Pastor Christian Mölk | Lärjungaskap
Currently viewing the tag: "Lärjungaskap"

1En gång när Jesus stod vid sjön Gennesaret och folket trängde sig inpå honom för att höra Guds ord, 2fick han se två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. 3Jesus steg då i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. 4När han hade slutat tala, sade han till Simon: ”Far ut på djupt vatten och lägg ut era nät till fångst.” 5Simon svarade: ”Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på din befallning vill jag lägga ut näten.” 6De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. 7Då vinkade de åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna, så att de var nära att sjunka. 8När Simon Petrus såg det, föll han ner för Jesus och sade: ”Gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa.” 9Ty han och alla som var med honom hade slagits med häpnad över den fångst de hade fått, 10också Jakob och Johannes, Sebedeus söner, som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sade till Simon: ”Frukta inte. Härefter skall du fånga människor.” 11Och de drog upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom.

 • 1En gång när Jesus stod vid sjön Gennesaret och folket trängde sig inpå honom för att höra Guds ord, 2fick han se två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. 3Jesus steg då i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten.
  • Jesus, och flera av de första lärjungarna, bodde i närheten av Gennesarets sjö, eller Galileiska sjön som den är mer känd som.
  • Att arbeta som fiskare var ett hårt yrke på Jesu tid. På natten fiskade man och på dagen rensade och sköljde man näten i förberedelse inför nästa fisketur, och sen sålde eller saltade man fisken. Just detta efterarbete höll fiskarna på med när Jesus kom förbi.
  • Jesus var inte beroende av en kyrka med en predikstol för att undervisa Guds ord. Det viktiga för Jesus är inte formen för budskapet, utan innehållet. På samma sätt bör vi vara noga med att inte fastna för mycket i traditioner så att de blir viktigare än evangeliet i sig självt. Också viktigt att alltid vara beredd att förkunna evangelium vart man än är, oavsett om det är i en kyrka eller i en båt.
   • Idag är det mer normalt att predikanten står upp och lyssnarna sitter ner. Men på Jesu tid var det tvärtom, predikanten satt ner och lyssnarna fick stå.
   • Ibland när Jesus undervisade så kom det så mycket folk som tryckte på att Jesus var tvungen att sätta sig i en båt för att få lite distans och kunde tala så att alla hörde. Förmodligen var den här båten knappt 10 meter och jag ser framför mig hur Jesus sitter på relingen och dinglar med benen i vattnet samtidigt som han undervisar folket som står på stranden.
 • 4När han hade slutat tala, sade han till Simon: ”Far ut på djupt vatten och lägg ut era nät till fångst.” 5Simon svarade: ”Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på din befallning vill jag lägga ut näten.”
  • Simon hade varit givmild gentemot Jesus och lånat honom sin båt, och nu ger Jesus tillbaka genom att välsigna honom med en stor mängd fisk!
   • När vi ger det vi har till Gud så kommer han först att använda det för att visa på evangelium, och sen kommer han att välsigna oss i överflöd.
   • Har du en gåva eller begåvning? Är du duktig på att sjunga? Har du mer pengar än du behöver? Är du duktig på att skriva? Säg till Gud att han gärna får använda det du har, så kommer du att både bli använd och välsignad.
