Pastor Christian Mölk | Vad säger Bibeln om helgelse?

BibelsamtalHelgelse är den process där man som kristen skiljer sig mer och mer från det världsliga och istället viger sig åt det heliga. Slutmålet med helgelsen är att bli det vår Fader har skapat oss till att vara genom att den helige Ande formar oss så att vi blir mer lika Jesus.  I helgelseprocessen samverkar man med den helige Ande för att sluta synda och istället göra gott.

Bibelord

Säg till Israels barns hela församling: Ni ska vara heliga, för jag, Herren er Gud, är helig.” (3 Mos 19:2)

Detta är Guds vilja: att ni helgas,” (1 Tess 4:3a)

10 Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.” (Ef 2:10)

13 Men vi måste alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning genom att ni helgas av Anden och tror på sanningen.” (2 Tess 2:13)

12 Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten, för att helga folket med sitt eget blod.” (Heb 13:12)

17 Helga dem i sanningen: ditt ord är sanning.” (Joh 17:17)

18 Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.” (2 Kor 3:18)

29 Dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, så att Sonen blir den förstfödde bland många bröder.” (Rom 8:29)

Mina älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har det hoppet till honom renar sig, liksom han är ren.” (1 Joh 3:2–3)

14 Sök frid med alla och helgelse, för utan helgelse kommer ingen att se Herren.” (Heb 12:14)

Samtalsfrågor

  1. Varför ska man helgas?
  2. Har du märkt någon förändring i ditt liv sen du blev kristen?
  3. Kan man helga sig själv eller beror allt på Andens verk?
  4. Vad kan vara ett hinder för helgelsen?
  5. Hur går helgelseprocessen till?
  6. Vad är målet med helgelsen?

Fler intressanta bibelord

Fil 2:13, 1 Petr 2:2-3, 1 Tim 6:11–12, 1 Kor 6:11, Ef 1:4

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.