Markus 10:46-52 – Jesus botar den blinde Bartimeus

Christian MölkAndakter, Markus Leave a Comment

46 De kom till Jeriko. Och när Jesus lämnade staden tillsammans med sina lärjungar och en stor folkskara, satt en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, Timeus son. 47 Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret som kom, började han ropa: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!” 48 Många sade till honom strängt att han skulle tiga. …

Markus 8:22-26 – Jesus botar en blind

Christian MölkAndakter, Markus Leave a Comment

22 De kom till Betsaida. Där förde man en blind till Jesus och bad honom röra vid mannen. 23 Då tog han den blinde vid handen och ledde honom ut ur byn. Sedan spottade han på hans ögon, lade händerna på honom och frågade: ”Ser du något?” 24 Han spärrade upp ögonen och sade: ”Jag ser människorna gå omkring, och …

Markus 7:31-37 – Jesus botar en dövstum

Christian MölkAndakter, Markus Leave a Comment

“31Därefter lämnade han Tyrus område och tog vägen över Sidon och gick sedan genom Dekapolis område till Galileiska sjön. 32Och man förde till honom en som var döv och nästan stum och bad att han skulle lägga handen på honom. 33Då tog han honom åt sidan, bort från folkskaran, stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga …

Markus 5:35-43 – Jesus uppväcker en död flicka

Christian MölkAndakter, Markus 1 Comment

“35Medan han ännu talade kom några från synagogföreståndarens hus och sade: ”Din dotter är död. Varför besvärar du Mästaren längre?” 36Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sade till föreståndaren: ”Var inte rädd. Tro endast.” 37Och han lät ingen följa med utom Petrus, Jakob och hans bror Johannes, 38och de kom till föreståndarens hus. Där såg han en …

Markus 5:21-24 – Jairus bön

Christian MölkMarkus Leave a Comment

När Jesus hade farit tillbaka med båten till andra sidan sjön, samlades en stor folkskara hos honom, där han var vid sjön. En synagogföreståndare som hette Jairus kom dit, och då han fick se Jesus, föll han ner för hans fötter och bad honom enträget: ”Min dotter ligger för döden. Kom och lägg händerna på henne, så blir hon frisk …