  • Det ter sig nästan lite komiskt att en erfaren fiskare tar emot råd från en snickare i hur man fiskar. Simon kunde ha svarat hånskrattandes att Jesus minsann bara var en snickare som inte vet något om fiske. Men hur duktiga och kunniga vi än är på vår eventuella begåvning, så är det ingenting i jämförelse med om Gud får välsigna oss.
   • Att vara en Jesu lärjunge innebär ibland att, likt Simon Petrus, lyda när Jesus ger instruktioner som till synes går emot bättre vetande. Eftersom Jesus ser den större bilden och har möjlighet att utföra mirakler, så kommer lydnaden i längden att löna sig. Men för stunden kan den innebära rynkade ögonbryn och ifrågasättande kommentarer.
  • Simon kunde också ha svarat att de var trötta efter en hel natts hårt arbete och att det var meningslöst att bege sig ut igen, framförallt inte på dagtid när fisken ändå inte nappar. Men Simon väljer att mot sitt eget bättre vetande ändå lyssna på Jesus. Ibland kan Gud lägga något på vårt hjärta som övergår allt mänskligt förstånd. Då är det inte fel att pröva detta och se om Gud har en välsignelse att erbjuda om vi tror på honom och hans ord.
 • 6De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. 7Då vinkade de åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna, så att de var nära att sjunka.
  • Simon kunde ha sagt nej till Jesus eftersom han hade både mer kunnande och mer erfarenhet än Jesus vad gäller fiske. Men Simon lyssnade på Jesus trots att omständigheterna sa emot, och belönades rikligen för sin tro.
   • Hade Simon inte trott på Jesus eller skyllt på att han inte orkade eftersom han var för trött, så hade han inte fått ta emot denna stora välsignelse.
  • Det är också värt att notera att Simon inte hade kunnat bärga denna stora välsignelse om han inte hade jobbat tillsammans med den andra båten.
   • På samma sätt bör vi idag inte vara missunnsamma när en annan kyrka blir välsignad med väckelse, utan istället försöka hjälpa varandra.
 • 8När Simon Petrus såg det, föll han ner för Jesus och sade: ”Gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa.” 9Ty han och alla som var med honom hade slagits med häpnad över den fångst de hade fått, 10också Jakob och Johannes, Sebedeus söner, som fiskade i lag med Simon.
  • Jesus hade tidigare helat Simon Petrus svärmor (Luk 4:38-39), men det miraklet ledde inte till att Simon fullt ut gav sitt liv till Jesus. Kanske hade Simon svårt att riktigt förstå helande-miraklet eftersom han var okunnig vad gäller sjukdom och läkedom. Men detta fiske-mirakel verkar ha berört honom ända in i själen eftersom han som erfaren fiskare visste hur mirakulöst detta var.
   • Det är en sak att bli förundrad när Jesus gör ett mirakel med någon annan, men en helt annan sak när Jesus gör ett mirakel med mig själv.
  • I vers 5 tilltalar Simon Jesus som ”Mästare”, vilket betyder ungefär ”chef”. Efter att ha upplevt detta mirakel tilltalar Simon nu Jesus som ”Herre” i vers 8. Efter att ha upplevt ett personligt mirakel förändras Simons syn på Jesus och han börjar förstå vem Jesus verkligen är. Mitt bland sprattlande fiskar och glädjerop över den mirakulösa storfångsten stillar sig Simon och böjer knä inför Jesus.
   • Men problemet för Simon är att ju klarare han ser vem Jesus är, desto större upplever han kontrasten mellan Jesus helighet och sin egen syndighet. När Simon verkligen förstår att Jesus är en Gudsman anser han sig själv inte tillräckligt värdig att vara i Guds närhet och vill därför att Jesus ska lämna hans båt. Petrus verkar tro att Gud är en avlägsen helig och arg Gud som hellre straffar syndare än upprättar dem.
