Pastor Christian Mölk | Fasta
Currently viewing the tag: "Fasta"

BibelsamtalAtt fasta innebär att avstå från något, vanligtvis mat, i syfte att koncentrera sig på bön alternativt visa ånger inför den synd man har begått. Genom att avstå från mat och matlagning får man först och främst mer tid till att be, men man är också mer öppen för Guds tilltal och är mer angelägen i bönen. Den vanligaste längden på fasta är från kväll till kväll, men längre perioder förekommer, såsom exempelvis Mose, Elias och Jesu 40 dagars fasta.

Bibelord

Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska.” (Dan 9:3)

26 Då drog alla Israels barn, allt folket, upp till Betel och grät. De stannade där inför Herrens ansikte och fastade den dagen ända till kvällen och offrade brännoffer och gemenskapsoffer inför Herrens ansikte.” (Dom 20:26)

När jag hörde det satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himlens Gud.” (Neh 1:4)

21 Vid floden Ahava utlyste jag en fasta för att vi skulle ödmjuka oss inför vår Gud och be honom om en lyckosam resa för oss, våra kvinnor och barn och alla våra ägodelar.” (Esr 8:21)

37 och nu var hon änka, åttiofyra år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag.” (Luk 2:37)

När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig.” (Matt 4:2)

16 När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Jag säger er sanningen: De har fått ut sin lön. 17 Nej, när du fastar, smörj in ditt huvud och tvätta ditt ansikte 18 så att inte människor ser att du fastar, utan bara din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig.” (Matt 6:16–18)

När de tjänade Herren och fastade sade den helige Ande: “Avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till.” Då fastade de och bad och lade händerna på dem och skickade sedan ut dem.” (Apg 13:2–3)

23 I varje församling utsåg de äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på.” (Apg 14:23)

Samtalsfrågor

 1. Vad är syftet med fasta?
 2. Vad är din erfarenhet av fasta?
 3. I vilka situationer bör man fasta?
 4. Kan man fasta på fel sätt?
 5. Måste man fasta från just mat, eller är det i dagens moderna samhälle mer effektivt att fasta från t.ex. tv-tittande eller Facebook?

Fler intressanta bibelord

Jer 14:11-12, Est 4:3, Est 4:16, 1 Sam 7:5-6

1 Uppfylld av den helige Ande återvände Jesus från Jordan och fördes av Anden omkring i öknen, 2 där han frestades av djävulen i fyrtio dagar. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var förbi, blev han hungrig. 3 Då sade djävulen till honom: ”Är du Guds Son, så befall att den här stenen blir bröd.” 4 Jesus svarade honom: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd.” 5 Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen 6 och sade: ”Dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig, ty åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. 7 Därför skall allt vara ditt, om du tillber mig.” 8 Jesus svarade: ”Det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.” 9 Sedan förde djävulen honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens utsprång och sade till honom: ”Är du Guds Son, så kasta dig ner härifrån! 10 Det står skrivet: Han skall befalla sina änglar att skydda dig, 11 och De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.” 12 Jesus svarade honom: ”Det är sagt: Du skall inte fresta Herren din Gud.” 13 När djävulen hade frestat honom på alla sätt, lämnade han honom för en tid. 

