Vad säger Bibeln om lärjungaskap?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalLärjungaskap innebär att ge sig själv till fullo åt Herren och sträva efter att följa och efterlikna Jesus genom att med hjälp av den helige Ande helga sig från synd, studera Bibeln, be och praktisera det Jesus instruerade alla hans lärjungar att göra. Ett aktivt lärjungaskap har sin naturliga utgångspunkt i församlingen, men bör också jobbas med individuellt. Lärjungaskap kan leda till svårigheter såsom förföljelse, en inre brottningskamp och bråk med familjemedlemmar, osv. Men svårigheterna leder ofta fram till att vi formas till att bli det Gud skapat oss till, samt att vi sprider evangeliet till andra människor.

Bibelord

19 Han sade till dem: “Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare.”” (Matt 4:19)

24 Jesus sade till sina lärjungar: “Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.”” (Matt 16:24)

21 Till detta är ni kallade. Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår.” (1 Pet 2:21)

Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.” (1 Joh 2:6)

26 Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er.” (Joh 14:26)

31 Jesus sade till de judar som hade kommit till tro på honom: “Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar.” (Joh 8:31)

40 En lärjunge står inte över sin lärare. Men när han är fullärd blir han som sin lärare.” (Luk 6:40)

29 Dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, så att Sonen blir den förstfödde bland många bröder.” (Rom 8:29)

33 På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger.” (Luk 14:33)

29 Jesus sade: “Jag säger er sanningen: Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull 30 utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och sedan i den kommande världen evigt liv.” (Mark 10:29–30)

Samtalsfrågor

  1. Finns det någon skillnad mellan att vara en gudstjänstbesökare och att vara en lärjunge?
  2. Vilka negativa konsekvenser har ditt lärjungaskap lett till?
  3. Vilka positiva konsekvenser har ditt lärjungaskap lett till?
  4. Vad behöver du jobba med mer aktivt för att växa i ditt lärjungaskap?

Fler intressanta bibelord

Fil 2:5, Fil 4:9, Luk 9:61–62, 1 Joh 3:2, Joh 13:15, Fil 3:17, Ef 4:22–24

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.