    • Men samtidigt verkar det finnas en längtan inom Simon att få ta del av Jesu helighet, en längtan som hindrar Simon att själv gå bort från Jesus. Istället sitter han kvar och ber Jesus lämna, kanske i en förhoppning om att han inte alls ska lämna.
   • Som tur är för Simon så ser Jesus med kärleksfulla ögon bortom Petrus synd och erbjuder en möjlighet till upprättelse istället för straff. Gud är medveten om vår synd men har inte kommit för att straffa oss utan för att förlåta oss och skapa någonting nytt. När Simon enbart såg sin egen synd i mötet med Jesus, så såg Jesus istället en möjlighet till upprättelse.
   • Simons reaktion i mötet med Herren blir att be Jesus gå eftersom Simon tror att bara värdiga Gudsmän kan få tjäna Gud. Men det är skillnad på att vara en syndare och förneka det och att vara en syndare och bekänna det. Denna ödmjuka inställning till Jesus gör att Simon nu får erfara att Jesus inte har kommit till jorden för att döma syndare utan för att frälsa och förlåta syndare. När vi ger våra liv till Jesus får inte han del av vår synd, utan vi får istället del av Jesus helighet. Att vi erkänner att vi är syndare i behov av nåd är snarare en förutsättning för tjänstgöring än ett hinder.
   • Simon identifierade sig själv som en ovärdig syndare, men Jesus såg i Simon en möjlighet att förvandla Simon från syndare till ett verktyg för Guds rike. Det är aldrig vår egen självbild som definierar våra möjligheter att tjäna Gud. På så sätt blev Simons medvetenhet om sin egen svaghet den styrka som Gud kunde använda för att leda Simon till att göra Guds verk.
 • Men Jesus sade till Simon: ”Frukta inte. Härefter skall du fånga människor.” 11Och de drog upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom.
  • Även om Gud är värd vår fruktan och vi borde vara rädda för hans väldiga makt, så vill han inte relatera till oss människor utifrån rädsla, utan utifrån förlåtande kärlek. Även om vi kanske ”borde” vara rädda för Gud, så behöver vi det inte.
  • Simons uppdrag skulle från och med nu bli att fiska människor, och den här händelsen lärde Simon en hel del. När Jesus får dirigera så leder det alltid till någon form av välsignelse.
   • På samma sätt ska även vi idag ”fiska människor” genom att lyssna på Jesus undervisning, ställa våra gåvor och begåvningar till Guds förfogande, och lyssna på Jesus när han dirigerar oss mot välsignelsen.
  • Det verkar som att Simon och de andra lärjungarna lämnade den mirakulösa fiskefångsten på stranden när de följde Jesus. Den ekonomiska välsignelsen fiske-miraklet innebar var ingenting i jämförelse med att få förmånen att få följa Jesus och bli hans lärjunge.
   • Betyder detta att alla som vill tjäna Gud måste lämna sitt nuvarande jobb och jobba heltid för Gud? Nej, Jesus undervisade många på stranden, men det var bara Simon Petrus som han, åtminstone vid detta tillfälle, kallade in i heltidstjänst. Och även om Simon lämnade sitt jobb som fiskare så fortsatte exempelvis Paulus med sitt jobb som tältmakare. Det finns många olika sätt att tjäna Gud och man får be Gud om vägledning.
   • Sammanfattningsvis kan vi se att denna lilla text handlar om Jesu kallelse in i heltidstjänst för Guds rike. Men varför fick just Simon Petrus denna kallelse? Jo, han var för det första villig att lyssna på Jesus direktiv, han var för det andra ödmjuk och böjde sig inför Jesus, och han var för det tredje beredd att lämna allt och följa Jesus helhjärtat.

