Likheter mellan Josef och Jesus

Jesus är Bibelns huvudperson, från början till slut. Vi kan läsa om Jesus inte bara i Nya Testamentet utan även Gamla Testamentet. En av de förebilder på Jesus som vi finner i GT är Josef, och här kommer några av de likheter som finns: Älskad av sin fader (1 Mos 37:3 & Matt 3:17) Hatad av sina egna (1 Mos …

Vad säger Bibeln om profetia?

”Profetia” är ett grekiskt ord som på hebreiska är ”nabi” och som på svenska betyder ”förkunnare”; dvs. en person som för någon annans talan. Gud uppenbarar sin vilja genom människor som är fyllda av Guds Ande och speciellt utvalda. Profeter i Gamla Testamentet var ofta vanliga människor som fick i uppdrag att förmedla Guds ord till Israels folk, framförallt Guds …

Kunskapens ord

När jag var ungdomspastor i Bankeryd fick jag personligen uppleva detta med “Kunskapens ord” som omnämns av Paulus som en av de andliga nådegåvorna i 1 Kor 12:8: “4Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme. 5Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. 6Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i …