 1. Den helige Ande
  1. Den helige Ande är en person och en del av Treenigheten.
  2. När Sonen föddes som människa avstod han från sina gudomliga egenskaper, med resultatet att han inte kunde göra någonting i sig själv, i sin egen gudomlighet (Fil 2:6–8). Därmed blev han beroende av sin Fader för att få veta vad han skulle göra (Joh 5:19) och han blev beroende av den helige Ande för att kunna utföra det Fadern befallde (Apg 10:38).
   1. Detta gjorde Jesus för att helt dela våra mänskliga villkor och gå före och visa vägen. Vi är Jesus lärjungar när vi härmar Jesus, lyssnar på Fadern och lever i den helige Andes kraft.
 2. Fördes av Anden omkring i öknen
  1. Gud kan leda oss genom såväl ökenperioder som grönskande och spirande perioder. Man kan inte bestämma hur Gud väljer att leda oss utan vi får vara trofasta och lita på att Gud vet vad han gör och att han aldrig prövar oss över vår förmåga (1 Kor 10:13).
 3. Djävulen
  1. Djävulen beskrivs i Bibeln som en ond fallen ängel, som gör allt han kan för att kontrollera människor, luras och frestas (Hes 35-36, Ef 2:2, 1 Tim 3:7, Apg 10:38, 1 Petr 5:8, Joh 13:2).
   1. Alla som tror på Jesus har dock möjlighet att stå emot Djävulens listiga angrepp och förmå honom att fly (Ef 6:11, Jak 4:7).
 4. Frestades av djävulen i fyrtio dagar
  1. Parallellerna till Gamla Testamentet är många
   1. Mose var på berget Sinai 40 dygn utan att äta eller dricka (2 Mose 34:28).
   2. Elia gick 40 dygn efter en måltid (1 Kung 19:8).
   3. Goliat hånade Israel i 40 dygn (1 Sam 17:16).
  2. Prövningar/frestelser är ett begrepp i Bibeln (peirazo och peirasmos på grekiska) som används på lite olika sätt.
   1. Satan kan fresta oss och förmå oss att falla för våra egna begär (1 Kor 7:5, Jak 1:13–14).
   2. Vi kan fresta Gud (Apg 5:9, 1 Kor 10:9).
   3. Gud kan pröva oss så att vi växer i vår tro (Jak 1:2-3, Hebr 11:17, 1 Petr 1:6).
  3. Gud tillåter att Satan frestar Jesus så att vi kan lära oss att också vi kan stå emot Djävulen.
  4. Satan frestar Jesus med samma frestelser som de Eva föll för, skillnaden är att Jesus står emot.
  5. Jesus är 100 % Gud och 100 % människa. I sin mänsklighet så blev Jesus frestad, men i sin gudomlighet så syndade han inte. Även om Jesus är Gud så kan han ändå ha ”medlidande med våra svagheter”, eftersom han blev ”frestad i allt liksom vi, men utan synd.” (Hebr 4:15).
 5. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var förbi, blev han hungrig. Då sade djävulen till honom: ”Är du Guds Son, så befall att den här stenen blir bröd.” Jesus svarade honom: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd.”
  1. Författaren Lukas, som också är läkare (Kol 4:14), nämner att Jesus blev hungrig när fastedagarna var förbi. Självklart har Jesus känt någon form av hunger även innan, så denna hunger indikerar förmodligen att Jesus nu nått sin kropps fysiska kapacitet och är nära att dö av svält.
   1. En del människor kan klara av att överleva 70 dagar utan mat, medan andra dör efter 17 dagar. Genomsnittet för vad en människa klarar av är dock 40 dagar.
  2. Djävulen ifrågasätter inte huruvida Jesus är Guds Son eller inte, utan frestar honom istället till att avbryta sin fokusering på Gud och istället fokusera egoistiskt på sig själv.
   1. Jesus är måhända hungrig, men han är full av Guds Ande. Värre vore, som det kanske är för många av oss, om Jesus var mätt och belåten, men saknade Guds Ande.
  3. Djävulen frestade Adam och Eva med mat och de föll för frestelsen (1 Mose 3:1-7).
   1. Paulus skriver om Jesus: ”Den siste Adam blev en livgivande ande.”(1 Kor 15:22, 45).