51När tiden för hans bortgång var inne, vände han sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit upp. 52Han sände budbärare framför sig, och de gav sig i väg och gick in i en samaritisk by för att förbereda hans ankomst. 53Men folket tog inte emot honom, eftersom han var på väg till Jerusalem. 54När hans lärjungar Jakob och Johannes såg det, sade de: ”Herre, vill du att vi skall kalla ner eld från himlen som förtär dem?” 55Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem. 56Och de gick vidare till en annan by. 57Medan de vandrade vägen fram, sade någon till honom: ”Jag vill följa dig vart du än går.” 58Jesus svarade honom: ”Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget att vila huvudet mot.” 59Till en annan sade han: ”Följ mig!” Mannen svarade: ”Herre, låt mig först gå och begrava min far.” 60Jesus sade till honom: ”Låt de döda begrava sina döda, men gå du och predika Guds rike!” 61En annan sade: ”Jag vill följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av min familj.” 62Jesus svarade: ”Ingen som ser sig om sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike.”

 • 51När tiden för hans bortgång var inne, vände han sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit upp.
  • En mer ordagrann översättning av ordet ”bortgång” är ”upphöjelse”, vilket är en hänvisning till Jesus upphöjelse på korsets trä, Jesu seger, Jesu uppståndelse och Jesu himmelsfärd.
  • Jesus är en förebild på alla sätt. I detta avsnitt kan vi lära oss att vara ”fast besluten” att fullfölja det uppdrag Gud har gett oss. Även om vi vet att det innebär lidande så ska vi gå på den väg Gud har kallat oss in på.
   • Som pastor och ledare i en församling kan jag vittna om att det finns få tillfällen som gör mig så glad som när någon åtar sig en uppgift som man sen ”fast beslutsamt” genomför, vare sig det går bra eller dåligt, vare sig det är kul eller tråkigt. Att troget fullfölja sin uppgift är ett tecken på mognad som krävs av den som vill vara ledare i Guds församling. Den som ger upp vid minsta motgång kommer inte att anförtros ledarskap.
  • Jesus var ”fast besluten” att genomföra sitt uppdrag trots att nästintill alla försökte övertala honom att ge upp:
   • Jesu fiende Djävulen försökte fresta honom (Matt 4:1–11).
   • Jesus vän Petrus försökte övertala honom (Matt 16:21-23).
   • Jesus själv tvivlade inför sitt lidande (Matt 26:37-39, Luk 22:29-44).
   • Pontius Pilatus försökte frige Jesus (Joh 18:28-40).
 • 52Han sände budbärare framför sig, och de gav sig i väg och gick in i en samaritisk by för att förbereda hans ankomst. 53Men folket tog inte emot honom, eftersom han var på väg till Jerusalem.
  • Efter att det norra riket, Israel, fallit och intagits av assyrierna år 721 f.Kr., så fördes de flesta från de 10 norra stammarna bort i fångenskap och assimilierades med den övriga befolkningen i Assyrien. För att ytterligare uppblanda den israelitiska befolkningen fördes andra folkslag till Israel och som sen gifte sig med de israeliter som fanns kvar. Ättlingarna till detta blandfolk är samarierna, uppkallade efter den israelitiske kungen Omris huvudstad. Några israelitiska präster tilläts finnas kvar för att lära det nya samariska folket hur man tillber Israels Gud. (2 Kung 17).
   • Samarierna har en egen version av Moseböckerna och tillber Gud på sitt eget berg Gerissim, istället för i Jerusalem (Joh 4:20).
   • På grund av den historiska konflikten (Esr 4) och det faktum att Samarierna var ett blandfolk, så rådde fientlighet och mycket fördomar mellan judar och samarier. Samarierna brukade heller inte erbjuda resande judar övernattning när de som bodde norr om Samarien, i Galiléen, ville gå ner till Judéen för att fira judiska högtider i Jerusalem. Därför tog de flesta galiléer ofta en omväg för att undvika att gå in i Samarien.
  • Samarierna tog vid detta tillfälle inte emot Jesus och hans resesällskap eftersom de var på väg till Jerusalem. Samarierna lät vid detta tillfälle sina fördomar och gamla fiendskap med judarna hindra dem från att höra evangeliet. Vid ett annat tillfälle, när en samarisk kvinna får chansen att prata i lugn och ro med Jesus (Joh 4:1–42), så leder det till att många samarier tar emot Jesus som sin frälsare.
   • Det vi kan lära oss av Jesus är att inte låta våra fördomar styra vilka vi ska vittna för. Den person man minst skulle kunna tänka sig intresserad av Jesus kanske visar sig vara den första som omvänder sig.
   • Med tanke på detta är det nog ingen slump att Jesus omnämner just Samarien när han uppmanar sina lärjungar att gå ut i hela världen och missionera: “8Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”” (Apg 1:8)
 • 54När hans lärjungar Jakob och Johannes såg det, sade de: ”Herre, vill du att vi skall kalla ner eld från himlen som förtär dem?” 55Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem. 56Och de gick vidare till en annan by.
  • När lärjungarna ser att samarierna inte tar emot Jesus låter de sina fördomar och gamla fientliga historia ta över deras omdöme.
  • De två bröderna Jakob och Johannes kallades av Jesus ”Boanerges”, vilket på svenska betyder ”Åskans söner” (Mark 3:17). De var med andra ord väldigt hetlevrade och hade nära till raseri.
   • Mot denna bakgrund är det ett bevis på Guds möjlighet att förändra en människa att aposteln Johannes sedermera blev känd som ”kärlekens apostel”.
   • Har du ett mindre bra karaktärsdrag? Detta behöver inte vara ett hinder för att bli en lärjunge, men du bör samtidigt be till Jesus att han ska förvandla dig till det bättre.
  • Det misstag Jakob och Johannes gör går att jämföras med 1900-talets ”helvetespredikanter” eller ”domedagsprofeter”.
   • Otaliga gånger har jag läst om s.k. ”profeter” som profeterar om en Guds dom över Sverige på grund av att svenskarna har övergett Gud. Ena gången profeteras det att ryssen kommer, andra gånger är det naturkatastrofer som kommer att drabba oss. Men av denna text kan vi lära oss att Gud inte agerar på detta sätt.
   • Jakob och Johannes fokuserar på samariernas synd och Guds straff istället för att fokusera på Jesu frälsningsmöjlighet och Guds kärlek.
  • Jesus tillrättavisar Jakob och Johannes eftersom de inte verkar ha förstått Jesus uppdrag. Jesus har inte kommit till jorden för att döma alla som gör fel eller för att straffa alla syndare. Jesus har kommit för att erbjuda frälsning åt alla människor och rädda alla som tror på honom.
   • 16Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.” (Joh 3:16–17)
   • Det vi kan lära oss av detta är att inte ständigt leta fel hos andra människor bara för sakens skull. Vi borde vara väl medvetna om att alla människor, inklusive oss själva, har fel och begår synder. Men istället för att ständigt påpeka varandras brister borde vi istället fokusera på att växa i vår tro, studera Bibeln tillsammans, be för varandra, osv.
   • Men även om man inte ska fokusera på det negativa, så ska man inte låtsas som att det inte finns någon synd. Ibland måste man tillrättavisa den som gör fel, precis som ju Jesus gör här. Men lägg märke till att Jesus inte tillrättavisar samarierna utan bara sina egna lärjungar. Man kan inte kräva lika mycket av icke-kristna som av lärjungar.
  • En församling bör vara inställd på att det omkringliggande samhället mycket väl kan avvisa det kristna budskapet. Detta borde inte förvåna oss eller göra oss arga, utan istället leda till att vi ber för samhället och visar så mycket kärlek som vi kan.
   • Jesus kunde bli arg på religiösa hycklare som hindrade människor att möta Gud, men han blev sällan arg på vanligt folk som inte förstod bättre. När Jesus väl kom fram till Jerusalem visste han att han skulle bli avvisad, men blev inte arg, utan grät istället (Luk 19:41-44). När Stefanus stenas för sin tro på Jesus, så blir han inte arg, utan ber istället för sina mördare (Apg 7:59–60).
    • När vi möter förföljelse bör vi alltså inte svara med hat eller en dömande attityd, utan med bön och kärlek, och istället överlåta domen åt Gud när tiden är inne.
   • Den kristne som drabbas av syndares synder bör göra som Jesus, dvs. gå därifrån utan att hämnas och istället överlåta hämnden åt Gud:
    • 19Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren.” (Rom 12:19)
 • 57Medan de vandrade vägen fram, sade någon till honom: ”Jag vill följa dig vart du än går.” 58Jesus svarade honom: ”Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget att vila huvudet mot.”
  • Jesus levde ett relativt enkelt liv med få tillgångar, inget eget hus och ständigt i beroende av att Gud försörjde honom. Ett sådant liv är knappast attraktivt för en person med världsliga ambitioner som vill bli rik eller framgångsrik. Men med tanke på alla mirakler och den goda undervisningen Jesus predikade, så var det tidvis väldigt många som ville följa Jesus.
