 13 Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. 14 Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. 15 Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.” (Upp 20:11–15)

Samtalsfrågor

 1. Vad avgör om man får evigt liv eller evigt straff på domedagen?
 2. Hur blir man räddad undan domen?
 3. Vad händer med de som aldrig har hört talas om Jesus?
 4. Spelar de ”gärningar” man gjort under sitt liv någon roll på domedagen?

Fler intressanta bibelord

Joh 5:22, Apg 10:42, Rom 14:10–12, 2 Tess 1:6–7, Matt 12:36–37, Rom 5:9, Matt 13:49, Dan 12:2

BibelsamtalI Gamla Testamentet profeteras om en framtida era då Gud kommer gripa in i historien och etablera sitt eviga rike med Messias som konung. Denna messianska tid karakteriseras av rättfärdighet, rättvisa, fred, Andens utgjutande och upprättandet av Guds folk och skapelsen. I och med Jesu ankomst till jorden har Guds rike redan nu kommit till världen och i samband med Jesu återkomst kommer Jesus att upprätta detta rike fullt ut genom att binda Satan i 1000 år, låta alla troende uppstå och regera på jorden tillsammans med oss. Efter detta tusenårsrike kommer Satan att släppas lös igen och samla folk till ett sista uppror mot Gud men stoppas av eld från himlen och kastas i helvetet. Därefter kommer Jesus att döma alla människor. Siffran 1000 symboliserar i Bibeln ofta ”ett oräkneligt antal”, ”evigt”, etc.

Bibelord

1 Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden och stängde och förseglade den över honom, för att han inte mer skulle förleda folken förrän de tusen åren nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid.” (Upp 20:1–3)

4 Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörd och Guds ord och som inte hade tillbett vilddjuret och dess bild eller tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde inte förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år.” (Upp 20:4–6)

Och när de tusen åren har nått sitt slut ska Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han ska gå ut för att förleda folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden. Deras antal är som havets sand. De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. 10 Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet.” (Upp 20:7–10)

15 Han sade: “Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet!”” (Mark 1:15)

Han ska döma mellan hednafolken och skipa rätt för många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folk ska inte lyfta svärd mot folk och inte mer öva för krig.” (Jes 2:4)

Vargar ska bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans, och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta, deras ungar ska ligga tillsammans, och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens håla, ett avvant barn räcka ut handen mot giftormens öga. Ingenstans på mitt heliga berg ska man göra något ont eller förstöra något, för landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet.” (Jes 11:6–9)

Samtalsfrågor

 1. Har Guds rike redan börjat?
 2. Är siffran ”1000” symbolisk?
 3. Kommer tusenårsriket att vara ett jordiskt rike?
 4. Hur kommer tusenårsriket att vara?
 5. Vad är syftet med tusenårsriket?
 6. Varför kastas inte Satan i helvetet med en gång?
 7. Vilka är de människor som gör uppror mot Gud?

Fler intressanta bibelord

Dan 2:37–44, Dan 7:13–14, Upp 11:15, Matt 12:28, Apg 1:6–7, Jes 9:7, Hes 11:19–20, Jes 65:25, Matt 19:28, Matt 25:31-46

BibelsamtalNär Jesus första gången kom till jorden kom han som den lidande tjänaren som föddes i ett fattigt stall i en obetydlig och liten familj. Efter sin död och uppståndelse for Jesus upp till himlen och sitter just nu på sin Faders högra sida. I slutet av den yttersta tiden kommer Jesus att återvända till jorden som Herre och Konung för att frälsa de troende, uppväcka de döda, döma synden och upprätta sitt rike. Fram till dess uppmanas alla troende att förbereda sig inför hans återkomst genom att hålla sig vaken, helga sig, sprida Guds rike, hålla ut om det blir lidanden, samt fira nattvard. Exakt när Jesus kommer tillbaka går inte att veta, men det går att ana när det börjar närma sig.

Bibelord

11 De sade: “Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen.”” (Apg 1:11)

30 Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.” (Matt 24:30)

26 Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess han kommer.” (1 Kor 11:26)

10 och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda: Jesus, som räddar oss från den kommande vredesdomen.” (1 Tess 1:10)

12 Och må Herren låta er växa och överflöda i kärleken till varandra och till alla, liksom vi i vår kärlek till er. 13 Så ska han styrka era hjärtan och göra dem fläckfria i helighet inför vår Gud och Far när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga.” (1 Tess 3:12–13)

och låter er som plågas få lindring tillsammans med oss. Det sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. De ska straffas med evigt fördärv, skilda från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, 10 när han kommer på den dagen för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Och ni har trott det vittnesbörd vi gav er.” (2 Tess 1:7–10)

28 så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.” (Heb 9:28)

Ha därför tålamod, bröder, tills Herren kommer. Se hur bonden tåligt väntar på jordens dyrbara skörd tills den fått höstregn och vårregn. Ha också ni tålamod och styrk era hjärtan, för Herrens ankomst är nära.” (Jak 5:7–8)

