Vad säger Bibeln om tillbedjan?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

Tillbedjan är en form av bön som fokuserar på att prisa Gud för den han är. Bara Gud är värd vår tillbedjan, lovprisning och lovsång, all annan tillbedjan är strikt förbjudet i Bibeln. Tillbedjan och lovsång av Gud sker ofta som en respons på att man har fått möta Gud eller fått bönesvar och därför vill prisa honom för hans …