Sabbat

I den judiska traditionen så är sabbaten den sjunde dagen i veckan och ingår i ”Tio Guds bud”. Ursprung i skapelsen Sabbaten är tänkt att vara en helig dag då man vilar från sitt arbete på samma sätt som Gud skapade jorden på sex dagar och sen vilade på den sjunde: Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex …