Vad säger Bibeln om bön?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalBön är kommunikation med Gud och kan ta sig olika uttryck, exempelvis tillbedjan, förbön, tacksägelse eller lyssnande. Gud lovar att svara på böner som stämmer överens med hans vilja och ju mer man närmar sig Gud, desto mer lär man känna hans vilja och lär sig vad man bör be om. Till den bedjandes hjälp finns den helige Ande som hjälper till att be när man inte vet vad man ska be om.

Bibelord

Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd? 10 Eller en orm när han ber om fisk? 11 Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er Far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom?” (Matt 7:7–11)

Så ska ni be: Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat.
10 Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen. 11 Ge oss i dag vårt dagliga bröd. 12 Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss.13 Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda.”
(Matt 6:9–13)

36 Han sade: “Abba, Far! Allt är möjligt för dig. Ta den här bägaren ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill.”” (Mark 14:36)

18 Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga.” (Ef 6:18)

26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men Anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. 27 Och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.” (Rom 8:26–27)

31 Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men den som tillber Gud och gör hans vilja lyssnar han till.” (Joh 9:31)

14 Och den tilliten har vi till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss.” (1 Joh 5:14)

1 Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt.” (1 Tim 2:1–2)

Samtalsfrågor

  1. Har du fått bönesvar någon gång?
  2. Vad tycker du att vi kristna borde be mer om?
  3. Har du blivit ledd av den helige Ande till att be för något specifikt?
  4. Hur bör man förhålla sig till Gud för att han ska lyssna på våra böner?
  5. Hur ska man göra för att ”be ständigt”?

Fler intressanta bibelord

Luk 11:2-4, Luk 18:1-8, Luk 5:16, Kol 4:2, Joh 17:1, Fil 4:6, Fil 1:3–6, Apg 13:3, Rom 8:34, Matt 5:44, Heb 11:6, Ef 3:12, Joh 15:7–8, Matt 18:20

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.