   2. Adam, som en representant för alla människor, syndade när Djävulen frestade och på så sätt kom synd in i världen och förstörde människans relation med Gud.
   3. Jesus står emot Djävulens frestelser och syndar inte. På så sätt kan alla som tror på Jesus få del i Jesus syndfrihet och få en möjlighet till en återupprättad relation med Gud.
  4. Jesus svarade Djävulens frestelse med ett Bibelord (5 Mose 8:3).
   1. Satans frestelse var inte i sig självt fel. Det är inte fel att äta bröd. Men det är bättre att sätta Guds ord högre än våra egna behov.
   2. Paulus undervisar oss att i striden mot Djävulen så är vårt vapen ”Andens svärd som är Guds ord” (Ef 6:17).
   3. I och med att Jesus är Guds Son så kunde han med enkelhet ha befallt Satan att lämna honom i fred och Satan hade omedelbart varit tvungen att lyda. Men här går Jesus in under våra mänskliga villkor och visar oss ett sätt att bekämpa Satan som vi alla troende kan göra.
   4. På samma sätt som Jesus så kan vi stå emot Djävulens frestelser genom att vara väl insatta i Guds ord och på så sätt lista ut att det till synes rimliga förslaget att äta lite bröd egentligen var en frestelse. Men om vi inte är väl insatta i Bibeln så kanske vi inte ens märker att Djävulen lurar och frestar oss.
  5. Vad betyder det här för oss idag?
   1. Jesus lär oss att det finns mer i livet än bara världsliga ting. Det är viktigt att äta mat och bekymra sig om sådant, men det är ännu viktigare att äta sig mätt på Guds ord (Matt 4:4).
    1. Jesus lär oss att prioritera Gud, Bibeln, församlingen, minst lika mycket som alla världsliga bekymmer.
 6. Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen och sade: ”Dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig, ty åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. Därför skall allt vara ditt, om du tillber mig.” Jesus svarade: ”Det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.”
  1. Enligt 1 Joh 5:19 så är ”hela världen i den ondes våld” och enligt Joh 12:31 skall ”denna världens furste kastas ut” och i Uppenbarelsebokens profetiska framtidsskildring står det att ”Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han skall vara konung i evigheternas evigheter.”(Upp 11:15).
   1. Ursprungligen så gav Gud människorna uppdraget att råda och förvalta jorden (1 Mose 1:28), men någonstans på vägen så har Djävulen mer och mer tagit över världen genom att lura människorna att lämna över makten.
   2. När Jesus kom till jorden så hade Djävulen hela världen i sitt våld men i och med Jesus ankomst så breder sig Guds rike ut allt mer på jorden och i framtiden kommer Jesus att totalt regera över hela världen.
   3. I och med Jesu död på korset så är Djävulen besegrad (Kol 2:15) men fortfarande pågår strider.
    1. Ofta jämför man detta med Dagen D under andra världskriget. När de allierade landsteg i Normandie så visste alla att de allierade hade vunnit kriget, men ändå pågick stridigheter i över ett år till.
  2. Djävulen vet att Jesus på något sätt kommer att besegra honom och bli hela världens Herre och försöker därför lura Jesus att ta den snabba vägen och bli Herre utan att dö på korset.
   1. Djävulen erbjöd sitt herravälde över jorden till Jesus om han bara vill böja sig inför Djävulen och tillbe honom.
   2. Jesus vet att han kommer att bli Herre över hela världen men att vägen dit går via korset. Hade Jesus tackat ja till detta erbjudande hade vi aldrig kunnat få syndernas förlåtelse.
  3. Jesus hämtar återigen sitt svar från Bibeln (1 Mose 6:13, 2 Mose 34:14) och svarar att man endast skall tjäna och tillbe Gud.
   1. I Nya Testamentet så tillber flera personer Jesus vilket är ett av alla bibliska bevis på att Jesus är Gud (Matt 2:11, Matt 14:33, Matt 28:9, Matt 28:17, Joh 9:38, Hebr 1:6).
   2. Det är samma grekiska ord ”proskyneo” (tillbe på svenska) i samtliga dessa Bibelord. Jesus säger att man endast skall tillbe Gud samtidigt som han själv tar emot tillbedjan.
  4. På ett liknande sätt frestade Djävulen Eva att få makt och ”bli som Gud” om hon bara gjorde som Djävulen sa (1 Mose 3:5).
  5. Vad betyder det här för oss idag?
   1. Den enda vi som kristna fullt ut böjer oss inför, det är Herren Gud.
 7. Sedan förde djävulen honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens utsprång och sade till honom: ”Är du Guds Son, så kasta dig ner härifrån! 10 Det står skrivet: Han skall befalla sina änglar att skydda dig, och De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.” Jesus svarade honom: ”Det är sagt: Du skall inte fresta Herren din Gud.”
  1. Det fanns en judisk tradition att Messias skulle visa sig för Israel ståendes på Jerusalems tempel.
  2. Djävulen kunde inte själv fysiskt knuffa ner Jesus från tempelmuren och måste därför försöka lura Jesus.
  3. Här citerar Djävulen Bibeln (Psalm 91:11-12).
   1. I och med detta förstår vi att det inte räcker med att någon citerar Bibeln för att det som sägs ska stämma. Bara för att någon kan Bibeln utantill så betyder inte det att den personen har rätt tolkning.
    1. Genom att lära känna Gud och läsa Bibeln med Jesus i centrum så ökar chanserna att förstår Bibeln på rätt sätt.
  4. Jesus svarar återigen Djävulen med ett Bibelord (5 Mose 6:16).
   1. Det räcker inte bara med att rapa en massa Bibelord för att få en rätt förståelse av ”hela Guds vilja och plan” (Apg 20:27). Jesus visste hur man ”rätt delar sanningens ord” (2 Tim 2:15) och låter sig därför inte luras av Djävulens förvrängda Bibeltolkning.
  5. Djävulen försökte lura Jesus att tvinga Gud att utföra ett spektakulärt mirakel.
   1. Vi kan aldrig tvinga Gud att göra ett mirakel, för det vore att ”fresta Herren din Gud”.
  6. På ett liknande sätt försökte Djävulen lura Eva att de inte skulle dö (1 Mose 3:3). Eva föll för frestelsen men Jesus stod emot.
  7. Vad betyder det här för oss idag?
   1. Vi ska tro och lita på att Gud vill göra mirakler mitt ibland oss. Men vi måste komma ihåg vem det är som är Gud och vem det är som är människa. Vi måste acceptera det som Gud gör med oss och vi kan inte tvinga Gud att göra något.
 8. När djävulen hade frestat honom på alla sätt, lämnade han honom för en tid.
  1. Precis som det står i Jakob 4:7 Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.” så stod Jesus emot Djävulen vilket ledde till att han så småningom lämnade Jesus.
   1. På samma sätt kan vi idag stå emot Djävulen när han försöker lura oss att gå emot Guds vilja. Om man aldrig står emot Djävulens frestelser så kommer han bara att fortsätta att fresta.
  2. Jesus var ”uppfylld av den helige Ande”, samtidigt som han var väl insatt i Guds ord.
   1. Att enbart vara uppfylld av den helige Ande utan att vara insatt i Guds ord gör att man lätt svävar iväg i sin andlighet.
   2. Att enbart vara insatt i Guds ord utan att vara uppfylld av den helige Ande kan leda till att man behandlar Bibeln som en fakta- eller sagobok utan någon förankring till verkligheten.
   3. Att, som Jesus, vara både uppfylld av den helige Ande och väl insatt i Guds ord är en oslagbar kombination som är att rekommendera till alla som vill vara Jesu lärjungar.

