Församlingstjänster

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalI Nya Testamentet beskrivs olika tjänster som den helige Ande kan ge till de han finner det lämpligt. Rent generellt delar alla kristna ett gemensamt uppdrag men somliga kallas av Gud till att utföra en specifik uppgift och utrustas med nödvändiga gåvor av den helige Ande. Syftet med dessa tjänster är att betjäna församlingen och sprida Guds rike. Några av de tjänster som beskrivs i Nya Testamentet är apostel, profet, evangelist, herde, lärare, äldste, diakon och missionär.

Bibelord

11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, 12 för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp” (Ef 4:11–12)

När de tjänade Herren och fastade sade den helige Ande: “Avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till.” Då fastade de och bad och lade händerna på dem och skickade sedan ut dem.” (Apg 13:2–3)

23 I varje församling utsåg de äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på.” (Apg 14:23)

Då kallade de tolv samman alla lärjungarna och sade: “Det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av Ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst.”” (Apg 6:2–4)

28 Ge akt på er själva och hela den hjord där den helige Ande har satt er som ledare, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.” (Apg 20:28)

1 Om någon gärna vill ha en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. En församlingsledare måste vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam, utan ska vara vänlig, fridsam och fri från pengabegär. Han ska ta väl hand om sin familj och se till att barnen lyder och visar all respekt. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling? Han får inte vara nyomvänd så att han blir högmodig och faller under djävulens dom. Han måste också ha gott anseende bland de utomstående, så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.” (1 Tim 3:1–7)

17 De äldste som sköter sin ledaruppgift väl ska ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.” (1 Tim 5:17)

Samtalsfrågor

  1. Vad är det för skillnad på de olika tjänsterna?
  2. Känner du igen dig i någon av tjänsterna?
  3. Vilka krav kan man ställa på de som har fått en speciell tjänst av Gud?
  4. Vilka tjänster finns respektive saknas i din lokala församling?

Fler intressanta bibelord

2 Tim 1:11–12, Apg 1:21–22, Ef 2:20

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.