   • Kanske drogs många till Jesus för att han för tillfället var ”populär” eller stod för något ”modernt”.
   • För att inte skapa felaktiga förväntningar eller förhastade beslut så är Jesus tydlig från början med att ett lärjungaskap i hans efterföljd inte är någon lätt sak som kommer att leda till världslig eller mänsklig framgång och rikedom. Tvärtom finns det en risk att det kommer att leda till stora uppoffringar.
    • Jesus exemplifierar dessa uppoffringar med att inte ens han själv, som ju är ledare för denna rörelse, har något fint hus eller världsligt sett rik tillvaro.
   • Det vi kan lära oss av Jesus är att när folk är intresserade av den kristna tron bör vi inte försöka locka dem med falska förhoppningar om ett mänskligt sett framgångsrikt liv, utan istället berätta sanningen om andlig tillväxt men världsligt lidande.
   • Vi kan också lära oss att lärjungaskapet mycket väl kan komma att innebära att man inte har möjlighet att köpa ett lika fint hus som alla andra medel-Svenssons. Som Jesu lärjunge kanske man tvingas välja mellan en framgångsrik karriär och ett uppoffrande liv.
 • 59Till en annan sade han: ”Följ mig!” Mannen svarade: ”Herre, låt mig först gå och begrava min far.” 60Jesus sade till honom: ”Låt de döda begrava sina döda, men gå du och predika Guds rike!”
  • I det förra exemplet var det en man som bad om att få följa Jesus. I detta exempel är det Jesus som ber en man att följa honom. För den som är evangelist är det viktigt att kunna se och avgöra när det passar att fråga någon om de vill bli kristna eller när man bör invänta att personen själv kommer fram till det beslutet.
  • Mannen i detta exempel vill gärna följa Jesus men inte riktigt än. Om mannen i det förra exemplet var för snabb att följa Jesus så är denne man för långsam att följa Jesus.
  • En judisk begravningsritual kunde ta 12 månader för en nära anhörig att utföra. Att vänta med att följa Jesus tills hela ritualen är utförd kunde med andra ord leda till att man helt missade möjligheten att bli en lärjunge.
   • Av detta kan vi lära oss att vi inte ska låta mänskliga traditioner stå i vägen för att följa Jesus.
  • I Nepal, ett land jag spenderat en hel del tid i, ska den äldste sonen enligt den hinduiska traditionen utföra en hinduisk begravningsritual när hans föräldrar dör. Denna ritual gör så att föräldrarna kommer till den hinduiska himlen. När en nepales blir kristen vill han av förklarliga skäl inte utföra denna hinduiska ritual vilket ofta leder till att föräldrarna tar avstånd från sin son, kastar ut honom från hemmet och gör honom arvlös. I ett fattigt samhälle där barnen bor hemma även efter att de har gift sig i syfte att ta hand om sina föräldrar när de blir gamla samt att hjälpa varandra med försörjningen, så kan sådana här splittringar vara katastrofala. Därför väntar många unga nepaleser med att bli kristna tills efter deras föräldrar har dött så att de ska kunna utföra den hinduiska begravningsritualen. Denna Bibelvers blir med andra ord väldigt dagsaktuell i Nepal om man jämför med Sverige.
 • 61En annan sade: ”Jag vill följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av min familj.” 62Jesus svarade: ”Ingen som ser sig om sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike.”
  • När tiden väl är inne att bli kristen, då ska man inte vela eller ta ett halvhjärtat beslut.
  • Ibland har jag stött på människor som gärna vill bli kristna, men som först vill leva ute i världen en stund. De vill gärna följa Jesus men först vill de hitta en flickvän eller göra allt roligt som kompisarna gör. Sen när man blir lite äldre kan man lugna ner sig och börja gå till kyrkan. Men med en sådan inställning har man redan visat att man anser att Världens rike är en bättre plats att vara på än Guds rike.
  • När bönder på Jesu tid skulle plöja åkern var han tvungen att fästa blicken vid något längre fram, t.ex. ett träd, så att raderna skulle bli raka. Om bonden tappade fokus och började titta tillbaka så plöjde han snett.
   • Om vi vill följa Jesus ska vi fästa vår blick på Jesus och inte titta tillbaka på vårat gamla liv.
   • Jesus exemplifierar just detta när han i vers 51 ”vände sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit upp”.
    • Som Jesu lärjungar gör vi rätt i att fast beslutsamt följa Jesus genom att när Jesus kallar direkt lämna vårt gamla syndiga liv bakom oss och fästa vår blick på Jesus och det uppdrag han ger oss. ­­­­