Copyright 2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 

18Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Då kom man och frågade Jesus: ”Varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas, men inte dina lärjungar?” 19Jesus svarade: ”Inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem? Så länge brudgummen är hos dem kan de inte fasta. 20Men det skall komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, och då, på den dagen, kommer de att fasta. 21Ingen syr fast en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. Då skulle det nya tyget riva bort ännu mer från den gamla manteln och revan bli värre. 22Ingen häller nytt vin i gamla skinnsäckar. Om man gjorde så, skulle vinet spränga säckarna och både vinet och säckarna förstöras. Nej, nytt vin häller man i nya säckar.”” 

 • Varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas, men inte dina lärjungar?
  • Enligt Moseböckerna skulle det judiska folket fasta en gång om året, på ”försoningsdagen” (3 Mose 23:27).
   • Det judiska folket fastade även vid fler tillfällen av olika anledningar.
   • Fariséerna hade infört ett antal extra fastedagar och skröt med att de fastade två dagar i veckan (Lk 18:12).
   • Fasta hör vanligtvis samman med att man ångrar sitt syndiga liv eller ber Gud om vägledning (1 Sam 7:6).
  • Jesus förväntade sig att hans lärjungar skulle fasta när hans uppdrag var slutfört.
   • Så länge som Jesus var mitt bland sina lärjungar ansåg han inte att det fanns behov av ytterligare ånger och vägledning.
   • Fasta ska ha sin utgångspunkt i den personliga relationen med Gud. Man ska akta sig för att fasta bara för att människor anser det viktigt.
 • Bröllop
  • Jesus jämför sin egen närvaro med ett bröllop där Jesus är brudgummen och lärjungarna bröllopsgästerna.
   • Ett bröllop ska vara kul och innehålla mycket mat så det passar sig inte att man fastar då.
  • Bröllopstemat förekommer även i andra delar av Bibeln:
   • Jesaja kallar Israel för Guds brud (Jes 54:5).
   • Paulus kallar församlingen för Kristi brud (2 Kor 11:2).
  • På samma sätt som att paret som gifter sig säger ”Ja!” till varandra så behöver Jesus och människan säga ”Ja!” tillvarandra.
   • Jesus har sagt sitt ”Ja!” till dig, har du sagt ditt ”Ja!” till honom?
 • Ingen syr fast en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel
  • Jesus tar nu upp relationen mellan det gamla och det nya förbundet i två liknelser.
  • David H. Stern skriver i sin bok ”The Jewish New Testament Commentary” att det ”okrympta tyget” är det nya förbundet och den ”gamla manteln” är det gamla förbundet.
   • För att den ”gamla manteln” ska bli hel behövs tron på Jesus.
   • Men tron på Jesus måste stämma överens med Gamla Testamentet annars riskerar det att inte hålla, revan kan till och med bli ännu värre än innan.
  • Kontentan är alltså att Gamla Testamentet inte är helt utan Jesus och att man behöver förstå Jesus utifrån Gamla Testamentet.
 • Ingen häller nytt vin i gamla skinnsäckar
  • Enligt Stern så symboliserar det ”nya vinet” tron på Jesus och de ”gamla skinnsäckarna” det gamla förbundet.
   • Om tron på Jesus måste stämma överens med Gamla Testamentet i förra liknelsen så måste det gamla förbundet nu i sin tur anpassa sig efter tron på Jesus.
  • Det Jesus försöker säga är att Gamla Testamentets många regler och lagar inte längre är nödvändiga eftersom Jesus har kommit.
   • För en jude som tror på Jesus är det exempelvis onödigt att offra i templet för att få förlåtelse för sina synder eftersom Jesus har förlåtit alla ens synder på korset.
   • Men om en jude anpassar sina religiösa traditioner så att de passar tron på Jesus så är det inte fel att fortsätta leva efter judiska traditioner och regler.
  • Ett annat sätt att se på denna liknelse är att det ”nya vinet” symboliserar Guds rike och att de ”nya skinnsäckarna” symboliserar den nya miljö eller kultur där Guds rike predikas.
   • Evangeliet får alltså framgång först när Guds rike predikas på ett sätt som den nya miljön förstår. För ungdomar behöver man förklara Guds rike så att ungdomar förstår och för norrmän behöver man förklara Guds rike så att norrmän förstår.
   • En missionär som reser till en ny miljö behöver alltså förklara evangeliet på ett sådant sätt och med ett sådant språk så att åhörarna förstår. En missionär behöver lägga ner mycket tid på att lära sig den nya miljöns kultur, seder, språk och trosföreställningar och förmedla budskapet om Jesus på ett relevant sätt utan att för den sakens skull urvattna eller förändra budskapet.
   • Paulus är ett utmärkt exempel på detta eftersom hans missionsmetod var att bli som de han predikade för (1 Kor 9:19–23).
    • När Paulus missionerade bland judar så betedde han sig och predikade evangeliet så att judar förstod (Apg 13:14, Apg 16:2, Apg 17:1-2, 18:18).
    • När Paulus missionerade bland greker så predikade han evangeliet så att greker förstod (Apg 17:16-34).

 
Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.