28 Ja, kära barn, förbli nu i honom, så att vi kan ha frimodighet när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer.” (1 Joh 2:28)

Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig.” (1 Pet 1:7)

32 Men den dagen eller stunden känner ingen – inte änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.” (Mark 13:32)

31 När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron. 32 Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna.” (Matt 25:31–32)

10 Men först måste evangeliet predikas för alla folk.” (Mark 13:10)

Samtalsfrågor

 1. När tror du att Jesus kommer tillbaka?
 2. Hur kan Jesu återkomst vara synlig för alla på jorden?
 3. Hur förbereder man sig inför Jesu återkomst?
 4. Varför dröjer Jesus med att komma tillbaka?
 5. Hur påskyndar vi Jesu återkomst?

Fler intressanta bibelord

Upp 16:15, 1 Tim 6:14, Tit 2:13, 1 Tess 5:1–2, Upp 1:7, Matt 24:31, Joh 5:28–29, 1 Tess 4:16, 2 Tim 4:8, 1 Pet 5:4, 1 Tim 6:14, Sak 14:4, Upp 19:11–16, Dan 7:13–14, Fil 3:20, Apg 3:20–21

BibelsamtalExakt hur man ska förstå Antikrist är oerhört svårtolkat, men Bibeln ger oss några ledtrådar. En vanlig tolkning är att i den yttersta tiden kommer Antikrist att träda fram som en ensam ledare över alla världens länder. Antikrist kommer att försöka tvinga in alla i ett ekonomiskt system samt kommer att leda världen in i en svår tid som präglas av krig, svält, död, förföljelse och naturkatastrofer. Antikrist kommer att på olika sätt härma Gud och på så sätt bedra många, exempelvis genom att ingå i en ohelig treenighet beståendes av Satan, Antikrist och den falske profeten. Antikrist kommer eventuellt att bli dödligt sårad efter halva sin regeringstid, men bli mirakulöst helad av Satan, vilket kommer att leda till att världen blir så förtrollad av Antikrist att de börjar tillbe honom som en gud. Tack vare detta börjar Antikrist öppet häda Gud, förfölja kristna och sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Denna ”förödelsens styggelse” kommer att inleda den yttersta tidens sista svåra år. ”Förödelsens styggelse” är ett uttryck från Daniels bok som ursprungligen syftar på när den syrisk-grekiske kungen Antiochus Epiphanes år 167 f.Kr. offrade en gris till den grekiske guden Zeus på ett altare i Jerusalems tempel. Denna händelse ledde till ett judiskt uppror som slutade med att judarna återtog sitt land och renade templet (detta firas än idag under namnet Hanukkah/Ljushögtiden). Antikrist kommer till slut att besegras av Jesus själv och slängas levande i eldsjön.

Bibelord

1 Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och tio kronor på sina horn, och hädiska namn på sina huvuden. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor auktoritet. Ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det. De tillbad draken för att han hade gett sin makt åt vilddjuret, och de tillbad vilddjuret och sade: “Vem är som vilddjuret? Vem kan strida mot det?” Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick rätt att fortsätta i fyrtiotvå månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans boning, dem som bor i himlen. Och vilddjuret fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat. Du som har öron, hör: 10 Om någon ska gå i fångenskap, då går han i fångenskap. Om någon ska dödas med svärd, då dödas han med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.” (Upp 13:1–10)

Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.” (2 Tess 2:3–4)

16 Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er? 17 Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt, och det templet är ni.” (1 Kor 3:16–17)

18 Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här.” (1 Joh 2:18)

22 Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen.” (1 Joh 2:22)

och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen.” (1 Joh 4:3)

Det finns ju många bedragare som har gått ut i världen, de som inte bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet. Sådan är Bedragaren, Antikrist.” (2 Joh 7)

Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst.” (2 Tess 2:8)

Samtalsfrågor

 1. Vad betyder ordet ”antikrist”?
 2. Vad är det för skillnad på ”antikrist” och ”Antikrist”?
 3. Närmar vi oss en världsregering?
 4. Är ”templet” församlingen eller ett nybyggt tempel i Jerusalem?
 5. Hur kommer Antikrist kunna lura hela världen?
 6. Behöver vi kristna vara rädda för Antikrist?