Copyright 2015 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

BibelsamtalLärjungaskap innebär att ge sig själv till fullo åt Herren och sträva efter att följa och efterlikna Jesus genom att med hjälp av den helige Ande helga sig från synd, studera Bibeln, be och praktisera det Jesus instruerade alla hans lärjungar att göra. Ett aktivt lärjungaskap har sin naturliga utgångspunkt i församlingen, men bör också jobbas med individuellt. Lärjungaskap kan leda till svårigheter såsom förföljelse, en inre brottningskamp och bråk med familjemedlemmar, osv. Men svårigheterna leder ofta fram till att vi formas till att bli det Gud skapat oss till, samt att vi sprider evangeliet till andra människor.

Bibelord

19 Han sade till dem: “Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare.”” (Matt 4:19)

24 Jesus sade till sina lärjungar: “Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.”” (Matt 16:24)

21 Till detta är ni kallade. Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår.” (1 Pet 2:21)

Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.” (1 Joh 2:6)

26 Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er.” (Joh 14:26)

31 Jesus sade till de judar som hade kommit till tro på honom: “Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar.” (Joh 8:31)

40 En lärjunge står inte över sin lärare. Men när han är fullärd blir han som sin lärare.” (Luk 6:40)

29 Dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, så att Sonen blir den förstfödde bland många bröder.” (Rom 8:29)

33 På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger.” (Luk 14:33)

29 Jesus sade: “Jag säger er sanningen: Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull 30 utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och sedan i den kommande världen evigt liv.” (Mark 10:29–30)

Samtalsfrågor

 1. Finns det någon skillnad mellan att vara en gudstjänstbesökare och att vara en lärjunge?
 2. Vilka negativa konsekvenser har ditt lärjungaskap lett till?
 3. Vilka positiva konsekvenser har ditt lärjungaskap lett till?
 4. Vad behöver du jobba med mer aktivt för att växa i ditt lärjungaskap?

Fler intressanta bibelord

Fil 2:5, Fil 4:9, Luk 9:61–62, 1 Joh 3:2, Joh 13:15, Fil 3:17, Ef 4:22–24

34 Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sade till dem: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 35 Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han skall rädda det. 36 Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? 37 Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? 38 Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna.”

 • Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.
  • Som efterföljare till Jesus är vi kallade att, i varje aspekt av våra liv, förneka oss själva, oavsett vilka personliga mål vi har i livet eller vilka attraktioner vi känner. Vår identitet är nämligen i Kristus, inte i vår familj, i vårt jobb, i vår sexualitet, i vår nationalitet, eller ens i vårt hockeylag.
   • Att förneka något innebär att avstå från något. Att förneka oss själva innebär därmed att avstå från våra egna egoistiska begär och istället leva för Kristus enligt Guds vilja. Vår kallelse som kristna är att leva för Kristus och korsfästa vårat kött med alla dess lidelser och begär.
   • För en lärjunge får ingenting vara viktigare än Jesus, och en lärjunge måste alltid vara beredd att lämna allt för att följa Jesus.
  • Korset var en grym romersk avrättningsmetod.
   • Att ta sitt kors och följa Jesus innebär att man har gett sitt liv till Jesus och att det inte längre finns någon återvändo.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.