Pastor Christian Mölk | Vad säger Bibeln om fasta?

BibelsamtalAtt fasta innebär att avstå från något, vanligtvis mat, i syfte att koncentrera sig på bön alternativt visa ånger inför den synd man har begått. Genom att avstå från mat och matlagning får man först och främst mer tid till att be, men man är också mer öppen för Guds tilltal och är mer angelägen i bönen. Den vanligaste längden på fasta är från kväll till kväll, men längre perioder förekommer, såsom exempelvis Mose, Elias och Jesu 40 dagars fasta.

Bibelord

Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska.” (Dan 9:3)

26 Då drog alla Israels barn, allt folket, upp till Betel och grät. De stannade där inför Herrens ansikte och fastade den dagen ända till kvällen och offrade brännoffer och gemenskapsoffer inför Herrens ansikte.” (Dom 20:26)

När jag hörde det satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himlens Gud.” (Neh 1:4)

21 Vid floden Ahava utlyste jag en fasta för att vi skulle ödmjuka oss inför vår Gud och be honom om en lyckosam resa för oss, våra kvinnor och barn och alla våra ägodelar.” (Esr 8:21)

37 och nu var hon änka, åttiofyra år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag.” (Luk 2:37)

När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig.” (Matt 4:2)

16 När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Jag säger er sanningen: De har fått ut sin lön. 17 Nej, när du fastar, smörj in ditt huvud och tvätta ditt ansikte 18 så att inte människor ser att du fastar, utan bara din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig.” (Matt 6:16–18)

När de tjänade Herren och fastade sade den helige Ande: “Avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till.” Då fastade de och bad och lade händerna på dem och skickade sedan ut dem.” (Apg 13:2–3)

23 I varje församling utsåg de äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på.” (Apg 14:23)

Samtalsfrågor

  1. Vad är syftet med fasta?
  2. Vad är din erfarenhet av fasta?
  3. I vilka situationer bör man fasta?
  4. Kan man fasta på fel sätt?
  5. Måste man fasta från just mat, eller är det i dagens moderna samhälle mer effektivt att fasta från t.ex. tv-tittande eller Facebook?

Fler intressanta bibelord

Jer 14:11-12, Est 4:3, Est 4:16, 1 Sam 7:5-6

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.