Fler intressanta bibelord

Upp 13:16–18, Upp 19:11-21, Matt 24:15–31, 2 Tess 2:1–12, Dan 7-8, Dan 11-12

BibelsamtalDen ”sista” tiden är tiden mellan Jesu himmelsfärd och Jesu återkomst. Den ”yttersta” tiden, även känt som ”den stora vedermödan”, är de sista åren i den sista tiden. Hela den sista tiden kommer att präglas av falska Messiasgestalter, rykten om krig, hungersnöd, jordbävningar, förföljelse av kristna, falska profeter, laglöshet och global mission. Dessa tidstecken kommer att bli allt vanligare och allt frekventare ju närmare Jesu återkomst vi kommer. Det är mycket svårt att veta exakt hur den yttersta tiden kommer att vara eftersom det för det första inte har hänt än och för det andra beskrivs genom ett apokalyptiskt symboliskt språkbruk. En vanlig tolkning av Uppenbarelseboken och Daniels bok är att i den yttersta tiden kommer Antikrist att träda fram som en ensam ledare över alla världens länder. Antikrist kommer att försöka tvinga alla in i ett ekonomiskt system samt kommer att leda världen in i en förfärligt svår tid präglat av krig, svält, död, förföljelse och naturkatastrofer. Denna stora vedermöda kommer att, om man tolkar profeten Daniel bokstavligt, vara 7 år för att sen avslutas genom att Jesus kommer tillbaka till jorden.

Bibelord

15 När ni ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – läsaren bör förstå det rätt – 16 då måste de som är i Judeen fly upp i bergen. 17 Den som är på taket ska inte gå ner för att hämta något från sitt hus, 18 och den som är på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. 19 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 20 Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten, 21 för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. 22 Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. 23 Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24 Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt det till er i förväg. 26 Om de säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. 27 För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när Människosonen kommer. 28 Där liket ligger, där samlas gamarna. 29 Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter ska skakas. 30 Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.” (Matt 24:15–31)

Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.” (2 Tess 2:3–4)

16 Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666.” (Upp 13:16–18)

11 Från den tid då det dagliga offret avskaffas och förödelsens styggelse ställs upp ska det gå 1 290 dagar. 12 Salig är den som håller ut och når fram till 1 335 dagar.” (Dan 12:11-12)

Samtalsfrågor

 1. Ska man tolka Uppenbarelseboken och Daniels bok symboliskt eller bokstavligt?
 2. Hur förbereder man sig inför den yttersta tiden?
 3. När tror du att den yttersta tiden börjar?
 4. Vad kommer att hända under den yttersta tiden?
 5. Hur klarar man att behålla sin tro på Jesus under den yttersta tiden?
 6. Hur vet vi när Jesus kommer tillbaka?

Fler intressanta bibelord

Dan 7-12, Mark 13, 1 Kor 3:16–17, 2 Kor 6:16–7:1, Ef 2:21, Uppenbarelseboken

16Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.” (Upp 13:16–18)

Kommer Antikrist i den sista yttersta tiden försöka tvinga på oss ett märke på pannan eller handen med siffran 666 på? Eller ska man tolka detta symboliskt på något sätt?

För att förstå vad pannan, handen och siffran 666 betyder så måste vi förstå att Uppenbarelseboken är en skrift fylld av symbolspråk. Exempelvis symboliserar siffran 7 i Bibeln ”fullkomlighet”, ”fulländning”, ”totalt”, ”perfektion”, ”allt”, etc.  Så när Johannes skriver om Guds ”sju andar” så betyder inte det att Gud har sju andar utan att Guds Ande är fullkomlig och perfekt. Eller när Johannes får varsitt budskap till just sju församlingar så förstår vi att dessa budskap är riktade till ”alla” församlingar i ”alla” tider.

Men vad symboliserar då siffran ”666”? En ledtråd till tolkning av denna siffra finner vi i 1 Kung 10:14, där det står att “Det guld som årligen kom in till Salomo vägde sexhundrasextiosex talenter”. Om man dessutom betänker att Uppenbarelseboken menar att man inte kan köpa eller sälja utan Vilddjurets märke, så förstår vi att siffran 666 är kopplat till pengar.

Det andra vi behöver förstå vad gäller tolkningen av 666 är att man skulle få dess märke på handen eller på pannan. Vad innebär detta? Finns det någon symbolisk förståelse av handen och pannan? Ja, det gör det! I 5 Mos 11:18 kan vi läsa att Israels folk skulle lägga Guds ord ”på ert hjärta och ert sinne, och binda dem som ett tecken på er hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på er panna.

Med utgångspunkt ​i detta Bibelord så lägger många judar små lappar med Bibelord i två kapslar som ​man binder runt armen och på pannan som en påminnelse att helt tjäna Gud, dvs. både i ord och handling, både i teori (pannan) och praktik (handen), med både hjärta och händer. Denna judiska tradition är även känd som tefillin.

Vi kan även se i Kyrkohistorien att det har funnits tider av förföljelse då kristna inte varit tillåtna att köpa eller sälja på marknadsplatser utan att först ha visat upp ett intyg på att de tillbett den romerske kejsaren.

Den symboliska innebörden av att ta emot siffran 666 på handen eller pannan torde således vara att “låta pengar helt ta makten över våra liv”. Min personliga tolkning av detta Bibelord är alltså inte att man ska behöva vara rädd för att råka få just siffran 666 på handen eller pannan, utan att man ska akta sig för att göra Mammon till Herre.

Har du en annan tolkning av detta Bibelord? Skriv i så fall gärna en kommentar nedan.

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.